SPIKE™ Essential

Rüzgardan Korunma

Daniel, Sofie, Leo ve Maria parkta şiddetli bir rüzgar hissettiler. Havaya epey bir toprak kaldırıyordu. Parktaki hayvanlara ne olabilir? Ekibin toprağı korumasına yardım edebilir misiniz?

45-90 dk.
İleri seviye
3-4 Sınıf
U2L5_web_thumbnail.png

Hazırla

(NOT: Bu ders, bir A Bölümü ve bir B Bölümü’nden oluşur. Her ikisi de standardın tam olarak öğrenilmesi için önemlidir. Zaman kısıtlıysa her iki bölümü de gözden geçirerek öğrencilerinizin ihtiyaçlarını karşılayan öğeleri seçin.)

Bu derste temel öğrenme kazanımı, bir problemin birden fazla çözümünü karşılaştırmaktır. Her öğrenci grubu, rüzgarın (parktaki) arazinin şeklini değiştirmesini yavaşlatmak veya önlemek için bir tasarım çözümü oluşturacak ve inşa edecek, ardından gruplar sınıf çözümlerini karşılaştıracaktır.
Bu ders, fikir vermek için bazı öneriler sunar. Öğrencileri, kendi rüzgarlık fikirlerini veya başka bir rüzgardan korunma yöntemini inşa etmeye teşvik edin. Tek bir doğru model olmadığını vurgulayın.

 • Bilimsel Geçmiş - Rüzgardan Korunma: Bu derste rüzgarlık modeli, bir sıra ağaç veya çalı, duvarlar vb. dahil farklı tasarım çözümleri içerebilir. Modeller, fan gücünde bir rüzgara karşı rüzgarlık görevi görmelidir.
 • Ön Bilgi Geliştirin - Rüzgardan Korunma: Temel bilim malzemelerinizi kullanarak bilgi, resim ve tanımları paylaşın.
  • Rüzgar, kaya ve uçurum gibi yeryüzü şekillerine parçacıkları çarptırarak arazi yüzeylerinin ayrışmasına neden olur. Bu, yüzeyleri yavaş yavaş aşındırır ve daha küçük parçalara ayırır.
  • Rüzgar, alüvyon ve kum gibi daha hafif toprak parçacıklarını uzaklaştırarak yüzeyi aşındırır. Bu, daha ağır parçacıkların geride kalarak zamanla kara yüzeyinin daha alçak ve daha kayalık olmasına neden olur.
  • İnsanlar, arazi şeklinde rüzgarın veya suyun neden olduğu değişiklikleri yavaşlatmak veya önlemek için duvarlardan, ağaçlardan veya çalılardan yapılmış rüzgarlıklar gibi farklı yöntemler kullanır. Bazen rüzgarlı bölgelerdeki çiftçiler, toprağı tutarak uçup gitmesini önleyen ot gibi bitkiler yetiştirirler.
  • Anahtar sözcükler: erozyon, erozyona uğramak, ayrışma (isteğe bağlı—parçacıklar, yeryüzü şekilleri)
 • İnşa ve Programlama Deneyimi: Ünite Planı’ndaki önerileri değerlendirin. Bu ders için ayrıca
  • Öğrencilerin inşa ve programlama becerilerini desteklemek ve onları bu dersteki görevlere hazırlamak için İnanılmaz Lunapark ünitesinden bir ya da birkaç dersi deneyebilirsiniz.
 • Malzemeler
  • Eklenti için ayrışma veya rüzgar erozyonu hakkında yaşa uygun kaynaklar ve öğrencilerin ders modellerinde kullanabileceği el sanatları malzemeleri bulun. Bunları, öğrencilerle nasıl paylaşacağınıza karar verin.

A Bölümü (45 Dakika)

İlgi Uyandır

(Tüm Sınıf, 10 dakika)

U2L5_Engage.png
 • Hikayenin ana karakter(ler)ini ve ilk görevi tanıtın: Daniel, Sofie, Leo ve Maria parkta şiddetli bir rüzgar hissettiler. Havaya epey bir toprak kaldırıyordu. Parktaki hayvanlara ne olabilir? Ekibin toprağı korumasına yardım edebilir misiniz?

 • DÜŞÜN—İsterseniz resimli hikayeyi kullanarak ders konusu hakkında kısa bir tartışma başlatın.

  • Rüzgar sürekli eserse zamanla parktaki toprağa ne olabilir? Bu, arazinin şeklini nasıl değiştirir? (Toprak uçup gidebilir. Zamanla rüzgar toprağı aşındırır, parkı daha kayalık hale getirir veya şeklini değiştirir.)
  • Ayrışma nedir? Erozyon nedir? Bunlar nasıl oluşur? Parktaki hayvanlar için nasıl bir soruna neden olabilir? (Olası yanıtlar: Ayrışma, suyun veya rüzgarın, büyük yeryüzü şekillerini veya kayaları zamanla gittikçe daha küçük parçacıklara ayırmasıyla meydana gelir. Erozyon, rüzgar veya suyun kara yüzeyinden en hafif parçacıkları uzaklaştırmasıyla meydana gelir. Her ikisi de rüzgar, dalgalar, yağmur ve buz nedeniyle oluşabilir. Her ikisi de arazinin şeklini değiştirir. Parktaki toprağı uçuran erozyon, evlerini veya yiyecek kaynaklarını etkileyerek hayvanlar için soruna neden olabilir.)
  • Parktaki toprağı rüzgar erozyonundan korumanın bazı yolları nelerdir? (Olası yanıtlar: Bir sıra ağaç, çalı ve/veya duvar gibi bir rüzgarlık inşa etmek.)
 • Her gruba bir SPIKE Essential Seti ve cihazı dağıtın.

Keşfet

(Küçük Gruplar, 25 dakika)

 • Öğrenciler çalışırken, bu açık proje dersinde istedikleri modeli tasarlayıp inşa edebileceklerini belirtin. Rüzgarlık, fikirlerden biridir. Bir başka seçenek de Hava Olaylarına Hazırlık dersindeki model olabilir. Öğrenciler ayrıca setin kapağını sallayarak rüzgar oluşturabilir. Tek bir doğru model olmadığını vurgulayın.

 • Öğrenciler:

  • Rüzgarın, parkı değiştirmesini önlemek için bir çözüm tasarlamalıdır. Fikirlerini çizmelidir.
  • Tanıdık bir sınıf rutini kullanarak fikir alışverişinde bulunmalı, özellikleri paylaşmalı, sonra paylaşımlardan ilham alarak tekrarlayıp inşa etmek için en iyi tasarımı seçmelidir.
  • Daniel, Sofie, Leo ve Maria'nın parktaki toprağı rüzgardan korumasını sağlayacak bir model İNŞA ETMEYE ve PROGRAMLAMAYA başlamalıdır.
 • Rüzgarlık inşa etmek için LEGO® parçalarının nasıl kullanılabileceğine ilişkin beyin fırtınası yaptırın; örneğin ağaçları temsil etmek için yeşil bitki tuğlaları; rüzgarlıkları kontrol etmek için motor vs.

Açıkla

(Tüm Sınıf, 10 dakika)

 • Paylaşmak için öğrencileri toplayın. 

 • Her gruptan, ilerleme modellerini kullanarak aşağıdakileri göstermelerini ve açıklamalarını isteyin:

  • Tasarım fikirlerinden hangisini inşa etmeyi seçtiler? Neden?
  • Parkı rüzgar erozyonundan koruyan tasarımları nasıl çalışıyor? (Rüzgarı engellemelidir.)
  • Model veya programlama nasıl çalışıyor veya başarısız oluyor?
  • Daha iyi çalışması için ne gibi değişiklikler yaptılar?
 • Gözlemleyen öğrencilerden, hangi tasarımların en iyi çalışacağını düşündüklerini ve nedenlerini not etmelerini isteyin. Dersin ilerleyen bölümlerinde tasarımları karşılaştıracaklar.

 • Öğrencilerin kısmen tamamladıkları modellerini, B Bölümü’nde kullanmak üzere bozmadan tutmalarını isteyin ya da yeniden inşa etmeleri için zaman tanıyın.

B Bölümü (45 dakika)

Derinleştir

(Tüm Sınıf, 35 dakika)

 • Galeri Gezintisi gibi tanıdık bir paylaşım yöntemi düzenleyin (Her ikili gruptan bir kişi tasarımı sunarken, diğeri de dolaşarak sınıf arkadaşlarının tasarımlarına bakar. Sürenin yarısında grup üyeleri yer değiştirir).

  • Öğrenciler, toprağın uçup gitmesini yavaşlatma veya önleme kabiliyeti açısından her tasarımı değerlendirmelidir. (Bu sonuçları elde etmek için tasarım, rüzgarı engellemelidir.)
 • Öğrenciler:

  • (10 dakika) Araziyi rüzgardan korumak için çözüm modelini İNŞA ETMEYE ve PROGRAMLAMAYA devam etmelidir.
  • (10 dakika) Tamamlanmış modellerini kullanarak rüzgarın parktaki toprağı uçurmasını önlemenin yolları hakkında öğrendiklerini paylaşmalıdır.
  • (10 dakika) Açıkla bölümündeki notlarını ve gözlemlerini kullanarak tüm modelleri değerlendirmeli, her birinin rüzgarı engelleyerek toprağın uçup gitmesini önleyip önlemeyeceğine dair evet veya hayır oyu vermelidir. Oyları toplayın ve en iyi çözümleri belirleyin.
 • (5 dk.) Öğrencileri;

  • Görevi tamamlamalarına yardımcı olan,
  • Modeli inşa ederken öğrendikleri bilgi, fikir veya becerileri paylaşmaya davet edin.
 • Öğrencilerin setleri ve çalışma alanlarını toplamalarını sağlayın.

Değerlendir

(Tüm Sınıf, 10 dakika)

 • Öğrencilerin fikir üretirken, inşa ederken ve programlarken düşünmelerini ve karar almalarını sağlayacak yol gösterici sorular sorun.

Gözlem Kontrol Listesi

 • Ana hedefleri gözden geçirin (Öğretmen Desteği kutusu).

 • Öğrencilerin ilerlemesini gözlemlemek için kontrol listesini kullanın:

  • Tasarım fikirleri ve çizimleri, rüzgarın araziyi değiştirmesini yavaşlatmak veya önlemek için farklı çözümler gösteriyor.
  • Modelleri ve programları, parktaki toprağı rüzgar erozyonundan koruyacak bir tasarım çözümünü (örn. ağaçlardan bir rüzgarlık) yansıtıyor.
  • Gözlem notları ve sınıfın tasarım çözümlerine verdikleri son oylar, rüzgarlığın rüzgar erozyonunu etkili bir şekilde önlemek için rüzgarı engellemesi gerektiğini anladıklarını gösteriyor.

Öz Değerlendirme

Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin。

 • Mavi tuğla: Bir program oluşturmak üzere yönergeleri uygulayabileceğimi düşünüyorum.
 • Sarı tuğla: Bir program oluşturmak üzere yönergeleri uygulayabilirim.
 • Yeşil tuğla: Bir program oluşturmak için yönergeleri uygulayabilirim ve bir arkadaşıma da yardımcı olabilirim.

Akran Geri Bildirimi

Öğrencilerin kendi küçük gruplarında, birlikte çalışma deneyimleri hakkında tartışma yapmalarını sağlayın.
Tartışma sırasında aşağıdaki gibi ifadeler kullanmaya teşvik edin:

 • Şöyle şöyle yapmanı beğendim.
 • Şunu nasıl yaptığını merak ediyorum.

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Duvar inşa etmek veya ağaç dikmek gibi bir tasarım çözümü belirleyin.

Bu dersin zorluğunu arttırmak için:

 • Öğrencilerden, artan rüzgar hızı veya süresi gibi daha belirgin faktörlere göre tasarım yapmalarını isteyin. Hangisini yavaşlatmak veya önlemek daha zor olabilir?

Eklenti

 • Su erozyonunun toprağın şeklini nasıl değiştirdiği hakkında öğrenme materyalleri sağlayın. Öğrencilerden bir örnek hakkında bilgi toplamalarını ve bunu durdurmak veya yavaşlatmak için bir çözümü sözlü olarak sunmalarını isteyin.

Bu eklenti yapılırsa 45 dakikalık dersten daha uzun sürecektir.

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Rüzgarın, arazinin şeklini değiştirmesini yavaşlatmak veya önlemek için farklı çözümler tasarlayacak.
 • Rüzgarın, arazinin şeklini değiştirmesini yavaşlatmak veya önlemek için bir model inşa edecek.
 • Rüzgarın, arazinin şeklini değiştirmesini yavaşlatmak veya önlemek için sınıftan birkaç tasarım çözümünü karşılaştıracak.

(iki öğrenciye bir adet)

 • LEGO® Education SPIKE Essential Seti
 • LEGO Education SPIKE Uygulaması kurulu cihaz
 • Bkz. Hazırla - Malzemeler.

Fen Bilgisi:

 • F.4.3.1. Kuvvetin Cisimler üzerindeki etkilerini fark etmeleri
 • F.4.4.1. Maddeyi Niteleyen özellikler,suda batma, suyu emme ve emmememe gibi özellikler ,ögrencilerin fahkli hava sartlarina göre madde seçmesi ve çözüm üretmeleri konusunda tesvik edilir.
 • F.4.4.4. Maddenin isi etkisiyle Degisimi; ögrenciler hava sartlarinin farkli derecelerde olmasina göre farkli maddeler ve çözümler üretmeleri konusunda tesvik edilir.

Bilisim Teknolojileri ve Yazilim: (Seçmeli Ders 4. Sinif)

 • BT.5. Problem Çözme ve Programlama
 • BT.5.D4.2. Bir problem küçük islemlere ayirir
 • BT.5.D4.3. Bir problem için farkli çözüm önerilerini belirli ölçütlere göre karsilastirir
 • BT.5.D4.5.- BT.5.D4.13 ögrenci algoritma tasarlar,tekrar yapilarini kullanan algoritma tasarlar, hatalari ayiklar, program test eder.

Görsel Sanatlar: Çizecegi skeç çalismasinda

 • G4.1.4. Iki boyutlu yüzey üzerinde derinlik etkisi olusturur
 • G4.1.5. Gözleme dayali çizimlerinde kontur çizgisini ve gölgeleme tekniklerinin kullanir
 • G4.1.7. Tasarim ilkelerini kullanir.

Türkçe: Extention/Uzanti Bölümü

 • T.4.2. Konusma
 • T4.2.1-T.4.2.6. Ögrenciler hazirlikli veya hazirliksiz konusmalar yapar, konusma stratejilerini uygular, sinif içindeki tartisma ve konusmalara katilir.

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.