SPIKE™ Essential

Hayvan Davranışları

Maria, Afrika mandalarının büyük sürüler halinde yaşadığını görür. Neden kendi başlarına değil de gruplar halinde yaşadıklarını merak eder.

45-90 dk.
Orta seviye
1-3. Sınıf
45345_Science_U3_L4_Web_Thumbnail.png

Hazırla

(NOT: Bu ders, bir A Bölümü ve bir B Bölümü’nden oluşur. Her ikisi de standardın tam olarak öğrenilmesi için önemlidir. Zaman kısıtlıysa her iki bölümü de gözden geçirerek öğrencilerinizin ihtiyaçlarını karşılayan öğeleri seçin.)

Bu derste öğrenciler, örnek resimlerden ilham alarak bir Afrika Mandası modeli inşa edecekler. Öğrencileri, kendi manda fikirlerini tasarlayıp inşa etmeye teşvik edin.

 • Bilimsel Geçmiş - Hayvan Davranışları: Bu dersin basitleştirilmiş modelinde, mandalar yakındaki avcıları algılamak için görme duyusundan yararlanır. Gerçek dünyada pek çok hayvan, avcıları algılamak için koku gibi diğer duyularını da kullanır. Bu, avcıyı görecek kadar yaklaşmadan önce fark etmelerini sağlar.
 • Ön Bilgi Geliştirin - Hayvan Davranışları: Temel bilim malzemelerinizi kullanarak, ön bilgi oluşturmak için bilgi, resim ve tanımları paylaşın.
  • Afrika mandası dahil pek çok hayvan türü, sürü adı verilen gruplar halinde yaşar.
  • Grup halinde yaşamak, genellikle hayvanların avlanma, yiyecek bulma ve yavruları yetiştirme gibi görevleri paylaşmasına olanak tanır.
  • Afrika mandası sürülerinde, sürünün bazı üyeleri avcıları gözetler ve sürünün diğer üyelerini tehlikeye karşı uyarır. Bu, grubun tehlikeden kaçmasına zaman tanıyarak hayatta kalmasına yardımcı olur.
  • Hayvanlar, avcıları algılamak için farklı duyulardan (örn. görme ve koku alma) yararlanır.
  • Argüman, doğada meydana gelen bir şey hakkındaki bir iddiayı veya ifadeyi destekler (örneğin, grup halinde yaşamak, hayvanların hayatta kalmasına yardımcı olur). Argümanlar; nedenler gibi kanıtları, gerçekler gibi verileri ve/veya gözlemleri gösteren bir modeli içermelidir.
  • Anahtar sözcükler: sürü, avcı, hayatta kalmak, argüman, iddia
 • İnşa ve Programlama Deneyimi: Ünite Planı’ndaki önerileri gözden geçirin. Bu ders için ayrıca
  • SPIKE Uygulaması Başlat menüsündeki Renk Sensörü öğretici etkinliğiyle pekiştirme yapabilirsiniz.
  • Daha fazla destek sağlamak için SPIKE uygulamasının Yardım>Sözcük Blokları menüsünün Renk Sensörü bölümünü kullanabilirsiniz.
  • Bataklık Teknesi dersini kullanarak renk sensörünü kullanma deneyimi kazandırabilirsiniz.
 • Malzemeler: Eklenti etkinliğini kullanmayı planlıyorsanız öğrenci başına birkaç milimetrik kağıt dağıtın.

A Bölümü (45 dakika)

İlgi Uyandır

(Tüm Sınıf, 10 dakika)

U3L3_Engage.png
 • Hikayenin ana karakter(ler)ini ve ilk görevi tanıtın: Maria, Afrika mandalarının büyük sürüler halinde yaşadığını görür. Neden kendi başlarına değil de gruplar halinde yaşadıklarını merak eder.

 • DÜŞÜN—İsterseniz resimli hikayeyi kullanarak ders konusu hakkında kısa bir tartışma başlatın.

  • Sürüler halinde yaşayan bazı hayvanlar nelerdir? (Farklı cevaplar verilecektir: inek, keçi; manda, geyik ve zebralar.)
  • Sürü halinde yaşamak, bu hayvanların hayatta kalmasına nasıl yardımcı olur? (Yiyecek bulmak, yavrulara bakmak veya sürünün diğer üyelerini tehlikelere karşı uyarmak gibi konularda birbirlerine yardım edebilirler.)
  • Sürü halinde yaşamanın, hayvanların avcılara karşı korunmasına nasıl yardımcı olabileceğini keşfedelim.
 • Her gruba bir SPIKE Essential Seti ve cihazı dağıtın.

Keşfet

(Küçük Gruplar, 25 dakika)

 • Öğrenciler çalışırken, inşa etmeye veya programlamaya destek olmak için aşağıdaki örnekleri paylaşabilirsiniz. Resimlerin yalnızca bir fikri gösterdiğini ve öğrencilerin, bir avcıyı algılayabilen otlayan manda modeli için kendi fikirlerini inşa etmeleri gerektiğini açıklayın.

 • Öğrenciler:

  • Temel modeli kullanarak, kafasında yiyeceğine doğru bakan bir renk sensörüyle otlayan manda ve mandanın algılayabileceği bir avcı inşa etmelidir.
  • Manda, (aslan gibi bir avcıyı temsil eden) sarı rengi gördüğünde ses çıkaracak şekilde modellerini programlamalıdır.
  • Modellerini test ederek, renk sensörünün altına sarı bir LEGO® parçası yerleştirildiğinde ses çıkarıp çıkarmadığına bakmalıdır.
 • Yiyeceğine doğru aşağı bakan bir manda ve mandanın görebileceği bir avcı oluşturmak için LEGO parçalarını nasıl kullanabileceğinizle ilgili beyin fırtınası yaptırın. Gerektiğinde, temel modelin otlamakla meşgul yalnız bir hayvanı temsil ettiğini, sarı plakanın da avcı olduğunu açıklayın.

 • İnşa süresinin yarısında, öğrencilere alışık oldukları bir sınıf rutiniyle fikir alışverişi yaptırın, ardından paylaşımdan ilham alarak modellerini güncellemelerini isteyin.

45345_Science_U3_L4_Web_Overlay.png
45345_Science_U3_L4_Web_Overlay.png
45345_Science_U3_L4_Web_Guide.png
SPIKE Essential Animal Behavior - tr-tr

Açıkla

(Tüm Sınıf, 10 dakika)

 • Paylaşmak için öğrencileri toplayın. 

 • Her gruptan, modellerini kullanarak aşağıdakileri göstermelerini ve açıklamalarını isteyin:

  • Bir avcıyı nasıl tespit edebildiği.
  • Otlayan bir hayvanın neden bir tehlikeyi yaklaşana kadar görmeyebileceği.
 • Öğrencileri, modellerinin performansını artırmak için nasıl değiştirdiklerini paylaşmaya davet edin.

Öğrencilerden, B Bölümü’nde kullanmak üzere modellerini bozmadan saklamalarını isteyin.

B Bölümü (45 dakika)

Açıkla

(Tüm Sınıf, 10 dakika)

 • A Bölümü—Açıkla adımlarını tekrarlayarak başka gruplardan da öğrendiklerini göstermelerini ve açıklamalarını isteyin.

Derinleştir

(Tüm Sınıf, 25 dakika)

 • Öğrencilerin Derinleştirmesine yardımcı olmak için geçmiş temel bilgileri paylaşın:

  • A Bölümü’ndeki manda, yemek yemeye odaklanmıştı ve iyice yanına yaklaşana kadar avcıyı göremeyebilirdi.
  • Gerçek dünyada hayvanlar, bir avcı yanlarına yaklaşmadan fark etmek ister.
  • Bazı sürü üyeleri karnını doyururken, bazıları da avcıları gözetler ve sürüyü uyarır.
 • Öğrenciler:

  • Uygulamadaki bir sonraki hedefi tamamlamak için modellerini değiştirmeli ve test etmelidir: Hayvanların başındaki renk sensörünü aşağı değil ileri bakacak şekilde değiştirin.
  • Modellerinin, yaklaşan bir avcıyı (sarı bir LEGO® parçasını) algılayabildiğini göstermelidir.
  • İkinci modellerinin, ilk modele kıyasla avcıları ne kadar iyi algıladığını açıklamalıdır. (İleri bakan bir sensör, aşağı bakan bir sensöre göre daha uzak mesafedeki avcıları algılayabilir.)
  • Böyle grup halinde yaşamanın, neden bir Afrika mandası sürüsüne faydalı olabileceğine dair bir argüman üretmelidir. (Gözetleyen bir hayvanın diğerlerini uyarması, avcılar yaklaşırsa sürüye kaçması için daha fazla zaman tanır.)
 • Gerekirse öğrencilere yeniden inşa ederken renk sensörünün önünü kapatmamaları gerektiğini, yoksa avcıyı algılamayacağını hatırlatın.

 • (5 dk.) Öğrencileri;

  • Görevi tamamlamalarına yardımcı olan,
  • Modeli inşa ederken öğrendikleri bilgi, fikir veya becerileri paylaşmaya davet edin.
 • Öğrencilerin setleri ve çalışma alanlarını toplamalarını sağlayın.

Değerlendir

(Tüm Sınıf, 10 dakika)

 • Öğrencilerin fikir üretirken, inşa ederken ve programlarken düşünmelerini ve karar almalarını sağlayacak yol gösterici sorular sorun.

Gözlem Kontrol Listesi

 • Ana hedefleri gözden geçirin (Öğretmen Desteği kutusu).

 • Öğrencilerin ilerlemesini gözlemlemek için kontrol listesini kullanın:

  • Sürü halinde yaşamanın, Afrika mandalarının hayatta kalmasına yardımcı olduğuna dair bir argüman üretiyorlar.
  • Modellerini kullanarak, gözetleyen bir hayvanın, otlamakla meşgul bir hayvana kıyasla bir avcıyı fazla yaklaşmadan algılayabileceğini açıklıyorlar.
  • Modellerini kullanarak, gözetleyen hayvanın 1) avcıları, sürünün kaçması için yeterince uzaktayken fark ederek ve 2) sürü üyelerinin daha güvenli bir şekilde yemek yemesini sağlayarak sürünün hayatta kalmasına yardımcı olduğu argümanını destekliyorlar.

Öz Değerlendirme

Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin。

 • Mavi tuğla: Bir program oluşturmak üzere yönergeleri uygulayabileceğimi düşünüyorum.
 • Sarı tuğla: Bir program oluşturmak üzere yönergeleri uygulayabilirim.
 • Yeşil tuğla: Bir program oluşturmak için yönergeleri uygulayabilirim ve bir arkadaşıma da yardımcı olabilirim.

Akran Geri Bildirimi

Öğrencilerin kendi küçük gruplarında, birlikte çalışma deneyimleri hakkında tartışma yapmalarını sağlayın.
Tartışma sırasında aşağıdaki gibi ifadeler kullanmaya teşvik edin:

 • Şöyle şöyle yapmanı beğendim.
 • Şunu nasıl yaptığını merak ediyorum.

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Öğrencilerin, B Bölümü’ndeki dışa bakan renk sensörünü hayvanın başı yerine vücuduna takmalarına izin verin.
  Bu dersin zorluğunu arttırmak için:
 • Öğrencilerin bir sensör inşa edip programlayarak, çeşitli mesafelerde veya farklı yönlerden yaklaşan “avcılar” üzerinde test etmelerini isteyin. Manda, avcıyı hangi mesafelerde tespit edebiliyor? Yön önemli mi?

Eklenti

 • Öğrencilerden, otlamaya konsantre olan ve etraftaki tehlikeleri gözeten hayvanlar dahil modellerinin karakter olarak yer aldığı bir hikaye yazmalarını isteyin. Öğrencilere milimetrik kağıt verin ve iki sürü hayvanının fark edebileceği mantıklı mesafeleri göstermek için birimler kullanarak hem sürü hayvanlarını, hem de bir avcıyı içeren ölçekli bir resim çizmelerini isteyin.

Bu eklenti yapılırsa 45 dakikalık dersten daha uzun sürecektir.

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Hayvanların hayatta kalması açısından otlayan bir hayvanın ve gözetleyen bir hayvanın önemini açıklamak için bir model inşa edecek.
 • Grup halinde yaşamanın, hayvanların grup üyelerini savunmasına yardımcı olduğunu iddia edecek.
 • Argümanı desteklemek için modellerini kullanacak.

(iki öğrenciye bir adet)

 • LEGO® Education SPIKE Essential Seti
 • LEGO Education SPIKE Uygulaması kurulu cihaz
 • Bkz. Hazırla - Malzemeler.

Hayat Bilgisi:

 • Bu ders plani ile ögrencilerin dogada yasamin gruplar halinde olmasinin avantajlarini kavrayacaklar. Bu konu hayat bilgisi güvenli hayat ünitesi ile birlesebilir.
 • HB.1.6 Dogada Hayat
 • HB.1.6.1. Yakin çevresinde bulunan hayvanlari gözlemler, bu hayvanlarin nelerle beslendikleri, nerede barindiklariüerinde durulur.
 • HB.1.6.2 Yakin çevresinde bulunana bitkileri gözlemler.
 • HB.1.4 Güvenli hayat
 • HB.1.4.7 Kendisi için güvenli ve güvensiz alanlari ayirt eder. Ögrenciler hayvanlarin sürü halinde yaamasindan yola çikarak kendileri için dikkat edilecek alanlari kavrayabilir.

Bilisim Teknolojileri ve Yazilim (Seçmeli Ders 1. Sinif):

 • BT.5.D1.1 Günlük yasantiyla iliskin durumlar için basit islem akislari tasarlar.

Görsel Sanatlar:

 • G.1.1 Görsel Iletisim ve Biçimlendirme
 • G1.1.1 Görsel snatlar çalismalarini olustururken uygulama basamaklarini ifade eder.
 • G1.1.3. Duygu ve düsüncelerini görsel sanatlar çalismasinda yansitir.(not :Bilim dersindeki basit akis semasini görsel sanatlar dersinde de tasarlayabilir)

Matematik: Extention/Uzanti Bölümü

 • M1.4. Veri Isleme
 • M1.4.1 Veri toplama ve degerlendirme

Türkçe: Extention/Uzanti Bölümü

 • T.1.2. Konusma; ögrencilerin konu ile ilgili hikaye anlatmalari
 • T.1.4. Yazma; ögrencilere konuyla ilgili görsel temin edilmesi durumunda görsellerle ilgili kelime ve cümla yazmalarina tesvik edilir.

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.