SPIKE™ Essential

Yiyecek Standı

Olamaz! Daniel yiyeceğini düşürdü. Yiyecek standından yeni bir tane almasına yardım et.

30-45 dk.
Başlangıç seviyesi
1.-2. Sınıf
U2L4_web_thumbnail.png

Hazırla

 • LEGO® Education SPIKE Uygulamasındaki Yiyecek Standı dersini inceleyin.
 • Gerekirse konuyla ilgili bu sözcükleri önceden öğretin: etkili, servis ve araç.
 • Tüm öğrencilerinizin beceri ve bilgi düzeylerini göz önünde bulundurun. Dersleri herkesin anlayabileceği şekilde farklılaştırın. Öneriler için aşağıdaki Farklılaşım bölümüne bakabilirsiniz.
 • Zaman kalırsa matematik becerileri eklentisini planlayın ve yapın. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Eklenti bölümüne bakabilirsiniz.

İlgi Uyandır

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Bir nesnenin olması gerektiği gibi çalıştığından emin olmak için test etmenin önemi hakkında hızlı bir tartışma başlatın.
  • Öğrencilerinizle, yemek yerken düzgün çalışması gereken nesneler hakkında konuşun.
  • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Yiyeceğinin yuvarlanıp düşmemesi için masanın düz olup olmadığını nasıl test edebilirsin? Masa düz değilse düzeltmek için ne yapabilirsin?
 • Öğrencilerinizi hikayenin ana karakterleriyle tanıştırın ve ilk hedef olarak Daniel’a başka bir yiyecek servisi yapma görevi verin.
 • Her gruba bir tuğla seti ve bir cihaz verin.

Keşfet

(Küçük Gruplar, 30 Dakika)

 • Öğrencilerinizin ilk hedeflerinde kendilerine yol göstermesi için
  LEGO® Education SPIKE Uygulamasını kullanmalarını sağlayın:
  • Mavi biletini Renk Sensörüne gösterdiğinde Daniel’a başka bir yiyecek servisi yapan programı oluşturun ve test edin.
 • Öğrencilerinizin uygulamada sıradaki iki hedefi tamamlamak için tekrarlamalarını ve modellerini test etmelerini sağlayın:
  • Yiyecek standını iyileştirmek için programı değiştirin.
  • Daniel için yiyecek standını iyileştirin. Hala yiyeceğine ulaşabildiğinden emin olun.
 • Kodlama ve inşa konusunda aşağıdaki İpuçları bölümünden yardım alabilirsiniz.

Açıkla

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Tamamladıkları hedefler hakkında konuşmak üzere öğrencilerinizi bir araya toplayın.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Yiyecek standını iyileştirmek için ne yaptın? Daniel’ın hala yiyeceğini iyileştirilen yiyecek standından alabilmesini nasıl sağladın?

Derinleştir

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Öğrencilerinizden, bir prototipin beklendiği gibi çalıştığından emin olmak için prototipi test etmenin önemini tartışmalarını ve düşünmelerini isteyin.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Prototipini test edip, istediğin gibi çalıştığından emin olmak neden önemlidir? İyileştirilen prototipin başarısız olursa ve istediğin gibi çalışmazsa ne olur?
 • Öğrencilerinizin çalışma alanlarını toplamalarını isteyin.

Değerlendir

(Ders Boyunca)

 • Öğrencilerinizi “sesli düşünmeye” ve modellerini inşa ederken ve programlarken aldıkları kararların arkasındaki düşünce süreçlerini ve akıl yürütmelerini açıklamaya teşvik etmek için yol gösterici sorular sorun.

Gözlem Kontrol Listesi

 • Öğrencilerinizin, gerektiği gibi çalıştığından emin olmak için iyileştirilmiş bir prototipi test etmedeki yeterliklerini ölçün.
 • İhtiyaçlarınızı karşılayan bir ölçek oluşturun. Örneğin:
  1. Ek desteğe ihtiyacı var.
  2. Bağımsız çalışabilir.
  3. Başkalarına öğretebilir.

Öz Değerlendirme

 • Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin.
  • Sarı: İstediğimi yaptığından emin olmak için iyileştirilmiş bir prototipi test edebileceğimi düşünüyorum.
  • Mavi: İstediğimi yaptığından emin olmak için iyileştirilmiş bir prototipi test edebilirim.
  • Yeşil: İstediğimi yaptığından emin olmak için iyileştirilmiş bir prototipi test edebilirim ve bir arkadaşımın da bunu yapmasına yardımcı olabilirim.

Akran Geri Bildirimi

 • Öğrencilerin kendi küçük gruplarında, birlikte çalışma deneyimleri hakkında tartışma yapmalarını sağlayın.
 • Tartışma sırasında aşağıdaki gibi ifadeler kullanmaya teşvik edin:
  • Şöyle şöyle yapmanı beğendim.
  • Şunu nasıl yaptığını merak ediyorum.

İpuçları

Kodlama İpucu

 • Öğrencileriniz ilk hedeflerini tamamladıktan sonra, programlarını değiştirmelerine yardımcı olacak üç Kodlama Bloğu Fikri verilecektir.
 • Kodlama Bloğu Fikirlerinin amacı, kendi çözümlerini bulmak için denemeler yaparken öğrencilerin hayal güçlerini harekete geçirmektir.
Gecko U2L4_ICB_1 - en
Gecko U2L4_ICB_1 - en
Gecko U2L4_ICB_2 - en
Gecko U2L4_ICB_3 - en

Model İpucu

 • Öğrencileriniz ikinci hedefi tamamladıktan sonra, modellerini iyileştirmeleri için üç Esin Kaynağı Resim ve açık uçlu bir istek verilecektir.
 • Esin Kaynağı Resimler, denemeler yaparken ve modellerini değiştirirken öğrencilerin hayal güçlerini harekete geçirmeye yardımcı olur.
U2L4_inspiration_img_1.png
U2L4_inspiration_img_1.png
U2L4_inspiration_img_2.png
U2L4_inspiration_img_3.png

Bu hedef için inşa yönergeleri bulunmamaktadır.

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Yalnızca ilk hedefi yaparak dersi kısaltabilirsiniz.
 • Öğrencilerinizin modellerini değiştirmelerine yardımcı olmak için bir Esin Kaynağı Resim seçebilirsiniz.

Bu dersin zorluğunu arttırmak için:

 • Renk Sensörünün tepki vermesi için başka renkler ekleyebilirsiniz.
 • Daniel’ın sipariş verip yemesi için menüye başka yiyecekler ekleyebilirsiniz.

Eklenti

 • Öğrencilerinizin yiyecek standından toplanan verileri kullanarak kağıt üzerinde ya da başka araçlarla bir sütun grafiği oluşturmalarını sağlayın. Öğrencileriniz arasında hangi rengin en çok, en az vs. kullanıldığı hakkında bir tartışmayı yönetin.

Bu eklenti yapılırsa 45 dakikalık dersten daha uzun sürecektir.

Matematik: MATEMATİK EKLENTİSİ
M.2.4.1.1.
Herhangi bir problem ya da bir konuda sorular sorarak veri toplar, sınıflandırır, ağaç şeması, çetele
veya sıklık tablosu şeklinde düzenler; nesne ve şekil grafiği oluşturur.
a) Veri toplarken “Bir sınıftaki öğrencilerin en sevdiği mevsimin, rengin hangisi olduğunun sorulması vb.
örneklere yer verilir.
b) Grafik oluştururken verinin en çok dört kategoride organize edilebilir olmasına ve her veri için bir
nesne kullanılmasına, nesnelerin yan yana veya üst üste gelmesine dikkat edilmelidir.
c) Nesne ve şekil grafiğinde yatay ve dikey gösterimler örneklendirilmelidir.
ç) Nesne grafiği oluşturulurken gerçek nesneler kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Prototipleri test ederek, bir ihtiyacı karşıladığından emin olur.
 • Bir çözümü değiştirir ve başka çözümlerle karıştırır.
 • Bir hikaye karakterine yardım etmeye çalışır.
 • Bir metindeki önemli fikirleri veya ayrıntıları açıklar.

(iki öğrenciye bir adet)

 • LEGO® Education LEGO® Education SPIKETM Essential Seti
 • LEGO® Education SPIKE Uygulaması kurulu cihaz

HAYAT BİLGİSİ
HB.2.2.7.
Yakın çevresindeki yardıma ihtiyaç duyan insanlara karşı duyarlı olur. (Aile bireylerine, akrabalara, komşulara, hasta, hamile, yaşlı ve özel gereksinimli kişilere yardımcı olma üzerinde durulur.)

TÜRKÇE
T.1.3.16.
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.
T.1.3.17.
Metnin konusunu belirler.
T.2.3.12.
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. (Olayların oluş sırasına göre anlatılmasına dikkat edilir.)
T.2.3.13.
Okuduğu metnin konusunu belirler.
T.2.3.14.
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.

MATEMATİK EKLENTİSİ
M.2.4.1.1.
Herhangi bir problem ya da bir konuda sorular sorarak veri toplar, sınıflandırır, ağaç şeması, çetele
veya sıklık tablosu şeklinde düzenler; nesne ve şekil grafiği oluşturur.
a) Veri toplarken “Bir sınıftaki öğrencilerin en sevdiği mevsimin, rengin hangisi olduğunun sorulması vb.
örneklere yer verilir.
b) Grafik oluştururken verinin en çok dört kategoride organize edilebilir olmasına ve her veri için bir
nesne kullanılmasına, nesnelerin yan yana veya üst üste gelmesine dikkat edilmelidir.
c) Nesne ve şekil grafiğinde yatay ve dikey gösterimler örneklendirilmelidir.
ç) Nesne grafiği oluşturulurken gerçek nesneler kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.