BricQ Motion Essential

Yelkenli Araba

Yelkenler fora! Yelkenli bir araba yap ve görünmez bir itme kuvvetini keşfet.
Hangi yelken tasarımı en çok rüzgarı yakalayıp yelkenli arabanın en uzağa gitmesini sağlayacak?

30-45 dk.
Orta seviye
5-7 yaş
U1L6.Thumbnail.png

Hazırla

 • Çevrimiçi öğrenci materyalini inceleyin. Bu materyali ders sırasında projektör kullanarak öğrencilerinizle paylaşın.
 • Yelkenli arabanızı test edecek bir alan hazırlayın:
  • Yaklaşık 3 metre uzunlukta ve 1 metre genişlikte düz bir yüzeye ihtiyacınız olacak.
  • Başlangıç çizgisini maskeleme bandıyla işaretleyin.
  • Elektrikli vantilatörünüz yoksa öğrencilerin saklama kutusunun kapağını sallayarak ya da yelkenlerine üfleyerek "rüzgar" yapmasını sağlayın.
 • Daha önce başka bir derste itme kavramını işlediğinizden emin olun.
 • Tüm öğrencilerinizin beceri ve bilgi düzeylerini göz önünde bulundurun. Dersleri herkesin anlayabileceği şekilde farklılaştırın. Öneriler için aşağıdaki Farklılaşım bölümüne bakabilirsiniz.

İlgi Uyandır

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Öğrenci videosunu buradan izleyin ya da çevrimiçi öğrenci materyalinden erişin.
U1L6.EngageThumbnail.png
 • Rüzgarın nasıl iten ve çeken bir kuvvet olduğu ve yelkenlerin bu kuvveti en verimli şekilde yakalamak için nasıl bir şekle sahip olduğu konusunda kısa bir tartışma başlatın.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz:
  • Yelkenli bir araba nasıl hareket eder? Rüzgarın itmesiyle.
  • Rüzgarı görebilir misin? Hayır ama rüzgarın etkilerini görebiliriz.
 • İhtiyaç olursa, öğrencilere yol göstermek için aşağıdaki soruları sorarak yardımcı olun:
  • Videoda kaç farklı yelken şekli gördün?
  • Sence hangi şekil ve boyutta yelken en iyi sonucu verir?
 • Öğrencilere yelkenli bir araba inşa edeceklerini ve kendi yelkenlerini tasarlayacaklarını söyleyin.
 • Her gruba birer set dağıtın.

Keşfet

(Küçük Gruplar, 30 Dakika)

 • Öğrencilerinizin ikili gruplar halinde çalışarak Yelkenli Araba modelini inşa etmelerini sağlayın. Öğrencilere, sırayla çalışarak birinin tuğlaları ararken diğerinin inşa etmesini, bir adımı tamamladıktan sonra diğerine geçerken rolleri değiştirmelerini söyleyin.
 • İnşa konusunda aşağıdaki İpuçları bölümünden yardım alabilirsiniz.
 • Öğrenciler arabayı bitirdiklerinde, test etmek için en az 2 farklı kağıt yelken tasarlamalarını ve hazırlamalarını sağlayın.
  1. Bölüm: Öğrencilerden yelkenli arabalarının her bir yelken türüyle ne kadar uzağa gideceğini tahmin etmelerini isteyin. Her denemede yelkenli arabalarının duracağını tahmin ettikleri yeri işaretlemek için test alanının yanına bir tuğla ya da Minifigür koymalarını söyleyin. Metreyle ölçmelerini sağlayın. Her denemeden sonra gerçek sonuçları kaydettiklerinden emin olun (Öğretmen Desteği - Ek kaynaklar).
  1. Bölüm: Öğrenciler tüm yelkenlerini test ettikten sonra:
  • Kişi başı birer yelken daha tasarlamalarını (yani her grup için 2),
  • Yelkenli arabalarını tekrar test etmelerini,
  • Hangi yelken şeklinin en iyi olduğuna ve nedenine karar vermelerini isteyin.
 • Zaman kalırsa tüm sınıfa en sevdikleri yelken tasarımlarıyla "yelkenli araba yarışı" yaptırın.

Açıkla

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Öğrencileri bir araya toplayarak yaptıklarını paylaşmalarını sağlayın.

 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz:

 • Hangi yelken şekli, yelkenli arabanı en uzağa itti? Neden?

 • Yelkenin şeklinin ve büyüklüğünün, rüzgarı yakalayarak yelkenli arabayı ileri itmeye yardımcı olduğunu ve rüzgarın yönünün, yelkenli arabanın hareketini etkileyebileceğini açıklayın. Daha büyük yelkenler rüzgarın itebileceği daha fazla alana sahiptir, bu nedenle büyük yelkenler küçük yelkenlere göre arabayı daha hızlı hareket ettirir ve daha da uzağa gitmesini sağlar.

Derinleştir

(Tüm Sınıf, 10 Dakika)

 • Öğrencilere, yelken ve araba tasarımlarının güçlü ve zayıf yönlerini karşılaştırmalarına yardımcı olacak sorular sorun. Bazı soru önerileri:
  • Hangi yelken, yelkenli arabanı en uzağa itti?
  • Sence neden bu en iyi tasarımındı? Şeklinden dolayı mı? Büyüklüğünden dolayı mı? Tasarımın başka bir özelliği mi vardı?
  • Modelini daha da iyi hale getirmek için neyi değiştirebilirsin?
 • Öğrencilerinizin modellerini bozmaları, tuğlaları sınıflandırıp tepsiye geri koymaları ve masalarını toparlamaları için zaman ayırın.

Değerlendir

(Ders Boyunca)

 • Öğrencilerinizin, üzerinde çalıştıkları kavramları düşünmelerini sağlamak için ders boyunca "neden" ve "nasıl" sözcüklerini içeren sorular sorun.
 • Öğrencilerinizi "sesli düşünmeye" ve modellerini oluştururken, problem çözmeye yönelik aldıkları kararların arkasındaki düşünce süreçlerini ve akıl yürütmelerini açıklamaya teşvik etmek için yol gösterici sorular sorun.

Gözlem Kontrol Listesi

 • Öğrencilerinizin farklı yelken tasarımlarının rüzgarı nasıl yakaladığını ve bunun, yelkenlerin arabaları itmesini nasıl etkilediğini açıklamadaki yeterliklerini ölçün.
 • İhtiyaçlarınızı karşılayan bir ölçek oluşturun, örneğin:
  1. Ek desteğe ihtiyacı var.
  2. Bağımsız çalışabilir.
  3. Başkalarına öğretebilir.

Öz Değerlendirme

 • Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin:
  • Yeşil: "İtme" ve "çekme"nin ne anlama geldiğini anlatabileceğimi düşünüyorum.
  • Mavi: "İtme" ve "çekme"nin ne anlama geldiğini anlatabileceğimi biliyorum.
  • Mor: "İtme" ve "çekme"nin ne anlama geldiğini anlatabilirim ve açıklayabilirim, ayrıca bir arkadaşımın da anlamasına yardımcı olabilirim.

Akran Değerlendirmesi

 • Öğrencilerin kendi küçük gruplarında, grup çalışması deneyimleri hakkında tartışma yapmalarını sağlayın.
 • Tartışma sırasında aşağıdaki gibi ifadeler kullanmaya teşvik edin:
  • Şöyle şöyle yapmanı beğendim.
  • Şunu nasıl yaptığını merak ediyorum.
45401-assessment.png

İpuçları

Model İpuçları

 • Öğrenciler, yelken tasarımlarını makasla keserek ya da sadece kağıdı yırtarak çıkartabilirler. Ayrıca kağıdı katlayarak, katlama yönünde daha sağlam hale getirmeyi denemeye de teşvik edin.
 • LEGO® kağıt tutucu parçalar, yelkeni üstten ve alttan tutarak yerine sabitler. Kağıt çok inceyse kağıt tutuculardan uçabilir. Böyle bir şey olursa kağıdı ikiye ya da üçe katlayıp kalınlığını arttırdığınızda yerinde kalacaktır.
 • Yelkenlerin varsayılan yelkenli araba modeline uyması için en az 15 cm uzunlukta olması gerekir. Öğrenciler ayrıca yelken direklerini daha uzun ya da daha kısa yapabilir, bu da yelkenlerinin yüksekliğini buna göre ayarlamalarını gerektirir.
 • Öğrenciler yelkenleri itmek için elektrikli bir vantilatör kullanabilir, saklama kutusunun kapağını yelpaze gibi kullanabilir ya da yelkenlere üfleyebilir.
 • Her denemeden sonra arabalarının kat ettiği mesafeyi, damalı bayrak tutan bir Minifigürle işaretleyebilirler. Önceki mesafeyi geçerlerse Minifigürü yeni durma noktasına getirmeli, geçemezlerse olduğu yerde bırakmalıdırlar.

Farklılaşım:

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Öğrencilerin 2 yelken tasarımını test etmelerini sağlayabilirsiniz (şekil seçeneklerini dikdörtgen ve üçgenle sınırlayarak)
  Bu dersin zorluğunu arttırmak için:
 • Öğrencilerinizi, yelkenleri için farklı malzemeler (örn. yalnızca LEGO® tuğlaları, karton vs.) kullanmaya, sonra da bunun performanslarını nasıl etkilediğini değerlendirmeye teşvik edebilirsiniz.

Eklentiler

(Not: Bunun için ekstra süre gerekecektir.)
Matematik becerileri gelişimini de desteklemek için öğrencilerinizin yelkenli arabalarının kat ettiği mesafelerin uzunluğunu tahmin ederken, ölçerken ve karşılaştırırken 2’li, 5’li ya da 10’lu kombinasyonlarda LEGO® tuğlaları kullanmalarını sağlayın.

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Bir cismi iterek yelkenli bir arabayı hareket ettiren farklı güçte rüzgarların etkilerini keşfeder.
 • LEGO® Education BricQ Motion Essential Setleri (iki öğrenciye bir set)
 • 2-3 adet orta büyüklükte elektrikli vantilatör (ideal olarak 8 öğrenciye 1 tane)
 • Kurşun Kalem
 • Makas
 • Her gruba 3 kağıt
 • Metre

FEN BİLİMLERİ:
3. Fiziksel Olaylar
F.3.3.Kuvveti Tanıyalım
F.4.3. Kuvvetin Etkileri (Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri)
F.5.3. Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme
F.6.3. Kuvvet ve Hareket
F.7.3. Kuvvet ve Enerji

MATEMATİK:

 1. SAYILAR VE İŞLEMLER
 2. GEOMETRİ VE ÖLÇME

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.