SU4_web_header.png
SPIKE™ Essential

Powiązania z nauką

Ten rozdział zapozna uczniów z zagadnieniami z obszaru geografii, fizyki, biologii i innych przedmiotów przyrodniczych, pomagając Marii, Sofie, Leo i Danielowi dowiedzieć się, jak ludzie i zwierzęta rozumieją i wykorzystują otaczający ich świat. Uczniowie zobaczą i wyjaśnią, jak światło odbija się od przedmiotów i wpada do oka, co pozwala nam zobaczyć przedmiot. Zbadają, w jaki sposób zwierzęta wykorzystują wewnętrzne i zewnętrzne części ciała, aby żyć, rosnąć i przetrwać w świecie. Dowiedzą się, czym jest energia pochodząca ze źródeł naturalnych oraz jak ich wykorzystanie przez człowieka wpływa na środowisko. Poszukają również informacji o tym, jak można zmniejszać negatywny wpływ naturalnych procesów zachodzących na Ziemi na człowieka. Na koniec zaprojektują i porównają różne rozwiązania, pokazujące jak można używać kodów do przesyłania informacji.

Uczniowie będą również rozwijać umiejętności społeczne i emocjonalne, takie jak samokontrola, wytrwałość, empatia, samoświadomość i uważność. Pomogą im w tym główni bohaterowie historyjek, na których oparte są lekcje.

Zanim uczniowie rozpoczną ten moduł, zalecamy wykonanie następujących czynności, aby pomóc im w budowaniu i programowaniu oraz przygotować ich do zadań zawartych w tym module:

  • Wejdź do aplikacji LEGO® Education SPIKE lub zainstaluj ją na urządzeniach klasowych.

  • Wykonaj ćwiczenia z samouczka (w menu Rozpocznij w aplikacji LEGO Education SPIKE).
    Przeprowadź jedną lub więcej lekcji z modułu Szalony festyn sportowy.

Klasy 4-8
Nauki ścisłe: 5. Technologia: 3. Inżynieria: 5. Nauki humanistyczne: 3. Matematyka: 2.
STEAM, Nauka

Lekcje

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.