SPIKE™ Prime Set

Bygg en avancerad körningsbas

Samarbeta på ett effektivt sätt för att bygga och presentera en kraftfull och tävlingsklar körningsbas.

90-120 min.
Mellannivå
Årskurs 6–8
lesson-header

Lektionsplanering

1. Förbereda

 • Läs igenom elevmaterialet i LEGO® Education SPIKE appen.

2. Engagera (10 minuter)

 • Använd idéerna i avsnittet Starta en diskussion nedan för att få eleverna att diskutera lektionsinnehållet.
 • Använd videoklippet för att förklara lektionen.

3. Utforska (30 minuter)

 • Låt eleverna arbeta i grupper om fyra personer när de bygger den avancerade körningsbasen.

  ▷ Varje gruppmedlem ansvarar för en av de fyra bygginstruktionerna.

 • När alla i gruppen har byggt klart ber du dem att samarbeta och kombinera de separata delarna till en färdig modell. Påminn eleverna om att kontrollera kabelanslutningarna och att tänka på hur kablarna hanteras.
 • Be dem att köra det första programmet för att testa sina körningsbaser.

4. Förklara (10 minuter)

 • Diskutera de viktigaste funktionerna hos varje komponent och hur de tillsammans bildar en kraftfull körningsbas.

5. Utveckla (40 minuter)

 • Låt eleverna testa resten av exempelprogrammen för att få en känsla av hur den avancerade körningsbasen rör sig.
 • Be grupperna att turas om att presentera sina körningsbaser och beskriva hur de byggde och programmerade dem.

  ▷ Varje elev ska förklara vad han/hon har gjort.

 • Glöm inte att avsätta tid för att plocka undan.

6. Utvärdera

 • Ge återkoppling på varje elevs prestation.
 • Du kan använda utvärderingsmatrisen som ingår för att förenkla processen.

Starta en diskussion

Ägna lite tid åt att titta på videoklipp av tävlingsrobotar och försök att identifiera de bästa funktionerna. Använd de här frågorna för att få eleverna att diskutera kring framgångsrika grupper och fungerande robotdesign:

 • Vad är samarbete?
 • Varför är alla viktiga i gruppen?
 • Hur ser en effektiv tävlingsrobot ut?

Visa det här videoklippet för eleverna, så att de får se vad de ska göra.

lesson-header

Byggtips

Avancerad körningsbas
Den här avancerade körningsbasen består av:

 • 2 stora vinkelmotorer för att köra
 • 2 medelstora vinkelmotorer som driver verktyg
 • 2 färgsensorer

När alla grupper har byggt sina körningsbaser ska du instruera dem att ta upp och titta noggrant på sina modeller.

Be dem att beskriva deras egenskaper. Låt dem låtsas att de håller en kort presentation för en domare i en tävling (t.ex. för dig). Frågorna nedan kan hjälpa elever som har svårt att komma igång:

 • Hur känns din körningsbas?
 • Hur skiljer sig designen från träningskörningsbasen?
 • Varför är det smart att bygga i moduler?
 • Varför har hjulen stöd även på utsidan?
teacher-parts

Kodningstips

Huvudprogram

SPIKE Competition Ready Advance Driving Base Step03-Program - sv-se

Differentiering

Förenkla lektionen genom att:

 • Se till att eleverna är klara med lektionerna i början av den här delen
 • Låta eleverna arbeta i par med varje modul, istället för individuellt

Ta lektionen till nästa nivå genom att:

 • Ge eleverna bygginstruktioner till det vänstra hjulet, men låt dem bygga det högra hjulet utan instruktioner
 • Gör en hinderbana av överblivna klossar och utmana eleverna att skriva ett program som får körningsbasen att köra runt hindren utan att välta dem

Möjligheter till utvärdering

Checklista lärarobservationer
Skapa en skala som passar dina behov, t.ex.:

 1. Delvis genomfört
 2. Helt genomfört
 3. Genomfört över förväntan

Använd följande kriterier för att utvärdera elevernas prestationer:

 • Eleverna arbetade självständigt med att bygga varsin del av körningsbasen.
 • Eleverna bidrog aktivt till arbetet i gruppen och ingen lämnades utanför.
 • Eleverna presenterade sin körningsbas som grupp och beskrev klart och tydligt dess designegenskaper.

Självutvärdering

Hjälp eleverna att välja den kloss de tycker bäst motsvarar deras individuella prestationer.

 • Blå: Jag har arbetat i grupp med att bygga en avancerad körningsbas.
 • Gul: Jag har arbetat i grupp med att bygga, montera och testa en avancerad körningsbas.
 • Lila: Jag har tillsammans med min grupp presenterat vår avancerade körningsbas och tydligt förklarat mitt bidrag när vi satte ihop den.

Eleverna utvärderar varandra
Uppmuntra eleverna att ge feedback till andra genom att:

 • Låta en elev bedöma andra elevers prestationer med hjälp av skalan med färgade klossar ovan.
 • Låta dem framföra konstruktiv feedback till varandra för att stärka gruppens prestation under nästa lektion.
student-06

Fördjupning i språkfärdighet

Gör så här för att integrera utveckling i språkfärdigheter:

 • Låt eleverna förbereda och hålla en presentation om hur de byggde sin avancerade körningsbas och särskilt lyfta fram dess styrkor, komponenter de använt m.m.

Yrkeslänkar

Elever som uppskattar den här lektionen kan vara intresserade av att utforska följande yrkesval:

 • Tillverkning och konstruktion (maskintekniker)
 • Tillverkning och konstruktion (ingenjör)
 • Transport (plåtslagare och lackerare)
 • Transport (bilmekaniker)

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:

 • Bygga en tävlingsklar körningsbas
 • På ett tydligt sätt presentera körningsbasens viktigaste funktioner

LEGO® Education SPIKE Prime Set
LEGO® Education SPIKE Prime Utbyggnadsset

Följande områden från det centrala innehållet i undervisningen, åk 4–6 och 7–9, i Läroplan för grundskolan (Lgr22) behandlas i aktiviteten. Lektionens differentiering påverkar vilka områden som kan bli aktuella.

Teknik:

 • Styrning av egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
 • Hur komponenter och delsystem benämns och samverkar inom tekniska system, till exempel informations- och kommunikationsteknik och transportsystem.
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering med hjälp av elektronik och olika typer av sensorer. Hur tekniska lösningar som utnyttjar elektronik kan programmeras. Begrepp som används i samband med detta.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar i det egna arbetet och i teknikutvecklingsarbeten i samhället, till exempel inom arkitektur och kollektivtrafik.

Matematik:

 • Programmering i visuell och textbaserad programmeringsmiljö. Hur algoritmer skapas, testas och förbättras vid programmering.

Svenska:

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte, mottagare och sammanhang. Talmanus samt analoga och digitala verktyg för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Fysik:

 • Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formulering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter.

Elevmaterial

Elevblad

Ladda ned, visa eller dela som HTML-sida online eller som en utskrivbar PDF-fil.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.