SPIKE™ Essential

Çevre Değiştiğinde Problemleri Çözme

Sofie, evinin yakınındaki sulak araziye bir bina yapılacağını öğrendi. Bunun, orada yaşayan kuşlara ve diğer hayvanlara zarar vereceğinden endişeleniyor.

45-90 dk.
Orta seviye
1-3. Sınıf
45345_Science_U3_L3_Web_Thumbnail.png

Hazırla

(NOT: Bu ders, bir A Bölümü ve bir B Bölümü’nden oluşur. Her ikisi de standardın tam olarak öğrenilmesi için önemlidir. Zaman kısıtlıysa her iki bölümü de gözden geçirerek öğrencilerinizin ihtiyaçlarını karşılayan öğeleri seçin.)

Bu derste öğrenciler, sulak araziye bina inşa etmenin belirli bir hayvan için yol açtığı bir probleme bir çözüm tasarlayacak ve inşa edecek. İlgi Uyandır bölümünde bazı problemler önerilecek ve ilham vermek için bazı örnek çözümler sunulacaktır. Öğrencileri, seçtikleri hayvan ve problem için bir çözüm tasarlamaya ve inşa etmeye teşvik edin.

 • Ön Bilgi Geliştirin - Çevresel Değişimin Neden Olduğu Problemleri Çözme: Temel bilim malzemelerinizi kullanarak, ön bilgi oluşturmak için bilgi, resim veya video ve tanımları paylaşın.
  • Çevre, bir bitki veya hayvanı kuşatan ve etkileyen tüm canlı ve cansız şeylerden oluşur.
  • Sulak araziler, yılın bir kısmında veya tamamında toprağın tatlı su, tuzlu su veya ikisinin karışımıyla kaplı olduğu çevrelerdir.
  • Sulak araziler, çok çeşitli hayvan ve bitkilere ev sahipliği yapar.
  • İnsanlar sulak araziler üzerine veya yakınlarına binalar inşa ettiğinde, genellikle arazideki suyu boşaltır veya daha fazla toprakla doldururlar. Bu, pek çok açıdan orada yaşayan bitki ve hayvanları etkileyecek şekilde çevreyi değiştirebilir.
  • İddia, bir sorunla ilgili bir soruyu yanıtlar ve neden bir çözümün soruna yanıt verdiğine dair kanıt ve akıl yürütme içeren bir argümanla desteklenir. Kanıtlar nedenleri, bilgileri ve mantıksal neden-sonuç ilişkilerini içerebilir (toprak eklendiğinde kuşların yuva yapmak için kullandıkları bitkiler ölebilir; yüksek bir bina bitkilerin ihtiyaç duyduğu ışığı engelleyebilir).
  • Anahtar sözcükler: çevre, sulak arazi, iddia, kanıt.
 • İnşa ve Programlama Deneyimi: Ünite Planı’ndaki önerileri gözden geçirin. Bu ders için ayrıca:
  • SPIKE Uygulaması Başlat menüsündeki Motor öğretici etkinliğiyle pekiştirme yapabilirsiniz.
  • Daha fazla destek sağlamak için SPIKE uygulamasının Yardım>Sözcük Blokları menüsünün Motor ve Ses Blokları bölümlerini kullanabilirsiniz.
  • Öğrencileri sulak arazi temasıyla tanıştırmak için Bataklık Teknesi dersini kullanabilirsiniz.
 • Malzemeler: İsterseniz ders sırasında kullanmak üzere sulak arazilerle ilgili bilgi, resim ve/veya videolar bulabilirsiniz. Sulak arazi nedir diye arama yapabilir ve çevreyi araştıran ve koruyan devlet kuruluşlarının veya özel örgütlerin web sitelerinden yararlanabilirsiniz.

A Bölümü (45 dakika)

İlgi Uyandır

(Tüm Sınıf, 10 dakika)

U3L4_Engage.png
 • Hikayenin ana karakter(ler)ini ve ilk görevi tanıtın: Sofie, evinin yakınındaki sulak araziye yüksek bir bina yapılacağını öğrendi. Bunun, orada yaşayan kuşlara ve diğer hayvanlara zarar vereceğinden endişeleniyor.

 • DÜŞÜN—İsterseniz topladığınız kaynakları ve resimli hikayeyi kullanarak ders konusu hakkında kısa bir tartışma başlatın.

  • Sulak arazi nedir? (Sazlık ve/veya bataklıklar; yılın bir kısmında veya tamamında toprağın suyla kaplı olduğu çevreler; gerektiğinde resim ve video gösterin.)
  • Sulak arazilerde ne tür bitkiler yaşar? (uzun ot gibi bitkiler, kısa yosun gibi bitkiler, bazen çalılar ve ağaçlar)
  • Sulak arazilerde ne tür hayvanlar yaşar? (yerel sulak arazilerde ördek ve diğer su kuşları, kunduzlar, misk sıçanları, timsahlar, kurbağalar, kaplumbağalar, yılanlar ve pek çok farklı böcek gibi hayvanlar yaşayabilir)
  • Bir sulak alana bina inşa etmek, araziyi nasıl değiştirebilir? Bu değişiklikler, bitkilerin ve hayvanların hayatta kalmasını nasıl zorlaştırır? (Bir binaya yer açmak için su tahliye edildiğinde ya da toprak eklendiğinde, su seviyelerinin değişebileceği gibi öğrenci fikirlerini listeleyin. Bu, toprağı kurutabilir ya da içmek için daha az su kalmasına neden olur. Su ve toprak seviyelerinin değişmesi; besin kaynaklarını, saklanma yerlerini veya yuva yapma kaynaklarını da yok edebilir (bir kuş yuvası alanının örnek çözümüne bakın). Binanın kendisi, güneşi keserek ışık seviyelerini değiştirebilir.)
  • Sofie’nin sulak arazisindeki bir hayvan için bu problemlerden birini seçin. Nasıl çözülebileceğini düşünün.
 • Her gruba bir SPIKE Essential Seti ve cihazı dağıtın.

Keşfet

(Küçük Gruplar, 25 dakika)

 • Öğrenciler çalışırken,

  • İnşa veya programlamaya destek olarak aşağıdaki örnekleri paylaşabilirsiniz. Örneklerin, kaybedilen yuva yapma kaynaklarının yerine yalnızca tek bir çözümü gösterdiğini açıkça belirtin. Öğrenciler, seçtikleri problem için bir çözüm inşa etmelidir.
  • Seçtikleri problemler ve bu problemlere çözüm bulmak için LEGO® parçalarını nasıl kullanabilecekleri hakkında beyin fırtınası yaptırın.
 • Öğrenciler:

  • Sulak arazi değiştikten sonra seçtikleri hayvanın yaşayacağı problemi ve bu problemi çözmek için tasarım fikirlerini tartışmalıdır. Hayvanın neye ihtiyacı olacak?
  • Tasarım fikirlerini görsel olarak, örneğin çizim yaparak geliştirmelidir.
  • Verilen temel model ve programdan ilham alarak, problemi çözen veya azaltan bir model İNŞA ETMEYE ve PROGRAMLAMAYA başlamalıdır.

Örnek Fikirler

45345_Science_U3_L3_Web_Overlay.png
45345_Science_U3_L3_Web_Overlay.png
45345_Science_U3_L3_Web_Backview.png
SPIKE Essential Solving Problems When Environments Change - tr-tr

Açıkla

(Tüm Sınıf, 10 dakika)

 • Paylaşmak için öğrencileri toplayın. 

 • Her gruptan, ilerleme modellerini ve çizimlerini kullanarak aşağıdakileri göstermelerini ve açıklamalarını isteyin:

  • Sulak arazide nelerin değişebileceği ve bunun hayvanlar için nasıl bir probleme yol açabileceği dahil olmak üzere seçtikleri problem.
  • Tasarımlarının, sulak arazideki değişimi ve hayvanın problemini nasıl azalttığı.
  • Problemi çözmek için bu tasarımı seçme nedenleri.
  • Programlarının ne yaptığı.
 • Öğrencileri, devam eden çalışmaları hakkında paylaşımda bulunmaya ve paylaşılan fikirlerden ilham almaya teşvik edin.

 • Öğrencilerin kısmen tamamladıkları modellerini, daha fazla İnşa Etme, Programlama ve Açıklama yapacakları B Bölümü’nde kullanmak üzere bozmadan saklamalarını sağlayın.

B Bölümü (45 dakika)

Açıkla

(Tüm Sınıf, 10 dakika)

 • A Bölümü—Açıkla adımlarını tekrarlayarak başka gruplardan da öğrendiklerini göstermelerini ve açıklamalarını isteyin.

Derinleştir

(Tüm Sınıf, 25 dakika)

 • Öğrenciler:

  • (10 dk.) Açıkla bölümündeki paylaşımlardan ilham alarak İNŞA ETMEYE ve PROGRAMLAMAYA devam etmelidir. Örneğin, çözümlerini hayvanlarının farklı boyutlarına (küçük ve büyük kuşlar gibi) uyacak şekilde geliştirebilirler.
  • (10 dk.) Tamamlanmış modellerini kullanarak tasarım çözümlerinin, Sofie’nin sulak arazisinde inşaat başladıktan sonra bir hayvanın hayatta kalmasına nasıl yardımcı olacağına ilişkin bir iddiada bulunmalı, bu iddiayı nedenler ve kanıtlarla desteklemelidir.
 • (5 dk.) Öğrencileri;

  • Görevi tamamlamalarına yardımcı olan,
  • Modeli inşa ederken öğrendikleri bilgi, fikir veya becerileri paylaşmaya davet edin.
 • Öğrencilerin setleri ve çalışma alanlarını toplamalarını sağlayın.

Değerlendir

(Tüm Sınıf, 10 dakika)

 • Öğrencilerin fikir üretirken, inşa ederken ve programlarken düşünmelerini ve karar almalarını sağlayacak yol gösterici sorular sorun.

Gözlem Kontrol Listesi

 • Öğrenme hedeflerini gözden geçirin (Öğretmen Desteği kutusu).

 • Farklı öğrenme seviyelerindeki öğrenme hedeflerini ve davranışları gözden geçirin.

 • Öğrencilerin ilerlemesini gözlemlemek için kontrol listesini kullanın:

  • İnsanlar sulak bir araziye inşaat yaptığında hayvanların karşılaştığı yiyeceklerin, saklanma yerlerinin veya yuva yapma kaynaklarının kaybolması gibi bir problemi doğru bir şekilde tanımlıyorlar.
  • Modelleri, probleme bir çözüm gösteriyor.
  • Tasarımlarının, bu hayvanın problemini nasıl azalttığı hakkında bir iddiada buluyorlar.
  • İddialarını, değişen sulak arazinin neden olduğu problemler hakkında kanıtlarla (örneğin toprak eklemek, kuşların yuva yapmak için kullandığı bitkilerin büyümesini engeller ve kuşlar yuva yapmak için başka bir yere ihtiyaç duyar) ve tasarımlarının, hayvanın bu problemini çözme nedenleriyle (örneğin kuş evi, kuşlara yuva yapabilecekleri ve yavrularını büyütebilecekleri başka bir yer sağlar) destekliyorlar.

Daha fazla Değerlendirme yöntemi için Ek Kaynaklar bölümünde Öz Değerlendirme ve Akran Geri Bildirimi bölümlerine bakabilirsiniz.

Öz Değerlendirme

Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin。

 • Mavi tuğla: Bir program oluşturmak üzere yönergeleri uygulayabileceğimi düşünüyorum.
 • Sarı tuğla: Bir program oluşturmak üzere yönergeleri uygulayabilirim.
 • Yeşil tuğla: Bir program oluşturmak için yönergeleri uygulayabilirim ve bir arkadaşıma da yardımcı olabilirim.

Akran Geri Bildirimi

Öğrencilerin kendi küçük gruplarında, birlikte çalışma deneyimleri hakkında tartışma yapmalarını sağlayın.
Tartışma sırasında aşağıdaki gibi ifadeler kullanmaya teşvik edin:

 • Şöyle şöyle yapmanı beğendim.
 • Şunu nasıl yaptığını merak ediyorum.

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Tüm öğrencilerin, örneğin kaybolan yuva yapma kaynakları problemini çözmek için örnek kuş evini kullanarak aynı probleme çözümler tasarlamalarını isteyin.
  Bu dersin zorluğunu arttırmak için:
 • Öğrencilerin, seçtikleri problemin olası varyasyonları ele almalarını (örneğin bazı kuşlar yere yuva yaparken bazıları da yüksek ağaçları tercih eder) ve her iki problemi de çözmek için tasarım yapmalarını isteyin.

Eklenti

 • ABD Tarım Bakanlığı’na göre sulak araziler, Amerika Birleşik Devletleri’nde tehlike altında veya soyu tükenmek üzere olan balıkların yaklaşık yarısına, kuşların üçte birine, bitkilerin dörtte birine ve memelilerin altıda birine yaşam alanı sağlamaktadır. Öğrencilerin kareleri boyayarak, blokları gruplandırarak veya benzer bir aktiviteyle bu kesirleri temsil etmelerini ve karşılaştırmalarını sağlayın.

Bu eklenti yapılırsa 45 dakikalık dersten daha uzun sürecektir.

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • İnsanlar sulak arazilere inşaat yaptığında bir hayvanın karşılaştığı bir problemin nasıl çözülebileceğini gösteren bir model inşa edecek.
 • Tasarımlarının çözmeye çalıştığı problemi açıklayacak.
 • Tasarımlarının, bu hayvanın problemini ne kadar iyi çözdüğü hakkında bir iddiada bulunacak.
 • İddialarını, problemle ilgili kanıtlarla ve tasarımlarının bu problemi çözmesinin nedenleriyle destekleyecek.

(iki öğrenciye bir adet)

 • LEGO® Education SPIKE Essential Seti
 • LEGO Education SPIKE Uygulaması kurulu cihaz
 • Bkz. Hazırla - Malzemeler.

Hayat Bilgisi:

 • Ögrenci bu ders planinda insan eliyle olusan çevresel bir sorunun hayvanlara olan etkisini azaltmaya çalisir.
 • HB.1.6.3. Yakin çevresinde bulunan hayvanlari ve bitkileri korumaya özen gösterir.
 • HB.1.6.4. Dogayi ve çevresini temiz tutma konusunda duyarli olur.
 • HB.1.6.5. Geri dönüsüm yapilabilecek maddeleri ayirt eder.

Türkçe:

 • T.1.3.13. Anlama; görsellerleilgili sorulari cevaplayabilir, görsellerden hareketle metin içerigini tahmin eder, ana hatlariyla anlatir.

Görsel Sanatlar:

 • G1.1.9. Üç boyutlu çalisma olusturur.

Bilisim Teknolojileri ve Yazilim (Seçmeli Ders 1. Sinif):

 • BT.5.D1.4. Farkli problemlerin çözümü için mantiksal sorgulama yapar.
 • BT.5.D1.5. Hatali veri adimini fark eder.
 • BT.5.D1.7. Verilen belirli bir islem akisi için sonucu tahmin eder.

Matematik: EXtention/Uzanti Bölümü:

 • M1.4. Veri Isleme
 • M.1.4.1.1. En çok iki veri grubuna sahip basit tablolari okur.

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.