SPIKE™ Essential

Mini Golf

Sofie’nin mini golf oyunuyla becerilerini test et!

30-45 dk.
Başlangıç seviyesi
3.-5. Sınıf
U4L1_web_thumbnail.png

Hazırla

 • LEGO® Education SPIKE Uygulamasındaki Mini Golf dersini inceleyin.
 • Gerekirse konuyla ilgili bu sözcükleri önceden öğretin: enerji, hareket, program, test ve geliştirme.
 • Tüm öğrencilerinizin beceri ve bilgi düzeylerini göz önünde bulundurun. Dersleri herkesin anlayabileceği şekilde farklılaştırın. Öneriler için aşağıdaki Farklılaşım bölümüne bakabilirsiniz.
 • Zaman kalırsa matematik becerileri eklentisini planlayın ve yapın. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Eklenti bölümüne bakabilirsiniz.

İlgi Uyandır

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Bir cismin hızının, sahip olduğu enerji miktarıyla nasıl bir ilişkisi olduğu hakkında kısa bir tartışma başlatın.
  • Öğrencilerinizle hareket eden (örneğin yokuş aşağı yuvarlanan ya da futbol sahasında tekmelenen) bir top hakkında konuşun.
  • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Hangi topun daha fazla enerjisi vardır? Hareket etmeyen bir topun mu yoksa yokuş aşağı yuvarlanan bir topun mu? Topun enerjisini nasıl değiştirebilirsin?
 • Öğrencilerinizi hikayenin ana karakterleriyle tanıştırın ve ilk hedef olarak mini golf oyununda ilk vuruşta topu deliğe sokma görevi verin.
 • Her gruba bir tuğla seti ve bir cihaz verin.

Keşfet

(Küçük Gruplar, 30 Dakika)

 • Öğrencilerinizin ilk hedeflerinde kendilerine yol göstermesi için
  LEGO® Education SPIKE Uygulamasını kullanmalarını sağlayın:
  • İlk vuruşta topu deliğe sokmak için programı oluşturun ve test edin.
 • Öğrencilerinizin uygulamada sıradaki iki hedefi tamamlamak için tekrarlamalarını ve modellerini test etmelerini sağlayın:
  • Mini golf oyununu iyileştirmek için programı değiştirin.
  • Mini golf oyununu daha zor hale getirmek için geliştirin.
 • Kodlama ve inşa konusunda aşağıdaki İpuçları bölümünden yardım alabilirsiniz.

Açıkla

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Tamamladıkları hedefler hakkında konuşmak üzere öğrencilerinizi bir araya toplayın.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Topun ilk vuruşta deliğe girmesini sağlamak için programını nasıl değiştirdin? Mini golf sopasının hızı, topun enerjisini nasıl etkiledi?

Derinleştir

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Öğrencilerinizden, bir cismin hızı ile enerjisi arasındaki ilişkiyi tartışmalarını ve düşünmelerini isteyin.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Bir cismin sahip olduğu enerjiyi arttırmak için cisme ne yapabilirsin? Bir cismin hızı ile sahip olduğu enerji arasındaki ilişkiyi bilmek neden önemli?
 • Öğrencilerinizin çalışma alanlarını toplamalarını isteyin.

Değerlendir

(Ders Boyunca)

 • Öğrencilerinizi “sesli düşünmeye” ve modellerini inşa ederken ve programlarken aldıkları kararların arkasındaki düşünce süreçlerini ve akıl yürütmelerini açıklamaya teşvik etmek için yol gösterici sorular sorun.

Gözlem Kontrol Listesi

 • Öğrencilerinizin, bir cismin hızı ile enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklamadaki yeterliklerini ölçün.
 • İhtiyaçlarınızı karşılayan bir ölçek oluşturun. Örneğin:
  1. Ek desteğe ihtiyacı var.
  2. Bağımsız çalışabilir.
  3. Başkalarına öğretebilir.

Öz Değerlendirme

 • Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin.
  • Sarı: Bir cismin hızı ile enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklayabileceğimi düşünüyorum.
  • Mavi: Bir cismin hızı ile enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklayabilirim.
  • Yeşil: Bir cismin hızı ile enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklayabilirim, bir arkadaşımın da bunu yapmasına yardımcı olabilirim.

Akran Geri Bildirimi

 • Öğrencilerin kendi küçük gruplarında, birlikte çalışma deneyimleri hakkında tartışma yapmalarını sağlayın.
 • Tartışma sırasında aşağıdaki gibi ifadeler kullanmaya teşvik edin:
  • Şöyle şöyle yapmanı beğendim.
  • Şunu nasıl yaptığını merak ediyorum.

İpuçları

Kodlama İpucu

 • Öğrencileriniz ilk hedeflerini tamamladıktan sonra, programlarını değiştirmelerine yardımcı olacak üç Kodlama Bloğu Fikri verilecektir.
 • Kodlama Bloğu Fikirlerinin amacı, kendi çözümlerini bulmak için denemeler yaparken öğrencilerin hayal güçlerini harekete geçirmektir.
Gecko U4L1_ICB_1 - tr-tr
Gecko U4L1_ICB_1 - tr-tr
Gecko U4L1_ICB_2 - tr-tr
Gecko U4L1_ICB_3 - tr-tr

Model İpucu

 • Öğrencileriniz ikinci hedefi tamamladıktan sonra, modellerini iyileştirmeleri için üç Esin Kaynağı Resim ve açık uçlu bir istek verilecektir.
 • Esin Kaynağı Resimler, denemeler yaparken ve modellerini değiştirirken öğrencilerin hayal güçlerini harekete geçirmeye yardımcı olur.
U4L1_inspiration_img_1.png
U4L1_inspiration_img_1.png
U4L1_inspiration_img_2.png
U4L1_inspiration_img_3.png

Bu hedef için inşa yönergeleri bulunmamaktadır.

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Yalnızca ilk hedefi yaparak dersi kısaltabilirsiniz.
 • Öğrencilerinizin modellerini değiştirmelerine yardımcı olmak için bir Esin Kaynağı Resim seçebilirsiniz.

Bu dersin zorluğunu arttırmak için:

 • Topun hızını nasıl etkilediğini görmek için mini golf sopasının tasarımını değiştirebilirsiniz.
 • Programdaki yeni ve farklı kodlama bloklarını keşfedebilirsiniz.

Eklenti

 • Öğrencilerinizden, Mini Golf dersindeki simetri eksenine sahip şekilleri araştırmalarını isteyin. Mini golf sopasının farklı açılarını kaydetmelerini, sonra şekilleri ve tüm ilgili parçalarını çizmelerini ve adlandırmalarını isteyin (örn. paralel çizgiler, dikey çizgiler, açılar).

Bu eklenti yapılırsa 45 dakikalık dersten daha uzun sürecektir.

Matematik: MATEMATİK EKLENTİSİ
M.3.2.2.1.
Şekillerin birden fazla simetri doğrusu olduğunu şekli katlayarak belirler.
a) Kare, dikdörtgen ve daire ile sınırlı kalınır.
b) Dikdörtgende köşegenin simetri doğrusu olmadığı fark ettirilir.
M.3.2.2.2.
Bir parçası verilen simetrik şekli dikey ya da yatay simetri doğrusuna göre tamamlar.
Simetrik şeklin eş parçalarının incelenmesi, ilişkilendirilmesi ve eş parçaların özelliklerinin fark edilmesi
sağlanır.
M.4.2.2.1.
Ayna simetrisini, geometrik şekiller ve modeller üzerinde açıklayarak simetri doğrusunu çizer.
Kelebeğin kanatları, çiçek, yaprak, kumaş, kilim desenleri, harfler vb. modeller üzerinde uygun yerlere
ayna yerleştirilip eş parçalar gözlemlenerek bu nesnelerin simetrik oldukları fark ettirilir. Bu tür simetriye
“ayna simetrisi” veya “aynaya göre simetri” veya “doğruya göre simetri” denildiği vurgulanır.
M.4.2.2.2.
Verilen şeklin doğruya göre simetriğini çizer.

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Enerjinin temel ilkelerini ve bir cismin hızıyla olan bağlantılarını keşfeder.
 • Hız ve enerji arasındaki ilişkiyi tanımlar ve açıklar.
 • Çeşitli iş birlikçi tartışmalara verimli bir şekilde katılır.

(İki öğrenciye bir adet)

 • LEGO® Education LEGO® Education SPIKETM Essential Seti
 • LEGO® Education SPIKE Uygulaması kurulu cihaz

TÜRKÇE
T.3.2.5.
Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.
a) Öğrenciler konuşma/tartışma sırasında kendi düşüncelerini uygun şekilde ifade etmeleri için teşvik edilir.
T4.2.5.
Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.
a) Öğrenciler konuşma/tartışma sırasında kendi düşüncelerini uygun şekilde ifade etmeleri için teşvik edilir.
b) Farklı bakış açılarına anlayışla yaklaşmanın önemi vurgulanır.
d) Bir konuşmadaki/tartışmadaki bakış açılarını ayırt etmeleri sağlanır.

MATEMATİK EKLENTİSİ
M.3.2.2.1.
Şekillerin birden fazla simetri doğrusu olduğunu şekli katlayarak belirler.
a) Kare, dikdörtgen ve daire ile sınırlı kalınır.
b) Dikdörtgende köşegenin simetri doğrusu olmadığı fark ettirilir.
M.3.2.2.2.
Bir parçası verilen simetrik şekli dikey ya da yatay simetri doğrusuna göre tamamlar.
(Simetrik şeklin eş parçalarının incelenmesi, ilişkilendirilmesi ve eş parçaların özelliklerinin fark edilmesi sağlanır.)
M.4.2.2.1.
Ayna simetrisini, geometrik şekiller ve modeller üzerinde açıklayarak simetri doğrusunu çizer.
(Kelebeğin kanatları, çiçek, yaprak, kumaş, kilim desenleri, harfler vb. modeller üzerinde uygun yerlere ayna yerleştirilip eş parçalar gözlemlenerek bu nesnelerin simetrik oldukları fark ettirilir. Bu tür simetriye “ayna simetrisi” veya “aynaya göre simetri” veya “doğruya göre simetri” denildiği vurgulanır.)
M.4.2.2.2.
Verilen şeklin doğruya göre simetriğini çizer.

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.