SPIKE™ Essential

Yaşam Alanlarında Hayvanlar

Sofie, Daniel, Maria ve Leo, bir çöle gezmeye gidiyor. Bu kadar kurak bir yerde hayvanların ve bitkilerin nasıl hayatta kaldığını merak ediyorlar.

45-90 dk.
Orta seviye
1-3. Sınıf
U3L5_web_thumbnail.png

Hazırla

(NOT: Bu ders, bir A Bölümü ve bir B Bölümü’nden oluşur. Her ikisi de standardın tam olarak öğrenilmesi için önemlidir. Zaman kısıtlıysa her iki bölümü de gözden geçirerek öğrencilerinizin ihtiyaçlarını karşılayan öğeleri seçin.)

Bu derste temel öğrenme kazanımı, yaşam alanlarının, içinde yaşayan bitki ve hayvanların ihtiyaçlarını nasıl karşıladığı hakkında bir argüman oluşturmakla sağlanır. Bir model tasarlamak ve inşa etmek, bir yaşam alanını ve içinde yaşayanları anlamak için eğlenceli ve uygulamalı bir fırsat sunar. Öğrencileri, seçtikleri yaşam alanı ve içinde yaşayan bitki ve hayvanlar için kendi fikirlerini inşa etmeye teşvik edin. Tek bir doğru model olmadığını vurgulayın.
İkili grupları birleştirerek dört veya daha fazla öğrencilik gruplar oluşturabilir, sonra her bir gruba birer yaşam alanı atayabilir ya da tanıdık bir yaşam alanı seçmelerine izin verebilirsiniz. Grup içindeki çiftler, farklı hayvanlar inşa eder. Bir gruptaki hayvanların boyutları görece ölçekli olmalıdır; örneğin bir tilki, bir kertenkeleden çok daha büyük olacaktır.

 • Bilimsel Geçmiş - Yaşam Alanlarında Hayvanlar:
  • Bu derste gösterilen çöl yaşam alanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatısındaki Sonoran Çölü'nden esinlenmiştir.
  • Tüm çöller çok kuru ortamlar olsa da hepsi yaz aylarında Sonoran kadar aşırı sıcak değildir.
  • Örneğin Antarktika'daki bazı çöller yıl boyunca soğuktur.
  • Amerika Birleşik Devletleri; sulak arazi, otlak, orman ve tundra gibi çok çeşitli başka yaşam alanlarına sahiptir.
 • Ön Bilgi Geliştirin - Yaşam Alanlarında Hayvanlar: Temel bilim malzemelerinizi kullanarak bilgi, resim ve tanımları paylaşın.
  • Yaşam alanı, bir hayvanın veya bitkinin yaşadığı vahşi bir yerdir.
  • Her hayvan veya bitki türü, belirli bir yaşam alanında hayatta kalmaya uyum sağlamıştır. Genellikle ihtiyaçları karşılanmayacağı için farklı bir yaşam alanında hayatta kalamaz.
  • Argüman, doğada meydana gelen bir şey hakkındaki bir iddiayı veya ifadeyi destekler (örneğin, çöl hayvanları, günlerce susuz hayatta kalabilir). Argümanlar; nedenler gibi kanıtları, gerçekler gibi verileri ve/veya gözlemleri gösteren bir modeli içermelidir.
  • Anahtar sözcükler: yaşam alanı, hayatta kalmak, uyum sağlamak, çöl
 • İnşa ve Programlama Deneyimi: Ünite Planı’ndaki önerileri gözden geçirin. Bu ders için ayrıca
  • SPIKE Uygulaması Başlat menüsündeki Motor öğretici etkinliğiyle pekiştirme yapabilirsiniz.
  • Daha fazla destek sağlamak için SPIKE uygulamasının Yardım>Sözcük Blokları menüsünün Motor bölümünü kullanabilirsiniz.
 • Malzemeler: Çeşitli yerel yaşam alanları ve buralarda yaşayan hayvanlar hakkında yaşa uygun kaynaklar ve resimler bulun. İnternette yerel yaşam alanları sözcükleriyle arama yapın. Doğa tarihi müzeleri, hayvanat bahçeleri ve atlasların web sitelerini deneyin. İsterseniz öğrencilerin yaşam alanı modellerini geliştirmek için kullanabilecekleri el sanatları malzemeleri toplayabilirsiniz.

A Bölümü (45 dakika)

İlgi Uyandır

(Tüm Sınıf, 10 dakika)

U3L5_Engage.png
 • Hikayenin ana karakter(ler)ini ve ilk görevi tanıtın: Sofie, Daniel, Maria ve Leo, bir çöle gezmeye gidiyor. Bu kadar kurak bir yerde hayvanların ve bitkilerin nasıl hayatta kaldığını merak ediyorlar.

 • DÜŞÜN—İsterseniz bulduğunuz resimleri ve resimli hikayeyi kullanarak ders konusu hakkında kısa bir tartışma başlatın.

  • Yaşam alanı nedir? Yaşam alanı, bir hayvanın veya bitkinin yaşadığı vahşi bir yerdir. Bir bitkinin veya hayvanın ihtiyaç duyduğu yiyecek, su ve barınağın yanı sıra hayvanın hareket edebileceği alana da sahiptir. Örneğin barınak, hayvanların avcılardan saklanabileceği, serin veya sıcak kalabileceği ya da yavrularını büyütebileceği bir yerdir.)
  • Çöl nasıldır? (Tüm çöller kuraktır; bazıları yıl boyu sıcaktır, bazıları da yılın bir kısmında veya tamamında soğuktur.)
  • Çöl hayvanları ve bitkileri nasıl hayatta kalır? (Olası yanıtlar: Bazı hayvanlar uzun süre susuz yaşayabilir; kaktüsler suyu depolar ve su kaybını önlemek için mum gibi dış katmanları vardır. Bazı hayvanlar, fazla sıcak veya soğuk olduğunda yeraltında kalır. Bazılarının da serin tutan açık renkli kürkleri vardır.)
  • Peki ya diğer yaşam alanları? (Hayvanlar ve bitkiler, yaşam alanlarında hayatta kalmaya uyum sağlamıştır.)
 • Çölü veya başka bir yaşam alanını seçin. Bu yaşam alanındaki hayvanların ve bitkilerin burada yaşamaya nasıl uyum sağladığını göstermek için grup çalışması yapacaksınız.

 • Her gruba bir SPIKE Essential Seti ve cihazı dağıtın.

Keşfet

(Küçük Gruplar, 25 dakika)

 • Öğrencilerin, bu açık proje dersinde istedikleri modeli tasarlayıp inşa edebileceklerini belirtin. Tek bir doğru model olmadığını vurgulayın.

 • Öğrenciler:

  • Dört kişilik gruplar halinde çalışarak gösterecekleri yaşam alanını planlamalı ve inşa edecekleri bitki ve hayvanları seçmelidir, isterlerse çizimler yapabilirler.
  • İkili gruplar halinde çalışarak planladıkları yaşam alanında yaşayan bir hayvanın modelini İNŞA ETMELİDİR. Bu ikili gruplara yol göstererek, modellerinin benzer ölçeklerde farklı hayvanları göstermelerini sağlayın.
  • Hayvan modellerini, bir motor kullanarak bir şekilde hareket etmek üzere PROGRAMLAMALIDIR.
 • Yürümek, kuyruğunu sallamak, ağzını açıp kapatmak gibi hareketler yapabilen bir hayvan yapmak için LEGO® parçalarının ve motorların nasıl kullanılabileceğine dair beyin fırtınası yaptırın.

 • Çalışma süresinin yarısında, tanıdık bir sınıf rutini kullanarak öğrencilere fikir alışverişi yaptırın, sonra paylaşımlarından ilham alarak modellerini güncellemelerini sağlayın.

Açıkla

(Tüm Sınıf, 10 dakika)

 • Paylaşmak için öğrencileri toplayın. 

 • Her gruptan, modellerini ve yaşam alanı tasarımlarını kullanarak aşağıdakileri göstermelerini ve açıklamalarını isteyin:

  • Yaşam alanlarının nasıl olduğu.
  • Yaşam alanı için ne tür hayvanlar inşa ettikleri.
  • Vücudunun hangi kısımlarının (açık renkli kürk gibi) veya hangi davranışların (sadece geceleri dışarı çıkmak gibi), hayvanın o yaşam alanında hayatta kalmasını sağladığı.
 • Öğrencileri, modellerinin performansını artırmak için nasıl değiştirdiklerini paylaşmaya davet edin.

 • Öğrencilerin kısmen tamamladıkları model hayvanlarını, B Bölümü’nde kullanmak üzere bozmadan tutmalarını isteyin.

B Bölümü (45 dakika)

Açıkla

(Tüm Sınıf, 5 dakika)

 • A Bölümü—Açıkla adımlarını tekrarlayarak başka gruplardan da öğrendiklerini göstermelerini ve açıklamalarını isteyin.

Derinleştir

(Tüm Sınıf, 30 dakika)

 • Öğrenciler:

  • (15 dk.) A Bölümü’ndeki gruplarıyla birlikte çalışarak hayvanları için (Keşfet bölümünde) tasarladıkları yaşam alanını inşa etmelidir. LEGO® parçalarının yanı sıra el işi malzemeleri de kullanabilirler.
  • (10 dk.) Tamamlanmış yaşam alanlarını sınıfla kısaca paylaşarak, içindeki hayvanların burada yaşamaya nasıl ve neden uyum sağladıklarına dair bir argüman geliştirmeli ve desteklemelidir. Destek, nedenler gibi kanıtları içermelidir.
 • (5 dk.) Öğrencileri;

  • Görevi tamamlamalarına yardımcı olan,
  • Modeli inşa ederken öğrendikleri bilgi, fikir veya becerileri paylaşmaya davet edin.
 • Öğrencilerin setleri ve çalışma alanlarını toplamalarını sağlayın.

Değerlendir

(Tüm Sınıf, 10 dakika)

 • Öğrencilerin fikir üretirken, inşa ederken ve programlarken düşünmelerini ve karar almalarını sağlayacak yol gösterici sorular sorun.

Gözlem Kontrol Listesi

 • Ana hedefleri gözden geçirin (Öğretmen Desteği kutusu).

 • Öğrencilerin ilerlemesini gözlemlemek için kontrol listesini kullanın:

  • İnşa ettikleri yaşam alanı modeli, uygun ölçekte ve seçtikleri hayvanlara uygun.
  • Hayvan modellerinin hareketli parçaları var ve yaşam alanına nasıl uyum sağladığını gösteriyor.
  • Hayvanlarının orada hayatta kalmak için nasıl uyum sağladığına dair bir argüman geliştirirken modellerinden ve yaşam alanlarından kanıtlar kullanıyorlar.

Öz Değerlendirme

Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin。

 • Mavi tuğla: Bir program oluşturmak üzere yönergeleri uygulayabileceğimi düşünüyorum.
 • Sarı tuğla: Bir program oluşturmak üzere yönergeleri uygulayabilirim.
 • Yeşil tuğla: Bir program oluşturmak için yönergeleri uygulayabilirim ve bir arkadaşıma da yardımcı olabilirim.

Akran Geri Bildirimi

Öğrencilerin kendi küçük gruplarında, birlikte çalışma deneyimleri hakkında tartışma yapmalarını sağlayın.
Tartışma sırasında aşağıdaki gibi ifadeler kullanmaya teşvik edin:

 • Şöyle şöyle yapmanı beğendim.
 • Şunu nasıl yaptığını merak ediyorum.

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Tanıdık bir yaşam alanı seçin ve tüm ekiplerden buraya uygun hayvanlar inşa etmelerini isteyin.
  Bu dersin zorluğunu arttırmak için:
 • Öğrencilere, hayvanlarını başka bir grubun inşa ettiği farklı bir yaşam alanında hayatta kalmaya uygun hale getirme veya orijinal yaşam alanındaki hayvanların yanı sıra bitki modelleri de yapma seçenekleri sunun.

Eklenti

 • Öğrencilerden, hayvanlarının farklı bir yaşam alanına taşındığı ve iyi uyum sağlayamadığı yeni bir çevreyle başa çıkmak zorunda olduğu bir hikaye yazmalarını isteyin. Araştırmadan veya sınıf arkadaşlarının yaşam alanı modellerinden detaylar kullanarak gerçekçi hikayeler yazmaya teşvik edin.

Bu eklenti yapılırsa 45 dakikalık dersten daha uzun sürecektir.

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Belirli bir yaşam alanına uyum sağlamış, hareketli parçaları olan bir hayvan modeli inşa edecek.
 • Hayvanları için bir yaşam alanı modeli oluşturacak.
 • Modellerini kanıt şeklinde kullanarak, hayvanın yaşam alanında hayatta kalmaya nasıl iyi uyum sağladığı hakkında bir argüman geliştirecek.

(iki öğrenciye bir adet)

 • LEGO® Education SPIKE Essential Seti
 • LEGO Education SPIKE Uygulaması kurulu cihaz
 • Bkz. Hazırla - Malzemeler.

Hayat Bilgisi:

 • Bu ders planinda hayvan ve bitkilerin yasam alanlarina deginilecektir. Yasam alanlarina adaptasyon kavrami irdelenecektir.
 • HB.2.6 Dogada Hayat
 • HB.2.6.1. Bitki ve hayvanlarin yasamasi için gerekli olan sartlari karsilastirir
 • HB.2.6.2. Bitki yetistirmenin ve hayvan beslemenin önemini farkeder
 • HB.2.6.3. Yakin çevresindeki dogal unsurlarin insan yasamina etkisine örnekler verir.
 • HB.2.6.4. Tüketilen maddelerin geri dönüsümüne katkida bulunur.

Görsel Sanatlar:

 • G.2.1.2. Görsel sanat çalismasini olustururken öngörülmeyen sonuçlar çikabilecegini fark eder
 • G.2.1.3. Çalismasina hayallerini yansitir, olusturdugu yasam alanini görsel sanatlar dersi teknikleriyle gelistirir.
 • G.2.1.6. Çalismasinda ölçü, oran orantiya göre objeleri yerlestirir.
 • G.2.1.7 Gözleme dayali çizim yapar ( bir hayvan veya bitki resminden yola çikarak çizim yapar.

Türkçe: Extention/Uzanti Bölümü:

 • T.2.4 Yazma,
 • T.2.4.3. Kisa metinler yazar, anlamli ve kuralli cümlelerle, extention bölümünde kisa bir hikaye yazamasi için tesvik edilir.

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.