SPIKE™ Prime Seti

Break Dans

Bir "break dansçının" motor hareketlerini ışık ve vuruşlara uygun bir ritim tutturacak şekilde senkronize edin.

30-45 dk.
Başlangıç seviyesi
6.-8. Sınıf
lesson-header

Ders planı

1. Hazırla

 • LEGO® Education SPIKE Uygulamasındaki ilgili öğrenci materyalini okuyun.
 • Gerekli görürseniz, uygulamadaki başlangıç materyalini kullanarak bir ders planlayın. Bu ders, öğrencilerinizin LEGO©®Education SPIKE Prime ile tanışmasına yardımcı olacaktır.

2. İlgi Uyandır (5 dk.)

 • Aşağıdaki Tartışmanın Fitilini Ateşle bölümünde bulunan fikirleri kullanarak öğrencilerinizin bu dersle ilgili bir tartışmaya katılmasını sağlayın.
 • Dersi açıklamak için videoyu kullanın.

3. Keşfet (20 dk.)

 • Öğrencilerinizin ikili gruplar halinde çalışarak "break dansçıyı" yapmalarını sağlayın.
 • Zamanlama ile ilgili denemeler yaparak, bacakların hareketini Hub’ın yanıp sönen ışığıyla senkronize etmelerini isteyin.

4. Açıkla (5 dk.)

 • Hareketleri senkronize etme hakkında konuşun.
 • Öğrencilerinizden, dansçının kollarına da hareket eklemelerini isteyin.

5. Derinleştir (15 Dk.)

 • Öğrencilerinizden, dansçının hareketlerine uygun bazı vuruşlar eklemelerini isteyin.
 • Kaç sesi senkronize edebiliyorlar?
 • Şimdi, dansçılarını düzenli aralıklarla hareket edecek şekilde programlamalarını isteyin (örn. 30 saniyede bir). Bunun, kalkıp dans etmelerini hatırlatacak bir şey olduğunu belirtin.
 • Toparlanmak, yani öğrencilerle birlikte setleri ve sınıfı eski düzenine getirmek için biraz zaman ayırmayı unutmayın.

6. Değerlendir

 • Her öğrenciye performansı hakkında geri bildirim verin.
 • Bu işlemi kolaylaştırmak için size sunulan dereceli puanlama cetvellerini kullanabilirsiniz.

Tartışmanın Fitilini Ateşle

Gün içinde hareket etmenin ve egzersiz yapmanın önemi hakkında bir tartışma başlatın. Aşağıdaki gibi sorular sorun:

 • Uzun süre oturarak vakit geçiriyorsanız ne sıklıkta ayağa kalkıp hareket etmelisiniz?

 • Hareket etmek için ne tür egzersizler yapabilirsiniz?

 • Gün içinde molalar veriyor musunuz, yoksa bazen mola vermeyi unutuyor musunuz?

Öğrencilerinize, biraz sonra ne yapacaklarını görmeleri için bu videoyu izletin.

lesson-header

İnşa İpuçları

Elbirliğiyle İnşa
İnşa görevlerini, takımdaki herkesin aktif katılımını sağlayacak şekilde ayırın.

 • A Öğrencisi: Break Dansçının üstü
 • B Öğrencisi: Break Dansçının altı
teacher-2-parts

Senkronize Edilecek Şeyler
Hareketlerin senkronize olması, her hareketin ritme uygun olması anlamına gelir. Örneğin, genellikle müzikte veya dansta olduğu gibi her şeyin tamamlanması bir saniye sürer.

Bu derste senkronize edilecek çeşitli şeyler vardır.
1. Bacakların hareketi
2. Kolların hareketi
3. Işık Matrisinin piksellerinin yanıp sönmesi
4. Farklı sesler ve notalar

teacher-4-sync

Daha Fazla Fonksiyon Ekleme
Üçüncü bir motorun ve Ultrasonik Sensörün eklenmesi, öğrencilere senkronize edilebilecek daha fazla şey sunacaktır. Örneğin:

 • Üçüncü bir parçanın hareketi
 • Mesafe Sensörü Işığının Yanıp Sönmesi
teacher-sync-more

Kişiselleştirme
Öğrencilerinizden, dansçılarını kişiselleştirmeleri için tuğlalar eklemelerini isteyin.

Kodlama İpuçları

Ana Program

SPIKE Life Hacks Break Dance Step03-Program-Break-Dancer - tr-tr

Olası Çözüm

SPIKE Life Hacks Break Dance Teacher Solution - tr-tr

Diğer Programlar

SPIKE Life Hacks Break Dance Teacher Other 1 - tr-tr

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Motorun işlevlerini ve farklı birimlerle (örn. motoru belli bir saniye, derece veya dönüşte çalıştırarak) nasıl kontrol edilebileceğini keşfedebilirsiniz. Motorlar ve Sensörler başlangıç materyalinden yardım alabilirsiniz.

Bu dersi bir üst seviyeye çıkarmak için:

 • Takımlardan, modellerini senkronize ederek bir dans grubu oluşturmalarını isteyebilirsiniz.

Değerlendirme Olanakları

Öğretmen Gözlem Kontrol Listesi
İhtiyaçlarınızı karşılayan bir ölçek oluşturun, örneğin:

 1. Kısmen başarılı
 2. Tamamen başarılı
 3. Üstün başarılı

Öğrencilerinizin ilerlemesini değerlendirmek için aşağıdaki başarı ölçütlerini kullanın:

 • Öğrenciler, ritim, zamanlama ve senkronizasyon kavramlarını anlar.
 • Öğrenciler, "break dansçıyı" doğru bir şekilde gözlemler ve programlarında etkin düzeltmeler yapar.
 • Öğrenciler, "break dansçının" işlevselliğini anlar, böylece kısa sürede yeni vuruşları takip eden yeni ritimler programlayabilirler.

Öz Değerlendirme

Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin.

 • Mavi: Dansçının bacaklarını ışıkla senkronize hareket edecek şekilde programladım.
 • Sarı: Dansçının bacaklarını ve kollarını ışıkla senkronize hareket edecek şekilde programladım.
 • Mor: Devamlı hareket etmek için müzikler çalarak dansçıyı düzenli aralıklarla hareket edecek şekilde programladım.

Akran Değerlendirmesi
Öğrencilerinizi aşağıdaki yöntemlerle başkalarına geri bildirim vermeye teşvik edin:

 • Öğrencilerin yukarıdaki renkli tuğla cetvelini kullanarak birbirlerinin performansını puanlamasını sağlayın.
 • Bir sonraki derste grup performanslarını arttırmak için birbirlerine yapıcı geri bildirim vermelerini sağlayın.
student-07

Dil Becerileri Eklentisi

Dil becerileri gelişimini de desteklemek için:

 • Öğrencilerden sınıfta, bilgisayar karşısında, televizyon karşısında, video oyunları oynarken vs. uzun süre oturduklarında düzenli aralıklarla kalkıp hareket etmenin neden önemli olduğunu araştırmalarını ve tartışmalarını isteyin.

Not: Bu ders daha uzun sürecektir.

Matematik Eklentisi

Matematik becerileri gelişimini de desteklemek için:

 • Öğrencilerinizden, vuruşları kesir gösterimleriyle keşfetmelerini ya da açıklamalarını isteyin.
 • Çok ölçülü vuruşlar çalmalarını isteyin (örn. 2/4’lüğü 3/8’lik ile, 5/4’lüğü 4/4’lük ile).

Not: Bu ders daha uzun sürecektir.

Kariyer Bağlantıları

Bu dersi seven öğrenciler, aşağıdaki mesleklere ve kariyer alanlarına ilgi duyabilir:

 • Sağlık Bilimleri (Biyomedikal)
 • Sağlık Bilimleri (Tıp ve Sağlık ile ilgili Diğer Alanlar)

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Zaman (saniye), hız ve dönüş açıları gibi farklı veri türlerini verimli bir şekilde kullanır.

LEGO® Education SPIKE Prime Seti

İnşa yönergeleri

Python programları

FEN BİLİMLERİ:
2. Canlılar ve Yaşam
Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar.
Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.
3. Fiziksel Olaylar
Ses ve Özellikleri

MATEMATİK

 1. SAYILAR VE İŞLEMLER
  Doğal Sayılarla İşlemler
  Tam Sayılar
  Kesirlerle İşlemler
 2. GEOMETRİ VE ÖLÇME
  Açılar

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BT.6.1.1.3. Bilişim teknolojilerinin beden ve ruh sağlığına etkilerini yorumlar.
a) Teknoloji bağımlılığının sağlık ve zaman kaybına yol açabileceği vurgulanır.
b) Aile ve sosyal çevreye ayrılan zamanın sanal ortam etkinliklerine ayrılan zamandan daha değerli olduğu vurgulanır.
c) Teknolojiyi kullanırken zamanını etkili bir şekilde yönetme üzerinde durulur.
BT.6.5. PROBLEM ÇÖZME VE PROGRAMLAMA
BT.6.5.1. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımları
BT.6.5.1.2. Sabitleri ve değişkenleri problem çözümünde kullanır.
BT.6.5.1.4. Temel fonksiyonları problem çözme sürecinde kullanır.
BT.6.5.1.6. Bir algoritmanın çözümünü test eder.
BT.6.5.2. Programlama
BT.6.5.2.1. Blok tabanlı programlama aracının arayüzünü ve özelliklerini tanır.
BT.6.5.2.4. Blok tabanlı programlama aracında sunulan bir programı verilen ölçütlere göre geliştirerek düzenler.

TÜRKÇE:

 1. DİNLEME/İZLEME
  Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
  Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.
  Dinleme stratejilerini uygular.
 2. KONUŞMA
  Hazırlıksız konuşma yapar.
  Konuşma stratejilerini uygular.
  Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
 3. OKUMA
  Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.

SOSYAL BİLGİLER
5. ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM
SB.6.5.6. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği kişilik özelliklerini, becerileri ve eğitim sürecini araştırır.
SB.7.5.5. Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.

MÜZİK
B. MÜZİKSEL ALGI VE BİLGİLENME
Temel müzik yazı ve ögelerini kullanır.
C. MÜZİKSEL YARATICILIK
Farklı ritmik yapıdaki müzikleri harekete dönüştürür.
Ezgilere kendi oluşturduğu ritim kalıbı ile eşlik eder.
Müziklerde aynı ve farklı bölümleri dansa dönüştürür.
Müzikle ilgili araştırma ve çalışmalarında bilişim teknolojilerinden yararlanır.

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.