SPIKE™ Essential

İnanılmaz Labirent

Leo’nun labirenti tamamlama rekorunu kırmaya çalış!

30-45 dk.
Başlangıç seviyesi
3.-5. Sınıf
U4L4_web_thumbnail.png

Hazırla

 • LEGO® Education SPIKE Uygulamasındaki İnanılmaz Labirent dersini inceleyin.
 • Gerekirse konuyla ilgili bu sözcükleri önceden öğretin: yetenekli, kanıt, engeller, rekor, eğim ve aktarım.
 • Tüm öğrencilerinizin beceri ve bilgi düzeylerini göz önünde bulundurun. Dersleri herkesin anlayabileceği şekilde farklılaştırın. Öneriler için aşağıdaki Farklılaşım bölümüne bakabilirsiniz.
 • Zaman kalırsa matematik becerileri eklentisini planlayın ve yapın. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Eklenti bölümüne bakabilirsiniz.

Ders Planı

İlgi Uyandır

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Enerjinin bir cisimden diğerine nasıl aktarılabileceği hakkında kısa bir tartışma başlatın.
  • Öğrencilerinizle iki cisim çarpıştığında ne olduğu hakkında konuşun.
  • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: İki cisim çarpıştığında, enerjilerine ne olur? Enerjinin aktarıldığını nasıl anlarsınız?
 • Öğrencilerinizi hikayenin ana karakterleriyle tanıştırın ve ilk hedef olarak labirenti tamamlamak için kaç kez eğilmek gerektiğini sayma görevi verin.
 • Her gruba bir tuğla seti ve bir cihaz verin.

Keşfet

(Küçük Gruplar, 30 Dakika)

 • Öğrencilerinizin ilk hedeflerinde kendilerine yol göstermesi için LEGO® Education SPIKE Uygulamasını kullanmalarını sağlayın:
  • Labirenti tamamlamak için gereken eğim sayısını sayan programı oluşturun ve test edin.
 • Öğrencilerinizin uygulamada sıradaki iki hedefi tamamlamak için tekrarlamalarını ve modellerini test etmelerini sağlayın:
  • Labirent eğildiğinde farklı bir şey yapmasını sağlamak için programı değiştirin.
  • Farklı engeller ekleyerek labirenti geliştirin.
 • Kodlama ve inşa konusunda aşağıdaki İpuçları bölümünden yardım alabilirsiniz.

Açıkla

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Tamamladıkları hedefler hakkında konuşmak üzere öğrencilerinizi bir araya toplayın.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Topun kaleye ulaşması için kaç kez eğilmesi gerekti? Top bir engelle ya da labirentin duvarıyla etkileşime girdiğinde topun enerjisi nasıl değişti? Bu etki, topun hareketinde nasıl görüldü?

Derinleştir

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Öğrencilerinizden, enerjinin bir yerden başka bir yere aktarılmasına ilişkin gözlemlerini tartışmalarını ve düşünmelerini isteyin.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Labirentte topun enerjisini etkileyen etkileşimleri nereden gördün? Enerjinin aktarıldığını gösteren başka ne gördün veya duydun?
 • Öğrencilerinizin çalışma alanlarını toplamalarını isteyin.

Değerlendir

(Ders Boyunca)

 • Öğrencilerinizi “sesli düşünmeye” ve modellerini inşa ederken ve programlarken aldıkları kararların arkasındaki düşünce süreçlerini ve akıl yürütmelerini açıklamaya teşvik etmek için yol gösterici sorular sorun.

Gözlem Kontrol Listesi

 • Öğrencilerinizin, hareketin nasıl enerji aktarımının bir göstergesi olabileceğini açıklamadaki yeterliklerini ölçün.
 • İhtiyaçlarınızı karşılayan bir ölçek oluşturun. Örneğin:
  1. Ek desteğe ihtiyacı var.
  2. Bağımsız çalışabilir.
  3. Başkalarına öğretebilir.

Öz Değerlendirme

 • Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin.
  • Sarı: Hareketin, nasıl enerji aktarımının bir göstergesi olduğunu açıklayabileceğimi düşünüyorum.
  • Mavi: Hareketin, nasıl enerji aktarımının bir göstergesi olduğunu açıklayabilirim.
  • Yeşil: Hareketin, nasıl enerji aktarımının bir göstergesi olduğunu açıklayabilirim ve bir arkadaşımın da bunu yapmasına yardımcı olabilirim.

Akran Geri Bildirimi

 • Öğrencilerin kendi küçük gruplarında, birlikte çalışma deneyimleri hakkında tartışma yapmalarını sağlayın.
 • Tartışma sırasında aşağıdaki gibi ifadeler kullanmaya teşvik edin:
  • Şöyle şöyle yapmanı beğendim.
  • Şunu nasıl yaptığını merak ediyorum.

İpuçları

Kodlama İpucu

 • Öğrencileriniz ilk hedeflerini tamamladıktan sonra, programlarını değiştirmelerine yardımcı olacak üç Kodlama Bloğu Fikri verilecektir.
 • Kodlama Bloğu Fikirlerinin amacı, kendi çözümlerini bulmak için denemeler yaparken öğrencilerin hayal güçlerini harekete geçirmektir.
Gecko U4L4_ICB_1 - tr-tr
Gecko U4L4_ICB_1 - tr-tr
Gecko U4L4_ICB_2 - tr-tr
Gecko U4L4_ICB_3 - tr-tr

Model İpucu

 • Öğrencileriniz ikinci hedefi tamamladıktan sonra, modellerini iyileştirmeleri için üç Esin Kaynağı Resim ve açık uçlu bir istek verilecektir.
 • Esin Kaynağı Resimler, denemeler yaparken ve modellerini değiştirirken öğrencilerin hayal güçlerini harekete geçirmeye yardımcı olur.
U4L4_inspiration_img_1.png
U4L4_inspiration_img_1.png
U4L4_inspiration_img_2.png
U4L4_inspiration_img_3.png

Bu hedef için inşa yönergeleri bulunmamaktadır.

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Labirentteki engel sayısını sınırlayabilirsiniz.
 • Öğrencilerinizin modellerini değiştirmelerine yardımcı olmak için bir Esin Kaynağı Resim seçebilirsiniz.
 • Kodlama ya da inşa aşamasında denemeler yaptırabilirsiniz.

Bu dersin zorluğunu arttırmak için:

 • Labirent farklı bir yöne eğildiğinde (örn. sola, sağa, ileri, geri) veri toplayan ayrı bir program oluşturabilirsiniz.
 • Programdaki yeni ve farklı kodlama bloklarını keşfedebilirsiniz.

Eklenti

 • Öğrencilerinizden, Sütun Grafiği Bloğundan elde edilen bilgileri kullanarak sonuçlarını başka bir grubun sonuçlarıyla karşılaştıran bir paragraf yazmalarını isteyin. Daha fazla, daha az, eşit ifadelerini kullanmalarını söyleyin.

Bu eklenti yapılırsa 45 dakikalık dersten daha uzun sürecektir.

Matematik:

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • İki cismin arasındaki etkileşimlerin, bir cismin enerjisini nasıl etkileyebileceğini gözlemler ve açıklar.
 • Bir çözümün tasarımını iyileştirmek için karşılaştırmalar ve tekrar tekrar denemeler yapar.
 • Çeşitli iş birlikçi tartışmalara verimli bir şekilde katılır.

(İki öğrenciye bir adet)

 • LEGO® Education LEGO® Education SPIKETM Essential Seti
 • LEGO® Education SPIKE Uygulaması kurulu cihaz

TÜRKÇE
T.3.2.5.
Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.
a) Öğrenciler konuşma/tartışma sırasında kendi düşüncelerini uygun şekilde ifade etmeleri için teşvik
edilir.
T4.2.5.
Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.
a) Öğrenciler konuşma/tartışma sırasında kendi düşüncelerini uygun şekilde ifade etmeleri için teşvik
edilir.
b) Farklı bakış açılarına anlayışla yaklaşmanın önemi vurgulanır.
d) Bir konuşmadaki/tartışmadaki bakış açılarını ayırt etmeleri sağlanır.

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.