SPIKE™ Prime Set

Ur funktion

Hitta och rätta till misstag i ett program för att få en leveransvagn att fungera som den ska.

30-45 min.
Nybörjare
Årskurs 5–8
lesson-header-BI

Lektionsplanering

1. Förbereda

 • Läs igenom elevmaterialet i LEGO® Education SPIKE appen.

2. Engagera (5 minuter)

 • Använd idéerna i avsnittet Starta en diskussion nedan för att få eleverna att diskutera lektionsinnehållet.
 • Använd videoklippet för att förklara lektionen.

3. Utforska (15 minuter)

 • Låt eleverna arbeta i par när de bygger vagnen.
 • Be dem att köra programmet och komma ihåg att det har några buggar som måste åtgärdas.

4. Förklara (5 minuter)

 • Be eleverna att berätta vilka metoder de använde för att hitta buggar.

5. Utveckla (15 minuter)

 • Låt eleverna testa den andra programmeringsstapeln.
 • Be dem att göra en lista över alla buggar de tror att de har hittat.
 • Ge dem några minuter att rätta till programmet.
 • Låt varje grupp skriva ett eget program som får deras vagn att följa en andra väg, precis som i videoklippet.
 • Se till att de dokumenterar sina viktigaste handlingar för att undvika buggar i programmen.
 • Glöm inte att avsätta tid för att plocka undan.

6. Utvärdera

 • Ge återkoppling kring varje elevs prestation.
 • Du kan använda utvärderingsmatrisen som ingår för att förenkla processen.

Starta en diskussion

Diskutera prototyper genom att ställa relevanta frågor som:

 • Hur lagar du något som har gått sönder på cykeln?
 • Vad ska man göra när en uppdatering av mobilen eller surfplattan misslyckas?
 • Hur kontrollerar man sitt arbete när man löser ett mattetal?

Visa det här videoklippet för eleverna, så att de får se vad de ska göra.

lesson-header-BI

Byggtips

En rolig liten vagn
Den här leveransvagnen har ett unikt sätt att ta sig fram. De två medelstora vinkelmotorerna framtill används för att köra framåt och bakåt, medan den stora vinkelmotorn baktill används för att styra. Den här modellen har avsiktligt designats för att vara lite oförutsägbar.

teacher-funny-build

Kodningstips

Huvudprogram

SPIKE Kickstart your business Out of order Step03-program - sv-se

Möjlig lösning

SPIKE Kickstart your business Out of order Teacher Solution - sv-se

Differentiering

Förenkla lektionen genom att:

 • Hålla lektionen i större grupp och vägleda eleverna mot buggarna de ska rätta till

Ta lektionen till nästa nivå genom att:

 • Skapa en ”problemkort-PDF” och se hur många problem varje grupp kan lösa under en lektion
 • Sortera problemen efter hur komplexa de är

Möjligheter till utvärdering

Checklista lärarobservationer
Skapa en skala som passar dina behov, till exempel:

 1. Delvis genomfört
 2. Helt genomfört
 3. Genomfört över förväntan

Använd följande kriterier för att utvärdera elevernas prestationer:

 • Eleverna kan hitta buggar i ett program.
 • Eleverna kan åtgärda buggar när de har hittat dem.
 • Eleverna kan på korrekt sätt dokumentera ändringar och förbättringar av ett program.

Självutvärdering

Hjälp eleverna att välja den kloss de tycker bäst motsvarar deras individuella prestationer.

 • Blå: Jag har hittat några buggar i programmet.
 • Gul: Jag har hittat och åtgärdat alla buggarna i programmet.
 • Lila: Jag har hittat och åtgärdat alla buggarna i programmet och dokumenterat lösningarna så att andra kan ändra sina program med hjälp av mina anteckningar.
 • Eleverna utvärderar varandra*
  Uppmuntra eleverna att ge feedback till andra genom att:
 • Låta en elev bedöma andra elevers prestationer med hjälp av skalan med färgade klossar ovan.
 • Låta dem framföra konstruktiv feedback till varandra för att stärka gruppens prestation under nästa lektion.
student-06

Fördjupning i språkfärdighet

Gör så här för att integrera utveckling i språkfärdigheter:

 • Låt eleverna skapa en detaljerad checklista med punkter att verifiera när de kodar.
 • Introducera hur man lägger till kommentarer i programmen, och betona vikten av att göra kommentarerna tydliga och lättförståeliga för alla.

OBS! Det här gör att lektionen tar längre tid.

 

Fördjupning i matematik

Gör så här för att integrera utveckling i matematikfärdigheter:

 • Presentera ett matematiskt problem och visa hur man felsöker det, med fokus på viktiga åtgärder som att:
 • På korrekt sätt isolera problemet som ska lösas
 • Granska varje steg i processen

OBS! Det här gör att lektionen tar längre tid.

 

Yrkeslänkar

Elever som uppskattar den här lektionen kan vara intresserade av att utforska följande yrkesval:

 • Tillverkning och konstruktion (ingenjör)
 • Media och kommunikation (kommunikatör)
 • Transport (bilmekaniker)

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:

 • Identifiera och åtgärda programmeringsproblem

LEGO® Education SPIKE Prime Set

Följande områden från det centrala innehållet i undervisningen, åk 4–6 och åk 7–9, i Läroplan för grundskolan (Lgr 11) behandlas i aktiviteten. Lektionens differentiering påverkar vilka områden som kan bli aktuella.

Teknik:

 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Matematik:

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

Svenska:

 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Elevmaterial

Elevblad

Ladda ned, visa eller dela som HTML-sida online eller som en utskrivbar PDF-fil.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.