SPIKE™ Essential

Hava Olaylarına Hazırlık

Daniel, güçlü fırtınaların evcil hayvanların evlerine hasar verebileceğini öğrendi. Fırtınalarda bile hayvanları güvende tutacak bir evcil hayvan evi tasarlamasına yardım edin.

45-90 dk.
Orta seviye
1-3. Sınıf
45345_Science_U3_L1_Web_Thumbnail.png

Hazırla

(NOT: Bu ders, bir A Bölümü ve bir B Bölümü’nden oluşur. Her ikisi de standardın tam olarak öğrenilmesi için önemlidir. Zaman kısıtlıysa her iki bölümü de gözden geçirerek öğrencilerinizin ihtiyaçlarını karşılayan öğeleri seçin.)

Bu derste temel öğrenme kazanımı, evcil hayvan evi tasarımının belirli bir sorunu çözdüğü iddiasını bir model kullanarak desteklemekle gerçekleşir. Öğrenciler, örnek resimlerden ilham alarak evcil hayvan evini tasarlayacak ve inşa edecekler. Onları, kendi evcil hayvan evi fikirlerini tasarlamaya ve inşa etmeye teşvik edin.

 • Bilimsel Geçmiş - Hava Olaylarına Hazırlık: Hava olaylarıyla ilgili yapısal tehlikelere çözümler, havanın tehlike yarattığı farklı yolları göz önünde bulundurur:
  • Rüzgar hızı ve yönünün yanı sıra şekil de bir yapının sağlamlığını etkiler. Güvenli bağlantılar ve rüzgarın yönünü değiştirecek bir şeyin (örneğin bir sıra ağacın) arkasına yapıyı yerleştirmek, yapıların şiddetli rüzgarlara karşı dayanmasına yardımcı olur.
  • Biriken kar çok ağırdır ve dengesiz bir şekilde dağılarak çatıların çökmesine neden olabilir. Ekstra destekleme gücünü artırır, çatının eğimi karların kayıp düşmesini sağlar.
  • Sel hasarı; yapıları yerden yükselterek, ıslanabilecek malzemeler kullanarak ve suyu tahliye etmek için araziyi eğimli hale getirerek azaltılabilir.
  • Gök gürültülü fırtınalar, yapılara doğrudan zarar verebilen veya ağaçlara çarparak yapıların yapının üzerine düşmelerine neden olan şimşekler içerebilir.
 • Ön Bilgi Geliştirin - Hava Olaylarına Hazırlık: Temel bilim malzemelerinizi kullanarak bilgi, resim ve tanımları paylaşın.
  • Hava ile ilgili tehlikeler arasında şiddetli rüzgarlar, sel, yıldırım veya kar kaynaklı hasarlar yer alır.
  • Binaların nereye ve nasıl inşa edildiği ve araziye yerleştirildiği, fırtına hasarının etkisini azaltabilir.
  • İddia, bir sorunla ilgili bir soruyu yanıtlar ve neden bir çözümün soruna yanıt verdiğine dair kanıt ve akıl yürütme içeren bir argümanla desteklenir. Kanıtlar; nedenleri, bilgileri ve mantıksal neden-sonuç ilişkilerini (şiddetli yağmurlar sele neden olur; yıldırım yangınlara neden olur) içerebilir.
  • Anahtar sözcükler: tehlike, iddia, kanıt
 • İnşa ve Programlama Deneyimi: Ünite Planı’ndaki önerileri gözden geçirin. Bu ders için ayrıca
  • SPIKE Uygulaması Başlat menüsündeki Jiroskop Sensörü ve Işık öğretici etkinlikleriyle pekiştirme yapabilirsiniz.
  • SPIKE uygulamasında Yardım>Sözcük Blokları menüsündeki Sensör, Ses ve Işık Blokları bölümlerinden yararlanarak, fırtına koşullarını taklit etmek için Jiroskop Sensörü, Işık Matrisi ve ses seçeneklerini kullanma ve programlama konusunda daha fazla destek sağlayabilirsiniz.
  • Eğim sensörünü kullanma deneyimi kazandırmak için Helikopter dersinden yararlanabilirsiniz.

A Bölümü (45 dakika)

İlgi Uyandır

(Tüm Sınıf, 10 dakika)

U3L1_Engage.png

Hikayenin ana karakterlerini ve ilk görevi tanıtın: Daniel, güçlü fırtınaların evcil hayvanların evlerine hasar verebileceğini öğrendi. Fırtınalarda hayvanları güvende tutacak bir evcil hayvan evi tasarlamasına yardım edin.

 • DÜŞÜN—İsterseniz resimli hikayeyi kullanarak ders konusu hakkında kısa bir tartışma başlatın.

  • Fırtına gibi hava olaylarının yol açabileceği bazı tehlikeler nelerdir? (Seller, yoğun kar yağışı, şiddetli rüzgarlar, yıldırım, hortumlar)
  • İnsanlar, bu tehlikeleri azaltmak için nasıl binalar tasarlar? (Islak kalabilen malzemeler kullanarak, yapıları sel sularının üzerinde kalacak direklere koymak, yoğun kar yağışını taşıyabilecek sağlam çatılar inşa etmek ve karların kayıp gitmesi için çatıları eğimli yapmak, rüzgarda devrilebilecek geniş düz yüzeylerden kaçınmak, bitkiler kullanarak rüzgarı saptırmak, paratonerler eklemek ve hortumlar için fırtına sığınakları inşa etmek gibi yanıtlar verilebilir.)
  • Bir evcil hayvan evi modeli tasarlamak ve inşa etmek için bir tür fırtına tehlikesi seçin.
 • Her gruba bir SPIKE Essential Seti ve cihazı dağıtın.

Keşfet

(Küçük Gruplar, 25 dakika)

 • Öğrenciler çalışırken, inşa etmeye veya programlamaya destek olmak için aşağıdaki örnekleri paylaşabilirsiniz. Bu örneğin, motorlu rüzgarlığı olan bir evcil hayvan evini gösterdiğini belirtin. Öğrenci modelleri, seçtikleri fırtına hasarını ve buna karşı korunmak için tasarım fikrini göstermelidir.

 • Öğrenciler:

  • Daniel için seçtikleri fırtına tehlikesine karşı koruma sağlayan bir tasarım özelliği içeren bir evcil hayvan evi İNŞA etmeye ve PROGRAMLAMAYA başlamalıdır, isterlerse verilen temel model ve programdan ilham alabilirler.
 • Gök gürültüsü ve şimşek simülasyonu için ışık matrisi ve fırtına ses efektinin nasıl kullanılacağı, evin devrilip devrilmediğini algılamak için eğim sensörünün nasıl kullanılabileceği veya örnekteki gibi motorlu bir rüzgarlığın nasıl eklenebileceği gibi fırtına sırasında evcil hayvanları güvende tutmak için fırtına koşullarını ve modelleri programlamanın yolları hakkında beyin fırtınası yaptırın.

45345_Science_U3_L1_Web_Overlay.png
SPIKE Essential Science Preparing for the Weather - tr-tr

Açıkla

(Tüm Sınıf, 10 dakika)

 • Paylaşmak için öğrencileri toplayın. 

 • Her gruptan, ilerleme modellerini kullanarak aşağıdakileri göstermelerini ve açıklamalarını isteyin:

  • Tasarımlarının hangi tehlike sorunlarına çözüm bulduğu (kanıtlarıyla).
  • Tasarımlarının, tehlikenin etkisini nasıl azalttığı (kanıtlarıyla).
  • Sorunu çözmek için bu tasarımı seçme nedenleri (kanıtları).
  • Programlarının ne yaptığı.
 • Öğrencileri, devam eden çalışmaları hakkında paylaşımda bulunmaya ve paylaşılan fikirlerden ilham almaya teşvik edin.

 • Öğrencilerin kısmen tamamladıkları modellerini, daha fazla İnşa Etme, Programlama ve Açıklama yapacakları B Bölümü’nde kullanmak üzere bozmadan saklamalarını sağlayın. Alternatif olarak, yeniden inşa etmeleri için ek süre tanıyabilirsiniz.

B Bölümü (45 dakika)

Açıkla

(Tüm Sınıf, 10 dakika)

 • A Bölümü —Açıkla adımlarını tekrarlayarak model inşasının ve programlamanın devamı için ekstra paylaşım, beyin fırtınası ve fikir alışverişini destekleyin.

Derinleştir

(Tüm Sınıf, 25 dakika)

 • Öğrenciler:

  • (10 dk.) Açıkla bölümündeki paylaşımlardan ilham alarak İNŞA ETMEYE ve PROGRAMLAMAYA devam etmelidir. Örneğin, tasarımlarını iyileştirmek için daha fazla sensör ekleyebilir ve programlayabilirler.
  • (10 dk.) Tamamlanmış modellerini kullanarak tasarımlarının evcil hayvanları nasıl koruyacağı hakkında bir iddiada bulunmalı, ilerleme açıklamalarından kanıtlar ve nedenler eklemeli veya açıklamalıdır.
 • (5 dk.) Öğrencileri;

  • Görevi tamamlamalarına yardımcı olan,
  • Modeli inşa ederken öğrendikleri bilgi, fikir veya becerileri paylaşmaya davet edin.
 • Öğrencilerin setleri ve çalışma alanlarını toplamalarını sağlayın.

Değerlendir

(Tüm Sınıf, 10 dakika)

 • Öğrencilerin fikir üretirken, inşa ederken ve programlarken düşünmelerini ve karar almalarını sağlayacak yol gösterici sorular sorun.

Gözlem Kontrol Listesi

 • Öğrenme hedeflerini gözden geçirin (Öğretmen Desteği kutusu).

 • Öğrencilerin ilerlemesini gözlemlemek için kontrol listesini kullanın:

  • Modelleri, hava ile ilgili belirli bir tehlikenin etkisini azaltmaya yönelik bir özelliğe sahip.
  • Bir evcil hayvanı tehlikeden koruyacak bir tasarım hakkında iddiada bulunuyorlar.
  • İddialarını, tehlikenin neden olduğu sorunlar hakkında kanıtlarla (örneğin kış fırtınaları, evcil hayvan evinin çatısında yoğun kar yığılmasına neden olur, bu da çatının çökmesine yol açabilir) ve tasarımlarının, evcil hayvan evindeki bu sorunu çözmesinin nedenleriyle (örneğin eğimli çatı, yoğun karın kayıp gitmesini sağlayarak çatının yıkılmasını önler) destekliyorlar.

Öz Değerlendirme

Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin。

 • Mavi tuğla: Bir program oluşturmak üzere yönergeleri uygulayabileceğimi düşünüyorum.
 • Sarı tuğla: Bir program oluşturmak üzere yönergeleri uygulayabilirim.
 • Yeşil tuğla: Bir program oluşturmak için yönergeleri uygulayabilirim ve bir arkadaşıma da yardımcı olabilirim.

Akran Geri Bildirimi

Öğrencilerin kendi küçük gruplarında, birlikte çalışma deneyimleri hakkında tartışma yapmalarını sağlayın.
Tartışma sırasında aşağıdaki gibi ifadeler kullanmaya teşvik edin:

 • Şöyle şöyle yapmanı beğendim.
 • Şunu nasıl yaptığını merak ediyorum.

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Fırtınayla bağlantılı çözülmesi gereken olası tehlikeleri bir veya iki seçenekle sınırlayın, örneğin temel model/program tarafından önerilen rüzgarlık gibi. Açıklamalarını ortaya çıkarmak için öğrencilere evet/hayır soruları sorun.
  Bu dersin zorluğunu arttırmak için:
 • Öğrencilerin, tasarımlarında hava olaylarıyla ilişkili iki veya daha fazla tehlikeye çözüm bulmalarını isteyin.

Eklenti

Öğrencilerden, yaşadıkları yerde hava kaynaklı tehlikelerin etkisini azaltmak için binaların nasıl tasarlandığını araştırmalarını isteyin. Araştırmalarını tercih ettikleri bir yöntemle, örneğin yazılı, sözlü olarak veya videoyla paylaşmaya davet edin.

Bu eklenti yapılırsa 45 dakikalık dersten daha uzun sürecektir.

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Havayla ilgili bir tehlikenin etkisini azaltmak için tasarlanmış bir evcil hayvan evi modeli inşa edecek.
 • Tasarımlarının, tehlikenin etkisini nasıl ve neden azaltarak evcil hayvanı güvende tuttuğu hakkında bir iddiada bulunacak.
 • İddiayı, tehlikenin neden olduğu sorunlar ve tasarımın neden bu sorunlara çözüm bulduğu hakkında kanıtlarla destekleyecek.

(iki öğrenciye bir adet)

 • LEGO® Education SPIKE Essential Seti
 • LEGO Education SPIKE Uygulaması kurulu cihaz

Hayat Bilgisi:

 • HB.2.6. Dogada Hayat
 • HB.2.6.5. Doga Olaylarini tanir,
 • HB.2.6.6. Doga kaynakli afetlere örnekler verir
 • HB.2.6.7. Doga olaylari ve afetlere karsi alinabilecek önlemleri açiklar.

Matematik:

 • M2.3 Ölçme
 • M.2.3.1 1.- M. 2.3.1.2.Uzunluk ölçme, standart olmayan farkli uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunlugu ölçer, ölçme birimlerini tanir, kullanim yerlerini açiklar. Ögrencilerin olusturduklari hayvan barinagini ölçmeleri ve tehlikelerden korumak için yapacaklari degisikligin uzunlugunu kaydetmeleri saglanir.

Bilisim Teknolojileri ve Yazilim (2. Sinif Seçmeli Ders):

 • BT.5.D2.3 Internet üzerinden basit düzeyde arastirma yapar, arama motoru kavrami ve amacini kavrar.

Türkçe: Extention/ Uzanti Bölümü

 • T2.2 Konusma; çerçevesi belirli bir konu hakkinda konusur. (Extention: Hava sartlarinin olumsuz etkilerinden kurtulmak için evlerimizde/okullarimizda ne gibi önlemler var

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.