SPIKE™ Essential

Tozlaşma

Maria, elma ağacının çiçeklerinde arılar gördü. Ne yaptıklarını merak etti. Öğrenmesine yardım edebilir misiniz?

45-90 dk.
Orta seviye
3-4 Sınıf
45345_Science_U2_L2_Web_THumbnail_b.png

Hazırla

(NOT: Bu ders, bir A Bölümü ve bir B Bölümü’nden oluşur. Her ikisi de standardın tam olarak öğrenilmesi için önemlidir. Zaman kısıtlıysa her iki bölümü de gözden geçirerek öğrencilerinizin ihtiyaçlarını karşılayan öğeleri seçin.)

Bu derste öğrenciler, tozlaşma sürecinde hayvanların polenleri bir bitkiden diğerine nasıl taşıdığını gösteren bir model inşa edecek ve tohum dağılım sürecini göstermek için modeli Derinleştirecek. Örnek resimler fikir verme amaçlıdır. Öğrencileri, bu süreçler hakkında kendi fikirlerini tasarlamaya ve inşa etmeye teşvik edin.

 • Ön Bilgi Geliştirin - Tozlaşma: Temel bilim malzemelerinizi kullanarak bilgi, resim ve tanımları paylaşın. Mümkünse bitki parçalarının adlarını gösteren bir resme atıfta bulunun.
  • Bitkilerin, yeni bitkiler oluşturan tohumlar yapmak için başka bitkilerden polenlere ihtiyacı vardır.
  • Hayvanlar, tozlaşma adı verilen bir süreçte bir çiçekli bitkiden diğerine polen aktarılmasına yardımcı olur.
  • Böcek (arı), yarasa ve kuş gibi hayvanlar çiçeklerden nektar topladıklarında, çiçeğin erkek organına sürtünürler ve üzerlerine polen bulaşır. Çiçek erkek organlar, bunu kolaylaştıracak bir yapıya sahiptir.
  • Anahtar sözcükler: polen, tozlaşma, yayılma (isteğe bağlı: çiçek erkek organ, çiçek dişi organ)
 • İnşa ve Programlama Deneyimi: Ünite Planı’ndaki önerileri değerlendirin. Bu ders için ayrıca
  • SPIKE Uygulaması Başlat menüsündeki Motor öğretici etkinliğiyle pekiştirme yapabilirsiniz.
  • Daha fazla destek sağlamak için SPIKE uygulamasının Yardım>Simge Blokları menüsünün Motor ve Olay Blokları bölümlerini kullanabilirsiniz.
 • Malzemeler: Tozlaşma hakkında yaşa uygun bilimsel videolar ve bitki parçalarının adlarını gösteren bir resim bulun. Videolar için tozlaşma  (ve isterseniz yayılma) terimleriyle arama yapın. Fen müfredatınız dışında resimler bulmak için bitkilerin kısımları 2. sınıf terimleriyle arama yapın.

A Bölümü (45 Dakika)

İlgi Uyandır

(Tüm Sınıf, 10 dakika)

U2L3_Engage.png
 • Hikayenin ana karakter(ler)ini ve ilk görevi tanıtın: Maria, elma ağacının çiçeklerinde arılar gördü. Ne yaptıklarını merak etti. Öğrenmesine yardım edebilir misiniz?

 • DÜŞÜN—İsterseniz resimli hikayeyi kullanarak ders konusu hakkında kısa bir tartışma başlatın.

  • Bitkilerin neden polene ihtiyacı vardır? (Bitkilerin tohum üretmek için diğer bitkilerden polenlere ihtiyacı vardır.)
  • Polen bir çiçekten diğerine nasıl ulaşır? (Sinek kuşu gibi kuşlar, arı ve kelebek gibi böcekler, pek çok bitkinin çiçeklerini tozlaştırır. Poleni bir çiçekten alıp diğerinde bırakırlar.)
  • Bir çiçeğin kısımları, tozlaşmayı nasıl kolaylaştırır? (Çiçek erkek organ gibi kısımlar, hayvanların polenleri almasını kolaylaştırır. Çiçek dişi organ gibi kısımlar, hayvanların poleni yeni bir çiçeğe koymasını kolaylaştırır.)
 • Her gruba bir SPIKE Essential Seti ve cihazı dağıtın.

Keşfet

(Küçük Gruplar, 25 dakika)

 • Öğrenciler çalışırken, inşa etmeye veya programlamaya destek olmak için aşağıdaki örnekleri paylaşabilirsiniz. Resimlerin yalnızca bir fikri gösterdiğini ve öğrencilerin, hayvanların bir bitkiden diğerine nasıl polen taşıdığına dair kendi fikirlerini inşa etmeleri gerektiğini açıklayın.

 • Öğrenciler:

  • Temel modeli kullanarak Maria’nın öğrenmesine yardım etmek için bir model İNŞA ETMELİDİR. Hayvanların, polenleri bir bitkiden diğerine taşımalarının bir yolunu göstermelidir.
  • Modellerini, tozlaşmanın ne zaman ve nasıl gerçekleştiğini göstermek üzere modellerini PROGRAMLAMALIDIR.
 • Bir hayvan tarafından bir bitkiden diğerine aktarılabilen polen yapmak için LEGO® parçalarını nasıl kullanabileceğinize ilişkin beyin fırtınası yaptırın. Hareketli bir polen parçası eklemeleri için yol gösterin.

 • Çalışma süresinin yarısında, tanıdık bir sınıf rutini kullanarak öğrencilere fikir alışverişi yaptırın, sonra paylaşımlarından ilham alarak modellerini güncellemelerini sağlayın.

Örnek Fikirler

45345_Science_U2_L2_Web_Guide.png
45345_Science_U2_L2_Web_Guide.png
45345_Science_U2_L2_Web_Overlay.png
SPIKE Essential Pollination - en

Açıkla

(Tüm Sınıf, 10 dakika)

 • Paylaşmak için öğrencileri toplayın.

 • Her gruptan, modellerini kullanarak aşağıdakileri göstermelerini ve açıklamalarını isteyin:

  • Bitkinin hangi kısmı, bir hayvana polen bulaşmasını sağlar? Başka bir bitkinin hangi kısmı poleni alır?
  • Bir hayvanın hangi kısmı, polenin bir bitkiden diğerine taşınmasını sağlar?
  • Hayvanlar neden bitkilerin tozlaşması için önemlidir?
 • Öğrencileri, modellerinin performansını artırmak için nasıl değiştirdiklerini paylaşmaya davet edin.

B Bölümü—Açıkla ile devam etmek istiyorsanız öğrencilerden modellerini muhafaza etmelerini isteyin veya yeniden inşa etmeleri için zaman tanıyın.

B Bölümü (45 dakika)

Açıkla

(Tüm Sınıf, 10 dakika)

 • A Bölümü - Açıkla adımlarını tekrarlayarak başka gruplardan da öğrendiklerini göstermelerini ve açıklamalarını isteyin.

Derinleştir

(Tüm Sınıf, 30 dakika)

 • (5 dk.) Öğrencilerin Derinleştirmesine yardımcı olmak için geçmiş temel bilgileri paylaşın:

  • Bir çiçek tozlaştıktan sonra bitki, tohum içeren meyveler üretir.
  • Bazen hayvanlar meyveyi yer ve dışkılarıyla tohumları yeni yerlere bırakır.
  • Bazen dikenli kozalakların içindeki tohumlar geyik, tavşan veya köpek gibi hayvanların vücutlarına yapışır ve sonra başka yerlere düşer.
 • (20 dk.) Öğrencilerinizin, uygulamadaki bir sonraki hedefi tamamlamak için modellerini tekrar yapmalarını ve test etmelerini sağlayın:

  • Hayvanların tohum yayma yollarından birini gösteren bir model tasarlayın, inşa edin ve programlayın.
 • (5 dk.) Öğrencileri;

  • Görevi tamamlamalarına yardımcı olan,
  • Modeli inşa ederken öğrendikleri bilgi, fikir veya becerileri paylaşmaya davet edin.
 • Öğrencilerin setleri ve çalışma alanlarını toplamalarını sağlayın.

Değerlendir

(Tüm Sınıf, 5 dakika)

 • Öğrencilerin fikir üretirken, inşa ederken ve programlarken düşünmelerini ve karar almalarını sağlayacak yol gösterici sorular sorun.

Gözlem Kontrol Listesi

 • Öğrenme hedeflerini gözden geçirin (Öğretmen Desteği kutusu).

 • Öğrencilerin ilerlemesini gözlemlemek için kontrol listesini kullanın:

  • Bir bitki ve hayvan arasındaki tozlaşma modelleri, çıkarılabilir bir polen parçası içeriyor.
  • Açıklamaları, polenin bir hayvanla fiziksel temas yoluyla aktarıldığını gösteriyor.
  • Hayvanların, tozlaşma süreci ve tohum yayılması için neden önemli olduğunu açıklıyorlar (Derinleştir).

Öz Değerlendirme

Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin。

 • Mavi tuğla: Bir program oluşturmak üzere yönergeleri uygulayabileceğimi düşünüyorum.
 • Sarı tuğla: Bir program oluşturmak üzere yönergeleri uygulayabilirim.
 • Yeşil tuğla: Bir program oluşturmak için yönergeleri uygulayabilirim ve bir arkadaşıma da yardımcı olabilirim.

Akran Geri Bildirimi

Öğrencilerin kendi küçük gruplarında, birlikte çalışma deneyimleri hakkında tartışma yapmalarını sağlayın.
Tartışma sırasında aşağıdaki gibi ifadeler kullanmaya teşvik edin:

 • Şöyle şöyle yapmanı beğendim.
 • Şunu nasıl yaptığını merak ediyorum.

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Öğrencilere, modellerinde gösterecekleri bir hayvan (arı, kuş veya yarasa gibi) atayarak ilk görevi daraltın. Açıklamalarını ortaya çıkarmak için öğrencilere evet/hayır soruları sorun.

Bu dersin zorluğunu arttırmak için:

 • Derinleştir bölümündeki görevi genişletin: Öğrencilerden, Derinleştir modellerini değiştirerek tohumların rüzgar veya suyla taşınması gibi başka yayılma yollarını göstermelerini isteyin.

Eklenti

 • Kral kelebeklerinin önemli tozlaştırıcılar olduğunu paylaşın. Bu tozlaştırıcıların nüfusundaki değişiklikleri gösteren bir sütun grafiği bulun (Kral kelebeğinin milyon olarak nüfusu sözcükleriyle resimlerde arama yapın). Öğrencilerin, sütun grafiğindeki sayıları (temsil edilen milyonlar olmadan) kullanarak farklı yılların nüfusunu toplayıp çıkarmalarını isteyin. Örneğin 2015 çubuğu 42, 2014 çubuğu 25 ise iki yıl arasındaki nüfus farkı nedir?

Bu eklenti yapılırsa 45 dakikalık dersten daha uzun sürecektir.

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Hayvanların, bitkilerin polen yaymasına nasıl yardım ettiğini açıklayacak.
 • Tozlaşma sürecinin, bir kuş, yarasa veya böcekle doğrudan temasla polen transferini gösteren ayrıntılar içeren doğru bir modelini inşa edecek.

(iki öğrenciye bir adet)

 • LEGO® Education SPIKE Essential Seti
 • LEGO Education SPIKE Uygulaması kurulu cihaz
 • Bkz. Hazırla - Malzemeler.

Hayat Bilgisi:

 • Bu plan tozlasma ve tozlasma metodlari üzerinde durur, meyvanin olusumunun basamaklari olarak ele alinabilir.
 • HB.3.6.1. Insan yasami açisindan bitki ve hayvanlarin önemini kavrar
 • HB.3.6.2. Meyve ve sebzelerin yetisme kosullarini arastirir

Bilisim Teknolojileri ve Yazilim Dersi: (Seçmeli Ders, 3. sinif)

 • BT.5. Problem Çözme ve programlama
 • BT.5.D2.5- BT.5.D3 Bir problem hakkinda bilgi toplar, problem alt problemlere böler, problem çözümü için algoritma olusturur, blok tabanli programlama aracinin ara yüzünü kesfeder, olusturdugu program test eder

Matematik: Extention/Uzanti Bölümü

 • M.3.4. Veri Isleme, ögrenciler veri lere göre grafik olusturur, grafiklerde verilen bilgileri kullanabilir, grafikler olusturarak toplama ve çikarma islemlerini gerektiren problemleri çözer,en çok üç veri grubuna ait basit tablolari okur,yorumlayabilir.

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.