SPIKE™ Essential

Budowa ciała zwierząt

Maria widzi jedzącego słonia. Zastanawia się, do czego słonie używają swoich trąb. Pomóż jej się tego dowiedzieć.

45–90 min
Poziom średniozaawansowany
Klasy 4-8
45345_Science_U4_L2_Lesson_Thumbnail.png

Wstęp do zajęć

(UWAGA: ta lekcja zawiera część A i część B. Obie są ważne dla zrealizowania pełnego zakresu standardu kształcenia. Jeśli masz ograniczony czas na przeprowadzenie lekcji, przejrzyj obie części i wybierz elementy odpowiadające potrzebom uczniów).

Podczas tej lekcji uczniowie zbudują słonia z ruchomą trąbą, inspirując się przykładowymi zdjęciami. Zachęć ich do zaprojektowania i zbudowania modelu słonia i jego trąby według ich pomysłu.

 • Przekaż podstawowe informacje – Budowa ciała zwierząt:- Korzystając ze swoich standardowych pomocy naukowych, podziel się z uczniami odpowiednimi informacjami, obrazkami i definicjami, aby przekazać im podstawowe informacje.
  • Zwierzęta mają organy wewnętrzne, takie jak serce, żołądek czy płuca. Mają także zewnętrzne części ciała, takie jak trąba, uszy, oczy, ciosy, nogi i stopy.
  • Te części ciała pomagają zwierzętom wykonywać ważne czynności, takie jak jedzenie, dzięki czemu mogą się rozwijać i przetrwać.
  • Trąby słoni pełnią wiele funkcji. Służą do oddychania, wąchania, zdobywania pożywienia i picia oraz do komunikacji.
  • Dzięki trąbie słoń potrafi wyczuć zapach jedzenia i wody z odległości niemal 20 kilometrów. Trąba pomaga także słoniowi zbierać i zjadać pożywienie, którego masa może dochodzić nawet do ok. 180–200 kilogramów dziennie. W swojej trąbie słoń może przechowywać do 9 litrów wody, sięgać nią po pożywienie ukryte w gałęziach drzew na wysokości do 7 metrów i podnosić ciężary o masie dochodzącej do ponad 300 kilogramów.
 • Argument służy do poparcia jakiegoś twierdzenia lub zdania dotyczącego wydarzeń w świecie przyrody (np. budowa zewnętrzna trąby słonia pomaga mu przetrwać). Argumentacja powinna zawierać dowody, na przykład przyczyny, dane, takie jak fakty, i/lub model ilustrujący poczynione obserwacje.
  - Ważne słownictwo: zewnętrzne części ciała, organy wewnętrzne, funkcja, przetrwać/przetrwanie
 • Budowanie i programowanie: Zapoznaj się z sugestiami zawartymi w Planie modułu. W ramach tej lekcji warto również:
  • Poszerzyć wiedzę uczniów, korzystając z samouczka poświęconego silnikowi, dostępnego w menu Rozpocznij w aplikacji SPIKE.
  • Przejść do sekcji Bloki zdarzeń, Bloki dźwięku i Bloki silnika w menu Pomoc > Bloki słów w aplikacji SPIKE, aby uzyskać więcej informacji.

CZĘŚĆ A (45 minut)

Włącz się

(Cała klasa, 10 minut)

U4L2_Engage.png
 • Przedstaw głównych bohaterów historii i pierwsze zadanie: Maria widzi jedzącego słonia. Zastanawia się, do czego słonie używają swoich trąb. Pomóż jej się tego dowiedzieć.

 • CHWILA NA ZASTANOWIENIE – poprowadź krótką dyskusję na temat lekcji. Jeśli chcesz, możesz skorzystać z ilustracji.

  • Jakie organy wewnętrzne i zewnętrzne części ciała ma słoń? (wewnętrzne: serce, mózg, żołądek, nerki, płuca itp.; zewnętrzne: oczy, duże uszy, pomarszczona skóra, długa trąba, ciosy, nogi, stopy, ogon itp.)
  • Do czego słonie używają trąby? (przenoszenie przedmiotów, zdobywanie pożywienia i wody, wydawanie dźwięków)
  • Jak trąby pomagają słoniom przetrwać? (pozwalają im nabierać powietrze, zdobywać jedzenie i wodę, aby zapewnić funkcje życiowe; służą do komunikacji, aby zapewnić bezpieczeństwo)
  • W jaki sposób pozostałe części ciała słoni pomagają im przetrwać? (duże uszy i pomarszczona skóra utrzymują niską temperaturę; ciosy służą do obrony i zbierania pożywienia)
 • Rozdaj każdej grupie po zestawie SPIKE Essential i urządzeniu.

Wymyśl

(Małe grupy, 25 minut)

 • Podczas gdy uczniowie będą pracować, możesz pokazać im podane poniżej przykłady, żeby pomóc im w budowaniu i programowaniu. Wyjaśnij, że ilustracje przedstawiają przykładowy pomysł, a uczniowie powinni zaprojektować i zbudować własny model słonia z ruchomą trąbą.

 • Poproś uczniów, aby:

  • Użyli modelu podstawowego, aby ZBUDOWAĆ słonia z ruchomą trąbą.
  • ZAPROGRAMOWALI swój model tak, aby pokazywał, jak słoń używa trąby do sięgania po pożywienie i/lub wydawania dźwięków.
 • Zachęć uczniów do zorganizowania burzy mózgów – niech porozmawiają, jak można wykorzystać elementy LEGO® lub różne materiały do prac artystycznych do zbudowania takich rzeczy jak jedzenie, woda lub kupki ziemi, które posłużą do pokazania różnych funkcji, jakie spełnia trąba słonia. Pomóż też uczniom zorientować się, że mogą zmieniać obroty silnika i dźwięki w programie.

 • W połowie pracy poproś uczniów, aby wymienili się pomysłami, tak jak to zwykle robią podczas lekcji, a następnie aby zmodyfikowali swoje modele, inspirując się sugestiami innych.

Przykładowe pomysły

45345_Science_U4_L2_01.png
45345_Science_U4_L2_01.png
45345_Science_U4_L2_02.png
45345_Science_U4_L2_Building_guide.png
SPIKE Essential Animal Structures - pl-pl

Wytłumacz

(Cała klasa, 10 minut)

 • Zbierz uczniów, aby mogli wymienić się spostrzeżeniami. 

 • Niech każda grupa zademonstruje na swoim modelu i wyjaśni:

  • w jaki sposób trąba słonia sięga wysokich gałęzi drzew w poszukiwaniu pożywienia i jak ta zdolność pomaga w rozwoju słonia;
  • w jaki sposób słoń potrafi wydawać głośny dźwięk trąbą i jak to wspomaga komunikację.
 • Poproś uczniów, żeby opowiedzieli o tym, jak zmodyfikowali swój model, aby go ulepszyć.

Jeśli chcesz przejść do części B – Wytłumacz, poproś uczniów, aby nie rozkładali swoich modeli lub przewidź czas na ich ponowne zbudowanie.

CZĘŚĆ B (45 minut)

Wytłumacz

(Cała klasa, 10 minut)

 • Powtórz kroki z części A – Wyjaśnienie, żeby dodatkowe grupy mogły pokazać i wyjaśnić, czego się nauczyły.

Weryfikuj

(Cała klasa, 30 minut)

 • (5 min) Przekaż uczniom dodatkowe informacje, aby ułatwić im dalszą pracę nad tematem:
  • organy wewnętrzne znajdują się w środku ciała zwierzęcia, ale uczniowie będą je umieszczać na zewnątrz swojego modelu, przedstawiając w ten sposób, co jest w środku.
  • organy wewnętrzne mogą obejmować na przykład płuca, żołądek, serce i mózg.
  • Te organy wewnętrzne pełnią różne funkcje, takie jak oddychanie (płuca), jedzenie (żołądek), pompowanie krwi (serce) oraz myślenie i kontrolowanie ciała (mózg).
 • Oto kilka sposobów na wykorzystanie klocków do pokazania tych części ciała: 1) użycie czerwonego klocka jako serca i takie zaprogramowanie modelu, żeby światło lub dźwięk imitowały bicie serca, 2) użycie dwóch białych lub przezroczystych klocków jako płuc i zaprogramowanie modelu tak, aby odtwarzał nagranie oddechu ucznia, 3) użycie czujnika jako mózgu i zaprogramowanie go tak, żeby sterował wykonaniem jakiejś czynności przez inną część modelu, np. poruszanie uszami.
 • (15 min) Poproś uczniów, żeby przebudowali i przetestowali swoje modele, tak aby ukończyć kolejne zadanie w aplikacji:
  • Dodaj do modelu słonia nowe elementy, które będą przedstawiać jego organy wewnętrzne. Zaprogramuj model tak, aby pokazywał, jak dany organ umożliwia słoniom przeżycie, na przykład płuca służą do oddychania a żołądek do jedzenia.

Przykład

SPIKE Essential Animal Structures - Example - en
 • (10 min) Poproś uczniów, żeby podzielili się wiedzą, pomysłami lub umiejętnościami, które:

  • pomogły im ukończyć zadanie;
  • poznali podczas budowania.
 • Poproś uczniów, żeby sprzątnęli zestawy i uporządkowali miejsca pracy.

Ocena

(Cała klasa, 5 minut)

 • Zadawaj pytania naprowadzające, aby skłonić uczniów do myślenia i podejmowania decyzji podczas wymyślania, budowania i programowania.

Obserwacje – lista kontrolna

 • Uczniowie przedstawiają argumenty za tym, że trąba słonia pomaga mu przetrwać, ponieważ umożliwia sięganie po pożywienie i wydawanie dźwięków.

 • Przejrzyj ponownie cele szczegółowe lekcji (sekcja Wsparcie dla nauczyciela).

 • Korzystając z listy kontrolnej, odnotuj postępy uczniów:

  • Model i program uczniów przedstawiają słonia z ruchomą trąbą i płucami lub żołądkiem. Niektóre modele będą miały również trąbę, która wydaje dźwięki.
  • W argumentacji uczniów pojawiają się dowody oparte na modelu, wyjaśniające, w jaki sposób zewnętrzna trąba słonia pomaga mu dotrzeć do pożywienia i wydawać dźwięki, aby komunikować się z innymi osobnikami.
  • W argumentacji uczniów pojawiają się dowody oparte na modelu, wyjaśniające, w jaki sposób płuca lub żołądek słoni pomagają im oddychać lub jeść, aby przeżyć.

Samoocena

Poproś uczniów o wybranie klocka, który ich zdaniem najlepiej pokazuje, jak im poszło.

 • Niebieski klocek: wydaje mi się, że potrafię stworzyć program, kierując się instrukcjami.
 • Żółty klocek: potrafię stworzyć program, kierując się instrukcjami.
 • Zielony klocek: potrafię stworzyć program, kierując się instrukcjami, a do tego potrafię pomóc koledze lub koleżance.

Wrażenia ze wspólnej pracy

Niech uczniowie w swoich małych grupach porozmawiają na temat tego, jak układała się ich wspólna praca.
Zachęcaj ich do używania na przykład takich wyrażeń:

 • Podobało mi się, kiedy ty…
 • Opowiedz coś więcej o tym, kiedy ty…

Zróżnicowanie

Jeśli chcesz, żeby lekcja była łatwiejsza:

 • Zakończ lekcję po pierwszym zadaniu. Skup się wyłącznie na zewnętrznej budowie ciała, prosząc uczniów, żeby pokazali, jak słonie używają trąby do sięgania po pożywienie. W części „Weryfikuj” skup się tylko na budowaniu i pomiń programowanie.

Jeśli chcesz, żeby lekcja była trudniejsza:

 • Rozszerzenie zadania z części „Weryfikuj”: Poproś uczniów, żeby zmodyfikowali swoje modele z zadania „Weryfikuj”, tak aby pokazać dwa organy lub części ciała jednocześnie, na przykład trąbę do chwytania pokarmu i żołądek, który go trawi. Poproś ich, aby wyjaśnili, w jaki sposób te dwa organy lub części ciała współpracują ze sobą, aby pomóc słoniowi w rozwoju i przetrwaniu.

Rozszerzenie

 • Przekaż uczniom materiały edukacyjne na temat budowy zewnętrznej i wewnętrznej zwierząt i roślin. Poproś uczniów, żeby wybrali zwierzę lub roślinę i przygotowali ulotkę dla muzeum przyrodniczego, w której opiszą, w jaki sposób części ciała i organy pozwalają tej roślinie lub zwierzęciu rozwijać się w środowisku, w którym żyje.

Jeśli wykorzystasz to dodatkowe ćwiczenie, czas zajęć przekroczy przewidziane 45 minut.

Wsparcie dla nauczyciela

Uczniowie:

 • Zbudują model, pokazujący, jak trąba słoni pomaga im w jedzeniu, piciu, kąpaniu się i komunikacji.
 • Opracują opartą na tym modelu argumentację, potwierdzającą, że zewnętrzna i wewnętrzna budowa ciała słonia pomaga mu przetrwać.

(po jednym na dwoje uczniów)

 • Zestaw LEGO® Education SPIKE Essential
 • Urządzenie z zainstalowaną aplikacją LEGO Education SPIKE

Przyroda

 • I. Sposoby poznawania przyrody. Uczeń: 1, 3, 5, 6.
 • V. Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy. Uczeń: 8, 9, 11, 12.

Informatyka

 • I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.
 • II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń: 1.1, 1.2, 2.
 • IV. Rozwijanie umiejętności społecznych: 2.

Język polski

 • III. Tworzenie wypowiedzi: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1.

Rozszerzenie

Język polski

 • IV. Samokształcenie. Uczeń: 2, 4, 6, 8.

Materiały dla uczniów

Arkusz dla ucznia

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.