SPIKE™ Prime Set

Träningsläger 3: Reagera på linjer

Skriv program där färgsensorn används för att göra körningsbasen autonom.

30-45 min.
Nybörjare
Årskurs 6–8
lesson-header

Lektionsplanering

1. Förbereda

 • Läs igenom elevmaterialet i LEGO® Education SPIKE appen.
 • Under den här lektionen behöver du en tjock svart linje på en vit eller ljus yta:

  ▷ Rita en svart linje på ett vitt pappersark
  ▷ Använd eltejp på en ljus yta
  ▷ Skriv ut PDF-filen ”Förslag på linjer”
  ▷ Använd en svart axeldel från LEGO® Education SPIKE Prime Set

2. Engagera (5 minuter)

 • Använd idéerna i avsnittet Starta en diskussion nedan för att få eleverna att diskutera lektionsinnehållet.
 • Använd videoklippet för att förklara lektionen.

3. Utforska (20 minuter)

 • Låt eleverna arbeta i par när de bygger körningsbasen med färgsensorn.
 • Instruera dem att köra den första programmeringsstapeln för att få träningskörningsbasen att röra sig framåt och stanna vinkelrätt mot en svart linje.
 • Låt dem testa den andra programmeringsstapeln och beskriva vad som händer.

4. Förklara (5 minuter)

 • Diskutera hur färgsensorn upptäcker den svarta linjen.

5. Utveckla (15 minuter)

 • Låt eleverna arbeta sig genom nästa program för att få körningsbasen att följa en svart linje.
 • Be dem att optimera koden för att skapa ett ännu bättre program för att följa en linje.

6. Utvärdera

 • Ge återkoppling på varje elevs prestation.
 • Du kan använda utvärderingsmatrisen som ingår för att förenkla processen.

Starta en diskussion

Använd de här idéerna för att få eleverna att diskutera kring tävlingsplaner och linjerna som ofta finns på dem.

 • Fråga eleverna hur de kan använda linjer för att göra programmet till sin körningsbas effektivare.
 • Berätta om olika slags linjer och skärningspunkter:

  ▷ Tunna linjer
  ▷ Räta vinklar
  ▷ T-korsningar
  ▷ Avbrutna linjer
  ▷ Svarta linjer som korsas av en färgad linje

Visa det här videoklippet för eleverna, så att de får se vad de ska göra.

lesson-header

Byggtips

En enkel körningsbas med färgsensor
Använd den enkla körningsbasmodellen med färgsensorn. Kom ihåg att använda kabelhållarna.

teacher-color1

Så använder du färgsensorn
Färgsensorn kan användas i två olika lägen för att lösa den här utmaningen (antingen i färgläget eller läget för reflekterad ljusstyrka).

Läget för reflekterad ljusstyrka ger färgsensorn maximal precision. När körningsbasen följer en linje upptäcker den två olika färger eller två olika reflekterade ljusstyrkor. Utforska tillsammans med eleverna hur sensorn rapporterar värden på olika sätt. Exempel:

SPIKE Competition Ready Training camp 3 Teacher Building Tip - sv-se

Med motorerna i Power-läge
När du aktiverar en motor med läget för reglerad hastighet, anpassar hubben effekten (spänningen) till motorerna för att uppnå önskad hastighet och hålla den konstant, oavsett om körningsbasen kör på en plan eller lutande yta.

När du aktiverar en motor i Power-läge skickar hubben omedelbart önskad effekt (spänning) till motorerna.

När det gäller linjeföljare är programmering med Power-läget mer reaktivt, eftersom körningsbasen behöver utföra små och snabba rörelser (sannolikt under 10 grader, med svängningar mellan den vita och den svarta ytan). Resultatet är en mer exakt linjeföljare.

Du hittar blocket i tillägget ”Mer motor”.

Kodningstips

Huvudprogram

SPIKE Competition Ready Training camp 3 Step03-Program - sv-se

Möjlig lösning

SPIKE Competition Ready Training camp 3 Teacher Solution - sv-se

Andra program

SPIKE Competition Ready Training camp 3 Teacher Other - sv-se

Differentiering

Förenkla lektionen genom att:

 • Berätta om färgsensorns läge för reflekterad ljusstyrka

  ▷ Lär dig mer om färgsensorn i hjälpavsnittet i LEGO® Education SPIKE appen.

Ta lektionen till nästa nivå genom att:

 • Utmana eleverna att justera sina program att följa linjer i olika storlekar, färger och former.

Möjligheter till utvärdering

Checklista lärarobservationer
Skapa en skala som passar dina behov, t.ex.:

 1. Delvis genomfört
 2. Helt genomfört
 3. Genomfört över förväntan

Använd följande kriterier för att utvärdera elevernas prestationer:

 • Eleverna kan programmera körningsbasen att reagera på linjer med hjälp av färgsensorn.
 • Eleverna kan använda en ”IF ELSE”-sats i programmen för att skapa en enkel linjeföljare.
 • Eleverna kan optimera sina linjeföljande program för bättre precision.

Självutvärdering

Hjälp eleverna att välja den kloss de tycker bäst motsvarar deras individuella prestationer.

 • Blå: Jag har fått körningsbasen att stanna vid en vinkelrät linje.
 • Gul: Jag har programmerat körningsbasen att följa en linje.
 • Lila: Jag har justerat det linjeföljande programmet så att körningsbasen rör sig snabbare och effektivare.

Eleverna utvärderar varandra
Uppmuntra eleverna att ge feedback till andra genom att:

 • Låta en elev bedöma andra elevers prestationer med hjälp av skalan med färgade klossar ovan.
 • Låta dem framföra konstruktiv feedback till varandra för att stärka gruppens prestation under nästa lektion.
student-06

Fördjupning i språkfärdighet

Gör så här för att integrera språkfärdigheter i undervisningen:

 • Presentera ett program som kallas en ”differentierad linjeföljare” (se avsnittet med kodningstips) och låt eleverna försöka förstå hur programmet fungerar.
 • Be eleverna att utvärdera programresultatet och jämföra det med deras tidigare linjeföljarprogram.

OBS! Det här gör att lektionen tar längre tid.

Fördjupning i matematik

Gör så här för att integrera utveckling i matematikfärdigheter:

 • Be eleverna att använda följande termer för att förklara hur ett linjeföljarprogram fungerar när man använder färgsensorns läge för reflekterad ljusstyrka:

  ▷ Tröskelvärde
  ▷ Medelvärde
  ▷ Större än, mindre än
  ▷ Intervall
  ▷ Procent

OBS! Det här gör att lektionen tar längre tid.

Yrkeslänkar

Elever som uppskattar den här lektionen kan vara intresserade av att utforska följande yrkesval:

 • Informationsteknik (utvecklare av applikationer)
 • Tillverkning och konstruktion (maskintekniker)
 • Tillverkning och konstruktion (ingenjör)

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:

 • Programmera körningsbasen att stanna vid en svart linje
 • Programmera körningsbasen att följa en svart linje

LEGO® Education SPIKE Prime Set

Följande områden från det centrala innehållet i undervisningen, åk 4–6 och åk 7–9, i Läroplan för grundskolan (Lgr 11) behandlas i aktiviteten. Lektionens differentiering kan påverka vilka områden som är aktuella.

Teknik:

 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Fysik:

 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Matematik:

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

Svenska:

 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Elevmaterial

Elevblad

Ladda ned, visa eller dela som HTML-sida online eller som en utskrivbar PDF-fil.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2021 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.