Min jättestora värld

En hjälpande hand

Folk gillar att hjälpa varandra i Regnbågsstaden!

0-30 min.
Nybörjare
Förskola
45028_lesson-5

Förbereda

• Kom ihåg att besöka www.LEGOeducation/start och titta på introduktionsfilmerna för Min jättestora värld.
• Titta på filmen längst upp till höger på den här sidan för att få en översikt över denna aktivitet.
• Välj de inspirationskort som du behöver under aktiviteten.
• Gör i ordning en särskild plats på avdelningen där barnen enkelt kan bygga och leka med sina figurer och modeller.

Engagera (5 minuter)

(5 minuter)

Visa inspirationskortet med bondgården för barnen och läs upp den här korta berättelsen.

Det är skördetid! Wei och hans föräldrar är väldigt upptagna med allt som behöver göras på bondgården. Som tur är har han många vänner som vill hjälpa till. Idag ska Zoe, Xavier och Xaviers björn hjälpa till att plocka äpplen från äppelträden. Victor ska hjälpa Wei att stapla höbalar i ladan. Och Uma och Yasmin har tagit med sig en god lunch som de ska bjuda alla på.

Inled ett kortare samtal om att hjälpa andra. Ställ frågor som:

 • Har du eller dina föräldrar någon gång hjälpt andra människor eller fått hjälp av andra? Vad hände?
 • Kan du komma på några sätt att hjälpa människor?

Utforska (10 minuter)

(10 minuter)

Berätta för barnen att de ska bygga ett scenario där man hjälper varann.
Be dem att arbeta i par för att bygga ett scenario där man hjälps åt.
De kan använda sin fantasi för att skapa en ny modell eller använda exemplen nedan som vägledning.
När de har byggt klart ska ni ställa upp modellerna på en plats så att barnen kan se vad de andra har skapat.

Förklara (5 minuter)

(5 minuter)

Samla barnen. Be dem att turas om med att presentera sina modeller och spela upp sina scenarier med hjälp av LEGO® DUPLO® figurer.
Prata om några olika sätt som människor hjälper varandra på och varför det är viktigt.
Be barnen att fundera på vad de har byggt och inled ett samtal genom att fråga vägledande frågor som:

 • Varför är det viktigt att hjälpa människor?
 • Varför behöver människor hjälp ibland?
 • Hur kände du när du hade hjälpt någon eller fick hjälp av någon annan?

Utveckla (20 minuter, valfritt)

(20 minuter, valfritt)

Uppmuntra barnen att bygga en present till var och en av LEGO® DUPLO® figurerna som erbjöd sig att hjälpa till i scenarierna. Förklara att presenterna bör vara användbara och kanske något som LEGO® DUPLO® figurerna kan använda för att hjälpa andra människor.
Uppmuntra barnen att diskutera vad det skulle kunna vara för presenter innan de börjar bygga.
Ställ vägledande frågor, som dessa, för att hjälpa barnen med byggandet:

 • Kan du komma på något som skulle vara mycket användbart för att hjälpa andra människor?

Utvärdera (fortlöpande under hela lektionen)

(Fortlöpande under hela lektionen)

Utvärdera vilka färdigheter barnen har tillägnat sig genom att observera om de:

 • Deltar som en del av gruppen, känner sig accepterade och upplever en känsla av tillhörighet
 • Använder sin kreativitet för att lösa enkla problem, och visar förmågan att göra egna val

Varianter

Förenkla lektionen genom att:

 • Ge varje par en modell att bygga
 • Ha lektionen med en mindre barngrupp (dvs. 3–4 barn) så att du kan stötta barnen i byggandet

Öka svårighetsgraden genom att:

 • Uppmuntra barnen att använda LEGO® DUPLO klossar för att skapa fler scenarier där man hjälper varann

Fördjupning (detta kommer att göra lektionen längre än 20 minuter)

(Detta kommer att göra lektionen längre än 20 minuter)

FÖRDJUPNING I SPRÅKFÄRDIGHETER
Be varje par att använda sin modell och LEGO® DUPLO® figurerna för att presentera en berättelse om att hjälpa till för hela gruppen. Se till att berättelsen innehåller en riktig inledning, en händelse och en avslutning.

My-XL-World_Appendix-6
My-XL-World_Appendix-7

Stöd för lärare

Barnen kommer att
Förstå vikten av att hjälpa sina medmänniskor
Förstå hur man hjälper människor

Min jättestora värld
Inspirationskort

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.