U4_web_thumbnail.png
SPIKE™ Essential

Çılgın Lunapark Oyunları

Bu ünite, öğrencilerinizin enerji, enerji aktarımı ve çarpışma konularını daha iyi anlamasını sağlar. Öğrenciler, bir çarpışma sırasında enerjideki değişikliklerin sonuçlarını tahmin ederken gözlem becerilerini kullanmanın yollarını keşfeder, enerji ve hız arasındaki ilişkiyi açıklar ve enerjinin bir yerden başka bir yere nasıl hareket edeceğini tahmin eder. Ayrıca enerjiyi bir formdan başka bir forma dönüştüren bir çözümü inceleyerek, çözümü iyileştirmek ve işlevini geliştirmek için test ederek enerji dönüşümünü (potansiyel ve kinetik) daha derinlemesine kavrarlar.

Öğrencileriniz, enerji, enerji aktarımı ve çarpışma hakkında çeşitli iş birlikçi tartışmalara katılırken iletişim becerilerini geliştirir.

3.-5. Sınıf
Fen: 5. Teknoloji: 3. Mühendislik: 3. Resim: 2. Matematik: 3.
STEAM, Fen

Dersler

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.