BricQ Motion Essential

Engelli Köpek Parkuru

Köpekler için engelli bir parkur inşa et! Burada etkili olan itme ve çekme kuvvetlerini açıkla. Bu ders, öğrencilerinizin LEGO® Education BricQ Motion Essential Setiyle tanışmasına yardımcı olacaktır. Bu dersten önce biraz vakit ayırarak öğrencilerinize beyaz tepsinin altında ne olduğunu göstermenizi ve tuğlaların renklere göre ayrıldığını açıklamanızı tavsiye ederiz. Öğrenciler, inşa yönergeleri kitapçıklarını tepsinin altında bulacaktır. Bu ünite için yalnızca “A” kitapçığı gereklidir.

30-45 dk.
Başlangıç seviyesi
5-7 yaş
Hybrid
U1L1.Thumbnail.png

Hazırla

 • Çevrimiçi öğrenci materyalini inceleyin. Bu materyali ders sırasında projektör kullanarak öğrencilerinizle paylaşın.
 • İlgili kavramları (örn. itme ve çekme) önceki derslerde işlediğinizden emin olun.
 • Tüm öğrencilerinizin beceri ve bilgi düzeylerini göz önünde bulundurun. Dersleri herkesin anlayabileceği şekilde farklılaştırın. Öneriler için aşağıdaki Farklılaşım bölümüne bakabilirsiniz.

İlgi Uyandır

(Tüm Sınıf, 10 Dakika)

 • Öğrenci videosunu buradan izleyin ya da çevrimiçi öğrenci materyalinden erişin.
Dog-Obstacle-Course-Thumbnail
 • Köpekler hakkında kısa bir tartışma başlatın.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz:
  • Bir köpek nasıl eğitilir?
  • Videoda ne tür eğitim engelleri gördün?
  • Köpekler bunlara nasıl tepki verdi?
 • Öğrencilere, köpekler için bir engelli parkur inşa edeceklerini söyleyin. Kendilerine inşa yönergeleri verilmeyeceğini ancak inşa yönergeleri kitapçığının 1. sayfasındaki resimlerden fikir alabileceklerini söyleyin. Her bir gruba şunları söyleyin:
  • İnşa yönergeleri "A" kitapçığının 1. sayfasındaki resimlerde bulunan modellerin aynısını yapabilecekleri ve süsleyebilecekleri gibi kendi tasarımlarını da icat edebilirler.
  • Köpeklerin içinden, üstünden, altından veya etrafından geçebileceği en az 3 farklı türde engel yapmayı amaçlamalılar.
 • Her gruba birer LEGO® Education BricQ Motion Essential Seti dağıtarak tartışmayı tamamlayın.

Keşfet

(Küçük Gruplar, 20 Dakika)

 • Öğrencilerinizin ikili gruplar halinde çalışarak engelli bir köpek parkuru inşa etmelerini sağlayın.
 • Bu derse özel inşa yönergeleri bulunmamaktadır. Ancak öğrenciler inşa yönergeleri "A" kitapçığının 2. sayfasındaki resmi esin kaynağı olarak kullanabilirler. Ayrıca kendi modellerini de tasarlayabilirler.
  • Not: Esin kaynağı fotoğrafındaki modellerin tamamını aynı anda yapmaya yetecek sayıda parça yoktur.
 • İnşa konusunda aşağıdaki İpuçları bölümünden yardım alabilirsiniz.
 • Öğrenciler inşalarını tamamladıktan sonra, engellerini sıralayıp köpeklerini oluşturdukları engelli parkurda koşturmaya teşvik edin.
U1L1.03.png

Açıkla

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Öğrencilerinizi bir araya toplayarak yaptıklarını paylaşmalarını sağlayın.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz:
 • Senin engelli parkurunda köpek nasıl hareket ediyor? (örn. itme/çekme, yukarı/aşağı, üstünden/altından, içinden, karşıdan karşıya, etrafından.)
  • Hangi engeller itmeyi gerektiriyor? (örn. "yakala" engelinde, yayı geri çekip topu iterek fırlatırsınız.)
  • Hangi engelleri çekmeyi gerektiriyor? (örn. "köpekli kızak" engelinde köpekler kızağı çeker.)
  • Bugün başka itme ve çekme kuvvetleri gördün mü?

Derinleştir

(Tüm Sınıf, 10 Dakika)

 • Öğrencilerinizin başka başka engeller tasarlayıp inşa etmeye devam etmelerini isteyin.
 • Zaman kalırsa grupların tüm modelleri birleştirerek daha büyük bir engelli parkur oluşturmalarını sağlayın.
 • Öğrencilerin modellerini bozmaları, tuğlaları sınıflandırıp tepsiye geri koymaları ve masalarını toparlamaları için zaman ayırın.
 • Öğrencilere yere düşen parça olup olmadığını kontrol etmelerini ve düşen parçaları yerlerine koymalarını hatırlatın.

Değerlendir

(Ders Boyunca)

 • Öğrencilerinizin, üzerinde çalıştıkları kavramları düşünmelerini sağlamak için ders boyunca “neden” ve “nasıl” sözcüklerini içeren sorular sorun.
 • Öğrencileri, inşaları devam ederken, modellerinin nasıl hareket ettiğini keşfetmeye teşvik edin. Hangi parçaların diğerlerini ittiğini açıklamalarını isteyin.
 • Öğrencilerinizi “sesli düşünmeye” ve modellerini oluştururken, problem çözmeye yönelik aldıkları kararlarının arkasındaki düşünce süreçlerini ve akıl yürütmelerini açıklamaya teşvik etmek için yol gösterici sorular sorun.

Gözlem Kontrol Listesi

 • Öğrencilerinizin, bir engelli parkurda işe koşulan itme ve çekme kuvvetlerini tanımlamadaki yeterliklerini ölçün.
 • İhtiyaçlarınızı karşılayan bir ölçek oluşturun, örneğin: 
  1. Ek desteğe ihtiyacı var.
  2. Bağımsız çalışabilir.
  3. Başkalarına öğretebilir.

Öz Değerlendirme

 • Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin: 
  • Yeşil: “İtme” ve “çekme”nin ne anlama geldiğini açıklayabileceğimi düşünüyorum. 
  • Mavi:  “İtme” ve “çekme”nin ne anlama geldiğini açıklayabileceğimi biliyorum. 
  • Mor: “İtme” ve “çekme”nin ne anlama geldiğini açıklayabilirim ve bir arkadaşımın da anlamasına yardımcı olabilirim.

Akran Değerlendirmesi

 • Öğrencilerin kendi küçük gruplarında, grup çalışması deneyimleri hakkında tartışma yapmalarını sağlayın. 
 • Tartışma sırasında aşağıdaki gibi ifadeler kullanmaya teşvik edin: 
  • Şöyle şöyle yapmanı beğendim. 
  • Şunu nasıl yaptığını merak ediyorum.
45401-assessment.png

İpuçları

Model İpuçları

 • İnşa yönergeleri “A” kitapçığının 2. sayfasındaki esin kaynağı fotoğraf, köpek eğitimi için kullanılabilecek 7 çeviklik eğitimi modeli ve 2 dekoratif model göstermektedir.
 • Öğrencilerinize, takılan tuğlaları Tuğla Ayırıcı ile nasıl çıkarabileceklerini gösterin.
U1L1.02.png

Farklılaşım:

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Her gruba inşa etmeleri için belirli bir engel verebilirsiniz; tahterevalli ve yuvarlak koşu bandı modelleri, itme ve çekmeyi vurgulayan mekanizmalar içerdiğinden başlangıç için harika modellerdir.

Bu dersin zorluğunu arttırmak için:

 • Öğrencilere hareket eden, dönen, eğilen ya da yuvarlanan parçalar içeren daha fazla eğitim engeli inşa etme hedefi verebilirsiniz.
 • Daha ileri düzeydeki öğrenciler için, rastgele bir parça seçip bunu modellerinde kullanmanın bir yolunu bulmalarını isteyebilirsiniz.

Eklentiler

Dil Becerileri Eklentisi (Not: Bunun için ekstra süre gerekecektir)
Dil becerileri gelişimini desteklemek için, öğrencilere köpeklerinin engelli parkur koşusunu bir spikerin ağzından anlatıyormuşçasına metne döktürün.

1:1 Hibrit Öğrenme

Hibrit öğrenme kaynaklarından Kişisel Öğrenme Seti ders planını indirin.

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Farklı modeller inşa etmek için bu seti nasıl kullanabileceklerini öğrenir.
 • İtme ve çekmenin, bir cismin hareketini nasıl etkilediğini keşfeder.
 • LEGO© Education BricQ Motion Essential Setleri (iki öğrenciye bir set)

FEN BİLİMLERİ:
3. Fiziksel Olaylar
F.3.3.Kuvveti Tanıyalım

TÜRKÇE:
4.YAZMA
Hikâye edici metin yazar.
Yazma stratejilerini uygular.
Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
Yazdıklarını paylaşır.

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.