SPIKE™ Essential

Twoja szkolna konstrukcja

Czas przygotować własny wynalazek do klasy minifigurek!

45–90 min
Poziom podstawowy
Klasy 3–5
U5L7_web_thumbnail.png

Wstęp do zajęć

UWAGA: Na przeprowadzenie tej lekcji trzeba poświęcić dwa 45-minutowe spotkania.

 • Zapoznaj się z lekcją Twoja szkolna konstrukcja w aplikacji LEGO® Education SPIKE.
 • Weź pod uwagę umiejętności wszystkich swoich uczniów, a także środowisko, z jakiego się wywodzą. Dostosuj zajęcia tak, by były przystępne dla wszystkich. Podpowiedzi znajdziesz w sekcji Zróżnicowanie poniżej.
 • Jeśli wystarczy Ci czasu, zaplanuj rozwój umiejętności językowych i poprowadź odpowiednie zajęcia. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Rozszerzenie poniżej.

CZĘŚĆ A (45 minut)

Włącz się

(Cała klasa, 10 minut)

 • Poprowadź krótką rozmowę o projektowaniu czegoś nowego.
  • Porozmawiaj z uczniami o zbudowaniu czegoś nowego, co pomoże im w szkole.
  • Możesz zadać na przykład takie pytania: Jaki wynalazek najbardziej przydałby się Wam w klasie?
 • Zapoznaj swoich uczniów z zespołem minifigurek i zadaniem, jakim jest przeprowadzenie burzy mózgów w celu wymyślenia nowego wynalazku do ich klasy.
 • Każdej grupie rozdaj zestaw klocków, dowolne dodatkowe materiały przydatne podczas burzy mózgów oraz urządzenie.

Wymyśl

(Małe grupy, 25 minut)

 • Poproś uczniów o skorzystanie z aplikacji LEGO® Education SPIKE w celu zapoznania się z pierwszym zadaniem:
  • Zaprojektujcie nowy wynalazek do klasy minifigurek. Użyjcie co najmniej jednego silnika lub czujnika (tj. czujnika kolorów lub matrycy świetlnej).
 • Podczas burzy mózgów uczniowie mogą użyć klocków LEGO oraz dodatkowych materiałów. Zachęć ich, aby wymyślili wiele rozwiązań.

Wytłumacz

(Cała klasa, 10 minut)

 • Zbierz wszystkich uczniów i poprowadź dyskusję, podczas której przedstawią swoje wstępne pomysły oraz wyrażą opinie i sugestie na temat pomysłów innych grup.

CZĘŚĆ B (45 minut)

Weryfikuj

(Małe grupy, 30 minut)

 • Poproś uczniów, aby zbudowali, zaprogramowali i przetestowali swoje prototypy, które wybrali podczas burzy mózgów w części A tych zajęć.
 • Przypomnij im, aby użyli co najmniej jednego silnika lub czujnika.
 • Zachęć uczniów do testowania i udoskonalania swoich modeli i programów w 2 lub 3 iteracjach.
 • Pomoc w programowaniu i budowaniu znajdziesz w sekcji Wskazówki poniżej.

Ocena

(Cała klasa, 15 minut)

 • Zadawaj pytania pomocnicze, by zachęcić uczniów do „głośnego myślenia” i wyjaśniania swoich procesów myślowych oraz powodów decyzji, które podejmowali w trakcie budowania i programowania.
 • Poproś uczniów o uprzątnięcie stanowisk pracy.

Obserwacje - lista kontrolna

 • Oceń, w jakim stopniu uczniowie potrafią zastosować umiejętności projektowania inżynieryjnego do wykonania zadania.
 • Przygotuj odpowiednią skalę. Na przykład:
  1. Wymaga pomocy
  2. Może pracować samodzielnie
  3. Może uczyć innych

Samoocena

 • Poproś uczniów o wybranie klocków, które ich zdaniem najlepiej reprezentują ich pracę.
  • Żółty: chyba potrafię zaprojektować, zbudować i zaprogramować rozwiązanie.
  • Niebieski: potrafię zaprojektować, zbudować i zaprogramować rozwiązanie.
  • Zielony: potrafię zaprojektować, zbudować i zaprogramować rozwiązanie, i umiem pomóc kolegom i koleżankom to zrobić.

Wzajemna opinia

 • W małych grupach uczniowie rozmawiają na temat tego, jak układała się ich wspólna praca.
 • Zachęć ich do używania na przykład takich wyrażeń:
  • Podobało mi się, kiedy Ty…
  • Chcę dowiedzieć się więcej o tym, jak Ty…

Wskazówki

Wskazówka dotycząca programowania

 • Do tych zajęć nie ma żadnych instrukcji programowania ani inspiracyjnych bloków programowania.
  • Zachęć uczniów do eksperymentowania i znajdowania własnych rozwiązań.

Wskazówka dotycząca modelu

 • Do tych zajęć nie ma żadnych instrukcji budowania ani inspiracyjnych obrazków.
  • Zachęć uczniów do zbudowania własnych modeli.
  • Jeśli będą potrzebować dodatkowej pomocy, pozwól im skorzystać z instrukcji budowania dotyczących poprzednich zajęć w tym module.
 • W przypadku tych zajęć nie ma jednego dobrego modelu.
  • Twoi uczniowie mogą tworzyć zupełnie nowe modele, czerpać inspirację z modeli z poprzednich zajęć lub ponownie zbudować modele z wcześniejszych zajęć.

Zróżnicowanie

Jeśli chcesz, aby lekcja była łatwiejsza:

 • Przeczytaj głośno uczniom historię Twoja szkolna konstrukcja.
 • Daj uczniom instrukcje budowania z poprzednich zajęć, aby posłużyły im za inspirację do wymyślenia nowych modeli.

Jeśli chcesz, aby lekcja była trudniejsza:

 • Wykorzystajcie dwa silniki lub czujniki.
 • Przygotujcie dwa różne programy, które sprawią, że model będzie robić dwie różne rzeczy.

Rozszerzenie

 • Poproś uczniów o przygotowanie reklamy ich nowych modeli. Reklama powinna wyjaśniać, dlaczego dana konstrukcja najlepiej nadaje się do klasy minifigurek.

Potrzebny będzie na to dodatkowy czas po zakończeniu 90-minutowych zajęć.

Umiejętności językowe: Edukacja polonistyczna 6.2

Wsparcie dla nauczyciela

Uczniowie:

 • zastosują proces projektowania inżynieryjnego do rozwiązania problemu;
 • przećwiczą przeprowadzanie burzy mózgów w ramach procesu projektowania;
 • będą aktywnie uczestniczyć w wielu dyskusjach.

(1 na dwoje uczniów)

 • Zestaw LEGO® Education SPIKETM Essential
 • Urządzenie z zainstalowaną aplikacją LEGO® Education SPIKE
 • OPCJONALNIE: Dodatkowe materiały do burzy mózgów (np. papier do zapisywania notatek, notatnik naukowy itp.).

Edukacja informatyczna

Uczeń:
1.1 układa w logicznym porządku: obrazki, teksty, polecenia (instrukcje) składające się m.in. na codzienne czynności;
1.2 tworzy polecenie lub sekwencje poleceń dla określonego planu działania prowadzące do osiągnięcia celu;
2.1 programuje wizualnie: proste sytuacje lub historyjki według pomysłów własnych i pomysłów opracowanych wspólnie z innymi uczniami, pojedyncze polecenia, a także ich sekwencje sterujące obiektem na ekranie komputera bądź innego urządzenia cyfrowego;
3.1 posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania;
3.2 kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem;
4.1 współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię;
5.1 posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami;

Edukacja techniczna

Uczeń:
1.1 planuje i realizuje własne projekty/prace; realizując te projekty/prace współdziała w grupie;
2.4 wykonuje przedmiot/model/pracę według własnego planu i opracowanego sposobu działania;

Materiały dla uczniów

Arkusz dla ucznia

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.