SPIKE™ Prime Set

Träningsläger 2: Lek med föremål

Använd sensorer för att styra motorer och interagera med föremål på tävlingsplanen.

30–45 minuter
Nybörjarnivå
Årskurs 6–8
lesson-header

Lektionsplanering

1. Förbereda

 • Läs igenom elevmaterialet i LEGO® Education SPIKE appen.

2. Engagera (5 minuter)

 • Använd idéerna i avsnittet Starta en diskussion nedan för att få eleverna att diskutera lektionsinnehållet.
 • Använd videoklippet för att förklara lektionen.

3. Utforska (20 minuter)

 • Låt eleverna arbeta i par när de bygger träningskörningsbasen, armen, markören och kuben.
 • Instruera dem att testa de två programmeringsstaplarna för att se vilken av dem som får körningsbasen att stanna vid markören.
 • Låt eleverna lägga till extra programmeringsblock till körningsbasen för att få armen att sänkas, plocka upp och lägga tillbaka kuben på minst 30 cm avstånd från markören.

4. Förklara (5 minuter)

 • Diskutera hur avståndssensorn kan användas för att mäta avstånd.

5. Utveckla (15 minuter)

 • Låt eleverna delta i en stafettävling och se vilken grupp som är snabbast!
 • Glöm inte att avsätta tid för att plocka undan.

6. Utvärdera

 • Ge återkoppling på varje elevs prestation.
 • Du kan använda utvärderingsmatrisen som ingår för att förenkla processen.

Starta en diskussion

Använd följande idéer för att få eleverna att diskutera tävlingsrobotar och hur de kan hitta föremål och flytta runt dem:

 • Be eleverna att beskriva situationer där de har sett robotar flytta föremål från en plats till en annan.
 • Berätta för eleverna att deras körningsbas kan använda sensorer för att upptäcka föremål och använda en extra motor och arm för att plocka upp föremål.
 • Förklara att eleverna programmerar en autonom robot. Fråga dem varför ett autonomt läge är viktigt i tävlingar.

Visa det här videoklippet för eleverna, så att de får se vad de ska göra.

lesson-header

Byggtips

En enkel körningsbas med avståndssensor
Använd den enkla körningsbasmodellen med avståndssensorn. Kom ihåg att använda kabelhållarna.

teacher-driving-base

Avståndssensorn och armen
Eleverna måste höja armen tillräckligt högt (men inte för högt), så att den kan röra sig fritt över kuben. Om de höjer armen för högt kommer den att störa avståndssensorn.

teacehr-too-high

Förbered stafettutmaningen
Börja med ett avstånd på cirka 30 cm mellan körningsbasen och markören.

Eleverna kommer att behöva ta bort stafettpinnarna manuellt allteftersom körningsbasen hämtar dem för att den ska kunna köra framåt och hämta nästa pinne.

teacehr-relay

Kodningstips

Huvudprogram

SPIKE Competition Ready Training camp 2 Step03-Program - sv-se

Möjlig lösning

SPIKE Competition Ready Training camp 2 Teacher solution - sv-se

Andra program

SPIKE Competition Ready Training camp 2 Teacher Other - sv-se

Differentiering

Förenkla lektionen genom att:

 • Ägna extra tid åt att förklara hur man använder avståndssensorn

Ta lektionen till nästa nivå genom att:

 • Skapa fler utmaningar med andra föremål för att träna på att interagera med föremål (exempel: utmana eleverna att använda avståndssensorn för att återlämna klossen på startpositionen).

Möjligheter till utvärdering

Checklista lärarobservationer
Skapa en skala som passar dina behov, t.ex.:

 1. Delvis genomfört
 2. Helt genomfört
 3. Genomfört över förväntan

Använd följande kriterier för att utvärdera elevernas prestationer:

 • Eleverna kan utöka sina program för att hämta ett föremål.
 • Eleverna kan använda avståndssensorn för att upptäcka och hämta ett föremål.
 • Eleverna kan ändra parametrarna hos avståndssensorblocken för att upptäcka olika avstånd.

Självutvärdering

Hjälp eleverna att välja den kloss de tycker bäst motsvarar deras individuella prestationer.

 • Blå: Jag har använt avståndssensorn för att upptäcka och hämta ett föremål.
 • Gul: Jag har lyckats slutföra stafettutmaningen.
 • Lila: Jag har lyckats slutföra stafettutmaningen och optimerat mitt program för att få en riktigt bra tid.

Eleverna utvärderar varandra
Uppmuntra eleverna att ge feedback till andra genom att:

 • Låta en elev bedöma andra elevers prestationer med hjälp av skalan med färgade klossar ovan.
 • Låta dem framföra konstruktiv feedback till varandra för att stärka gruppens prestation under nästa lektion.
student-06

Fördjupning i språkfärdighet

Gör så här för att integrera utveckling i språkfärdigheter:

 • Låt eleverna göra om tävlingen och hitta på egna regler. Be dem att skriva ner reglerna och skapa förklarande bilder. Låt grupperna utmana varandra.

OBS! Det här gör att lektionen tar längre tid.

 

Fördjupning i matematik

Gör så här för att integrera utveckling i matematikfärdigheter:

Instruera eleverna att maximera användningen av värden som är större än (>) eller mindre än (<) när de hittar på nya tävlingar, genom att använda:

 • Värden från avståndssensorn
 • Värden från sensorn för reflekterat ljus
 • Rotationsvinkelvärden från gyrosensorn

OBS! Det här gör att lektionen tar längre tid.

 

Yrkeslänkar

Elever som uppskattar den här lektionen kan vara intresserade av att utforska följande yrkesval:

 • Informationsteknik (spelprogrammerare)
 • Tillverkning och konstruktion (maskintekniker)
 • Tillverkning och konstruktion (ingenjör)

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:

 • Använda uppskattning för att stanna vid ett föremål
 • Använda avståndssensorn för att upptäcka ett föremål och reagera

LEGO® Education SPIKE Prime Set

Följande områden från det centrala innehållet i undervisningen, åk 4–6 och 7–9, i Läroplan för grundskolan (Lgr22) behandlas i aktiviteten. Lektionens differentiering påverkar vilka områden som kan bli aktuella.

Teknik:

 • Styrning av egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering med hjälp av elektronik och olika typer av sensorer. Hur tekniska lösningar som utnyttjar elektronik kan programmeras. Begrepp som används i samband med detta.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar i det egna arbetet och i teknikutvecklingsarbeten i samhället, till exempel inom arkitektur och kollektivtrafik.

Matematik:

 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, massa, volym, tid och vinkel med standardiserade måttenheter samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Programmering i visuell och textbaserad programmeringsmiljö. Hur algoritmer skapas, testas och förbättras vid programmering.

Svenska:

 • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Fysik:

 • Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formulering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter.

Bild:

 • Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om frågor som är angelägna för eleverna.

Elevmaterial

Elevblad

Ladda ned, visa eller dela som HTML-sida online eller som en utskrivbar PDF-fil.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.