BricQ Motion Essential

Hokey Antrenmanı

Bir hokey oyuncusu ve kalecisi yap! Farklı itme ve çekme kuvvetlerinin, penaltı atışı yapılmasına ve engellenmesine nasıl yardımcı olduğunu keşfet.

30-45 dk.
Orta seviye
5-7 yaş
Hybrid
U1L3.Thumbnail.png

Hazırla

 • Çevrimiçi öğrenci materyalini inceleyin. Bu materyali ders sırasında projektör kullanarak öğrencilerinizle paylaşın.
 • İlgili kavramları (örn. itme ve çekme) önceki derslerde işlediğinizden emin olun.
 • Tüm öğrencilerinizin beceri ve bilgi düzeylerini göz önünde bulundurun. Dersleri herkesin anlayabileceği şekilde farklılaştırın. Öneriler için aşağıdaki Farklılaşım bölümüne bakabilirsiniz.

İlgi Uyandır

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Öğrenci videosunu buradan izleyin ya da çevrimiçi öğrenci materyalinden erişin.
U1L3.EngageThumbnail.png
 • Bir hokey oyununda kullanılan itme ve çekme kuvvetleri hakkında bir tartışma başlatın.
 • Pak, oyuncu, kaleci, atış yapma, atış bloke etme ve kuvvet kavramlarını tanıtın.
 • Yavaş, orta ve hızlı itme/çekme kuvvetleri kavramlarına değinin.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz:
  • Hokey nedir?
  • Pak nasıl hareket eder? (Yani oyuncular pakı nasıl hareket ettirir?)
  • Oyuncular pakı farklı hızlarda (yani hızlı ve yavaş) nasıl hareket ettirirler?
  • Öğrencilere bir hokey oyuncusu ile bir kale ve kaleci inşa edeceklerini söyleyin.
 • Her gruba birer set dağıtın.

Keşfet

(Küçük Gruplar, 25 Dakika)

 • Öğrencilerinizin ikili gruplar halinde çalışarak Hokey Antrenmanı modelini inşa etmelerini sağlayın. Öğrencilere, sırayla çalışarak birinin tuğlaları ararken diğerinin inşa etmesini, bir adımı tamamladıktan sonra diğerine geçerken rolleri değiştirmelerini söyleyin.
 • İnşa konusunda aşağıdaki İpuçları bölümünden yardım alabilirsiniz.
 • Öğrenciler inşa etmeyi bitirdiklerinde yapacakları testi yönlendirin:
  • Ekiplerin, modellerini düz bir yüzeyde (örneğin halısız bir zeminde ya da bir masada) birbirinden 30 cm uzağa yerleştirmelerini isteyin.
  • Öğrencilere 3 atışta bir oyuncularla kalecilerin yer değiştirmelerini söyleyin.
  • Yavaş, orta ve hızlı çekme kuvvetiyle atış yapma ve atış bloke etme antrenmanı yapın.
  • Her gol, oyuncu için 1 puan değerindedir. Öğrencilerin puanları Öğrenci Çalışma Sayfalarına kaydetmelerini sağlayın (Öğretmen Desteği - Ek kaynaklar).
  • Öğrenciler, her kuvvet türünden üçer kez olmak üzere toplam 9 atış test etmelidir.

Açıkla

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Öğrencilerinizi bir araya toplayarak yaptıklarını paylaşmalarını sağlayın.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz:
  • Kolu ittiğinde ne oluyor? Neden?
  • Kolu çektiğinde hokey oyuncusu nasıl hareket ediyor? Neden?
  • Pakın farklı kuvvet türleriyle hareketinde neler dikkatini çekti?
  • Farklı kuvvet türlerini kullandığında atılan ya da kaçan gol sayısında bir şey dikkatini çekti mi? (Daha büyük itme kuvvetinin, pakı daha çabuk hızlandırdığını ya da yavaşlattığını açıklayın. Gol atmak ya da atışı bloke etmek için yumuşak ya da orta bir itme kuvveti yetebilir.)

Derinleştir

(Tüm Sınıf, 10 Dakika)

 • Öğrencilerinizden oyunu iyileştirmenin yollarını ve performanslarını iyileştirmek için modellerinde hangi değişiklikleri yapabileceklerini düşünmelerini isteyin. Bir grup paylaşım oturumu gerçekleştirin.
 • Öğrencilerinizin modellerini bozmaları, tuğlaları sınıflandırıp tepsiye geri koymaları ve masalarını toparlamaları için 5 dakika ayırın.

Değerlendir

(Ders Boyunca)

 • Öğrencilerinizin, üzerinde çalıştıkları kavramları düşünmelerini sağlamak için ders boyunca “neden” ve “nasıl” sözcüklerini içeren sorular sorun.
 • Öğrenciler modellerini inşa ederken, onları modelin hareketlerini keşfetmeye ve hangi parçaların itip çektiğini açıklamaya teşvik edin.
 • Öğrencilerinizi “sesli düşünmeye” ve modellerini oluştururken, problem çözmeye yönelik aldıkları kararlarının arkasındaki düşünce süreçlerini ve akıl yürütmelerini açıklamaya teşvik etmek için yol gösterici sorular sorun.

Gözlem Kontrol Listesi

 • Öğrencilerinizin, farklı kuvvetlerin nasıl daha büyük bir itme ya da çekme oluşturarak pakın hızlanmasını ya da yavaşlamasını etkilediğini açıklamadaki yeterliklerini ölçün.
 • İhtiyaçlarınızı karşılayan bir ölçek oluşturun, örneğin:
  1. Ek desteğe ihtiyacı var.
  2. Bağımsız çalışabilir.
  3. Başkalarına öğretebilir.

Öz Değerlendirme

 • Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin:
  • Yeşil: “İtme”nin ne anlama geldiğini anlatabileceğimi düşünüyorum.
  • Mavi: “İtme”nin ne anlama geldiğini anlatabileceğimi biliyorum.
  • Mor: “tme” ve “çekme”nin ne anlama geldiğini anlatabilirim ve bir arkadaşımın da anlamasına yardımcı olabilirim.

Akran Değerlendirmesi

 • Öğrencilerin kendi küçük gruplarında, grup çalışması deneyimleri hakkında tartışma yapmalarını sağlayın.
 • Tartışma sırasında aşağıdaki gibi ifadeler kullanmaya teşvik edin:
  • Şöyle şöyle yapmanı beğendim.
  • Şunu nasıl yaptığını merak ediyorum.
45401-assessment.png

İpuçları

Model İpuçları

 • Bu modeli yapmak zordur ve bazı ekiplerin yapması 20 dakikayı bulabilir. 20 dakikanın sonunda en azından oyuncuyu bitirmiş olmalılar. Öğrencileri 20 dakika sonra durdurmak ve pakı hareket ettirmeye çalışmalarını istemek iyi olacaktır. Bazı gruplar kaleciyi inşa etmeyi bitirmediyse masaya 2 tuğla koyup ikisinin arasına gol atmaya çalışabilirler.
 • Oyuncu modelindeki dişli plaka takılı değildir. Düz mavi sayılı tuğlalar üzerinde kayacak ve yeşil tuğla ile 2x4 sarı tuğlalar tarafından “sabitlenecek” şekilde tasarlanmıştır. Dişli tarafından yerinde tutulur.
U1L3.01.png

Farklılaşım:

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Hokey pakı iticisini inşa ettikten sonra öğrencilerin inşa etmeyi bırakmasını isteyebilirsiniz, ellerini ya da başka işaretleri kale olarak kullanabilirler.

Bu dersin zorluğunu arttırmak için:

 • Öğrencilerin yavaş, orta ya da hızlı çekmeyle atılan her gol için 1 puan kaydetmesini isteyebilirsiniz.
 • Öğrencilerinize oyuncu modelindeki yeşil dişliyi mavi dişliyle değiştirmenin bir yolunu bulma hedefi verip, sonra 2 dişliyi karşılaştırarak farklı kuvvetleri test etmelerini sağlayabilirsiniz.
 • Her takımın kendi hokey pistini tasarlamasını isteyebilirsiniz.

Eklentiler

Matematik Eklentisi (Not: Bunun için ekstra süre gerekecektir.)
Matematik becerileri gelişimini de desteklemek için öğrencilerinize bir hokey maçı yaptırın ve +20 ya da -20 puanına ulaştıklarında maçı bitirin. Kurallar aşağıdaki gibidir:

 • Oyuncu: Atılan her gol +1, kaçırılan her gol -1 puandır.
 • Kaleci: Bloke edilen her gol +1, atılan her gol -1 puandır.
 • Skoru Öğrenci Çalışma Sayfalarına yazabilir veya kazanılan ya da kaybedilen her puan için 1 tuğla vererek ya da alarak skoru takip edebilirler.

1:1 Hibrit Öğrenme

Hibrit öğrenme kaynaklarından Kişisel Öğrenme Seti ders planını indirin.

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Farklı güçte itme ve çekme kuvvetlerinin, bir cismin hareketi üzerindeki etkilerini inceler.
 • Bir kremayer ve pinyon dişli mekanizmasının, doğrusal çekmeyi döngüsel itmeye nasıl dönüştürdüğünü görür.
 • LEGO® Education BricQ Motion Essential Setleri (iki öğrenciye bir set)

FEN BİLİMLERİ:
3. Fiziksel Olaylar
F.3.3. Kuvveti Tanıyalım
F.4.3. Kuvvetin Etkileri (Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri)
F.5.3.1. Kuvvetin Ölçülmesi
F.8.5. Basit Makineler

MATEMATİK:

 1. SAYILAR VE İŞLEMLER
  Tam Sayılar
  Tamsayılarla İşlemler

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.