SPIKE™ Essential

Dönme Dolap

Ekip, birlikte Dönme Dolaba binmek istiyor. Onlara nasıl yardım edebilirsin?

30-45 dk.
Başlangıç seviyesi
1.-2. Sınıf
U2L6_web_thumbnail.png

Hazırla

 • LEGO® Education SPIKE Uygulamasındaki Dönme Dolap dersini inceleyin.
 • Tüm öğrencilerinizin beceri ve bilgi düzeylerini göz önünde bulundurun. Dersleri herkesin anlayabileceği şekilde farklılaştırın. Öneriler için aşağıdaki Farklılaşım bölümüne bakabilirsiniz.
 • Zaman kalırsa matematik becerileri eklentisini planlayın ve yapın. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Eklenti bölümüne bakabilirsiniz.

İlgi Uyandır

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Düzgün çalışmasını sağlamak için bir çözümü değiştirme hakkında kısa bir tartışma başlatın.
  • Bir şey gerektiği gibi çalışmadığı zaman ne olduğu hakkında öğrencilerinizle konuşun.
  • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Hız treni yavaş gidiyorsa ve dik yokuşları çıkacak enerjisi yoksa bu durumu düzeltmek için ne gibi iyileştirmeler yapabilirsin? İyileştirmeler yapmak için neleri düşünmen gerekir?
 • Öğrencilerinizi hikayenin ana karakterleriyle tanıştırın ve ilk hedef olarak Dönme Dolabı çalıştırma görevi verin.
 • Her gruba bir tuğla seti ve bir cihaz verin.

Keşfet

(Küçük Gruplar, 30 Dakika)

 • Öğrencilerinizin ilk hedeflerinde kendilerine yol göstermesi için LEGO® Education SPIKE Uygulamasını kullanmalarını sağlayın:
  • Dönme Dolabı çalıştıran programı oluşturun ve test edin.
 • Öğrencilerinizin uygulamada sıradaki iki hedefi tamamlamak için tekrarlamalarını ve modellerini test etmelerini sağlayın:
  • Dönme Dolabı iyileştirmek için programı değiştirin.
  • Dönme Dolabı ekip için iyileştirin.
 • Kodlama ve inşa konusunda aşağıdaki İpuçları bölümünden yardım alabilirsiniz.

Açıkla

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Tamamladıkları hedefler hakkında konuşmak üzere öğrencilerinizi bir araya toplayın.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Ekibin binip inmesini sağlamak için Dönme Dolabı çeyrek turdan sonra nasıl durdurdun? Dönme Dolabı nasıl iyileştirdin?

Derinleştir

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Öğrencilerinizden, çözümleri düzeltmek için nasıl değiştirdiklerini tartışmalarını ve düşünmelerini isteyin.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Bir çözümü düzeltmek için değişiklikler yapmaya çalışırken neleri düşünürsün? Fikrinin işe yarayıp yaramayacağını nasıl anlarsın?
 • Öğrencilerinizin çalışma alanlarını toplamalarını isteyin.

Değerlendir

(Ders Boyunca)

 • Öğrencilerinizi “sesli düşünmeye” ve modellerini inşa ederken ve programlarken aldıkları kararların arkasındaki düşünce süreçlerini ve akıl yürütmelerini açıklamaya teşvik etmek için yol gösterici sorular sorun.

Gözlem Kontrol Listesi

 • Öğrencilerinizin, bir çözümü düzeltmek için değiştirmedeki yeterliklerini ölçün.
 • İhtiyaçlarınızı karşılayan bir ölçek oluşturun. Örneğin:
  1. Ek desteğe ihtiyacı var.
  2. Bağımsız çalışabilir.
  3. Başkalarına öğretebilir.

Öz Değerlendirme

 • Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin.
  • Sarı: Bir çözümü düzeltmek için değiştirebileceğimi düşünüyorum.
  • Mavi: Bir çözümü düzeltmek için değiştirebilirim.
  • Yeşil: Bir çözümü düzeltmek için değiştirebilirim, bir arkadaşımın da bunu yapmasına yardımcı olabilirim.

Akran Geri Bildirimi

 • Öğrencilerin kendi küçük gruplarında, birlikte çalışma deneyimleri hakkında tartışma yapmalarını sağlayın.
 • Tartışma sırasında aşağıdaki gibi ifadeler kullanmaya teşvik edin:
  • Şöyle şöyle yapmanı beğendim.
  • Şunu nasıl yaptığını merak ediyorum.

İpuçları

Kodlama İpucu

 • Öğrenciler, programlarındaki hataları başarıyla ayıklamak için bir Bekle Bloğu eklemek zorundadır.

  • Bekle Bloğu eklemek, Dönme Dolabın, ekibin binip inmesi için yeterli süre durmasını sağlar.
 • Öğrencileriniz ilk hedeflerini tamamladıktan sonra, programlarını değiştirmelerine yardımcı olacak üç Kodlama Bloğu Fikri verilecektir.

 • Kodlama Bloğu Fikirlerinin amacı, kendi çözümlerini bulmak için denemeler yaparken öğrencilerin hayal güçlerini harekete geçirmektir.

Gecko U2L6_ICB_1 - en
Gecko U2L6_ICB_1 - en
Gecko U2L6_ICB_2 - en
Gecko U2L6_ICB_3 - en

Model İpucu

 • Öğrencileriniz ikinci hedefi tamamladıktan sonra, modellerini iyileştirmeleri için üç Esin Kaynağı Resim ve açık uçlu bir istek verilecektir.
 • Esin Kaynağı Resimler, denemeler yaparken ve modellerini değiştirirken öğrencilerin hayal güçlerini harekete geçirmeye yardımcı olur.
U2L6_inspiration_img_1.png
U2L6_inspiration_img_1.png
U2L6_inspiration_img_2.png
U2L6_inspiration_img_3.png

Bu hedef için inşa yönergeleri bulunmamaktadır.

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Yalnızca ilk hedefi yaparak dersi kısaltabilirsiniz.
 • Öğrencilerinizin modellerini değiştirmelerine yardımcı olmak için bir Esin Kaynağı Resim seçebilirsiniz.

Bu dersin zorluğunu arttırmak için:

 • Programdaki yeni ve farklı Kodlama Bloklarını keşfedebilirsiniz.
 • Dönme Dolap çalışmaya başlamadan önce geri sayım olarak Işığı yanıp sönmeye programlayabilirsiniz.

Eklenti

 • Öğrencilerinizin Dönme Dolabı eşit olan ve olmayan paylara ayırmalarını sağlayın. Verilerini kaydetmelerini ve farklı malzemeler kullanarak açıları yeniden oluşturmalarını isteyin.

Bu eklenti yapılırsa 45 dakikalık dersten daha uzun sürecektir.

Matematik: MATEMATİK EKLENTİSİ
M.1.1.4.1.
Bütün ve yarımı uygun modeller ile gösterir, bütün ve yarım arasındaki ilişkiyi açıklar.
a) Somut nesnelerle işlem yapılır.
b) Uygun şekil veya nesneler iki eş parçaya bölünür, yarım belirtilir, bütün ve yarım arasındaki ilişki açıklanır.
M.2.1.6.1.
Bütün, yarım ve çeyreği uygun modeller ile gösterir; bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar.
a) Uzunluk, şekil ya da nesneler dört eş parçaya bölünür, çeyrek belirtilir.
b) Kesir gösterimine girilmez.

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Düzgün çalışmasını sağlamak için mevcut bir çözümü değiştirir.
 • Bir hikaye karakterine yardım etmeye çalışır.
 • Bir metindeki önemli fikirleri veya ayrıntıları açıklar.

(iki öğrenciye bir adet)

 • LEGO® Education LEGO® Education SPIKETM Essential Seti
 • LEGO® Education SPIKE Uygulaması kurulu cihaz

TÜRKÇE
T.1.3.16.
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.
T.1.3.17.
Metnin konusunu belirler.
T.2.3.12.
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. (Olayların oluş sırasına göre anlatılmasına dikkat edilir.)
T.2.3.13.
Okuduğu metnin konusunu belirler.
T.2.3.14.
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.

MATEMATİK EKLENTİSİ
M.1.1.4.1.
Bütün ve yarımı uygun modeller ile gösterir, bütün ve yarım arasındaki ilişkiyi açıklar.
a) Somut nesnelerle işlem yapılır.
b) Uygun şekil veya nesneler iki eş parçaya bölünür, yarım belirtilir, bütün ve yarım arasındaki ilişki açıklanır.
M.2.1.6.1.
Bütün, yarım ve çeyreği uygun modeller ile gösterir; bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar.
a) Uzunluk, şekil ya da nesneler dört eş parçaya bölünür, çeyrek belirtilir.
b) Kesir gösterimine girilmez.

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.