SPIKE™ Essential

Dönen Fincanlar

Dön baba dönelim! Sofie ve Leo, bu yeni dönen oyuncağı deneyecekleri için çok heyecanlı.

30-45 dk.
Başlangıç seviyesi
1.-2. Sınıf
U2L5_web_thumbnail.png

Hazırla

 • LEGO® Education SPIKE Uygulamasındaki Dönen Fincanlar dersini inceleyin.
 • Tüm öğrencilerinizin beceri ve bilgi düzeylerini göz önünde bulundurun. Dersleri herkesin anlayabileceği şekilde farklılaştırın. Öneriler için aşağıdaki Farklılaşım bölümüne bakabilirsiniz.
 • Zaman kalırsa dil becerileri eklentisini planlayın ve yapın. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Eklenti bölümüne bakabilirsiniz.

İlgi Uyandır

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Mevcut bir nesneyi geliştirirken ve iyileştirirken belirli bir hedefi veya sonucu nasıl düşünmeniz gerektiği hakkında kısa bir tartışma başlatın.
  • Öğrencilerinizle dönen bir lunapark oyuncağının nasıl çalıştığını konuşun.
  • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Dönen bir oyuncağa yeni koltuklar ekleseydin bu yeni koltukların ne yapabilmesi gerekirdi? Yeni koltukları eklerken neleri düşünmen gerekirdi?
 • Öğrencilerinizi hikayenin ana karakterleriyle tanıştırın ve ilk hedef olarak dönen fincanlı lunapark oyuncağını çalıştırma görevi verin.
 • Her gruba bir tuğla seti ve bir cihaz verin.

Keşfet

(Küçük Gruplar, 30 Dakika)

 • Öğrencilerinizin ilk hedeflerinde kendilerine yol göstermesi için LEGO® Education SPIKE Uygulamasını kullanmalarını sağlayın:
  • Dönen fincanları çalıştıran programı oluşturun ve test edin.
 • Öğrencilerinizin uygulamada sıradaki iki hedefi tamamlamak için tekrarlamalarını ve modellerini test etmelerini sağlayın:
  • Dönen fincanları iyileştirmek için programı değiştirin.
  • Dönen fincanları daha fazla arkadaşı sığdırmak için geliştirin. Tüm koltukların hareket edebildiğinden veya dönebildiğinden emin olun!
 • Kodlama ve inşa konusunda aşağıdaki İpuçları bölümünden yardım alabilirsiniz.

Açıkla

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Tamamladıkları hedefler hakkında konuşmak üzere öğrencilerinizi bir araya toplayın.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Dönen fincanları nasıl iyileştirdin? Fincanlar dönerken yeni koltukların hareket etmesini nasıl sağladın?

Derinleştir

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Öğrencilerinizin, bir prototipi değiştirirken istenen sonucu veya hedefi akılda tutmanın neden önemli olduğunu tartışmalarını ve düşünmelerini isteyin.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Prototipini neden değiştirdiğini ve hedefinin ne olduğunu bilmek neden önemlidir? Bir prototipi iyileştirirken veya geliştirirken bu hedefi nasıl aklında tutarsın?
 • Öğrencilerinizin çalışma alanlarını toplamalarını isteyin.

Değerlendir

(Ders Boyunca)

 • Öğrencilerinizi “sesli düşünmeye” ve modellerini inşa ederken ve programlarken aldıkları kararların arkasındaki düşünce süreçlerini ve akıl yürütmelerini açıklamaya teşvik etmek için yol gösterici sorular sorun.

Gözlem Kontrol Listesi

 • Öğrencilerinizin, belirli bir hedefi ya da sonucu düşünerek potansiyel prototipleri geliştirme ve iyileştirmedeki yeterliklerini ölçün.
 • İhtiyaçlarınızı karşılayan bir ölçek oluşturun. Örneğin:
  1. Ek desteğe ihtiyacı var.
  2. Bağımsız çalışabilir.
  3. Başkalarına öğretebilir.

Öz Değerlendirme

 • Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin.
  • Sarı: Belirli bir hedefi ya da sonucu düşünerek prototipleri geliştirebileceğimi ve iyileştirebileceğimi düşünüyorum.
  • Mavi: Belirli bir hedefi ya da sonucu düşünerek prototipleri geliştirebilir ve iyileştirebilirim.
  • Yeşil: Belirli bir hedefi ya da sonucu düşünerek prototipleri geliştirebilir ve iyileştirebilirim, bir arkadaşımın da bunu yapmasına yardımcı olabilirim.

Akran Geri Bildirimi

 • Öğrencilerin kendi küçük gruplarında, birlikte çalışma deneyimleri hakkında tartışma yapmalarını sağlayın.
 • Tartışma sırasında aşağıdaki gibi ifadeler kullanmaya teşvik edin:
  • Şöyle şöyle yapmanı beğendim.
  • Şunu nasıl yaptığını merak ediyorum.

İpuçları

Kodlama İpucu
Öğrencileriniz, ilk hedeflerini tamamlarken bir Mesaj Bloğu kullanacaktır.

 • Mesaj Bloğu, öğrencilerinizin birden fazla bloğu aynı anda çalıştırmasını sağlar.

 • Bir Mesaj Gönder Bloğu (kapalı zarf simgesi) kullanıldığında Alınan Mesaj Bloğu (aynı renkte açık zarf) etkinleştirilir.

 • Öğrencileriniz ilk hedeflerini tamamladıktan sonra, programlarını değiştirmelerine yardımcı olacak üç Kodlama Bloğu Fikri verilecektir.

 • Kodlama Bloğu Fikirlerinin amacı, kendi çözümlerini bulmak için denemeler yaparken öğrencilerin hayal güçlerini harekete geçirmektir.

Gecko U2L5_ICB_1 - en
Gecko U2L5_ICB_1 - en
Gecko U2L5_ICB_2 - en
Gecko U2L5_ICB_3 - en

Model İpucu

 • Öğrencileriniz ikinci hedefi tamamladıktan sonra, modellerini iyileştirmeleri için üç Esin Kaynağı Resim ve açık uçlu bir istek verilecektir.
 • Esin Kaynağı Resimler, denemeler yaparken ve modellerini değiştirirken öğrencilerin hayal güçlerini harekete geçirmeye yardımcı olur.
U2L5_inspiration_img_1.png
U2L5_inspiration_img_1.png
U2L5_inspiration_img_2.png
U2L5_inspiration_img_3.png

Bu hedef için inşa yönergeleri bulunmamaktadır.

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Yalnızca ilk hedefi yaparak dersi kısaltabilirsiniz.
 • Öğrencilerinizin modellerini değiştirmelerine yardımcı olmak için bir Esin Kaynağı Resim seçebilirsiniz.

Bu dersin zorluğunu arttırmak için:

 • Programdaki yeni ve farklı Kodlama Bloklarını keşfedebilirsiniz.
 • Koltukları nasıl farklı yönlerde döndürebileceğinizi araştırabilirsiniz.

Eklenti

 • Öğrencilerinizin bir lunaparktaki farklı oyuncakları araştırmalarını, en sevdiklerini seçmelerini ve neden bunun en iyi oyuncak olduğuna ilişkin ikna edici bir paragraf yazmalarını isteyin.

Bu eklenti yapılırsa 45 dakikalık dersten daha uzun sürecektir.

Dil Becerileri:

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Belirli bir hedefi ya da sonucu düşünerek bir çözümü değiştirir.
 • Prototipi geliştirir ve iyileştirir.
 • Bir hikaye karakterine yardım etmeye çalışır.
 • Bir metindeki önemli fikirleri veya ayrıntıları açıklar.

(iki öğrenciye bir adet)

 • LEGO® Education LEGO® Education SPIKETM Essential Seti
 • LEGO® Education SPIKE Uygulaması kurulu cihaz

TÜRKÇE
T.1.3.16.
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.
T.1.3.17.
Metnin konusunu belirler.
T.2.3.12.
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. (Olayların oluş sırasına göre anlatılmasına dikkat edilir.)
T.2.3.13.
Okuduğu metnin konusunu belirler.
T.2.3.14.
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.