SPIKE™ Prime Seti

Hareketlerini Kodla

Bağımsız kodlama: Bir dans hareketine program yazmak için sözde kod kullanın.

45 min
Başlangıç seviyesi
6.-8. Sınıf
Hybrid
CodeYourMoves-LessonThumbnail-08.png

Genel Görünüm

 • Bu, hibrit öğrenme için tasarlanmış bağımsız bir kodlama dersidir. Bu dersi işlemek için LEGO® Education SPIKE Prime Seti, LEGO tuğlaları ya da yazılım gerekmez.
 • Bu derste öğrencileriniz bir dans hareketinin nasıl yapılacağını anlatan bir sözde kod yazar. Sözde kodlarını bir arkadaşlarıyla paylaşırlar.

Bu dersi:

 • Hayatı Kolaylaştırıcı Şeyler ünitesini başlatmak için bir giriş dersi olarak işleyebilirsiniz.
 • Sözde kodun nasıl yazıldığını anlatmak veya pekiştirmek için Break Dans dersinden önce veya sonra işleyebilirsiniz.
 • Ünitenin sonundaki açık uçlu projenin temelini oluşturması açısından öğrencilerinizin daha iyi anlaması için Koçum Benim! dersinden önce işleyebilirsiniz.
 • Bu ders planının Ek Kaynaklar bölümünde görsel bir Ders Sunumu sağlanmıştır. Dersinizin akışını belirlemek ve öğrencilerinize 5 aşamanın her birinde yol göstermek için bu sunumu kullanın.

Kodlama Kavramları

 • Algoritma: Bir görevi tamamlamak için adım adım yönergeler dizisi.
 • Hata: Kodlama hatası. Hata ayıklama, hatayı düzeltme işlemidir.
 • Ayrıştırma: Kodu daha küçük parçalara ya da daha küçük sorunlara ayırma.
 • Sözde kod: Bilgisayarda kodlamadan önce bir algoritmanın adımlarını özetleyen yazılı bir plan. Sözde kod, programcıların sorunları (hataları) belirlemesine, bunlara hazırlıklı olmasına ve kodlama adımlarını ayrıştırmayı planlamasına yardımcı olur.

İlgi Uyandır

(10 Dakika)

Öğrencilerinizin kodla ilgili bildiklerini keşfetmek için kısa bir tartışma başlatın.

 • Bu tartışma sayesinde, öğrencilerinizle kod ve kodlamanın ortak tanımlarını geliştirirsiniz.

Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz:

 • Kod nedir? (Örnek yanıtlar: Bir makineye ya da robota bir görevi nasıl başaracağını söylemek için kullanılan bir şey veya bilgisayarda oyun programlamak gibi eğlenceli veya yaratıcı bir şey.)
 • Kod anlamına gelen başka sözcükler duydun mu? (Kodlamayı bilen bazı öğrenciler "algoritma, sözde kod ve hata" sözcüklerini paylaşabilir. Bu kavramları bilen öğrencilerin, bilgilerini paylaşmalarını sağlayın.)
 • Kod nasıl görünür? (Örnek yanıtlar: bloklar, metin, sayılar.)
 • Kodun bir dizi yönerge olduğunu açıklayın.

Ders Sunumunun ilk İlgi Uyandır sayfasını gösterin.

 • Bu sayfa, bir el çırpma oyununun örneklerini gösterir.
CodeYourMoves-Engage-1.png

Aşağıdaki gibi sorular sorarak sohbete devam edin:

 • Bu resimde ne oluyor? (Örnek yanıt: El çırpma oyunu oynuyorlar.)
 • Sen daha önce nasıl el çırpma oyunları oynadın? (Öğrencilerinizden birinin deneyimini paylaşmasını sağlayın.)
 • Bu oyunun nasıl oynandığını birine nasıl açıklarsın? (Öğrencilerinizden birini ya da ikisini fikirlerini paylaşmaya davet edin.)
 • İdeal bir dizi yönerge nasıl olurdu? (Öğrencilerinizi, ideal bir dizi yönerge için ölçütler belirlemeye teşvik edin. Örneğin "açık, düzenli ve doğru sırada" gibi.)
 • Öğrencilerinize, bir oyunun nasıl oynanacağına ilişkin yönergeler verirken bir algoritma alıştırması yaptıklarını söyleyin. Algoritmanın, bir görevi tamamlamak için adım adım yönergeler dizisi olduğunu açıklayın.

Ders Sunumunun ikinci İlgi Uyandır sayfasını gösterin.

 • Bu sayfada, yazılı yönergeler dizisi ya da "kod" örnekleri görülmektedir. Koreograflar, dans hareketlerini belgelemek için görsel işaretler kullanır, antrenörler spor oyunlarını belgelemek için çizimler ve sözcükler kullanır, nota kağıtları müzisyenlerin neyi nasıl çalacaklarını gösteren müzik notaları kullanır.
CodeYourMoves-Engage-2.png

Öğrencilerinizin gerçek hayattaki bilgisayar dışı "kod" ile bu dersin devamında yazacakları sözde kod arasındaki bağlantıları kurmasına yardımcı olmak için aşağıdaki gibi sorularla tartışmaya devam edin:

 • Koreografın işaretlerinde neler dikkatini çekti? (Örnek yanıt: Dört kutu hareketlerin sırasını gösteriyor, oklar nasıl hareket edileceğini gösteriyor, 1. ve 4. adımlar tekrar ediliyor.)
 • Antrenörün çiziminde neler dikkatini çekti? (Örnek yanıtlar: Oyuncular X ve dairelerle temsil ediliyor; hareketi belirten oklar var)
 • Müzik notalarında neler dikkatini çekti? (Örnekler: Şarkının adı "Twinkle Twinkle Little Star;" daireler tam notaları temsil ediyor)
 • Bu yönergelerin/algoritmaların ortak noktaları ne? (Öğrencilerinizi, yukarıda ideal bir dizi yönerge için belirledikleri ölçütleri kullanmaya teşvik edin.)
 • Bu yazılı yönerge örnekleri, koreografa, antrenöre ya da müzisyene nasıl yardımcı oluyor? (Öğrencilerinizin, bu yönergelerin planlamaya ve olası hataları bulmaya yardımcı olduğunu keşfetmelerini sağlayın.)

Ders Sunumunun üçüncü İlgi Uyandır sayfasını gösterin.

 • Bu sayfa, Hayatı Kolaylaştırıcı Şeyler ünitesinin Break Dans dersinden bir SPIKE Prime kodunun örneğini gösterir. Bu programlama yığıtı, SPIKE Prime Break Dansçıyı kontrol eder.

Öğrencilerinize Break Dansçı robotunun nasıl çalıştığını göstermek için bu ders planı sayfasının üstündeki videoyu izletin. Sonra aşağıdaki gibi konuşma noktalarını kullanarak tartışmaya devam edin:

 • Bu, Break Dansçı robotunun programlama yığıtıdır.
TR-TR-CodeYourMoves-CodeStacks-Engage.png
 • Kod, robota ne yapmasını söylüyor? (Adımlar aşağıda sözde kod olarak yazılmıştır.) Derse eğlenceli bir boyut katmak için öğrencilerinizi, robotun hareketlerini yapmaya davet edin.)
 • Bu dans hareketine ne ad vermek istersin? (Öğrencilerinizi, hem eğlenmek hem de daha sonra sözde kod yazacakları dans hareketine isim vermeye hazırlanmak için bu dans hareketine isimler bulmaya teşvik edin.)
 • Bu kodu bir algoritma olarak kağıt üzerinde nasıl belgelendirirsin? (Bir iki öğrencinizin, sözcükler ya da resimler kullanarak kodu nasıl belgelendirdiklerinin örneklerini paylaşmalarını sağlayın.)
 • Öğrencilerinize, kodu kendi ifadeleriyle açıklayarak bir algoritma oluşturma ve sözde kod yazma alıştırması yaptıklarını anlatın.

Örnek Sözde Kod Çözümü
Öğrencileriniz, bu programlama yığıtını sözcükler kullanarak açıklamak için farklı fikirler paylaşabilir. Örneğin:

 1. Program, Başla! komutunu alır
 2. D ve F motorları o yönde 1 tur döner
 3. Motorlar 1 saniye bekler
 4. Motorlar, hareketi 10 kez tekrarlar

İlgi Uyandır Aşaması için Hibrit Öğrenme İpuçları

Eşzamanlı

 • Ayarlanan ders saatiniz sırasında tüm sınıfın katıldığı bir sanal tartışma başlatın. Kendiniz mümkün olduğunca az konuşun. Öğrencilerinizi yanıt vermeye veya kendi sorularını sormaya teşvik edin. Herkesin katılmasını sağlamak için çevrimiçi bir anket aracı ya da sohbet fonksiyonu kullanmayı deneyin.

Eşzamansız

 • Ders Sunumunun İlgi Uyandır sayfalarını gösterin ve öğrencilerinizin tek tek doğrudan size mi yanıt vereceğini yoksa toplu halde bir sınıf tartışma panosuna mı yanıt vereceğini seçin. Çevrimiçi tartışma panoları, tüm öğrencilerin aynı anda hazır bulunmasını gerektirmeden öğrenciler arasında etkileşimi teşvik etmenin harika bir yoludur.

Keşfet

(15 Dakika)

Öğrencilerinize, bu görevde kendilerine yol göstermesi için Ders Sunumunun Keşfet sayfasını kullanmalarını söyleyin.

Ayrıca onları yönlendirmek için şu adımları kullanabilirsiniz:

 • 1. Adım: Öğrencilerinizden, birine öğretebilecekleri basit bir dans hareketini düşünmelerini isteyin.

 • 2. Adım: Öğrencilerinizin, dans hareketini yapmak için gereken adımları yazmalarını isteyin. Bunların sözde kodları olacağını açıklayın.

 • 3. Adım: Öğrencilerinizi ikili gruplara ayırın. 1. öğrencinin, 2. öğrenciyle sözde kodunu paylaşacağını açıklayın. 2. öğrenci, 1. öğrencinin sözde kodunu aynen duyduğu gibi uygulamalıdır. Sonra rolleri değiştirmelerini sağlayın.

 • Bu etkinliği sınıfça yapmayı da deneyebilirsiniz. Tüm öğrencilerinizden, bir dans hareketinin sözde kodunu yazmalarını isteyin, sonra sırayla sözde kodlarını paylaşmalarını ve sınıfın geri kalanının da hareketi yapmaya çalışmasını sağlayın.

CodeYourMoves-Explore.png

Keşfet Aşaması için Hibrit Öğrenme İpuçları
Bunu sosyal bir zamana dönüştürün. Öğrenciler, topluluk olarak çalışmaktan keyif alır.

Eşzamanlı

 • Öğrencileriniz çevrimiçi katılıyorsa bir toplantı odasında, öğrencilerden biri sınıfın geri kalanıyla sözde kodu paylaşacak şekilde birlikte çalışabilirler. Alternatif olarak, küçük alt gruplarda çalışmalarını, daha sonra sözde kodlarını bir arkadaşlarıyla ya da küçük alt gruplarıyla paylaşmalarını sağlayın.

Eşzamansız

 • Ailelerinin yardımıyla, öğrencileri evde yapılacak etkinlikler için özel bir çalışma alanı oluşturmaya teşvik edin. İyi aydınlatılmış, düz, temiz ve düzenli bir yüzey, ideal bir çalışma yüzeyidir. Her öğrencinin evdeki durumunun farklı olacağını göz önünde bulundurun.

Açıkla

(10 Dakika)

 • Öğrencileriniz kodlama görevini bitirdiklerinde deneyimlerini bir arkadaşlarıyla paylaşmalarını sağlayın.
 • Ders Sunumunun Açıkla sayfası, öğrencileri geri bildirim vermeye ve almaya teşvik eden bir diyalog sağlar.
 • Öğrencilerinize geri bildirim verirken göz teması kurmalarını, dostça bir ses tonu kullanmalarını ve belirli örneklere odaklanmalarını hatırlatın. Aldıkları geri bildirime dayalı olarak çalışmalarını nasıl iyileştirebileceklerini düşünmeye teşvik edin.

Geri bildirim verirken aşağıdaki gibi ifadeler kullanılabilir:

 • Şundan çok etkilendim...
 • Şununla ilgili daha çok bilgi edinmek isterim...
 • Ben de aynı şeyi düşündüm...
 • Benim aklıma farklı bir şey geldi...
 • Bence...

Geri bildirim alırken aşağıdaki gibi ifadeler kullanılabilir:

 • Hangi yönergeler açıktı?
 • Neleri iyileştirebilirim?
 • Hangi hatalar düzeltilebilir?

Öğrencileriniz geri bildirimlerini paylaştıktan sonra, bu etkinliğin nasıl programlama gibi olduğunu açıklamalarını isteyin.

Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz:

 • Bu etkinlik hangi açıdan programlamaya benziyor? (Örnek yanıt: Birinin uygulaması için yönergeler yazıyoruz, tıpkı bir bilgisayarın uygulaması için kod yazmak gibi.)
 • Neden sözde kod yazmalıyız? (Örnek yanıtlar: Kodu bilgisayarda yazmadan önce planlamamıza yardımcı olması için yazmalıyız, böylece olası hataları öngörebiliriz.)
 • Sözde kod yazarken hangi ayrıntılara dikkat etmek önemlidir? (Örnek yanıtlar: detayın önemi, adımların doğru sırada olması)

Açıkla Aşaması için Hibrit Öğrenme İpuçları

Eşzamanlı

 • Öğrencileriniz internetten katılıyorsa Ders Sunumunun Açıkla sayfasındaki geri bildirim diyalog başlatıcılarını gözden geçirin ve alt grup oturumlarında küçük gruplar halinde geri bildirim alışverişinde bulunmalarını sağlayın.
 • Alt grup oturumlarını ziyaret edip her grubun belirli bir konuda geri bildirim paylaşmasını isteyerek öğrencilerin anlayıp anlamadığını kontrol edin.
 • Kavramın daha iyi anlaşılmasını sağlamak için öğrencilerinizin sorularını yanıtlayın ve kavram yanılgılarını düzeltin.

Eşzamansız

 • Öğrencilerinizi bütün grupla paylaşarak ya da grup sohbetine yorum göndererek aldıkları geri bildirimleri hakkında düşünmeye teşvik edin.

Derinleştir

(5 Dakika)

 • Öğrencilerinizden, sözde kodlarını nasıl iyileştirebilecekleri veya bu aktiviteyi tekrar denemek için farklı hareketleri nasıl kodlayabilecekleri konusunda beyin fırtınası yapmalarını isteyin (örn. sabah rutini, spor oyunu, yemek tarifi).

Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz:

 • Sözde kodunu nasıl iyileştirirsin?
 • Bu aktiviteyi nasıl tekrar denersin?
 • Başka hangi aktiviteler için sözde kod yazabilirsin?

Zaman kalırsa Ders Sunumu’nun LEGO Education SPIKE uygulamasının programlama bloklarını gösteren Derinleştir sayfasını gösterin.

Aşağıdaki konuşma noktalarını kullanarak tartışmaya devam edin:

 • Bu programlama blokları ne için kullanılıyor? (Örnek yanıtlar: Aynı hareketi 10 kez tekrar etmek için; hareket başlamadan önce bir saniye bekle; bir hareket olursa sonra başka bir hareket olur)
 • Öğrencilerinizden dans hareketlerindeki bir tekrarla, bekle ve eğer öyleyse şunu yap komutu örneğini paylaşmalarını isteyin.
TR-TR-CodeYourMoves-CodeStacks-Elaborate.png

Derinleştir Aşaması için Hibrit Öğrenme İpuçları
Öğrencilerinize çalışmalarını paylaşma ve başkalarının yaptıklarını görme fırsatları sunun.

Eşzamanlı

 • Öğrencilerinizin, icatlarını nasıl değiştirebileceklerini paylaştığı bir çevrimiçi paylaşım oturumu düzenleyin.

Eşzamansız

 • Öğrencilerinizin çalışmalarını paylaşabilecekleri sanal bir galeri gezintisi ayarlayın. Çalışmalarının resimlerini ve videolarını yayınlamaya ve arkadaşlarının çalışmalarına göz atmaya teşvik edin.

Değerlendir

(5 Dakika)

 • Her öğrenciyi, sözde kodlarının adım adım yönergeleri nasıl gösterdiğinin (yani algoritmalarının) bir örneğini paylaşmaya ve sözde kodda bir sorun belirleyip düzelttikleri bir yerin örneğini göstermeye davet edin.

Öğrencilerinizden, kendi performanslarını değerlendirmelerini isteyin. Aşağıdaki önerileri kullanın ya da kendi öz değerlendirme aktivitenizi icat edin.

 • Sözde kod yazma ve bir programdaki hataları ayıklama konusunda yardıma ihtiyaç duyuyorsan bir elini kaldır.
 • Sözde kodun nasıl yazıldığını ve bir programdaki hataların nasıl ayıklandığını açıklayabiliyorsan iki elini kaldır.
 • Sözde kodun nasıl yazıldığını ve bir programdaki hataların nasıl ayıklandığını başkalarına öğretebileceğini düşünüyorsan ellerini salla.

Değerlendir Aşaması için Hibrit Öğrenme İpuçları
Değerlendirme için yazılı bir ödev, canlı veya kayıtlı bir sözlü sunum ya da öğrencilerinizin anladığını gösteren bir çizim gibi çok sayıda seçeneğiniz bulunmaktadır.

Eşzamanlı

 • Ayarlanan ders saatiniz sırasında tüm sınıfın katıldığı bir sanal tartışma başlatın.

Eşzamansız

 • Öğrencilerinizden, yazılı bir ödev, sözlü bir sunum ya da anladıklarını gösteren bir çizim yayınlayarak çalışmaları hakkında düşünmelerini isteyin.

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Adım adım sözde kod yönergeleri oluşturur ve izler.
 • Sözde koddaki sorunları ayrıştırır, belirler ve düzeltir.
 • Ders sunumu (bkz. Ek Kaynaklar)
 • Kağıt (her öğrenciye 2 adet)
 • Yazma/çizme araçları (tükenmez kalem, kurşun kalem, keçeli kalem)

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.