SU3_web_header.png
SPIKE™ Essential

Doğada ve Günlük Yaşamda Bilim

Bu ünite öğrencilerinizi Doğa Bilimleri, Hayat Bilgisi, Yer ve Uzay Bilimleri ile tanıştırır. Öğrenciler, hayvanlarla ilgili hikayelerden yola çıkarak Maria, Sofie, Leo ve Daniel'ın doğal dünya ve nasıl oluştuğuyla ilgili soruları yanıtlamalarına yardımcı olacak. Farklı yaşam alanlarındaki hayvan ve bitki çeşitliliğini keşfedecekler. Daha sonra, bazı parçalardan oluşan bir nesnenin nasıl bozulup yeni bir nesne olarak tekrar birleştirilebileceğini, böylece bir evcil hayvan için yiyecek yapılabileceğini deneyimleyecek ve açıklayacaklar. Ardından, bir hayvanın bitkileri tozlaştırma ve tohumları dağıtmadaki işlevini taklit eden modeller geliştirecekler. Ondan sonra, bir hayvan barınağı inşa etmeye uygun malzemeleri, gözlemlenebilir özelliklerine göre inceleyip sınıflandıracaklar. Son olarak, rüzgarın hayvanların parkta kullandıkları arazinin şeklini değiştirmesini yavaşlatmak veya önlemek için bir çözüm tasarlayacaklar.

Öğrencileriniz ayrıca ders hikayelerindeki ana karakterlerle öz düzenleme, sebat etme, empati, öz farkındalık ve farkındalık gibi sosyal ve duygusal becerileri uygulayacak.

Öğrencileriniz bu üniteye başlamadan önce, inşa etme ve programlama becerilerini desteklemek ve onları bu ünitedeki zorluklara hazırlamak için şunları yapmanızı öneririz:

  • LEGO® Education SPIKE Uygulamasına erişin veya sınıf cihazlarına uygulamayı kurun.

  • Öğretici Etkinlikleri tamamlayın (LEGO Education SPIKE Uygulamasında Başlat menü öğesinin altında).

  • İnanılmaz Lunapark ünitesindeki derslerden birini veya daha fazlasını deneyin.

3-4 Sınıf
Fen: 5. Teknoloji: 3. Mühendislik: 5. Resim: 3. Matematik: 2.
STEAM, Fen

Dersler

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.