SPIKE™ Prime Seti

Arızalı

Bir Dağıtım Arabasının istendiği gibi çalışması için programdaki hataları bulun ve düzeltin.

30-45 dk.
Başlangıç seviyesi
6.-8. Sınıf
lesson-header-BI

Ders planı

1. Hazırla

 • LEGO® Education SPIKE Uygulamasındaki ilgili öğrenci materyalini okuyun.

2. İlgi Uyandır (5 dk.)

 • Aşağıdaki Tartışmanın Fitilini Ateşle bölümünde bulunan fikirleri kullanarak öğrencilerinizin bu dersle ilgili bir tartışmaya katılmasını sağlayın.
 • Dersi açıklamak için videoyu kullanın.

3. Keşfet (15 dk.)

 • Öğrencilerinizin ikili gruplar halinde çalışarak arabayı inşa etmelerini sağlayın.
 • Öğrencilerinizden, düzeltilmesi gereken bazı hatalar olduğunu akıllarında tutarak programı çalıştırmalarını isteyin.

4. Açıkla (5 dk.)

 • Öğrencilerinizden hataları bulurken kullandıkları yöntemleri paylaşmalarını isteyin.

5. Derinleştir (15 Dk.)

 • Öğrencilerinizin ikinci programlama yığıtını kurcalamalarını sağlayın.
 • Bulduklarını düşündükleri tüm hataların bir listesini yapmalarını isteyin.
 • Programı düzeltmeleri için birkaç dakika süre tanıyın.
 • Her gruptan, tıpkı videoda gösterildiği gibi arabalarının ikinci bir yolu izlemesini sağlayacak kendi özgün programlarını yazmasını isteyin.
 • Programlarında hata yapmalarına engel olmak için temel (kilit) eylemlerini belgelendirdiklerinden emin olun.
 • Toparlanmak, yani öğrencilerle birlikte setleri ve sınıfı eski düzenine getirmek için biraz zaman ayırmayı unutmayın.

6. Değerlendir

 • Her öğrenciye performansı hakkında geri bildirim verin.
 • Bu işlemi kolaylaştırmak için size sunulan dereceli puanlama cetvellerini kullanabilirsiniz.

Tartışmanın Fitilini Ateşle

Konuyla ilgili aşağıdaki gibi sorular sorarak prototip yapma hakkında bir tartışma başlatın:

 • Bisikletinizdeki bir arızayı nasıl düzeltirsiniz?
 • Telefon ya da tablet güncellemeniz başarısız olursa ne yapmalı?
 • Bir matematik problemini çözerken işlemlerinizin sağlamasını nasıl yaparsınız?

Öğrencilerinize, biraz sonra ne yapacaklarını görmeleri için bu videoyu izletin.

lesson-header-BI

İnşa İpuçları

Bir Garip Araba
Bu dağıtım arabasının benzersiz bir hareket etme şekli vardır. Öndeki iki Orta Motor ileri ve geri sürüşü sağlarken, arkadaki Büyük Motor, tıpkı direksiyonla olduğu gibi arabayı diğer yönlere sürmeyi sağlar. Bu model, kasıtlı olarak biraz öngörülemez olacak şekilde tasarlanmıştır.

teacher-funny-build

Kodlama İpuçları

Ana Program

SPIKE Kickstart your business Out of order Step03-program - tr-tr

Olası Çözüm

SPIKE Kickstart your business Out of order Teacher Solution - tr-tr

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Dersi, ikiden fazla öğrenciden oluşan gruplar oluşturarak ve öğrencilerinizi düzeltmeleri gereken problemlere yönlendirerek işleyebilirsiniz.

Bu dersi bir üst seviyeye çıkarmak için:

 • Bir “problem kartları” PDF’si oluşturabilir ve her grubun bir ders boyunca kaç problem çözebileceğine bakabilirsiniz.
 • Bu problemleri artan zorluk derecesine göre sıralayabilirsiniz.

Değerlendirme Olanakları

Öğretmen Gözlem Kontrol Listesi
İhtiyaçlarınızı karşılayan bir ölçek oluşturun, örneğin:

 1. Kısmen başarılı
 2. Tamamen başarılı
 3. Üstün başarılı

Öğrencilerinizin ilerlemesini değerlendirmek için aşağıdaki başarı ölçütlerini kullanın:

 • Öğrenciler, bir programdaki hataları bulur.
 • Öğrenciler, hataları bulduktan sonra düzeltir.
 • Öğrenciler, bir programdaki değişiklikleri ve iyileştirmeleri doğru şekilde belgeler.

Öz Değerlendirme

Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin.

 • Mavi: Programda bazı hatalar buldum.
 • Sarı: Programdaki bütün hataları buldum ve düzelttim.
 • Mor: Programdaki bütün hataları buldum ve düzelttim, başkalarının da programlarını benim notlarıma göre düzeltebilmesi için bu düzeltmeleri kaydettim.

Akran Değerlendirmesi
Öğrencilerinizi aşağıdaki yöntemlerle başkalarına geri bildirim vermeye teşvik edin:

 • Öğrencilerin yukarıdaki renkli tuğla cetvelini kullanarak birbirlerinin performansını puanlamasını sağlayın.
 • Bir sonraki derste grup performanslarını arttırmak için birbirlerine yapıcı geri bildirim vermelerini sağlayın.
student-06

Dil Becerileri Eklentisi

Dil becerileri gelişimini de desteklemek için:

 • Öğrencilerinize, kodlama yaparken ne yapıp yapmadıklarını belirleyebilecekleri ayrıntılı bir kontrol listesi hazırlatabilirsiniz.
 • Yorumlarını kısa, öz ve herkesin anlayabileceği şekilde yapmanın önemini vurgulayarak programlarına yorum eklemeyi öğretebilirsiniz.

Not: Bu ders daha uzun sürecektir.

 

Matematik Eklentisi

Matematik becerileri gelişimini de desteklemek için:

 • Bir matematik problemi verebilir ve aşağıdaki gibi önemli (temel) kavramlara odaklanarak hataların nasıl düzeltileceğini gösterebilirsiniz:
 • Çözülecek problemi doğru bir şekilde ayırma
 • Sürecin her adımını gözden geçirme

Not: Bu ders daha uzun sürecektir.

 

Kariyer Bağlantıları

Bu dersi seven öğrenciler, aşağıdaki mesleklere ve kariyer alanlarına ilgi duyabilir:

 • İmalat ve Mühendislik (Mühendislik alanları ile ilgili önlisans programları (örn. Fabrika ve İmalat önlisans programları, makine teknikerliği, ... vb.)
 • Medya ve İletişim (Dijital Medya)
 • Ulaşım (Otomotiv Teknolojisi)

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Programlamadaki problemleri belirler ve düzeltir.

LEGO Education SPIKE Prime Seti

FEN BİLİMLERİ:
3. Fiziksel Olaylar
Kuvvet ve Hareket

MATEMATİK:

 1. SAYILAR VE İŞLEMLER
  İşlem yapmayı gerektire, farklı konularla ilgili problemi çözerken doğru bir şekilde ayırma, süreçteki adımları gözden geçirme gibi becerileri pekiştirir.

TÜRKÇE:

 1. DİNLEME/İZLEME
  Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
  Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.
  Dinleme stratejilerini uygular.
 2. KONUŞMA
  Hazırlıksız konuşma yapar.
  Konuşma stratejilerini uygular.
  Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
 3. YAZMA
  Yazma stratejilerini uygular.
  Bilgilendirici metin yazar.
  Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır.
  Yazdıklarını düzenler.
  Yazdıklarını paylaşır.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BT.6.1. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BT.6.1.1. Bilişim Teknolojilerinin Günlük Yaşamdaki Önemi
BT.6.1.1.1. Bilişim teknolojilerinin günlük yaşamdaki önemini değerlendirir.
BT.6.1.1.2. Bilgisayarların akıllı davranış modellerini kullanma biçimlerini açıklar.
BT.6.4. ÜRÜN OLUŞTURMA
BT.6.4.1.7. İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu belgeyi paylaşır.
BT.6.5. PROBLEM ÇÖZME VE PROGRAMLAMA
BT.6.5.1. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımları
BT.6.5.1.6. Bir algoritmanın çözümünü test eder.
BT.6.5.1.8. Hatalı bir algoritmayı doğru çalışacak biçimde düzenler.
BT.6.5.2. Programlama
BT.6.5.2.3. Blok tabanlı programlama aracında sunulan bir programın hatalarını ayıklar.
BT.6.5.2.4. Blok tabanlı programlama aracında sunulan bir programı verilen ölçütlere göre geliştirerek düzenler.

SOSYAL BİLGİLER
5. ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM
SB.6.5.6. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği kişilik özelliklerini, becerileri ve eğitim sürecini araştırır.
SB.7.5.5. Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.
SB.7.5.6. Dijital teknolojilerin üretim, dağıtım ve tüketim ağında meydana getirdiği değişimleri analiz eder.

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.