SPIKE™ Prime Seti

Paketlerini Takip Et

Programlama yığıtlarını, X-Y takip cihazı kâğıt üzerinde bir yolu takip edecek şekilde yeniden düzenleyin.

90-120 dk.
Orta seviye
6.-8. Sınıf
lesson-header

Ders planı

1. Hazırla

 • LEGO® Education SPIKE Uygulamasındaki ilgili öğrenci materyalini okuyun.

İlgi Uyandır (5 dk.)

 • Aşağıdaki Tartışmanın Fitilini Ateşle bölümünde bulunan fikirleri kullanarak öğrencilerinizin bu dersle ilgili bir tartışmaya katılmasını sağlayın.
 • Dersi açıklamak için videoyu kullanın.

Keşfet (20 dk.)

 • Öğrencilerinizin ikili gruplar halinde çalışarak takip sistemini yapmalarını sağlayın.
 • Kâğıdın nasıl yerleştirileceğini gösterin ve açıklayın.
 • Her şeyin doğru çalıştığından emin olmak için programlama yığıtlarını çalıştırmalarını isteyin.

Açıkla (5 dk.)

 • Öğrencilerinizden, programlama yığıtlarını birleştirerek kâğıt üzerindeki yolu takip eden tek bir program yapmalarını isteyin. Mevcut programlama bloklarını tekrar kullanabileceklerini vurgulayın.

Derinleştir (15 dk.)

 • Öğrencilerinize ikinci bir program oluşturmaları için süre verin, parametreleri ayarlayarak kodlarını yeniden kullandıklarından emin olun.
 • Toparlanmak, yani öğrencilerle birlikte setleri ve sınıfı eski düzenine getirmek için biraz zaman ayırmayı unutmayın.

6. Değerlendir

 • Her öğrenciye performansı hakkında geri bildirim verin.
 • Bu işlemi kolaylaştırmak için size sunulan dereceli puanlama cetvellerini kullanabilirsiniz.

Tartışmanın Fitilini Ateşle

Konuyla ilgili aşağıdaki gibi sorular sorarak bir tartışma başlatın:

 • Örüntü nedir?
 • Günlük yaşamda gördüğünüz ya da yaşadığınız bir örüntüyü açıklayabilir misiniz?
 • Başka birinin programını kullanmanız hangi bağlamda uygun olur?

Öğrencilerinize, biraz sonra ne yapacaklarını görmeleri için bu videoyu izletin.

lesson-header

İnşa İpuçları

Elbirliğiyle İnşa
İnşa görevlerini, takımdaki herkesin aktif katılımını sağlayacak şekilde ayırın.

 • A Öğrencisi: takip cihazının üst kısmı
 • B Öğrencisi: takip cihazının alt kısmı ve iğnesi
teacher-2parts

Basılı Haritalar
Bu ders için boş kâğıt kullanabilirsiniz, ancak önceden tasarlanmış haritalar sunulmaktadır. "Şehir yolu," farklı şekiller, dik açılar, ve çapraz çizgilerden (köşegenlerden) oluşmaktadır.

Öğrencilerinizin farklı örüntüler olduğunu anlaması, takip sisteminin takip iğnesini kullanarak yolu takip etmesini sağlamak için programlama yığınlarını kullanması ya da değiştirerek kullanması gerekecektir.

student-05

Kağıdı Yerleştirme
İşte, kağıdı böyle yerleştirmelisiniz:

student-03

Takip Cihazınızı Grafik Çiziciye Dönüştürün
Öğrencileriniz, takip iğnesini kalem tutucuyla değiştirerek takip sistemlerini bir grafik çiziciye dönüştürebilirler. Çizim yaparak eğlenmeleri için onlara biraz süre verin!

teacher-change-to-printer

Kodlama İpuçları

Ana Program

SPIKE Kickstart your business Track your packages Step03-Program - tr-tr

Olası Çözüm

SPIKE Kickstart your business Track your packages Teacher Solution - tr-tr
SPIKE Kickstart your business Track your packages Other Program - tr-tr

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Başlangıçta yalnızca dikey ve yatay çizgiler kullanabilirsiniz. (Çapraz çizgileri daha sonra kullanmak üzere saklayabilirsiniz.)

Bu dersi bir üst seviyeye çıkarmak için:

 • Öğrencilerin daha karmaşık şekilleri çizebilmesi için yeni programlama yığıtları oluşturabilirsiniz.
 • Bu kavramları daha derinlemesine ele almak için bu projeye iki ders saati ayırabilirsiniz.
 • Matematik eklentisini derse dahil edebilirsiniz.

Değerlendirme Olanakları

Öğretmen Gözlem Kontrol Listesi
İhtiyaçlarınızı karşılayan bir ölçek oluşturun, örneğin:

 1. Kısmen başarılı
 2. Tamamen başarılı
 3. Üstün başarılı

Öğrencilerinizin ilerlemesini değerlendirmek için aşağıdaki başarı ölçütlerini kullanın:

 • Öğrenciler, yatay, dikey ve çapraz çizgiler gibi basit örüntüleri tanır.
 • Öğrenciler, kodu ihtiyaçlarına uygun şekilde değiştirip yeniden kullanır.
 • Öğrenciler, kullandıkları orijinal programa doğru şekilde atıfta bulunur.

Öz Değerlendirme

Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin.

 • Mavi: Birinci haritada gezinmek için programlama yığıtlarından bazılarını kullandım.
 • Sarı: Birinci ve ikinci haritada gezinmek için programlama yığıtlarından bazılarını kullandım ve doğru takip için ayarladım.
 • Mor: Birinci ve ikinci haritada gezinmek için programlama yığıtlarından bazılarını kullandım ve doğru takip için ayarladım, ayrıca programıma yorumlar ekledim.

Akran Değerlendirmesi
Öğrencilerinizi aşağıdaki yöntemlerle başkalarına geri bildirim vermeye teşvik edin:

 • Öğrencilerin yukarıdaki renkli tuğla cetvelini kullanarak birbirlerinin performansını puanlamasını sağlayın.
 • Bir sonraki derste grup performanslarını arttırmak için birbirlerine yapıcı geri bildirim vermelerini sağlayın.
student-06

Matematik Eklentisi

Matematik becerileri gelişimini de desteklemek için:

 • Öğrencilerinizin motor dönüşü ve takip edilen çizginin uzunluğu arasındaki ilişkiyi bulmak için bir tablo hazırlamasını sağlayın. Bu bağıntıyı px + q = r şeklinde dönüştürmelerini sağlayın.

Not: Bu ders daha uzun sürecektir.

Kariyer Bağlantıları

Bu dersi seven öğrenciler, aşağıdaki mesleklere ve kariyer alanlarına ilgi duyabilir:

 • İnşaat ve Mimarlık (Mimarlık)
 • Bilgi Teknolojileri (Bilişim Uygulamaları)
 • İmalat ve Mühendislik (Mühendislik alanları ile ilgili önlisans programları (örn. Fabrika ve İmalat önlisans programları, makine teknikerliği, ... vb.)
 • Ulaşım (Otomotiv Teknolojisi)

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Örüntüleri tanıma ve etkili programlar oluşturma becerilerini geliştirir.

LEGO® Education SPIKE Prime Seti

MATEMATİK

 1. SAYILAR VE İŞLEMLER
  Örüntüleri Tanıma
 2. CEBİR
  Doğrusal Denklemler
  Koordinat sistemi özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir.
  Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.
  Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar.
 3. GEOMETRİ VE ÖLÇME
  Doğrular ve Açılar
  Üçgenler
  Çokgenler
  Çember ve Daire
  Dönüşüm Geometrisi

TÜRKÇE:

 1. DİNLEME/İZLEME
  Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
  Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.
  Dinleme stratejilerini uygular.
 2. KONUŞMA
  Konuşma stratejilerini uygular.
  Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
 3. OKUMA
  Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
  Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
  Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
  Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
 4. YAZMA
  Yazma stratejilerini uygular.
  Bilgilendirici metin yazar.
  Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır.
  Yazdıklarını düzenler.
  Yazdıklarını paylaşır.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BT.6.1. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BT.6.1.1. Bilişim Teknolojilerinin Günlük Yaşamdaki Önemi
BT.6.1.1.1. Bilişim teknolojilerinin günlük yaşamdaki önemini değerlendirir.
BT.6.1.1.2. Bilgisayarların akıllı davranış modellerini kullanma biçimlerini açıklar.
BT.6.2. ETİK VE GÜVENLİK
BT.6.2.1. Etik Değerler
BT.6.2.1.2. Etik ilkelerin ihlali sonucunda karşılaşılabilecek durumlara örnekler verir.
BT.6.2.1.4. Telif hakkı kavramını ve önemini araştırır.
BT.6.5. PROBLEM ÇÖZME VE PROGRAMLAMA
BT.6.5.1. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımları
BT.6.5.2. Programlama

SOSYAL BİLGİLER
5. ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM
SB.6.5.6. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği kişilik özelliklerini, becerileri ve eğitim sürecini araştırır.
SB.7.5.5. Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.
SB.7.5.6. Dijital teknolojilerin üretim, dağıtım ve tüketim ağında meydana getirdiği değişimleri analiz eder.

GÖRSEL SANATLAR
Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.