SPIKE™ Essential

Yaşam Alanları

Sofie, zürafaların nerelerde yaşadığını öğrendi. Orada yaşayan başka hayvanları merak ediyor. Peki ya başka yerlerde? Öğrenmesine yardım edebilir misiniz?

45-90 dk.
Orta seviye
3-4 Sınıf
45345_Science_U2_L3_Web_thumbnail_b.png

Hazırla

(NOT: Bu ders, bir A Bölümü ve bir B Bölümü’nden oluşur. Her ikisi de standardın tam olarak öğrenilmesi için önemlidir. Zaman kısıtlıysa her iki bölümü de gözden geçirerek öğrencilerinizin ihtiyaçlarını karşılayan öğeleri seçin.)

Bu derste temel öğrenme kazanımı, farklı yaşam alanlarındaki canlı çeşitliliğini gözlemleyerek gerçekleşir. Bir model tasarlamak ve inşa etmek, bir yaşam alanındaki bu çeşitlilik hakkında öğrendiklerinizi göstermenin ve sınıf arkadaşlarının yaşam alanlarını gözlemleyerek farklı yaşam alanlarındaki çeşitliliği karşılaştırmanın eğlenceli ve uygulamalı bir yoludur. Öğrencileri, seçtikleri yaşam alanı ve içinde yaşayan bitki ve hayvanlar için kendi fikirlerini inşa etmeye teşvik edin. Tek bir doğru model olmadığını vurgulayın.
Bir yaşam alanını birkaç gruba (ikili gruplara) vermeyi düşünebilirsiniz. Her ikili grup, kendilerine verilen yaşam alanından bir hayvan inşa eder ve her yaşam alanı grubu, iş birliğiyle hayvanlarını tek bir yaşam alanı modelinde birleştirir. Son olarak, farklı yaşam alanlarındaki tüm bitki ve hayvanları sınıfça karşılaştırmak için herkesi bir araya toplayın. Gerektiğinde, karşılaştırmayı destekleyen çeşitliliği sağlamak için yaşam alanları atayın.

 • Bilimsel Geçmiş - Yaşam Alanları:
  • Yaşam alanı, bir bitkinin veya hayvanın doğal evidir. Her yaşam alanı türü, çeşitli bitki ve hayvan türlerini destekler.
  • Yaşam alanı, hayvanlara bu tür bir hayvanın hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu yiyecek, su, iklim koşulları (sıcaklık, nem) ve barınağı sağlar.
  • Yaşam alanı, bitkilere bu tür bir bitkinin ihtiyaç duyduğu ve toprak türünü ve iklim koşullarını (sıcaklık, nem) sağlar.
  • Bazı yaygın karasal yaşam alanları arasında savana, orman, çöl, dağ ve çayırlar bulunur. Su yaşam alanları arasında okyanuslar, nehirler, akarsular, göller, göletler ve bataklıklar/sulak araziler bulunur.
  • Yaşı küçük öğrenciler için öğrencilerin bizzat gözlemleyebileceği oyun parkları, korular veya bahçeler gibi çok basit ve tanıdık “yaşam alanları” ile başlayabilirsiniz.
 • Ön Bilgi Geliştirin - Yaşam Alanları: Temel bilim malzemelerinizi kullanarak, ön bilgi oluşturmak için bilgi, resim ve tanımları paylaşın.
  • Öğrencilerin, okulunuzun yakınındakiler dahil dünyadaki farklı yaşam alanları ve buralarda yaşayan bitki ve hayvan türleri hakkında bildiklerini tekrar edin. Öğrenciler, bu aktivite aracılığıyla konu hakkında daha fazla bilgi edinecektir.
  • Parklar, göletler veya bahçeler gibi basit olanlar da dahil, sınıfın araştırdığı veya okulunuzun yakınında bulunan yaşam alanlarındaki yaygın bitki ve hayvanları düşünün.
  • Anahtar sözcükler: yaşam alanı, çeşitlilik
 • İnşa ve Programlama Deneyimi: Ünite Planı’ndaki önerileri değerlendirin. Bu ders için ayrıca
  • SPIKE Uygulaması Başlat menüsündeki Renk Sensörü öğretici etkinliğiyle pekiştirme yapabilirsiniz.
  • Daha fazla destek sağlamak için SPIKE uygulamasının Yardım>Simge Blokları menüsünün Olay, Sensör (Renk) ve Ses Blokları bölümlerini kullanabilirsiniz.
 • Malzemeler Farklı yaşam alanları hakkında yaşa uygun kitaplar, materyaller veya çevrim içi kaynaklar bulun. (arama terimi: yaşam alanları + yer adı, örn. ülke, bölge, şehir). Devlet kurumlarının, bilimsel kuruluşların ve eğitim kurumlarının sitelerini kullanın. Kaynakları öğrencilerle nasıl paylaşacağınızı belirleyin.
 • Eklenti aktivitesini kullanmak için sınıfta temsil edilen yaşam alanlarında soyu tehlike altında olan hayvanlar veya bitkiler hakkında öğrenme materyalleri bulun ve öğrencilere verin.

A Bölümü (45 Dakika)

İlgi Uyandır

(Tüm Sınıf, 10 dakika)

U2L1_Engage.png
 • Hikayenin ana karakter(ler)ini ve ilk görevi tanıtın: Sofie, zürafaların nerelerde yaşadığını öğrendi. Orada yaşayan başka hayvanları merak ediyor. Peki ya başka yerlerde? Öğrenmesine yardım edebilir misiniz?

 • DÜŞÜN—İsterseniz resimli hikayeyi kullanarak ders konuları hakkında kısa bir tartışma başlatın.

  • Yaşam alanı nedir? (Bir hayvanın, bitkinin veya başka bir organizmanın doğal evi veya çevresidir; yaşam alanları pek çok farklı canlıya ev sahipliği yapar.)
  • Bazı yaşam alanı çeşitleri nelerdir? Her hayvanın yaşam alanında neler bulunur? (ormanlar, çayırlar, savanalar, dağlar, okyanuslar, gölet, akarsu veya göl gibi tatlı sular; çöller, kutup ve tundralar; her yaşam alanında, orada yaşayan hayvanın hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu ağaç, ot, çalı ve çiçekli bitkiler gibi bitkilerin yanı sıra kertenkele, sincap, balık ve istiridye gibi hayvanlar bulunur.)
  • Zürafalar nerede yaşar? Yaşam alanlarını tarif edin. (Zürafalar genellikle savanalarda yaşar. Savanalar, çoğunlukla otların ve başka kısa bitkilerin bulunduğu açık arazilerdir ama savanlarda çalılar ve ağaçlar da bulunabilir.)
  • Zürafalarla aynı yaşam alanını paylaşan başka bazı hayvanlar veya bitkiler nelerdir? (zebra, fil, aslan vb.; otlar, ağaçlar, çalılar vb.)
  • Araştırmak ve inşa etmek için bir yaşam alanı seçin. Bunu, sınıf arkadaşlarınızın inşa ettiği diğer yaşam alanlarıyla karşılaştıracaksınız.
 • Her gruba bir SPIKE Essential Seti ve cihazı dağıtın.

Keşfet

(Küçük Gruplar, 25 dakika)

 • Öğrenciler çalışırken, inşa etmeye veya programlamaya destek olmak için aşağıdaki örnekleri paylaşabilirsiniz. Resimlerin, yalnızca bir hayvan ve yaşam alanı için fikirleri gösterdiğini ancak öğrencilerin kendi seçtikleri yaşam alanı için hayvanlar inşa etmeleri gerektiğini açıklayın.

 • Öğrenciler:

  • Verilen materyalleri kullanarak, seçtikleri bir yaşam alanı hakkında daha fazla bilgi edinmelidir.
  • Temel modeli kullanarak, (kendilerine atanan veya seçtikleri) yaşam alanını, bitkileri ve hayvanlarıyla birlikte İNŞA ETMELİDİR.
  • Hayvanların yaşam alanında nasıl yaşadığını göstermek için modellerini PROGRAMLAMALIDIR.
 • SPIKE Essential Setini, farklı el sanatları malzemeleriyle birleştirerek nasıl bir yaşam alanı oluşturabileceğiniz hakkında beyin fırtınası yaptırın.
  Temel modelin bir zürafa ve ağaç için olduğunu ama öğrencilerin kendi seçtikleri yaşam alanı için hayvanlar inşa etmeleri gerektiğini açıklayın.

 • Çalışma süresinin yarısında, tanıdık bir sınıf rutini kullanarak öğrencilere fikir alışverişi yaptırın, sonra paylaşımlarından ilham alarak modellerini güncellemelerini sağlayın.

Örnek Fikirler

45345_Science_U2_L3_Web_Overlay.png
SPIKE Essential Habitats - en

Açıkla

(Tüm Sınıf, 10 dakika)

 • Paylaşmak için öğrencileri toplayın.  Sunulan her yaşam alanında gözlemledikleri farklı bitki ve hayvan türlerine dikkat etmelerini ve kaydetmelerini isteyin.

 • Her gruptan, modellerini kullanarak aşağıdakileri göstermelerini ve açıklamalarını isteyin:

  • Yaşam alanlarının nasıl olduğu.
  • Yaşam alanlarında hangi bitkilerin ve hayvanların yaşadığı.
 • Tüm gruplar sunum yaptıktan sonra, öğrencilerden gözlemlediklerini paylaşmalarını isteyin.

  • Diğer grupların inşa ettiği yaşam alanları nasıl?
  • Buralarda hangi bitkiler ve hayvanlar yaşıyor?
  • Çeşitli yaşam alanlarındaki bitkilerin ve hayvanların benzer yönleri ne? Farklı yönleri ne?

B Bölümü—Açıkla ile devam etmek istiyorsanız öğrencilere modellerini bozdurmayın.

B Bölümü (45 dakika)

Açıkla

(Tüm Sınıf, 5 dakika)

 • A Bölümü - Açıkla adımlarını tekrarlayarak başka gruplardan da öğrendiklerini göstermelerini ve açıklamalarını isteyin.

Derinleştir

(Tüm Sınıf, 35 dakika)

 • (5 dk.)

  • Galeri Gezintisi (izleyiciler, sunum yapanların arasında dolaşır) veya Köşeler (sınıfın her köşesini bir yaşam alanına ayırın ve öğrencilerin dolaşarak birden fazla örnek görmelerini sağlayın) gibi bir paylaşım yöntemi düzenleyin.
  • Öğrencilerin, her yaşam alanı türünde ses/video veya açıklamalı fotoğraflarla bir T cetveline (“Şöyle hayvanlar gördüm…. Şöyle bitkiler gördüm…” gibi) cümle kalıplarıyla gözlemlerini kaydetmelerini isteyin.
 • (25 dk.) Öğrencilerinizin, uygulamadaki bir sonraki hedefi tamamlamak için modellerini tekrar yapmalarını ve test etmelerini sağlayın:

  • Farklı yaşam alanlarındaki bitki ve hayvanların çeşitliliğini karşılaştırın. Gözlemlerinizden yararlanın.
  • Grubun bitkilerinden veya hayvanlarından birini, yaşam alanının diğer yaşam alanlarıyla benzerliğini ya da farklılığını gösterecek şekilde programlayın.
 • (5 dk.) Öğrencileri;

  • Görevi tamamlamalarına yardımcı olan,
  • Modeli inşa ederken öğrendikleri bilgi, fikir veya becerileri paylaşmaya davet edin.
 • Öğrencilerin setleri ve çalışma alanlarını toplamalarını sağlayın.

Değerlendir

(Tüm Sınıf, 5 dakika)

 • Öğrencilerin fikir üretirken, inşa ederken ve programlarken düşünmelerini ve karar almalarını sağlayacak yol gösterici sorular sorun.

Gözlem Kontrol Listesi

 • Öğrenme hedeflerini gözden geçirin (Öğretmen Desteği kutusu).

 • Öğrencilerin ilerlemesini gözlemlemek için kontrol listesini kullanın:

  • Yazılı, sesli veya görsel kayıtları, tartışılan çeşitli yaşam alanlarındaki bitki ve hayvanların gözlemlerini içeriyor.
  • Farklı yaşam alanlarındaki ortak bitki ve hayvanları gözlemlerinden yararlanarak betimliyorlar.
  • Bir yaşam alanının kendi içindeki ve farklı yaşam alanlarındaki bitkiler ve hayvanlar arasında bulunan benzerlik veya farklılıkları doğru bir şekilde belirtiyorlar.
  • Uygun bitki ve hayvanları içeren bir yaşam alanı modeli inşa ettiler.

Öz Değerlendirme

Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin。

 • Mavi tuğla: Bir program oluşturmak üzere yönergeleri uygulayabileceğimi düşünüyorum.
 • Sarı tuğla: Bir program oluşturmak üzere yönergeleri uygulayabilirim.
 • Yeşil tuğla: Bir program oluşturmak için yönergeleri uygulayabilirim ve bir arkadaşıma da yardımcı olabilirim.

Akran Geri Bildirimi

Öğrencilerin kendi küçük gruplarında, birlikte çalışma deneyimleri hakkında tartışma yapmalarını sağlayın.
Tartışma sırasında aşağıdaki gibi ifadeler kullanmaya teşvik edin:

 • Şöyle şöyle yapmanı beğendim.
 • Şunu nasıl yaptığını merak ediyorum.

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Sınıfın araştırdığı bir yaşam alanını belirterek ya da yakınlardaki bir gölet veya park gibi daha önce gözlemlenen bir yaşam alanını tanımlayarak öğrencilerden burada yaşayan belirli bir hayvanı veya bitkiyi içeren bir model inşa etmelerini isteyin.

Bu dersin zorluğunu arttırmak için:

 • Derinleştir bölümünü uzatarak, öğrenci gruplarından iki hayvanı bir şekilde etkileşime girmek üzere programlamalarını isteyin veya birden fazla grubu, hayvanların aralarında gidip gelebileceği yan yana yaşam alanları inşa etmeye davet edin.

Eklenti

 • Sınıfta temsil edilen yaşam alanlarında soyu tehlike altında olan hayvanlar veya bitkiler hakkında öğrenme materyalleri verin. Öğrencilerden, bir örneği seçerek araştırmalarını isteyin. 1) Hayvandan bir kartpostal, 2) yazılı veya görüntülü bir kamu spotu ya da 3) okul gazetesine bir mektup şeklinde hayvanların ağzından yazılmış, değişim isteyen bir metin yazmalarını ya da okumalarını isteyin.

Bu eklenti yapılırsa 45 dakikalık dersten daha uzun sürecektir.

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Farklı yaşam alanlarında yaşayan bitki ve hayvan türlerinin gözlemlerini kaydedecek.
 • Farklı yaşam alanlarındaki canlı çeşitliliğini karşılaştıracak.
 • Bir yaşam alanının, içinde yaşayan bitkiler ve hayvanlar dahil önemli özelliklerini gösteren bir model inşa edecek.

(iki öğrenciye bir adet)

 • LEGO® Education SPIKE Essential Seti
 • LEGO Education SPIKE Uygulaması kurulu cihaz
 • Bkz. Hazırla - Malzemeler.

Fen Bilgisi:

 • Canlilarin farkli yasam alanlari üzerine yogunlasmis bu ders planinda ögrenciler farkliliklari anlamanin yani sira bilinçli tüketici kavrami ile kaynaklari verimli kullanmayi da kesfeder.
 • F.4.6. Insan ve Çevre/ Canlilar ve Yasam
 • F.4.6.1.1. Elektrik, su besin gibi kaynaklarin tasarruflu kullanilmasinin önemi ve yeniden kullanimin anlami
 • F.4.6.1.2. Yasam için gerekli olan kaynaklari ve geri dönüsümün önemini fark eder

Matematik:

 • M.4.3. Ölçme
 • M.4.3.1-M.3.6 : Ögrenciler olusturduklari habitatin çevre, alan, kullanilan bazi objelerin agirligi, sivi kullanildiysa sivinin ölçülmesi gibi uygulamalarini kendi veya diger yasam alanlarinda yapabilir.

Görsel Sanatlar:

 • G.4.1.6. Farkli materyalleri kullanarak üç boyutlu çalismalar yapar.

Bilisim Teknolojileri ve Yazilim: (Seçmeli Ders 4. Sinif) Extention/ Uzanti Bölümü

 • BT.3. Iletisim, Arastirma,Isbirligi
 • BT.3.D4.1-BT.3.D4.4 Bilgiyi güvenilir kaynaklardan arastirir,yaptigi arastirmanin sonucunu paylasit, ulastigi her bilginin dogru olmayabilecegini kavrar, iletisim kurar, arastirma yapar, grup çalismasi süreçlerini deneyimler

Türkçe:Extention/Uzanti Bölümü

 • T.4.4. Yazma; extention bölümü,
 • T.4.4.3. Bilgilendirici kisa metin yazarlar,
 • T.4.4.6. Görselleri iliskilendiren bir olayi anlatir.
 • T.4.4.8. Yazdiklarinda yabanci dillerden alinmis kelimelerin Türkçelerini kullanir.

Bu ders plani tercihe göre 3. Sinif Fen Bilgisi dersi F.3.6.2. Ben ve Çevrem ünitesinde de kullanilabilir. F3.6.2.1-F.3.6.2.6 kazanimlarini kapsar.

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.