SPIKE™ Prime Set

Det guidade uppdraget 2023–24

Coacha laget genom ett riktigt FIRST® LEGO® League-uppdrag och förbered lagmedlemmarna för kommande utmaningar!

45-90 min.
Nybörjare
Årskurs 6–8
theatre_change.PNG

Lektionsplanering

1. Förbereda

 • Läs igenom elevmaterialet i LEGO Education SPIKE appen.
 • För att slutföra den här lektionen bör eleverna bygga körningsbasen med färgsensorn.

2. Engagera (10 minuter)
-Använd idéerna i avsnittet Starta en diskussion nedan för att få eleverna att diskutera lektionsinnehållet.

 • Använd videoklippet för att förklara lektionen.

3. Utforska (30 minuter)

 • Be eleverna att ställa i ordning Det guidade uppdraget-modellen på tävlingsplanen.
 • Låt dem följa instruktionerna för att skriva ett program som får roboten att köra till modellen och aktivera den.

4. Förklara (10 minuter)

 • Diskutera robotens viktigaste funktioner när det gäller att få modellen att lyfta anslutningen.

5. Utveckla (40 minuter)
Låt varje lag träna på att ställa upp sin robot och skicka ut den på uppdrag för att aktivera modellen.

 • Fråga om de märkte något de borde vara särskilt uppmärksamma på vid uppdrag (t.ex. den börjar i det vänstra utgångsområdet och slutar i det högra utgångsområdet, den passerar andra uppdrag på vägen).
 • Starta en diskussion om vad de har lärt sig om följande linjer som kan hjälpa dem att komma åt andra uppdrag.
 • Glöm inte att avsätta tid för att plocka undan.

6. Utvärdera

 • Ge feedback om varje elevs prestation.

  Du kan förenkla processen genom att använda de bedömningsmatriser som ingår.

Starta en diskussion

Använd följande frågor för att få eleverna att diskutera hur de kan tillämpa allt de har lärt sig hittills för att utföra uppdraget:

 • Vad gör roboten?
 • Hur når roboten modellen?
 • Hur aktiverar roboten modellen?
 • Vilken är den perfekta balansen mellan hastighet och precision under det här uppdraget?

Visa videoklippet för eleverna, så att de får se vad de ska göra.

Byggtips

Ställa i ordning Det guidade uppdraget-modellen
Dela de här tipsen med eleverna när de ställer i ordning modellen:

 • Kolla i regelboken för robotspel för att se modellens korrekta position på mattan.
 • Se till att modellen är byggd på rätt sätt och fungerar som den ska.
 • Montera noggrant kardborrebandet och placera modellen på rätt plats på mattan.

Programmeringstips

Huvudprogram

SPIKE GM Masterpiece - en

Differentiering

Förenkla lektionen genom att:

 • Gå igenom lektionsplanen för Träningsläger 3, som förklarar de olika sätten som man kan använda färgsensorn för att följa en linje (t.ex. färgläge eller läget reflekterad ljusstyrka)

Ta lektionen till nästa nivå genom att:

 • Ändra programmet så att det startar från rätt utgångsområde.
 • Välja ut ytterligare en av årets FIRST LEGO League-utmaningar att lösa före eller efter det här uppdraget.

Utvärderingsmöjligheter

Checklista för lärarobservationer
Skapa en skala som passar dina behov, t.ex.:
1. Delvis genomfört
2. Helt genomfört
3. Genomfört över förväntan

Använd följande kriterier för att utvärdera elevernas framsteg:

 • Eleverna samarbetade som lag för att utföra uppdraget.
 • Eleverna samarbetade som lag för att utföra flera uppdrag under samma session.
 • Eleverna kunde presentera sin robot, sitt program och sin strategi och förklara hur de lyckades utföra varje uppdrag.

Självutvärdering
Hjälp eleverna att välja den kloss de tycker bäst motsvarar deras individuella prestationer.

 • Blå: Jag har lyckats utföra ett uppdrag.
 • Gul: Jag har lyckats utföra fler än ett uppdrag.
 • Lila: Tillsammans med alla medlemmar i mitt lag har jag presenterat vår robot, vårt program och vår strategi.

Eleverna utvärderar varandra
Uppmuntra eleverna att ge feedback till varandra genom att:

 • Låta en elev bedöma andra elevers prestationer med hjälp av skalan med färgade klossar ovan.
 • Be dem att ge varandra konstruktiv kritik så att de kan förbättra gruppens resultat under nästa lektion.
student-06

Fördjupning i språkfärdighet

Gör så här för att integrera utveckling i språkfärdigheter:

 • Låt eleverna förbereda och hålla en presentation om hur de utvecklade en effektiv strategi för att utföra uppdraget så snabbt som möjligt.

OBS! Det här gör att lektionen tar längre tid.

Yrkeslänkar

Elever som uppskattar den här lektionen kan vara intresserade av att utforska följande yrkesområden:

 • Tillverkning och konstruktion (ingenjör)
 • Informationsteknik (programmerare)

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:

 • Genomföra sitt första FIRST® LEGO® League-uppdrag
 • Få sin robot att interagera med tävlingsplanen

LEGO® Education SPIKE Prime set
FIRST® LEGO League Utmaningsset

Elevmaterial

Elevblad

Ladda ned, visa eller dela som HTML-sida online eller som en utskrivbar PDF-fil.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.