Dags för uppgradering

Putta, dra, lyfta?

lesson-header

Under tävlingar behöver körningsbaser särskilda verktyg för att utföra vissa uppgifter.

Vilka verktyg behöver din körningsbas för att flytta runt föremål?

Putta och lyfta upp.

student-02

Bygg de här verktygen:

  • Schaktblad att putta med.
  • Lyftarm att lyfta med.
  • Lådor att flytta.

Använd det här programmet för att testa verktygen.

SPIKE Competition Ready Time for upgrade Step03-Program - sv-se
student-03

Beskriv vad som händer.

Skriv ett program för att styra verktygen.

student-04

Få schaktbladet och lyftarmen att höjas och sänkas, snabbt och långsamt. 

Dags för en utmaning!

Skriv ett program som får körningsbasen att göra som i videoklippet.

Hur gick det?  

student-06

Är du nöjd med din prestation? Finns det något som kunde ha gått ännu bättre?

När du har kommit så här långt måste du vara redo för ett uppdrag!