SPIKE™ Essential

Yaşam Döngüleri

Leo, iribaşların kurbağa yavruları olduğunu öğrendi. Başka hayvanların ve bitkilerin büyüdükçe nasıl değiştiğini merak ediyor.

45-90 dk.
Orta seviye
1-3. Sınıf
45345_Science_U3_L2_Web_thumbnail.png

Hazırla

(NOT: Bu ders, bir A Bölümü ve bir B Bölümü’nden oluşur. Her ikisi de standardın tam olarak öğrenilmesi için önemlidir. Zaman kısıtlıysa her iki bölümü de gözden geçirerek öğrencilerinizin ihtiyaçlarını karşılayan öğeleri seçin.)

Bu derste öğrenciler, gruplar halinde çalışarak bir bitki veya hayvan yaşam döngüsünün dört yaşam evresini ve döngüyü göstermek için dönen bir platformu içeren ortak bir modelini inşa edecek. Sunulan örnekler, fikir verme amaçlıdır. Öğrenciler, grup olarak tasarladıkları platformu ve yaşam döngüsünü inşa etmelidir.
İsterseniz çiftleri birleştirerek dört kişilik gruplar oluşturabilir ve her öğrenciye farklı yaşam evrelerini atayabilirsiniz. Öğrenciler tek bir platform üzerinde iş birliği yapabilir veya kendi platformlarını inşa ederek test etmek için yaşam evresi modellerini ödünç alabilir.
Yaşlanma ve/veya ölüm konusundan söz ederken öğrencilerinizin ihtiyaçlarını ve olgunluğunu göz önünde bulundurun.

 • Ön Bilgi Geliştirin - Yaşam Döngüleri: Temel bilim malzemelerinizi kullanarak, ön bilgi oluşturmak için bilgi, resim ve tanımları paylaşın.
  • Hayvanlar ve bitkilerin çeşitli yaşam döngüleri vardır. (Çiçekli bitkiler, kelebekler, kurbağalar veya tanıdık kuşlar ve memeliler gibi öğrencilerin okuldan veya yaşadıkları çevreden bildikleri yaşam döngülerini ele alın.)
  • Hayvan yaşam döngüleri; yumurta, larva, bebek, çocuk veya genç hayvan, yarı ergin böcek, genç, genç erişkin, olgun erişkin, çocuklu ebeveyn, yaşlı erişkin gibi dönemleri içerebilir.
  • Bitki yaşam döngüleri tohum, fide, genç bitki, olgun bitki, çiçekli bitki, meyveli bitki gibi dönemleri içerebilir.
  • Anahtar sözcükler: yaşam döngüsü, örüntü
 • İnşa ve Programlama Deneyimi: Ünite Planı’ndaki önerileri gözden geçirin. Bu ders için ayrıca
  • SPIKE Uygulaması Başlat menüsündeki Motor öğretici etkinliğiyle pekiştirme yapabilirsiniz.
  • Daha fazla destek sağlamak için SPIKE uygulamasının Yardım>Sözcük Blokları menüsünün Motor Blokları bölümünü kullanabilirsiniz.
  • Bir yapıyı döndürmek için motor kullanma deneyimi kazandıran Helikopter dersini kullanabilirsiniz.

A Bölümü (45 dakika)

İlgi Uyandır

(Tüm Sınıf, 5 dakika)

U3L2_Engage.png
 • Hikayenin ana karakter(ler)ini ve ilk görevi tanıtın: Leo, iribaşların kurbağa yavruları olduğunu öğrendi. Başka hayvanların ve bitkilerin büyüdükçe nasıl değiştiğini merak ediyor.

 • DÜŞÜN—İsterseniz resimli hikayeyi kullanarak ders konusu hakkında kısa bir tartışma başlatın.

  • Kurbağalar, yaşam döngüleri boyunca yumurtadan iribaşa, erişkin kurbağaya veya yaşlı kurbağaya başkalaşım geçirir. Başka hayvanlar nasıl evrelerden geçer? (Yumurta, larva (tırtıl), pupa (krizalit), kelebek; yumurta, yavru kuş, genç kuş, erişkin kuş, yaşlı kuş; yavru köpek/köpek yavrusu, genç köpek, yaşlı köpek; bebek, çocuk, genç, çocuklu ebeveyn, yaşlı yetişkin gibi farklı yanıtlar verilebilir.)
  • Peki ya bitkiler? Bitkiler yaşam döngüleri boyunca nasıl değişir? (Tohum, fide, genç bitki, olgun bitki, çiçekli bitki, meyveli bitki gibi farklı yanıtlar verilebilir.)
  • Bu yaşam döngüleri farklı olsa da hepsinin doğum, büyüme, üreme (yeni hayvanlar veya bitkiler yapma) ve yaşlanmayı içerdiğini açıklayın.
  • Bir modelde göstermek için bir bitki veya hayvan yaşam döngüsü seçin.
 • Her gruba bir SPIKE Essential Seti ve cihazı dağıtın.

Keşfet

(Küçük Gruplar, 40 dakika)

 • Öğrenciler inşa ederken ve programlama yaparken destek olmak için aşağıdaki örnekleri paylaşabilirsiniz. Resimlerin yalnızca bir fikri gösterdiğini ve öğrencilerin kendi dönen platform ve yaşam döngüsü model fikirlerini inşa etmeleri gerektiğini açıklayın.

 • Öğrenciler:

  • İlgi Uyandır bölümünde konuşulan uygun evreleri seçerek, Leo’ya seçtikleri organizmanın dört yaşam evresini gösteren modeller İNŞA ETMELİDİR.
  • Tüm yaşam döngülerinin tekrar eden bir örüntü olduğunu göstermek için modellerine dönen bir platform İNŞA ETMEYE ve PROGRAMLAMAYA başlamalıdır.
  • (İsteğe bağlı) Dörtlü gruplar halinde çalışarak, her biri tek bir yaşam döngüsünün bir evresini inşa edebilir. Gruplar, birbirlerinin platformlarında test etmek için sahne modellerini paylaşabilir.
 • Modellerinin evreleri arasındaki boyut farklarını göstermenin yolları dahil, farklı evreleri inşa etmenin yolları hakkında beyin fırtınası yaptırın. (Ölçekler öğrenciye göre değişebilir ama modellerin kendi içinde mantıklı olmalıdır.) Platformu döndürmek için motor kullanmak gibi programlama seçeneklerini araştırın.

 • Çalışma süresinin yarısında, tanıdık bir sınıf rutini kullanarak öğrencilere fikir alışverişi yaptırın, sonra paylaşımlarından ilham alarak çalışmalarını güncellemelerini sağlayın.

B Bölümü—Açıkla ile devam etmek istiyorsanız öğrencilere modellerini bozdurmayın.

B Bölümü (45 dakika)

45345_Science_U3_L2_Web_Overlay.png
SPIKE Essential Life Cycles - tr-tr

Açıkla

(Tüm Sınıf, 20 dakika)

 • Paylaşmak için öğrencileri toplayın. 

 • Her gruptan, ilerleme modellerini kullanarak aşağıdakileri açıklamalarını isteyin:

  • Seçtikleri bitki veya hayvan.
  • Hangi yaşam döngüsü evresini gösterdikleri.
  • Bu tür bir organizmanın yaşam döngüsü boyunca nasıl değiştiği.

Derinleştir

(Tüm Sınıf, 20 dakika)

 • Öğrenciler:

  • (5 dk.) Organizmalarının olduğu platformu, örneğin her evre için sesler ekleyerek inşa etmeye ve programlamaya devam etmelidir.
  • (10 dakika) Tamamlanmış modellerini kullanarak yaşam döngülerindeki örüntüyü ve sınıf arkadaşlarının gösterdiği birçok yaşam döngüsünün nasıl benzer ve farklı olduğunu açıklamalıdır.
 • (5 dk.) Öğrencileri;

  • Görevi tamamlamalarına yardımcı olan,
  • Modeli inşa ederken öğrendikleri bilgi, fikir veya becerileri paylaşmaya davet edin.
 • Öğrencilerin setleri ve çalışma alanlarını toplamalarını sağlayın.

Değerlendir

(Tüm Sınıf, 5 dakika)

 • Öğrencilerin fikir üretirken, inşa ederken ve programlarken düşünmelerini ve karar almalarını sağlayacak yol gösterici sorular sorun.

Gözlem Kontrol Listesi

 • Ana hedefleri gözden geçirin (Öğretmen Desteği kutusu).

 • Öğrencilerin ilerlemesini gözlemlemek için kontrol listesini kullanın:

  • Modelleri, seçtikleri bitki veya hayvana uygun yaşam döngüsü evrelerini gösteriyor.
  • Örüntünün nasıl tekrar ettiği dahil, organizmalarının yaşam evrelerini doğru bir şekilde açıklıyorlar.
  • Sınıfta modellenen farklı yaşam döngülerini karşılaştırırken, benzer ve farklı oldukları yönleri doğru bir şekilde tanımlıyorlar.

Öz Değerlendirme

Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin。

 • Mavi tuğla: Bir program oluşturmak üzere yönergeleri uygulayabileceğimi düşünüyorum.
 • Sarı tuğla: Bir program oluşturmak üzere yönergeleri uygulayabilirim.
 • Yeşil tuğla: Bir program oluşturmak için yönergeleri uygulayabilirim ve bir arkadaşıma da yardımcı olabilirim.

Akran Geri Bildirimi

Öğrencilerin kendi küçük gruplarında, birlikte çalışma deneyimleri hakkında tartışma yapmalarını sağlayın.
Tartışma sırasında aşağıdaki gibi ifadeler kullanmaya teşvik edin:

 • Şöyle şöyle yapmanı beğendim.
 • Şunu nasıl yaptığını merak ediyorum.

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Öğrencilerden organizmaları için dört yerine üç yaşam evresi oluşturmalarını veya bir platformu paylaşan bir grupta dört yaşam evresinden birini inşa etmelerini isteyin.
  Bu dersin zorluğunu arttırmak için:
 • Öğrencilerin bir hayvan ve bir bitki olmak üzere iki farklı organizmanın yaşam evrelerini inşa etmelerini isteyin.

Eklenti

 • Öğrencilerden, seçtikleri organizmanın yaşam döngüsünün her evresinde yaklaşık ne kadar zaman geçirdiğini araştırmalarını isteyin. Sonuçları bir sütun grafiğiyle gösterin. Birden fazla organizmanın grafiklerini karşılaştırmalarına rehberlik edin.

Bu eklenti yapılırsa 45 dakikalık dersten daha uzun sürecektir.

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Organizmaların benzersiz ve çeşitli yaşam döngülerine sahip olduğunu açıklayacak.
 • Bir tür organizmanın yaşam döngüsünü bir örüntü olarak gösteren bir model geliştirecek.
 • Doğum, büyüme, üreme ve yaşlanma gibi ortak farklı döngüleri açıklayacak.

(iki öğrenciye bir adet)

 • LEGO® Education SPIKE Essential Seti
 • LEGO Education SPIKE Uygulaması kurulu cihaz

Fen Bilgisi:

 • Bu ders plani hayvanlarin yasam döngülerine de deginmektedir. 3. Sinif fen müfredati bitkilerin döngüsü yani sira hayvanlarin döngüsü de ele alinabilir. Dileyen siniflar farkli gruplarla bitki ve hayvan yasam döngülerini ele alabilir.
 • F.3.6. Canlilar Dünyasina Yolculuk
 • F.3.6.1. Çevremizdeki varliklari taniyalim
 • F.3.6.1.2. Bir bitkinin yasam döngüsüne ait gözlem sonuçlarini sunar

Görsel Sanatlar:

 • G.3.1.1- G.3.1.4 Görsel sanat çalismasini olustururken uygulama basamaklarini kullanir,güncel kaynaklara dayali fikirler gelistirir, gözleme dayali çizimlerinde çiçek, yaprak, deniz kabugu gibi nesnelerin geometric ve organic biçimleri üzerinde durulur.

Matematik: Extention/Uzanti Bölümü

 • M3.1.6. Kesirler; yasam döngüsünü 4 esit paya bölerse bütün, yarim, çeyrek yasam dönemlerini modellerle gösterir
 • M3.4. Veri Isleme
 • M3.4.1.2; extention, grafiklerde verilen bilgileri kullanir veya grafik olusturur

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.