Lär dig om taktik på tävlingsplanen!

lesson-header

Att kunna undvika hinder är en nyckel till framgång på robottävlingsplanen.

Kan du göra en lista över alla rörelser du tror att din körningsbas kan göra?

Bygg en körningsbas att träna med.

student-02

Det här är ett enkelt, men effektivt sätt att lära sig taktik på tävlingsplanen.

  • Körningsbas för träning

Om du har tid kan du bygga din egen modell.

Testa att placera de här programmeringsstaplarna efter varandra.

SPIKE Competition Ready Training camp 1 Step03-Program - sv-se
student-03

Vad ser du?

Ändra värdena hos blockens parametrar och se vad som händer.

Få din körningsbas att röra sig i en kvadrat.

student-04

Välj handlingar från staplarna som redan finns på programmeringsytan.

Använd en loop för att göra en upprepning i ditt program.

Vilken handling behöver upprepas för att körningsbasen ska röra sig i en kvadrat?

Här kommer ett exempel:

SPIKE Competition Ready Training camp 1 Step04-Hint - sv-se

Dags för en taktikutmaning!

student-05

Placera åtta färgade klossar på en yta och använd dina programmeringsfärdigheter för att ta dig genom ”planen” utan att röra vid klossarna.

Utveckla dina programmeringskunskaper genom att först använda pseudokod.

Exempel:

  • Kör framåt till ”den här punkten”
  • Sväng cirka 45 grader
  • Kör bakåt ”en liten bit”

Den här listan kallas pseudokod.

Hur gick det?

student-06

Fundera på vad som gick bra och vad som kunde ha gått ännu bättre.

En perfekt start för att undvika hinder!