MINDSTORMS EV3 Grundset

Föremål och hinder

Använd ultraljudssensorn för att upptäcka kuben och reagera på den.

45-90 min.
Nybörjare
Årskurs 5–8
lesson-header-1-2

Lektionsplanering

1. Förbered

 • Läs igenom elevmaterialet i EV3 Classroom App.
 • Samla information om hur ultraljudssensorn fungerar.
 • Det behövs ett måttband för att mäta upp var kuben ska placeras i den här lektionen.
 • För att kunna slutföra den här lektionen måste eleverna ha byggt körningsbasen, vilket tar ca 30 minuter.

2. Engagera (5 minuter)

 • Använd idéerna i avsnittet Starta en diskussion nedan, för att få eleverna att diskutera lektionsinnehållet.
 • Dela in eleverna i par.

3. Utforska (20 minuter)

 • Låt varje elevpar bygga kuben samt delen med Ultraljudssensor.
 • Ge eleverna tid att använda programmeringsstaplarna för att undersöka hur ultraljudssensorn kan användas.

4. Förklara (5 minuter)

 • Starta en diskussion om hur ultraljudssensorn kan användas för att mäta avstånd.

5. Utveckla (15 minuter)

 • Ge eleverna i utmaning att programmera körningsbasen så att den piper snabbare eller högre ju närmare kuben den kommer.
 • Glöm inte att avsätta tid för att plocka undan.

6. Utvärdera

 • Ge återkoppling kring varje elevs prestation.
 • Du kan förenkla processen genom att använda utvärderingsmatrisen.

Starta en diskussion

Robotar, uppbyggda av moduler, är bra eftersom man kan ändra dem och konfigurera om dem, så att de kan utföra en rad olika uppgifter. Genom att lägga till sensorer kan man få dem att reagera på saker i omgivningen. Till exempel kan de fås att upptäcka hinder och undvika att kollidera med dem.

engage-1-2

Använd följande frågor för att få eleverna att diskutera robotar som kan upptäcka föremål:

 • Känner du till någon robot som kan upptäcka föremål?
 • Varför är det användbart för robotar att kunna upptäcka föremål?
 • Vad är ultraljud och hur fungerar en ultraljudssensor?

Byggtips

build-1-2

Bygginstruktioner

Plocka inte isär körningsbasen efteråt, utan behåll den monterad.

Kodningstips

Huvudprogram

EV3 Classroom-Programs 1-2-program sv-se

Möjlig lösning

EV3 Classroom-Programs 1-2-solution sv-se

Differentiering

Förenkla lektionen genom att:

 • Ägna mer tid åt att förklara hur ultraljudssensorn används

Ta lektionen till nästa nivå genom att:

 • Ge eleverna i utmaning att programmera en autonom robot som undviker hinder
 • Låta eleverna byta ultraljudssensorn mot en trycksensor för att upptäcka hinder

Utvärderingsmöjligheter

Observationschecklista för läraren
Skapa en lämplig skala, till exempel:

 1. Delvis genomfört
 2. Helt genomfört
 3. Genomfört över förväntan

Använd följande kriterier för att utvärdera elevernas prestationer:

 • Eleverna kan använda ultraljudssensorn för att upptäcka ett föremål.
 • Eleverna kan ändra ultraljudssensorblockens parametrar, så att olika avstånd upptäcks.
 • Eleverna kan utöka programmet så att det reagerar dynamiskt på det uppmätta avståndet.

Självutvärdering
Låt eleverna välja den nivå som de tycker bäst motsvarar deras individuella prestationer.

 • Brons: Jag har använt ultraljudssensorn för att stanna vid ett föremål.
 • Silver: Jag har använt ultraljudssensorn för att registrera avståndet till ett föremål.
 • Guld: Jag har på något sätt fått programmet att reagera självverkande på avståndet till ett föremål.
 • Platina: Jag har på flera sätt fått programmet att reagera självverkande på avståndet till ett föremål.
assessment-row

Fördjupning i språkfärdighet

För att integrera språkfärdighetsutveckling kan du:

 • Låta eleverna förbereda och hålla en presentation om hur ultraljudssensorer fungerar.

OBS! Det här gör att lektionen tar längre tid.

Yrkeslänkar

Elever som uppskattar den här lektionen kanske är intresserade av att utforska följande yrkesområden:

 • Tillverkning och konstruktion (maskintekniker)
 • Tillverkning och konstruktion (ingenjör)

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:

 • Använda ultraljudssensorn för att upptäcka ett föremål och reagera på det

Följande områden från det centrala innehållet i undervisningen, åk 4–6 och åk 7–9, i Läroplan för grundskolan (Lgr 11) behandlas i aktiviteten. Lektionens differentiering påverkar vilka områden som kan bli aktuella.

Teknik:

 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Fysik:

 • Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.

Matematik:

 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

Svenska:

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Elevmaterial

Elevblad

Ladda ned, visa eller dela som HTML-sida online eller som en utskrivbar PDF-fil.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.