SPIKE™ Prime Seti

Rüzgâr Hızı

Nicel bulut verilerini kullanarak rüzgâr hızını göstermenin bir yolunu bulun.

30-45 dk.
Orta seviye
6.-8. Sınıf
lesson-header

Ders planı

1. Hazırla

 • LEGO® Education SPIKE Uygulamasındaki ilgili öğrenci materyalini okuyun.

2. İlgi Uyandır

 • Aşağıdaki Tartışmanın Fitilini Ateşle bölümünde bulunan fikirleri kullanarak öğrencilerinizin bu dersle ilgili bir tartışmaya katılmasını sağlayın.
 • Dersi açıklayın.

3. Keşfet (20 dk.)

 • Öğrencilerinizin ikili gruplar halinde çalışarak rüzgâr göstergesini oluşturmalarını sağlayın.
 • Programı çalıştırmalarını isteyin. Tepkilerini gözlemleyin. Programın çalışması için programa bir şehir girmeleri gerektiğini hatırlatın.

4. Açıkla (5 dk.)

 • Öğrencilerinizden, buluttan gelen verilerin modelde nasıl görüntülendiğini ve Bofor Ölçeğini nasıl temsil ettiğini açıklamalarını isteyin.

5. Derinleştir (15 Dk.)

 • Öğrencilerinizin Bofor Ölçeğine göre farklı rüzgâr hızlarını yansıtmak için daha fazla "EĞER DEĞİLSE" koşulu kullanarak programlarını geliştirmelerini sağlayın. Bunu yapmak için ölçeği 4 parçaya ayırabilirler.
 • Öğrencilerinizin programlarında rüzgârın yönünü göstermelerini isteyin (örn. Işık Matrisinde oklar kullanarak).
 • Toparlanmak, yani öğrencilerle birlikte setleri ve sınıfı eski düzenine getirmek için biraz zaman ayırmayı unutmayın.

6. Değerlendir

 • Her öğrenciye performansı hakkında geri bildirim verin.
 • Bu işlemi kolaylaştırmak için size sunulan dereceli puanlama cetvellerini kullanabilirsiniz.

Tartışmanın Fitilini Ateşle

Rüzgâr hakkında bir tartışma başlatın.

 • Rüzgârlı günlerde yapabileceğiniz ve yapamayacağınız şeyler (insansız hava aracı ya da uçurtma uçurmak, futbol ya da beyzbol oynamak, piknik yapmak gibi) hakkında konuşun.
 • Çeşitli rüzgâr hızı sınıflandırmalarını (örn. Bofor Ölçeği) araştırın.
 • Öğrencilerinizden rüzgârın ölçülebileceği farklı yöntemler hakkında düşünmelerini isteyin.

Öğrencilerinize, biraz sonra ne yapacaklarını görmeleri için bu videoyu izletin.

lesson-header

İnşa İpuçları

Motorları Doğru Hizalayın
Öğrencilerinizin modeli yaparken motoru doğru konumlandırdıklarından emin olun. Bu durum, modelin programlanmasını etkileyecektir.

teacher-motor

Modeli Başka Dersler için Kullanın
Zaman kısıtlıysa modelin temel bir versiyonunu kullanın (karakter parçalarını eklemeyin, atlayın).

teacher-repurpose

Işık Matrisini Kullanın
Rüzgârın yönünü göstermek için başka bir motoru ya da Hub Işık Matrisindeki okları kullanabilirsiniz.

teaxher-wind-direction

Bofor Ölçeği
Modeldeki tuğla renkleri, 1805’te İrlandalı Hidrograf (Su Bilgisi Uzmanı) Francis Beaufort tarafından oluşturulan Bofor Ölçeğine karşılık gelmektedir. Bu ölçeğin açıklaması aşağıdaki gibidir:

 • Mavi: Bofor Ölçeği 1-3 (1 - 12 mil/sa ya da 0,5 - 5,5 m/sn), hafif rüzgar (esinti) ile tatlı rüzgâr arası
 • Yeşil: Bofor Ölçeği 4-6 (13 - 31 mil/sa ya da 5,5 - 13,8 m/sn), orta (mutedil) rüzgâr ile kuvvetli rüzgâr arası
 • Sarı: Bofor Ölçeği 7-9 (31 - 54 mil/sa ya da 13,8 - 24,4 m/sn), fırtınamsı rüzgâr (orta (mutedil) fırtına) ile kuvvetli fırtına arası
 • Kırmızı: Bofor Ölçeği 10-12 (55 - 73 mil/sa üzeri ya da 24,4 - 32,7 m/sn), ağır fırtına ile kasırga arası
teacher-beaufort

Kodlama İpuçları

Ana Program

SPIKE Life Hacks Windspeed Step03-Program - tr-tr

Olası Çözüm

SPIKE Life Hacks Windspeed Teacher Solution - tr-tr

Diğer Programlar

SPIKE Life Hacks Windspeed Teacher Other - tr-tr

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Öğrencilerin farklı renklerle ilişkilendirilen rüzgâr hızı aralığını zihinlerinde canlandırmalarına yardımcı olmak için bilgisayarsız küçük bir etkinlik yapabilirsiniz. Fikir almak için PDF’yi kullanabilirsiniz.

Bu dersi bir üst seviyeye çıkarmak için:

 • Rüzgâr göstergesini 180 derece aralıkta hareket edebilecek şekilde değiştirebilirsiniz. Öğrencilerinizin kalibrasyonu ne kadar hızlı yineleyebildiklerini gözlemleyin.
 • Öğrencilerinizden kendi rüzgâr göstergelerini tasarlamalarını isteyebilirsiniz.

Değerlendirme Olanakları

Öğretmen Gözlem Kontrol Listesi
İhtiyaçlarınızı karşılayan bir ölçek oluşturun, örneğin:

 1. Kısmen başarılı
 2. Tamamen başarılı
 3. Üstün başarılı

Öğrencilerinizin ilerlemesini değerlendirmek için aşağıdaki başarı ölçütlerini kullanın:

 • Öğrenciler, ölçeklerini kalibre etmek için koşullu ifadeler kullanır.
 • Öğrenciler, hangi verileri (veri birimlerini) kullanırlarsa kullansınlar ölçeklerini kalibre ederler.
 • Öğrenciler, programlarını aynı anda iki farklı türde bulut verisini (rüzgâr hızı ve rüzgâr yönü) almak ve kullanmak üzere ayarlar ve değiştirir.

Öz Değerlendirme

Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin.

 • Mavi: Bulut hava durumu verilerini kullanarak modelimi üç farklı konumdan iki farklı rüzgâr hızını gösterecek şekilde programladım.
 • Sarı: Modelimi üç farklı konumdan, Bofor Ölçeğine göre dört farklı rüzgâr kategorisi okuyacak şekilde programladım.
 • Mor: Her konumdaki rüzgâr yönünü göstermek için ilave bir kadranlı motor ekledim ve programladım.

Akran Değerlendirmesi
Öğrencilerinizi aşağıdaki yöntemlerle başkalarına geri bildirim vermeye teşvik edin:

 • Öğrencilerin yukarıdaki renkli tuğla cetvelini kullanarak birbirlerinin performansını puanlamasını sağlayın.
 • Bir sonraki derste grup performanslarını arttırmak için birbirlerine yapıcı geri bildirim vermelerini sağlayın.
student-07

Dil Becerileri Eklentisi

Dil becerileri gelişimini de desteklemek için:

 • Öğrencilerinizin rüzgâr hızı tahminlerine göre uyarılar kaydetmelerini ve bu uyarıları yayınlamalarını sağlayabilirsiniz.
 • Hava tahminleri kapsamında rüzgârın nasıl davrandığını da açıklamaya teşvik edebilirsiniz.

Not: Bu ders daha uzun sürecektir.

Matematik Eklentisi

Öğrencileriniz motor açısını rüzgâr hızını göstermek üzere programlarken;

 • Öğrencileriniz motor açısını rüzgâr hızını göstermek üzere programlarken;

  ▷ İki sayının göreceli konumu hakkındaki ifadeleri yorumlayacaklarını söyleyin.

▷ Bu gerçek dünya bağlamında rasyonel sayıların sıralanmasına ilişkin ifadeler yazacaklarını söyleyin (örn. rüzgârın daha hızlı olduğunu ifade etmek için "13,8 m/sn hızında rüzgâr > 24,4 m/sn hızında rüzgâr" yazmalılar). Ölçümler için uygun birimleri seçecek ve açıyı orantılı olarak hareket ettirecek şekilde motoru programlayacaklar.

 • Öğrencilerinizin farklı birimlerle (örn. mil/sa, km/sa, knot) çalışmalarını sağlayabilirsiniz.

Not: Bu ders daha uzun sürecektir.

Kariyer Bağlantıları

Bu dersi seven öğrenciler, aşağıdaki mesleklere ve kariyer alanlarına ilgi duyabilir:

 • Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (Mühendislik ve Teknoloji)
 • Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (Fen ve Matematik)

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Bir çıktıyı kontrol etmek için gerçek-zamanlı (canlı) hava durumu verilerinin nasıl kullanılacağını araştırır.

LEGO® Education SPIKE Prime Seti

FEN BİLİMLERİ:

 1. Dünya ve Evren
  Mevsimler ve İklim
  İklim ve Hava Hareketleri
 2. Canlılar ve Yaşam
  Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi
 3. Fiziksel Olaylar
  Kuvvet ve Hareket
  Kuvvet ve Enerji
  Basınç
  Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

MATEMATİK

 1. SAYILAR VE İŞLEMLER
  Tam sayılar
  Rasyonel Sayılar
  Oran Orantı
 2. CEBİR
 3. GEOMETRİ VE ÖLÇME
  Açılar
 4. VERİ İŞLEME
  Veri Toplama ve Değerlendirme
  Veri Analizi

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BT.6.1. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BT.6.1.3.3. Elektronik ortamdaki verilerin sınıflanması ve saklanması için doğru yaklaşımları uygular.
BT.6.3. İLETİŞİM, ARAŞTIRMA VE İŞ BİRLİĞİ
BT.6.3.2. Araştırma
BT.6.3.2.1. Arama motorlarını kullanarak ileri düzeyde araştırma yapar.
BT.6.3.2.2. Bilgiye ulaşırken zararlı ve gereksiz içerikleri ayırt eder.
Ulaşılan bilgilerin doğruluğu konusunda şüpheci yaklaşımlarla farklı kaynaklardan sorgulama yapmaları sağlanır.
BT.6.5. PROBLEM ÇÖZME VE PROGRAMLAMA
BT.6.5.1. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımları
BT.6.5.1.2. Sabitleri ve değişkenleri problem çözümünde kullanır.
BT.6.5.1.4. Temel fonksiyonları problem çözme sürecinde kullanır.
BT.6.5.1.6. Bir algoritmanın çözümünü test eder.
BT.6.5.2. Programlama
BT.6.5.2.4. Blok tabanlı programlama aracında sunulan bir programı verilen ölçütlere göre geliştirerek düzenler.
BT.6.5.2.5. Doğrusal mantık yapısını içeren programlar oluşturur.
BT.6.5.2.7. Karar yapısını içeren programlar oluşturur.
BT.6.5.2.9. Çoklu karar yapıları içeren programlar oluşturur.
BT.6.5.2.11. Döngü yapısını içeren programlar oluşturur.

TÜRKÇE:

 1. DİNLEME/İZLEME
  Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
  Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.
  Dinleme stratejilerini uygular.
 2. KONUŞMA
  Hazırlıklı konuşma yapar.
  Konuşma stratejilerini uygular.
  Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
 3. OKUMA
  Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
  Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
  Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
  Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
 4. YAZMA
  Yazma stratejilerini uygular.
  Bilgilendirici metin yazar.
  Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır.
  Araştırmalarının sonuçlarını yazılı olarak sunar.
  Yazdıklarını düzenler.
  Yazdıklarını paylaşır.

SOSYAL BİLGİLER
4. BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM
SB.6.4.2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin fikirler ileri sürer.
5. ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM
SB.6.5.6. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği kişilik özelliklerini, becerileri ve eğitim sürecini araştırır.
SB.7.5.5. Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar.

GÖRSEL SANATLAR
Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.