SPIKE™ Prime Seti

Yağmurlu mu güneşli mi?

Nitel bulut verilerini kullanarak hava durumu tahminini görüntülemenin bir yolunu oluşturun.

30-45 dk.
Başlangıç seviyesi
6.-8. Sınıf
lesson-header

Ders planı

1. Hazırla

 • LEGO® Education SPIKE Uygulamasındaki ilgili öğrenci materyalini okuyun.

2. İlgi Uyandır (5 dk.)

 • Aşağıdaki Tartışmanın Fitilini Ateşle bölümünde bulunan fikirleri kullanarak öğrencilerinizin bu dersle ilgili bir tartışmaya katılmasını sağlayın.
 • Dersi açıklayın.

3. Keşfet (25 dk.)

 • Öğrencilerinizin ikili gruplar halinde çalışarak hava tahmincisi yapmalarını sağlayın.
 • Programı çalıştırmalarını isteyin. Programın çalışması için programa bir şehir girmeleri gerektiğini hatırlatın. Önce, şu anda bulunduğunuz konumu deneyin.
 • Öğrencilerinize yağmur yağıp yağmadığını göstermek için bir "EĞER DEĞİLSE" koşulu kullanarak programlarını geliştirmelerini söyleyin.
 • Öğrencilerinizden, hava tahmincisinin önümüzdeki 5 saat içindeki hava durumunu açıklamasını sağlayacak bir program oluşturmalarını isteyin.
 • Programlarında, parçalı bulutlu, bulutlu, kar yağışlı veya sisli gibi hava durumlarını da kayıt altına almayı düşünmelerini söyleyin.

4. Açıkla (5 dk.)

 • Bir çıktıyı kontrol etmek için bulut verilerinin nasıl kullanılabileceği hakkında konuşun.
 • Öğrencilerinize; hava durumu bloğu farklı bir ülke ya da şehir için ayarlanırsa ne olacağını sorun.

5. Derinleştir (10 dk.)

 • Öğrencilerinizden hava tahmincisinin tahminini bir tabloya kaydetmelerini isteyin.
 • Farklı şehirleri denemelerini ve en az 2 konum için hava tahminlerini kaydetmelerini sağlayın.
 • Önümüzdeki 5 saat boyunca gerçek hava koşullarını tablolarına kaydetmelerini ve tahmin verilerini gerçek verilerle karşılaştırmalarını söyleyin. Başka şehirlerdeki mevcut hava durumunu bulmak için hava durumu web sitelerinden ya da uygulamalarından yararlanabilirler.
 • Toparlanmak, yani öğrencilerle birlikte setleri ve sınıfı eski düzenine getirmek için biraz zaman ayırmayı unutmayın.

6. Değerlendir

 • Her öğrenciye performansı hakkında geri bildirim verin.
 • Bu işlemi kolaylaştırmak için size sunulan dereceli puanlama cetvellerini kullanabilirsiniz.

Tartışmanın Fitilini Ateşle

Hava tahminleri, hava durumu verileri ve bulut verileri hakkında bir tartışma başlatın.

 • Öğrencilerinizden bulut verisinin ne olduğunu kendi cümleleriyle açıklamalarını ve örnekler vermelerini isteyin.
 • Bir tanım yapmalarını isteyin (örn. gerçek zamanlı (canlı) veri, her zaman güncel olan bir bilgidir ve doğrudan bir kaynaktan gelir, canlı veriye internetten erişilebilir).

Öğrencilerinize, biraz sonra ne yapacaklarını görmeleri için bu videoyu izletin.

lesson-header

İnşa İpuçları

Motorları Doğru Hizalayın
Bu dersin tasarlandığı şekilde gerçekleştirilebilmesi için öğrencilerinizin motorları doğru konumlandırdıklarından emin olun. Motorlar, kollar aşağıdayken sıfır konumunda yerleştirilmelidir.

teacher-align-motors

Tahminlerinizi Doğrulayın
Öğrencilerinizin tahminlerinin doğru olup olmadığını görebilmeleri için bunun gibi bir tablo kullanın ya da kendi tablolarını oluşturmalarını isteyin.

Hava tahmini yapılan yer: Kendi Şehriniz!

  AA/GG : SS    Tahmin    Gerçekleşen   
01/01 : 10GüneşliBulutlu
......
teacher-collect-data

Kodlama İpuçları

Uyarı! Bu tehlikeli olabilir!

Hava Durumu Blokları gerçek zamanlı verileri aldığından yalnızca çevrimiçi olduğunuzda çalışır.

Ana Program

SPIKE Life Hacks Rain or shine Step03-Program - tr-tr

Olası Çözüm

SPIKE Life Hacks Rain or shine Teacher Solution - tr-tr

Diğer Programlar

SPIKE Life Hacks Rain or shine Teacher Other - tr-tr

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Öğrencilerinizden yalnızca hava durumu güneşli olan şehirleri bulmalarını isteyebilirsiniz.

Bu dersi bir üst seviyeye çıkarmak için:

 • Dünyanın farklı yerlerinden rastgele şehirlerin bir listesini gösterin ve öğrencilerinize hangi şehir(ler)in tatil için ideal olacağını sorabilirsiniz.
 • Öğrencilerinizden modellerini kişiselleştirmeleri için başka başka tuğlalar eklemelerini isteyebilirsiniz.

Değerlendirme Olanakları

Öğretmen Gözlem Kontrol Listesi
İhtiyaçlarınızı karşılayan bir ölçek oluşturun, örneğin:

 1. Kısmen başarılı
 2. Tamamen başarılı
 3. Üstün başarılı

Öğrencilerinizin ilerlemesini değerlendirmek için aşağıdaki başarı ölçütlerini kullanın:

 • Öğrenciler, bulut verisi kavramını doğru şekilde açıklar.
 • Öğrenciler, programlarında bulut verilerini oluşturur ve kullanır.
 • Öğrenciler, bulut verilerinden toplanan sonuçları kullanarak doğru hava tahmini yapar.

Öz Değerlendirme

Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin.

 • Mavi: Yaşadığım şehir için doğru hava tahmininde bulunan bir program hazırladım.
 • Sarı: İki şehir için doğru hava tahmininde bulunan bir program hazırladım.
 • Mor: İki şehir için doğru hava tahmininde bulunan bir program hazırladım ve tatilde yüzmeye ya da kayak yapmaya gidilebilecek en iyi yeri buldum.

Akran Değerlendirmesi
Öğrencilerinizi aşağıdaki yöntemlerle başkalarına geri bildirim vermeye teşvik edin:

 • Öğrencilerin yukarıdaki renkli tuğla cetvelini kullanarak birbirlerinin performansını puanlamasını sağlayın.
 • Bir sonraki derste grup performanslarını arttırmak için birbirlerine yapıcı geri bildirim vermelerini sağlayın.
student-06

Dil Becerileri Eklentisi

Dil becerileri gelişimini de desteklemek için:

 • Öğrencilerinizden hava durumu spikeri rolü yapmalarını isteyin. Hava tahminlerinin nasıl sunulduğuna ilişkin internetten bazı videolar izleyin ve öğrencilerinizin LEGO modelleri ve başka sunum materyalleri kullanarak kendi sunumlarını hazırlamalarını sağlayın. Hatta, hafta sonu tatili için gidilebilecek güzel yerler bile tavsiye edebilirler!

Not: Bu ders daha uzun sürecektir.

Matematik Eklentisi

Matematik becerileri gelişimini de desteklemek için:

 • Hava tahminleri, gelecekte ne olacağını öngörmeye çalıştığı için her zaman isabetli olmaz. Öğrencilerinizin, oluşturdukları tabloları kullanarak verilerinin doğruluk yüzdesini hesaplamalarını sağlayabilirsiniz.

Not: Bu ders daha uzun sürecektir.

Kariyer Bağlantıları

Bu dersi seven öğrenciler, aşağıdaki mesleklere ve kariyer alanlarına ilgi duyabilir:

 • Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (Mühendislik ve Teknoloji)
 • Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (Fen ve Matematik)

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Bir çıktıyı kontrol etmek için gerçek-zamanlı (canlı) hava durumu verilerinin nasıl kullanılacağını araştırır.

İnşa yönergeleri

Python programları

FEN BİLİMLERİ:

 1. Dünya ve Evren
  Mevsimler ve İklim
  İklim ve Hava Hareketleri

MATEMATİK

 1. SAYILAR VE İŞLEMLER
  Tam Sayılar
  Yüzdeler
 2. VERİ İŞLEME
  Veri Toplama ve Değerlendirme
  Veri Analizi
 3. OLASILIK

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BT.6.1. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BT.6.1.3.3. Elektronik ortamdaki verilerin sınıflanması ve saklanması için doğru yaklaşımları uygular.
BT.6.4. ÜRÜN OLUŞTURMA
BT.6.4.1. Tablolama Programları
BT.6.4.1.1. Tablolama programının arayüzünü ve özelliklerini tanıyarak amaca uygun bir tablo oluşturur.
BT.6.4.1.5. Amaca uygun grafik türlerini kullanarak veriyi görselleştirir.
BT.6.4.1.7. İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu belgeyi paylaşır.
BT.6.4.3.5. İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu video dosyasını çevrimiçi ortamda paylaşır.
BT.6.5. PROBLEM ÇÖZME VE PROGRAMLAMA
BT.6.5.1. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımları
BT.6.5.1.2. Sabitleri ve değişkenleri problem çözümünde kullanır.
BT.6.5.1.4. Temel fonksiyonları problem çözme sürecinde kullanır.
BT.6.5.1.10. Matematik ve bilgisayar bilimi arasındaki ilişkiyi tartışır.
BT.6.5.2. Programlama
BT.6.5.2.9. Çoklu karar yapıları içeren programlar oluşturur.

TÜRKÇE:

 1. DİNLEME/İZLEME
  Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
  Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.
  Dinleme stratejilerini uygular.
 2. KONUŞMA
  Hazırlıklı konuşma yapar.
  Hazırlıksız konuşma yapar.
  Konuşma stratejilerini uygular.
  Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
 3. OKUMA
  Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
  Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
 4. YAZMA
  Yazma stratejilerini uygular.
  Bilgilendirici metin yazar.
  Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır.
  Araştırmalarının sonuçlarını yazılı olarak sunar.
  Yazdıklarını düzenler.
  Yazdıklarını paylaşır.

SOSYAL BİLGİLER
4. BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM
SB.6.4.2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer.
5. ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM
SB.6.5.6. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği kişilik özelliklerini, becerileri ve eğitim sürecini araştırır.
SB.7.5.5. Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.
7. KÜRESEL BAĞLANTILAR
SB.7.7.4. Arkadaşlarıyla birlikte küresel sorunların çözümüne yönelik fikir önerileri geliştirir.

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.