SPIKE™ Prime Seti

Sipariş Ver

Bir "kalite kontrol" robotunun eylemlerinin aynısını gerçekleştirebilmek için bir kullanım kılavuzu videosu izleyin.

30-45 dk.
Başlangıç seviyesi
6.-8. Sınıf
lesson-header

Ders planı

1. Hazırla

 • LEGO® Education SPIKE Uygulamasındaki ilgili öğrenci materyalini okuyun.
 • Gerekli görürseniz, uygulamadaki başlangıç materyalini kullanarak bir ders planlayın. Bu ders, öğrencilerinizin LEGO® Education SPIKE Prime ile tanışmasına yardımcı olacaktır.

2. İlgi Uyandır (5 dk.)

 • Aşağıdaki Tartışmanın Fitilini Ateşle bölümünde bulunan fikirleri kullanarak öğrencilerinizin bu dersle ilgili bir tartışmaya katılmasını sağlayın.
 • Dersi açıklamak için videoyu kullanın.

3. Keşfet (20 dk.)

 • Öğrencilerinizin ikili gruplar halinde çalışarak "kalite kontrol" robotunu inşa etmelerini sağlayın.
 • Robotlarının doğru çalıştığından emin olmak için programı çalıştırmalarını isteyin.

4. Açıkla (5 dk.)

 • Öğrencilerinize, robotun gerçekleştirdiği tüm eylemleri tanımlayabilmek için videoyu istedikleri kere izleyebileceklerini söyleyin.
 • Yeni bir programlama yığıtı oluşturmak için verilen sözde kodu kullanmalarını sağlayın.

5. Derinleştir (15 Dk.)

 • Öğrencilerinizden ikinci videoyu izlemelerini ve robotun yeni eylemlerini belirlemelerini isteyin.
 • Sözde kod ve yeni programlama yığıtları yazdırın.
 • Sözde kodlarının hassaslığı ile programlarının ne kadar etkin olduğu arasındaki ilişkiyi düşünmelerini isteyin.
 • Toparlanmak, yani öğrencilerle birlikte setleri ve sınıfı eski düzenine getirmek için biraz zaman ayırmayı unutmayın.

6. Değerlendir

 • Her öğrenciye performansı hakkında geri bildirim verin.
 • Bu işlemi kolaylaştırmak için size sunulan dereceli puanlama cetvellerini kullanabilirsiniz.

Tartışmanın Fitilini Ateşle

Konuyla ilgili aşağıdaki gibi sorular sorarak problemleri ayrıştırma hakkında bir tartışma başlatın:

 • Günlük yaşamınızdan, problemleri ayrıştırarak çözmenizi gereken örnekler bulabilir misiniz?
 • Bir yemek tarifi, video oyunu ya da matematik problemini örnek olarak kullanarak, ayrıştırmayı tanımlayabilir misiniz?

Öğrencilerinize, biraz sonra ne yapacaklarını görmeleri için bu videoyu izletin.

lesson-header

İnşa İpuçları

Elbirliğiyle İnşa
İnşa görevlerini, takımdaki herkesin aktif katılımını sağlayacak şekilde ayırın.

 • A Öğrencisi: Fikir dedektörü
 • B Öğrencisi: Robotun başı
teacher-tandem-build

Motorları Doğru Hizalayın
Bu dersin tasarlandığı şekilde gerçekleştirilebilmesi için öğrencilerinizin motorları doğru konumlandırdıklarından emin olun.

teacher-align-motor

Renk Sensörünün Hassasiyeti
Renk Sensörü, parmakları "fuşya rengi" olarak algılar. Tuğlayı sensörün önüne yerleştirirken, öğrencilerin parmaklarını tuğlanın arkasında tuttuğundan emin olun.

teacher-read-colors

Kodlama İpuçları

teacher-pseudo

Ana Program

SPIKE Kickstart your business Place-your-order Step03-Program - tr-tr

Olası Çözüm

SPIKE Kickstart your business Place-your-order Step04-Hint - tr-tr

Diğer Programlar

SPIKE Kickstart your business Place-your-order Teacher-Solution - tr-tr

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Sözde kodu açıklamaya daha fazla vakit ayırıp, sonra gerçek hayattan örneklerle alıştırma yapabilirsiniz (örn. bir yemek tarifi uygulama, birine yol tarif etme vb.).
 • Öğrencilerinize esin kaynağı olacak bir sözde kod fikir kâğıdı hazırlayabilirsiniz.

Bu dersi bir üst seviyeye çıkarmak için:

 • Öğrencilerinizin ayrıştırma alıştırması yaparken kullanabileceği ve "kalite kontrol" robotunun hareketlerini içeren kendi videonuzu hazırlayabilirsiniz.

  ▷ Alternatif olarak, öğrencilerinizin birbirleri için videolar hazırlamasını da sağlayabilirsiniz.

Değerlendirme Olanakları

Öğretmen Gözlem Kontrol Listesi
İhtiyaçlarınızı karşılayan bir ölçek oluşturun, örneğin:

 1. Kısmen başarılı
 2. Tamamen başarılı
 3. Üstün başarılı

Öğrencilerinizin ilerlemesini değerlendirmek için aşağıdaki başarı ölçütlerini kullanın:

 • Öğrenciler, sözde kod kullanarak programlama yığıtları oluştur.
 • Öğrenciler, problemleri (eylemleri) sözde koda ayrıştırır.
 • Öğrenciler, kendi sözde kodlarını kullanarak eylemleri programlar.

Öz Değerlendirme

Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin.

 • Mavi: Videodaki bir eylemin aynısını yapmayı başardım.
 • Sarı: Videodaki birden fazla eylemin aynısını yapmayı başardım.
 • Mor: Videodaki birden fazla eylemin aynısını yapmayı başardım ve tüm programlama yığıtları için kendi sözde kodumu yazdım.

Akran Değerlendirmesi
Öğrencilerinizi aşağıdaki yöntemlerle başkalarına geri bildirim vermeye teşvik edin:

 • Öğrencilerin yukarıdaki renkli tuğla cetvelini kullanarak birbirlerinin performansını puanlamasını sağlayın.
 • Bir sonraki derste grup performanslarını arttırmak için birbirlerine yapıcı geri bildirim vermelerini sağlayın.
student-06

Dil Becerileri Eklentisi

Dil becerileri gelişimini de desteklemek için:

 • Öğrencilerinizden "kalite kontrol" robotunun nasıl kurulacağını ve programlanacağını anlatan 2 dakikalık bir video ya da kullanım kılavuzu kitapçığı hazırlamalarını isteyin.

Not: Bu ders daha uzun sürecektir.

Kariyer Bağlantıları

Bu dersi seven öğrenciler, aşağıdaki mesleklere ve kariyer alanlarına ilgi duyabilir:

 • Bilgi Teknolojileri (Bilgisayar Programlama)
 • İmalat ve Mühendislik (Makine Teknolojisi)
 • İmalat ve Mühendislik (Mühendislik alanları ile ilgili önlisans programları, örn. Fabrika ve İmalat önlisans programları, makine teknikerliği vb.)

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Karmaşık bir problemi daha küçük parçalara bölmek için ayrıştırma becerilerini kullanır.

LEGO Education SPIKE­ Prime Seti

TÜRKÇE:

 1. DİNLEME/İZLEME
  Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
  Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.
  Dinleme stratejilerini uygular.
 2. KONUŞMA
  Hazırlıklı konuşma yapar.
  Konuşma stratejilerini uygular.
  Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
 3. OKUMA
  Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
  Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
  Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
  Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
  Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. Kullanım kılavuzları inceletilir.
 4. YAZMA
  Yazma stratejilerini uygular.
  Bilgilendirici metin yazar.
  Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır.
  Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.
  Yazdıklarını düzenler.
  Yazdıklarını paylaşır.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BT.6.1. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BT.6.1.1. Bilişim Teknolojilerinin Günlük Yaşamdaki Önemi
BT.6.1.1.1. Bilişim teknolojilerinin günlük yaşamdaki önemini değerlendirir.
BT.6.1.1.2. Bilgisayarların akıllı davranış modellerini kullanma biçimlerini açıklar.
BT.6.4. ÜRÜN OLUŞTURMA
BT.6.4.1.7. İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu belgeyi paylaşır.
BT.6.4.3.5. İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu video dosyasını çevrimiçi ortamda paylaşır.
BT.6.5. PROBLEM ÇÖZME VE PROGRAMLAMA
BT.6.5.1. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımları
BT.6.5.1.3. Bir problemi alt problemlere böler.
BT.6.5.1.5. Problemin çözümü için bir algoritma geliştirir.
BT.6.5.1.6. Bir algoritmanın çözümünü test eder.
BT.6.5.2. Programlama
BT.6.5.2.11. Döngü yapısını içeren programlar oluşturur.

SOSYAL BİLGİLER
4. BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM
SB.6.4.2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer.
5. ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM
SB.6.5.6. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği kişilik özelliklerini, becerileri ve eğitim sürecini araştırır.
SB.7.5.2. Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir.
SB.7.5.5. Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.
SB.7.5.6. Dijital teknolojilerin üretim, dağıtım ve tüketim ağında meydana getirdiği değişimleri analiz eder.

GÖRSEL SANATLAR
Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.