SPIKE™ Prime Seti

5 Tekrar

Bir spor antrenmanı sırasında çekilen mekikleri ve yakılan kalorileri saymak için değişkenleri kullanın.

30-45 dk.
Başlangıç seviyesi
6.-8. Sınıf
lesson-header

Ders planı

1. Hazırla

 • LEGO® Education SPIKE Uygulamasındaki ilgili öğrenci materyalini okuyun.

2. İlgi Uyandır (5 dk.)

 • Aşağıdaki Tartışmanın Fitilini Ateşle bölümünde bulunan fikirleri kullanarak öğrencilerinizin bu dersle ilgili bir tartışmaya katılmasını sağlayın.
 • Dersi açıklayın.

3. Keşfet (15 dk.)

 • Öğrencilerinizin ikili gruplar halinde çalışarak Kişisel Antrenör Leo’yu yapmalarını sağlayın.
 • Leo’nun doğru çalıştığından emin olmak için programı çalıştırmalarını isteyin.

4. Açıkla (10 dk.)

 • Leo'nun mekiklerini saymak için değişkenler kullanma konusunda öğrencilerinize meydan okuyarak onların bu hedefe ulaşmalarını sağlayın.

5. Derinleştir (15 dk.)

 • Öğrencilerinizden mekik çektiklerinde ne kadar kalori yakacaklarını hesaplamak için programlarına ikinci bir değişken eklemelerini isteyin.
 • Modellerini değiştirmelerini ve kişiselleştirmelerini sağlayın.

6. Değerlendir

 • Her öğrenciye performansı hakkında geri bildirim verin.
 • Bu işlemi kolaylaştırmak için size sunulan dereceli puanlama cetvellerini kullanabilirsiniz.

Tartışmanın Fitilini Ateşle

Spor yapmak hakkında bir tartışma başlatın.

 • Atletler, sakatlıklardan sonra rehabilitasyon alanlar, yaşlı insanlar vs. için hazırlanan antrenman programları hakkında konuşun.
 • Öğrencilerinizden günlük yaşamlarında sayı saymayı gerektiren durumlar hakkında düşünmelerini isteyerek sayı sayma kavramını irdeleyin:

  ▷ E-posta sayısı
  ▷ Sosyal medyadaki beğeniler
  ▷ Otoparklardaki boş yerler

 • Öğrencilerinizden değişken kavramını kendi cümleleriyle açıklamalarını isteyin.

Öğrencilerinize, biraz sonra ne yapacaklarını görmeleri için bu videoyu izletin.

lesson-header

İnşa İpuçları

Hızı Düşük Tutun
Bu model, Orta Motorlar %75 hızda iken en iyi şekilde çalışır.

teacher-reduce-speed

Motorları Doğru Hizalayın
Öğrencilerinizin, modeli inşa yönergelerinde gösterildiği gibi motorları doğru hizalanmış şekilde inşa ettiğinden emin olun. Böylece, programlama daha kolay olacaktır.

teacher-align-motors

Kodlama İpuçları

Ana Program

SPIKE Life Hacks Repeat-5-times Step03-Program - tr-tr

Olası Çözüm

SPIKE Life Hacks Repeat-5-times Teacher-Solution - tr-tr

Diğer Programlar

SPIKE Life Hacks Repeat-5-times Teacher Other - tr-tr

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Derse başlamadan önce değişkenlerle ilgili bilgisayarsız bir etkinlik gerçekleştirebilirsiniz.

  ▷(Değişkeni simgelemek için) cam bir kavanoz kullanın ve içine azar azar misket gibi birşeyler ekleyin.
  ▷ Değişkenin belleğinde birtakım bilgileri (yani buradaki misketleri) tutan bir kavanoz gibi olduğunu açıklayın.

Bu dersi bir üst seviyeye çıkarmak için:

 • Mekiklere farklı tempolar ekleyebilirsiniz (örn. 2 yavaş ve 3 hızlı)
 • Öğrencilerinizden, farklı tür mekikleri sayacak ve farklı değerleri görüntüleyecek şekilde programlarını değiştirmelerini isteyebilirsiniz.
 • Bir tablet kullanıp, Leo’yu, tabletin hareketlerini takip edecek şekilde programlayabilirsiniz.

Değerlendirme Olanakları

Öğretmen Gözlem Kontrol Listesi
İhtiyaçlarınızı karşılayan bir ölçek oluşturun, örneğin:

 1. Kısmen başarılı
 2. Tamamen başarılı
 3. Üstün başarılı

Öğrencilerinizin ilerlemesini değerlendirmek için aşağıdaki başarı ölçütlerini kullanın:

 • Öğrenciler, değişken kavramını doğru şekilde tanımlar.
 • Öğrenciler, programlarında bir değişken oluşturur ve bunu doğru şekilde kullanır.
 • Öğrenciler, farklı değerleri saymak için bir değişken kullanır.

Öz Değerlendirme

Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin.

 • Mavi: Leo’nun çektiği mekikleri saymak için bir değişken oluşturdum.
 • Sarı: Yakılan kalorileri saymak için ikinci bir değişken ekledim.
 • Mor: Programımı farklı egzersiz tempoları ve setleri oluşturacak şekilde değiştirdim.

Akran Değerlendirmesi
Öğrencilerinizi aşağıdaki yöntemlerle başkalarına geri bildirim vermeye teşvik edin:

 • Öğrencilerin yukarıdaki renkli tuğla cetvelini kullanarak birbirlerinin performansını puanlamasını sağlayın.
 • Bir sonraki derste grup performanslarını arttırmak için birbirlerine yapıcı geri bildirim vermelerini sağlayın.
student-07

Dil Becerileri Eklentisi

Dil becerileri gelişimini de desteklemek için:

 • Öğrencilerinizin antrenman programı örnekleri bulmalarını ve bunların arasındaki farkları araştırmalarını isteyin. Egzersiz türü ve tekrar sayısı ile bunların vücut üzerindeki etkileri arasında ilişki kurmalarını sağlayın.
 • Farklı antrenman programları hakkında bir sunum hazırlamalarını isteyin.

Not: Bu ders daha uzun sürecektir.

 

Matematik Eklentisi

Matematik becerileri gelişimini de desteklemek için:

 • Öğrencilerinizin doğrusal ilişkileri çeşitli yollarla keşfetmelerini sağlayın.

 • Farklı değişkenlerin (örn. sayı, yakılan kalori, çalışma süresi) değeri ile Leo’nun çektiği mekik sayısı arasındaki ilişkinin doğrusal bir grafiğini çıkarmalarını isteyin.

 • Bu grafikteki matematiksel bağıntıyı (denklemi) çıkarmalarını sağlayın (y=mx+c).

Not: Bu ders daha uzun sürecektir.

 

Kariyer Bağlantıları

Bu dersi seven öğrenciler, aşağıdaki mesleklere ve kariyer alanlarına ilgi duyabilir:

 • Eğitim (Öğretmenlik)
 • Sağlık Bilimleri (Biyomedikal)
 • Sağlık Bilimleri (Tıp ve Sağlık ile ilgili Diğer Alanlar)
 • Bilgi Teknolojileri (Oyun Programlama)

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Birden fazla sayısal değeri açıklar.
 • Değişkenler ile basit matematik işlemleri gerçekleştirir.

**FEN BİLİMLERİ: **
2. Canlılar ve Yaşam
Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar.
Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.

MATEMATİK

 1. SAYILAR VE İŞLEMLER
  Tam Sayılarla İşlemler
 2. CEBİR
  Cebirsel ifadeler
  Eşitlik ve Denklem
  Doğrusal Denklem

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BT.6.1. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BT.6.1.1.3. Bilişim teknolojilerinin beden ve ruh sağlığına etkilerini yorumlar.
BT.6.3. İLETİŞİM, ARAŞTIRMA VE İŞ BİRLİĞİ
BT.6.3.2. Araştırma
BT.6.3.2.1. Arama motorlarını kullanarak ileri düzeyde araştırma yapar.
BT.6.3.2.2. Bilgiye ulaşırken zararlı ve gereksiz içerikleri ayırt eder.
Ulaşılan bilgilerin doğruluğu konusunda şüpheci yaklaşımlarla farklı kaynaklardan sorgulama yapmaları sağlanır.
BT.6.4. ÜRÜN OLUŞTURMA
BT.6.4.1.7. İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu belgeyi paylaşır.
BT.6.4.3.5. İş birliğine dayalı olarak oluşturduğu video dosyasını çevrimiçi ortamda paylaşır.
BT.6.5. PROBLEM ÇÖZME VE PROGRAMLAMA
BT.6.5.1. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımları
BT.6.5.1.2. Sabitleri ve değişkenleri problem çözümünde kullanır.
BT.6.5.1.4. Temel fonksiyonları problem çözme sürecinde kullanır.
BT.6.5.1.6. Bir algoritmanın çözümünü test eder.
BT.6.5.2. Programlama
BT.6.5.2.11. Döngü yapısını içeren programlar oluşturur.

TÜRKÇE:

 1. DİNLEME/İZLEME
  Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
  Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.
  Dinleme stratejilerini uygular.
 2. KONUŞMA
  Hazırlıklı konuşma yapar.
  Hazırlıksız konuşma yapar.
  Konuşma stratejilerini uygular.
  Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
 3. OKUMA
  Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
 4. YAZMA
  Yazma stratejilerini uygular.
  Bilgilendirici metin yazar.

SOSYAL BİLGİLER
5. ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM
SB.6.5.6. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği kişilik özelliklerini, becerileri ve eğitim sürecini araştırır.
SB.7.5.5. Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.