SPIKE™ Prime Set

Dags för uppgradering

Bygg motoriserade verktyg som kan lösa tävlingsuppgifter.

90-120 min.
Avancerad nivå
Årskurs 6–8
lesson-header

Lektionsplanering

1. Förbereda

 • Läs igenom elevmaterialet i LEGO® Education SPIKE appen.
 • För att genomföra den här lektionen måste eleverna ha byggt den avancerade körningsbasen

Engagera (10 minuter)

 • Använd idéerna i avsnittet Starta en diskussion nedan för att få eleverna att diskutera lektionsinnehållet.
 • Använd videoklippet för att förklara lektionen.

Utforska (30 minuter)

 • Låt eleverna arbeta i par när de bygger schaktbladet, lyftarmen och lådorna.
 • När de har byggt färdigt instruerar du dem att fästa schaktbladet och lyftarmen på körningsbasen.
 • Be dem att köra testprogrammet och se vad som händer (t.ex. att lyftarmen höjs).

Förklara (10 minuter)

 • Diskutera de viktigaste funktionerna hos schaktbladet och lyftarmen och hur de kan användas under en tävling.

Utveckla (40 minuter)

 • Låt eleverna skapa programmeringsstaplar som höjer och sänker båda verktygen.
 • Utmana dem att få körningsbasen att göra likadant som i videoklippet. Påminn dem om att de delar upp ett problem i mindre delar.
 • Glöm inte att avsätta tid för att plocka undan.

6. Utvärdera

 • Ge återkoppling på varje elevs prestation.
 • Du kan använda utvärderingsmatrisen som ingår för att förenkla processen.

Starta en diskussion

Ägna lite tid åt att titta på videoklipp av tävlingsrobotar. Använd följande frågor för att få eleverna att diskutera hur framgångsrika lag använder verktyg för att få sina robotar att lyfta och flytta runt föremål:

 • Varför är verktygen användbara under tävlingar?
 • Varför byter lagen verktyg vid olika tillfällen under en tävlingsomgång?
 • Varför är det viktigt att återställa motorernas position när man använder verktyg?
 • Hur skulle du beskriva körningsbasens verktyg när det gäller precision, styrka och design?

Visa det här videoklippet för eleverna, så att de får se vad de ska göra.

lesson-header

Byggtips

Verktyg
Utöver den avancerade körningsbasen behöver varje lag:

 • ett schaktblad
 • en lyftarm
teacher-tools

Sätta fast verktyg
Använd de röda fästena för att sätta fast verktygen, så att den avancerade körningsbasen ser ut så här:

teacher-tools-attached

Fyra lådor
Varje lag behöver bygga de här fyra lådorna för att genomföra lektionen.

teacher-crates

Kodningstips

Huvudprogram

SPIKE Competition Ready Time for upgrade Step03-Program - sv-se

Möjlig lösning

SPIKE Competition Ready Time for upgrade Step04-HINT - sv-se

Andra program

SPIKE Competition Ready Time for upgrade Teacher-Solution - sv-se

Differentiering

Förenkla lektionen genom att:

 • Låta eleverna experimentera med lyftarmen tills de är redo att gå vidare till schaktbladet och utmaningen

Ta lektionen till nästa nivå genom att:

 • Be eleverna att modifiera verktygen så att de plockar upp eller flyttar andra föremål eller klossar
 • Låt eleverna närma sig lådorna från en vinkel och utmana dem att skriva ett program som använder gyrosensorn för att ställa körningsbasen i rätt position
 • Utmana eleverna att skapa egna verktyg till körningsbasen

Möjligheter till utvärdering

Checklista lärarobservationer
Skapa en skala som passar dina behov, t.ex.:

 1. Delvis genomfört
 2. Helt genomfört
 3. Genomfört över förväntan

Använd följande kriterier för att utvärdera elevernas prestationer:

 • Eleverna kan förklara begreppet ”matris” på ett korrekt sätt.
 • Eleverna kan skapa och på korrekt sätt använda en matris i sina program.
 • Eleverna kan använda flera matriser i sina program och jämföra värdet hos varje index.

Självutvärdering
Hjälp eleverna att välja den kloss de tycker bäst motsvarar deras individuella prestationer.

 • Blå: Jag har använt en matris i mitt program.
 • Gul: Jag har använt två matriser i mitt program.
 • Lila: Jag är matrismästare! Jag kan utföra flera operationer med matriser. Ge mig en matrisutmaning så löser jag den!

Eleverna utvärderar varandra
Uppmuntra eleverna att ge feedback till andra genom att:

 • Låta en elev bedöma andra elevers prestationer med hjälp av skalan med färgade klossar ovan.
 • Låta dem framföra konstruktiv feedback till varandra för att stärka gruppens prestation under nästa lektion.
student-06

Fördjupning i språkfärdighet

Gör så här för att integrera utveckling i språkfärdigheter:

 • Låt eleverna förbereda och hålla en presentation om hur deras avancerade körningsbas använder verktyg för att utföra uppgifter och berätta om verktygens styrkor, vilka delar som använts m.m.

OBS! Det här gör lektionen längre.

Yrkeslänkar

Elever som uppskattar den här lektionen kan vara intresserade av att utforska följande yrkesval:

 • Hälsovetenskap (yrken inom paramedicinsk vård)
 • Hälsovetenskap (yrken inom vård och hälsa)
 • Hälsovetenskap (vårdbiträde)
 • Informationsteknik (programmerare)
 • Naturvetenskap, teknik, konstruktion och matematik (yrken inom naturvetenskap och matematik)

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:

 • Skapa två verktyg till den avancerade körningsbasen
 • Utforska hur man programmerar den avancerade körningsbasen att använda verktygen för att utföra uppgifter

LEGO® Education SPIKE Prime Set
LEGO® Education SPIKE Prime Utbyggnadsset

Följande områden från det centrala innehållet i undervisningen, åk 4–6 och 7–9, i Läroplan för grundskolan (Lgr22) behandlas i aktiviteten. Lektionens differentiering påverkar vilka områden som kan bli aktuella.

Teknik:

 • Styrning av egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering med hjälp av elektronik och olika typer av sensorer. Hur tekniska lösningar som utnyttjar elektronik kan programmeras. Begrepp som används i samband med detta.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar i det egna arbetet och i teknikutvecklingsarbeten i samhället, till exempel inom arkitektur och kollektivtrafik.

Matematik:

 • Programmering i visuell och textbaserad programmeringsmiljö. Hur algoritmer skapas, testas och förbättras vid programmering.

Svenska:

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte, mottagare och sammanhang. Talmanus samt analoga och digitala verktyg för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Fysik:

 • Krafter och rörelser som kan observeras och mätas i vardagssituationer.
 • Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formulering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter.

Elevmaterial

Elevblad

Ladda ned, visa eller dela som HTML-sida online eller som en utskrivbar PDF-fil.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.