SPIKE™ Prime Set

Min kod, vårt program

Använd Mina block för att skriva strukturerade program som hjälper den avancerade körningsbasen att prestera snabbt och pålitligt.

90-120 min.
Avancerad nivå
Årskurs 6–8
lesson-header

Lektionsplanering

1. Förbereda

 • Läs igenom elevmaterialet i LEGO® Education SPIKE appen.
 • För att genomföra den här lektionen behöver eleverna ha byggt den avancerade körningsbasen

2. Engagera (10 minuter)

 • Använd idéerna i avsnittet Starta en diskussion nedan för att få eleverna att diskutera lektionsinnehållet.
 • Använd videoklippet för att förklara lektionen.

3. Utforska (30 minuter)

 • Låt eleverna arbeta i par när de bygger de två markörerna.
 • Instruera dem att testa Mina block-exempelprogrammet.
 • Låt dem skapa ett eget Mina block-program för att få körningsbasen att röra sig i en kvadrat.

4. Förklara (10 minuter)

 • Diskutera hur man kan använda Mina block i ett program.
 • Diskutera varför det är viktigt att alla gruppmedlemmar förstår hur programmet fungerar.

5. Utveckla (40 minuter)

 • Instruera eleverna att skapa ytterligare ett Mina block-program, som får körningsbasen att röra sig i en cirkel.
 • Be dem att skriva ett Mina block-program som får körningsbasen att röra sig i en triangel. Uppmuntra eleverna att placera ut markörerna och försöka köra runt dem med hjälp av de olika formerna.
 • Glöm inte att avsätta tid för att plocka undan.

6. Utvärdera

 • Ge återkoppling på varje elevs prestation.
 • Du kan använda utvärderingsmatrisen som ingår för att förenkla processen.

Starta en diskussion

Ägna lite tid åt att titta på videoklipp av tävlingsrobotar och försök att identifiera de bästa funktionerna. Använd de här frågorna för att få eleverna att diskutera kring grupper som lyckats och effektiva programmeringsmetoder för tävlingar i robotteknik:

 • Varför utför tävlingsrobotar uppgifter i en viss ordning?
 • Varför återvänder robotarna till startpositionen när de ska utföra två eller flera uppgifter?
 • Hur ser ett effektivt program ut i en robottekniktävling?

Visa det här videoklippet för eleverna, så att de får se vad de ska göra.

lesson-header

Byggtips

Så använder du markörerna
Använd den avancerade körningsbasen och två markörer för att träna på att köra i olika former. Låt eleverna bestämma storleken på formerna.

teacher-marker

Kodningstips

Huvudprogram

SPIKE Competition Ready My code our program Step03-Program - sv-se

Möjlig lösning

SPIKE Competition Ready My code our program Teacher-solution - sv-se

Differentiering

Förenkla lektionen genom att:

 • Förklara hur man skapar och använder Mina block-program

Ta lektionen till nästa nivå genom att:

 • Instruera eleverna att programmera körningsbasen att använda gyrosensorn för att köra i en triangel
 • Skapa en komplicerad väg och utmana grupperna att se hur snabbt de kan skapa ett program för att följa den
 • Träna på ett officiellt tävlingsbord med olika vägar, där körningsbasen måste hålla sig inom tävlingsplanens gränser

Möjligheter till utvärdering

Checklista lärarobservationer
Skapa en skala som passar dina behov, t.ex.:

 1. Delvis genomfört
 2. Helt genomfört
 3. Genomfört över förväntan

Använd följande kriterier för att utvärdera elevernas prestationer:

 • Eleverna kan skapa ett Mina block-program.
 • Eleverna förstår hur Mina block kan användas för att organisera program och göra dem mer lätthanterliga.
 • Eleverna förstår att Mina block snabbt och effektivt kan justeras och användas i andra syften under tävlingar.

Självutvärdering
Hjälp eleverna att välja den kloss de tycker bäst motsvarar deras individuella prestationer.

 • Blå: Jag har skapat ett Mina block-program.
 • Gul: Jag har skapat två eller fler Mina block-program.
 • Lila: Jag har skapat en uppsättning program med hjälp av Mina block och kunde snabbt flytta om dem för att förändra körningsbasens handlingar.

Eleverna utvärderar varandra
Uppmuntra eleverna att ge feedback till andra genom att:

 • Låta en elev bedöma andra elevers prestationer med hjälp av skalan med färgade klossar ovan.
 • Låta dem framföra konstruktiv feedback till varandra för att stärka gruppens prestation under nästa lektion.
student-06

Fördjupning i språkfärdighet

Gör så här för att integrera utveckling i språkfärdigheter:

 • Låt eleverna förbereda och hålla en presentation om hur de programmerade den avancerade körningsbasen och använde Mina block för att hantera och förenkla sina program.

OBS! Det här gör att lektionen tar längre tid.

Fördjupning i matematik

Gör så här för att integrera utveckling i matematikfärdigheter:
När eleverna beräknar avstånden med körningsbasen:

 • Kör framåt i en sekund, en rotation eller ett visst antal grader. Använd detta som grund för att uppskatta den totala sträckan som körts.
 • Beräkna hjulets omkrets och använd måttet för att mäta sträckan (omkretsen = π x diametern, eller omkretsen = π x 2 x radien)

OBS! Det här gör att lektionen tar längre tid.

Yrkeslänkar

Elever som uppskattar den här lektionen kan vara intresserade av att utforska följande yrkesval:

 • Informationsteknik (programmerare)
 • Informationsteknik (spelprogrammerare)
 • Informationsteknik (utvecklare av applikationer)

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:

 • Använda Mina block för att strukturera sina program
 • Hålla en kort presentation där de tydligt förklarar hur deras program fungerar

LEGO® Education SPIKE Prime Set
LEGO® Education SPIKE Prime Utbyggnadsset

Följande områden från det centrala innehållet i undervisningen, åk 4–6 och 7–9, i Läroplan för grundskolan (Lgr22) behandlas i aktiviteten. Lektionens differentiering påverkar vilka områden som kan bli aktuella.

Teknik:

 • Styrning av egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering med hjälp av elektronik och olika typer av sensorer. Hur tekniska lösningar som utnyttjar elektronik kan programmeras. Begrepp som används i samband med detta.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar i det egna arbetet och i teknikutvecklingsarbeten i samhället, till exempel inom arkitektur och kollektivtrafik.

Matematik:

 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, massa, volym, tid och vinkel med standardiserade måttenheter samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Variablers användning i algebraiska uttryck, formler, ekvationer och funktioner.
 • Programmering i visuell och textbaserad programmeringsmiljö. Hur algoritmer skapas, testas och förbättras vid programmering.

Svenska:

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte, mottagare och sammanhang. Talmanus samt analoga och digitala verktyg för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Fysik:

 • Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formulering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter.

Elevmaterial

Elevblad

Ladda ned, visa eller dela som HTML-sida online eller som en utskrivbar PDF-fil.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.