SPIKE™ Essential

Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym

Leo wie, że w niektórych miejscach występują trzęsienia ziemi. Aby zapewnić ludziom bezpieczeństwo, pomóżcie mu zaprojektować budynki, których nie zniszczy trzęsienie ziemi.

45–90 min
Poziom średniozaawansowany
Klasy 4-8
45345_Science_U4_L4_Lesson_Thumbnail.png

Wstęp do zajęć

(UWAGA: ta lekcja zawiera część A i część B. Obie są ważne dla zrealizowania pełnego zakresu standardu kształcenia. Jeśli masz ograniczony czas na przeprowadzenie lekcji, przejrzyj obie części i wybierz elementy odpowiadające potrzebom uczniów).

Celem ogólnym lekcji jest porównanie wielu sposobów zmniejszania negatywnego wpływu trzęsień ziemi na budynki i ludzi, którzy z nich korzystają. W związku z tym klasa musi zbudować kilka różnych rozwiązań, aby dało się je porównać. Przykładowy model/program przedstawia kilka możliwych projektów budynków wraz z maszyną do ich testowania. Poproś uczniów, aby wykorzystali przykłady jako inspirację, a następnie zaprojektowali i zbudowali konstrukcję odporną na trzęsienia ziemi według własnego pomysłu.

 • Uwaga: każda grupa uczniów przygotowuje jeden projekt budynku. Następnie grupy porównują swoje projekty i wyniki. Pomóż uczniom opracować kryteria tego porównania.

 • Podstawy naukowe – Trzęsienia ziemi: Naturalne procesy zachodzące na Ziemi, takie jak rozdzielanie się i przesuwanie płyt tektonicznych lub aktywność wulkaniczna, mogą powodować trzęsienia ziemi.

 • Przekaż podstawowe informacje – Zabezpieczenia na wypadek trzęsienia ziemi: Korzystając ze swoich standardowych pomocy naukowych (i filmów, jeśli uda Ci się jakieś znaleźć – zob. część „Materiały”), podziel się z uczniami odpowiednimi informacjami, obrazkami i definicjami.

  • Trzęsienia ziemi to jedno z zagrożeń powodowanych przez naturalne procesy zachodzących na Ziemi (inne to powodzie, tsunami i erupcje wulkanów). Podczas zjawiska ziemia może się gwałtownie zatrząść, co może powodować uszkodzenia lub zniszczenie budynków i stanowić zagrożenie dla ludzi.
  • Ludzie mogą ograniczyć skutki trzęsień ziemi na wiele sposobów, np. projektując budynki odporne na nie. Takie budynki są bezpieczniejsze zarówno dzięki ich kształtowi, jak i użytym do budowy materiałom. W ich skład wchodzą również elementy, które zostały tak zaprojektowane, aby uległy uszkodzeniu, zapobiegając w ten sposób zniszczeniu całego budynku, podobnie jak zderzaki w samochodzie, które mogą ulec zgnieceniu po to, aby ochronić znajdujących się w środku ludzi, pochłaniając energię zderzenia.
  • Także odpowiednie przygotowanie na zagrożenia, na przykład systemy alarmujące, pomagają ludziom na czas schronić się w bezpieczne miejsce.
  • Ważne słownictwo: procesy geologiczne, katastrofy naturalne, trzęsienie ziemi
 • Budowanie i programowanie: Zapoznaj się z sugestiami zawartymi w Planie modułu. W ramach tej lekcji warto również:

  • Poszerzyć wiedzę uczniów, korzystając z samouczka poświęconego silnikowi, dostępnego w menu Rozpocznij w aplikacji SPIKE.
  • Przejść do sekcji Bloki zdarzeń i Bloki silnika w menu Pomoc > Bloki słów w aplikacji SPIKE, aby uzyskać więcej informacji.
 • Materiały: Wyszukaj filmy prezentujące badania odporności na wstrząsy sejsmiczne (wyszukaj hasło: konstrukcje odporne na trzęsienia ziemi). Jeśli chcesz, pokaż je podczas przekazywania uczniom podstawowej wiedzy naukowej.

CZĘŚĆ A (45 minut)

Włącz się

(Cała klasa, 10 minut)

U4L4_Engage.png
 • Przedstaw głównych bohaterów historii i pierwsze zadanie: Leo wie, że w niektórych miejscach występują trzęsienia ziemi. Aby zapewnić ludziom bezpieczeństwo, pomóżcie mu zaprojektować budynki, które nie zostaną zniszczone przez trzęsienia ziemi.

 • CHWILA NA ZASTANOWIENIE – poprowadź krótką dyskusję na temat lekcji. Jeśli chcesz, możesz skorzystać z ilustracji.

  • Budynki o jakich kształtach są najmniej narażone na uszkodzenia w wyniku trzęsień ziemi? Dlaczego? (budynki trójkątne i piramidalne, ponieważ są stabilne i najmniej się kołyszą).
  • Jakie materiały budowlane skutecznie opierają się trzęsieniom ziemi? Dlaczego? (stal, bo jest mocna i wygina się, ale nie pęka.)
  • W jaki sposób ludzie mogą projektować budynki, aby ograniczyć skutki trzęsień ziemi? (używając odpowiednich materiałów/kształtów, na przykład stal + trójkątny kształt, a także testując i ulepszając projekty budynków, szukając najlepszego rozwiązania).
 • Rozdaj każdej grupie zestaw SPIKE Essential i urządzenie.

Wymyśl

(Małe grupy, 25 minut)

 • Podczas gdy uczniowie będą pracować, możesz pokazać im podane poniżej przykłady, żeby pomóc im w budowaniu lub programowaniu. Wyjaśnij, że przykłady pokazują propozycje konstrukcji odpornych na trzęsienia ziemi. Grupy powinny zaprojektować i zbudować konstrukcje według własnego pomysłu.

 • Poproś uczniów, aby:

  • Korzystając z modelu podstawowego ZBUDOWALI budynek oraz maszynę, która będzie symulować trzęsienie ziemi. Używając maszyny, przetestowali zaprojektowany budynek i sprawdzili, czy zostanie zniszczony w wyniku trzęsienia ziemi.
  • ZAPROGRAMOWALI swój model tak, aby wstrząsał budynkiem z różnymi prędkościami silnika. Poproś, aby go przetestowali i zanotowali, jak długo budynek nie upada przy różnych prędkościach (siła wstrząsu). Zwróć uwagę, aby uczniowie rozpoczęli testy od niskiej prędkości, a następnie ją zwiększali (25%, 50%, 75% i 100%). Poproś, aby wskazali projekty budynków, które od razu upadają. Dlaczego?
 • Zachęć uczniów, żeby zastanowili się, jak z elementów LEGO® można zbudować modele budynków, które podczas testowania będą się różnie zachowywać (np. dlatego, że mają różne rozmiary lub kształty — są wysokie i wąskie lub ciężkie i mają szeroką podstawę — lub są zbudowane z elastycznych elementów, które się wyginają, ale nie łamią). Poproś, aby sprawdzili, jak można wykorzystać prędkość silnika do oddania rosnącej siły działającej na budynek.

 • W połowie pracy poproś uczniów, aby wymienili się pomysłami, tak jak to zwykle robią podczas lekcji, a następnie aby zmodyfikowali swoje modele, inspirując się sugestiami innych.

Przykładowe pomysły

MicrosoftTeams-image_(17).png
MicrosoftTeams-image_(17).png
MicrosoftTeams-image_(11).png
MicrosoftTeams-image_(7).png
MicrosoftTeams-image_(4).png
SPIKE Essential Prepare for Natural Hazard - en

Wytłumacz

(Cała klasa, 10 minut)

 • Zbierz uczniów, aby mogli wymienić się spostrzeżeniami. 

 • Niech każda grupa na podstawie swojego modelu i szkiców zademonstruje i objaśni:

  • swój projekt budynku (niech uczniowie opiszą rozmiar, kształt podstawy, konstrukcję lub elastyczność materiałów).
  • wyniki swoich testów;
  • dlaczego dany projekt budynku sprawdził się lub nie sprawdził;
 • Poproś uczniów, aby indywidualnie wykorzystali przedstawione wyjaśnienia i wyniki testów i zdecydowali, który projekt najlepiej ograniczy negatywne skutki trzęsień ziemi dla ludzi. Uzasadniając dokonany wybór, uczniowie powinni porównać co najmniej dwa projekty.

 • Poproś uczniów, żeby opowiedzieli o tym, jak zmodyfikowali swój model, aby go ulepszyć.

Jeśli chcesz przejść do części B – Wytłumacz, poproś uczniów, aby nie rozkładali swoich modeli lub przewidź czas na ich ponowne zbudowanie.

CZĘŚĆ B (45 minut)

Wytłumacz

(Cała klasa, 10 minut)

 • Powtórz kroki z części A – Wyjaśnienie, żeby dodatkowe grupy mogły pokazać i wyjaśnić, czego się nauczyły.

Weryfikuj

(Cała klasa, 30 minut)

 • (5 min) Przekaż uczniom dodatkowe informacje, aby ułatwić im dalszą pracę nad tematem: W niektórych częściach Stanów Zjednoczonych działa system ShakeAlert® (system wczesnego ostrzegania przed trzęsieniami ziemi), który uruchamia syrenę, aby poinformować ludzi, że rozpoczęło się trzęsienie ziemi i wkrótce nastąpi wstrząs.

 • (15 min) Poproś uczniów, żeby przebudowali i przetestowali swoje modele, tak aby ukończyć kolejne zadanie w aplikacji:

  • Ulepszcie i zaprogramujcie swój model budynku tak, aby alarm ostrzegał ludzi o zbliżającym się trzęsieniu ziemi.
 • (10 min) Poproś uczniów, żeby podzielili się wiedzą, pomysłami lub umiejętnościami, które:

  • pomogły im ukończyć zadanie;
  • poznali podczas budowania.
 • Poproś uczniów, żeby sprzątnęli zestawy i uporządkowali miejsca pracy.

SPIKE Essential Prepare for Natural Hazards 2 - en

Ocena

(Cała klasa, 5 minut)

 • Zadawaj pytania naprowadzające, aby skłonić uczniów do myślenia i podejmowania decyzji podczas wymyślania, budowania i programowania.

Obserwacje – lista kontrolna

 • Przejrzyj ponownie cele szczegółowe lekcji (sekcja Wsparcie dla nauczyciela).

 • Korzystając z listy kontrolnej, odnotuj postępy uczniów:

  • W skład ich modelu i programu wchodzi budynek i symulator trzęsienia ziemi, które współpracują ze sobą, umożliwiając przetestowanie odporności budynków na wstrząsy.
  • Uczniowie korzystają z kryteriów, aby ocenić, na ile dobrze ich rozwiązanie pozwala ograniczyć skutki trzęsienia ziemi dla ludzi.
  • Ich wyjaśnienie obejmuje porównanie co najmniej dwóch modeli budynków, umożliwiając podjęcie decyzji, który z nich sprawdza się najlepiej.

Samoocena

Poproś uczniów o wybranie klocka, który ich zdaniem najlepiej pokazuje, jak im poszło.

 • Niebieski klocek: wydaje mi się, że potrafię stworzyć program, kierując się instrukcjami.
 • Żółty klocek: potrafię stworzyć program, kierując się instrukcjami.
 • Zielony klocek: potrafię stworzyć program, kierując się instrukcjami, a do tego potrafię pomóc koledze lub koleżance.

Wrażenia ze wspólnej pracy

Niech uczniowie w swoich małych grupach porozmawiają na temat tego, jak układała się ich wspólna praca.
Zachęcaj ich do używania na przykład takich wyrażeń:

 • Podobało mi się, kiedy ty…
 • Opowiedz coś więcej o tym, kiedy ty…

Zróżnicowanie

Jeśli chcesz, żeby lekcja była łatwiejsza:

 • Zmień pierwsze zadanie: Poproś uczniów, aby przetestowali swój budynek jedynie przy jednej prędkości wstrząsów. Wyznacz czas na wykazanie, czy budynek zawali się „natychmiast”, czy na przykład po 5 lub 10 sekundach.

Jeśli chcesz, żeby lekcja była trudniejsza:

 • Rozszerzenie zadania z części „Weryfikuj”: Poproś uczniów, aby zmodyfikowali swoje modele z części „Weryfikuj”, tak by pokazywały dodatkowe sposoby ostrzegania ludzi o niebezpieczeństwie związanym z zagrożeniem naturalnym.

Rozszerzenie

 • Rozdaj materiały edukacyjne na temat materiałów budowlanych używanych w starożytności przez budowniczych z Japonii, Chin czy Rzymu, które miały ograniczać uszkodzenia spowodowane przez trzęsienia ziemi. (Wyszukaj starożytne budynki odporne na trzęsienia ziemi w Chinach/Japonii/Rzymie). Poproś uczniów, aby przeanalizowali jeden przykład i opowiedzieli o najważniejszych pomysłach i faktach, o których się dowiedzieli.

Jeśli wykorzystasz to dodatkowe ćwiczenie, czas zajęć przekroczy przewidziane 45 minut.

Wsparcie dla nauczyciela

Uczniowie:

 • Zaprojektują model budynków, który zmniejszy negatywny wpływ trzęsień ziemi na ludzi.
 • Użyją modelu, aby ocenić skuteczność zaprojektowanego rozwiązania.
 • Użyją kilku modeli, aby porównać skuteczność dwóch lub więcej zaprojektowanych rozwiązań.

(po jednym na dwoje uczniów)

 • Zestaw LEGO® Education SPIKE Essential
 • Urządzenie z zainstalowaną aplikacją LEGO Education SPIKE
 • Zobacz Wstęp do zajęć – Materiały

Geografia

 • VII. Geografia Europy: położenie i granice kontynentu; podział polityczny Europy; główne cechy środowiska przyrodniczego Europy; zjawiska występujące na granicach płyt litosfery; zróżnicowanie ludności oraz starzenie się społeczeństw; największe europejskie metropolie; zróżnicowanie źródeł energii w krajach europejskich; rolnictwo, przemysł i usługi w wybranych krajach europejskich; turystyka w Europie Południowej. Uczeń: 4.
 • XIV. Wybrane problemy i regiony geograficzne Azji: Azja jako kontynent kontrastów geograficznych; pacyficzny „pierścień ognia”; klimat monsunowy w Azji Południowo – wschodniej; Japonia – gospodarka na tle warunków przyrodniczych i społeczno – kulturowych; Chiny – rozmieszczenie ludności, problemy demograficzne oraz znaczenie w gospodarce światowej; Indie krajem wielkich możliwości rozwojowych oraz kontrastów społecznych i gospodarczych; Bliski Wschód – kultura regionu, ropa naftowa, obszar konfliktów zbrojnych. Uczeń: 2, 3.

Fizyka

 • VIII. Ruch drgający i falowy. Uczeń: 2, 3, 4, 5.

Technika

 • III. Inżynieria materiałowa. Uczeń: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Informatyka

 • I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń: 1, 5.
 • II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń: 1, 2.
 • IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń: 1.

Rozszerzenie

Język polski

 • IV. Samokształcenie. Uczeń: 2, 4, 6, 8.

Materiały dla uczniów

Arkusz dla ucznia

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.