SPIKE™ Essential

Küçük Tilt

Sofie’nin küçük tilt oyununu dene ve geliştirerek daha öngörülemez hale getir!

30-45 dk.
Başlangıç seviyesi
3.-5. Sınıf
U4L6_web_thumbnail.png

Hazırla

 • LEGO® Education SPIKE Uygulamasındaki Küçük Tilt dersini inceleyin.
 • Gerekirse konuyla ilgili bu sözcükleri önceden öğretin: bumper, flipper, engel, öngörülebilir, aktarım ve öngörülemez.
 • Tüm öğrencilerinizin beceri ve bilgi düzeylerini göz önünde bulundurun. Dersleri herkesin anlayabileceği şekilde farklılaştırın. Öneriler için aşağıdaki Farklılaşım bölümüne bakabilirsiniz.
 • Zaman kalırsa dil becerileri eklentisini planlayın ve yapın. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Eklenti bölümüne bakabilirsiniz.

İlgi Uyandır

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Enerjinin dönüşümü hakkında kısa bir tartışma başlatın.
  • Öğrencilerinizle dönen bir top hakkında konuşun.
  • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Dönen bir top, dönmeye başlamadan önce ne tür enerjiye sahiptir? Peki ya dönerken? Bu enerji, bir biçimden diğerine nasıl dönüştürülebilir?
 • Öğrencilerinizi hikayenin ana karakterleriyle tanıştırın ve ilk hedef olarak küçük tilt oyununu çalıştırma görevi verin.
 • Her gruba bir tuğla seti ve bir cihaz verin.

Keşfet

(Küçük Gruplar, 30 Dakika)

 • Öğrencilerinizin ilk hedeflerinde kendilerine yol göstermesi için LEGO® Education SPIKE Uygulamasını kullanmalarını sağlayın:
  • Küçük tilt oyununu çalıştıran programı oluşturun ve test edin.
 • Öğrencilerinizin uygulamada sıradaki iki hedefi tamamlamak için tekrarlamalarını ve modellerini test etmelerini sağlayın:
  • Küçük tilt oyununu daha öngörülemez hale getirmek için programı değiştirin.
  • Farklı engeller ekleyerek küçük tilt oyununu geliştirin.
 • Kodlama ve inşa konusunda aşağıdaki İpuçları bölümünden yardım alabilirsiniz.

Açıkla

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Tamamladıkları hedefler hakkında konuşmak üzere öğrencilerinizi bir araya toplayın.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Oyunun potansiyel enerjiyi kinetik enerjiye dönüştürme şeklini ya da zamanını değiştirmek için hangi ayarlamaları yaptın? Farklı engeller, enerjinin dönüşümünü nasıl etkiledi?

Derinleştir

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Öğrencilerinizden, bir tür enerjiyi diğerine dönüştürmeye yönelik çözümlerini geliştirme süreci hakkında tartışmalarını ve düşünmelerini isteyin.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Engel türü, topun enerjisini nasıl etkiledi? Enerjinin dönüşümünü görünür hale getirmek için nasıl bir engel tasarlayabilirsin?
 • Öğrencilerinizin çalışma alanlarını toplamalarını isteyin.

Değerlendir

(Ders Boyunca)

 • Öğrencilerinizi “sesli düşünmeye” ve modellerini inşa ederken ve programlarken aldıkları kararların arkasındaki düşünce süreçlerini ve akıl yürütmelerini açıklamaya teşvik etmek için yol gösterici sorular sorun.

Gözlem Kontrol Listesi

 • Öğrencilerinizin, enerjiyi bir biçimden diğerine dönüştüren bir çözüm geliştirmedeki yeterliklerini ölçün.
 • İhtiyaçlarınızı karşılayan bir ölçek oluşturun. Örneğin:
  1. Ek desteğe ihtiyacı var.
  2. Bağımsız çalışabilir.
  3. Başkalarına öğretebilir.

Öz Değerlendirme

 • Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin.
  • Sarı: Enerjiyi bir biçimden başka bir biçime dönüştüren bir çözümü geliştirebileceğimi düşünüyorum.
  • Mavi: Enerjiyi bir biçimden başka bir biçime dönüştüren bir çözümü geliştirebilirim.
  • Yeşil: Enerjiyi bir biçimden başka bir biçime dönüştüren bir çözümü geliştirebilirim ve bir arkadaşımın da bunu yapmasına yardımcı olabilirim.

Akran Geri Bildirimi

 • Öğrencilerin kendi küçük gruplarında, birlikte çalışma deneyimleri hakkında tartışma yapmalarını sağlayın.
 • Tartışma sırasında aşağıdaki gibi ifadeler kullanmaya teşvik edin:
  • Şöyle şöyle yapmanı beğendim.
  • Şunu nasıl yaptığını merak ediyorum.

İpuçları

Kodlama İpucu

 • Öğrencileriniz ilk hedeflerini tamamladıktan sonra, programlarını değiştirmelerine yardımcı olacak üç Kodlama Bloğu Fikri verilecektir.
 • Kodlama Bloğu Fikirlerinin amacı, kendi çözümlerini bulmak için denemeler yaparken öğrencilerin hayal güçlerini harekete geçirmektir.
Gecko U4L6_ICB_1 - tr-tr
Gecko U4L6_ICB_1 - tr-tr
Gecko U4L6_ICB_2 - tr-tr
Gecko U4L6_ICB_3 - tr-tr

Model İpucu

 • Öğrencileriniz ikinci hedefi tamamladıktan sonra, modellerini iyileştirmeleri için üç Esin Kaynağı Resim ve açık uçlu bir istek verilecektir.
 • Esin Kaynağı Resimler, denemeler yaparken ve modellerini değiştirirken öğrencilerin hayal güçlerini harekete geçirmeye yardımcı olur.
U4L6_inspiration_img_1.png
U4L6_inspiration_img_1.png
U4L6_inspiration_img_2.png
U4L6_inspiration_img_3.png

Bu hedef için inşa yönergeleri bulunmamaktadır.

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Öğrencilerinizin modellerini değiştirmelerine yardımcı olmak için bir Esin Kaynağı Resim seçebilirsiniz.
 • Oluşturup test edilecek engel sayısını sınırlayabilirsiniz.

Bu dersin zorluğunu arttırmak için:

 • Oyuna bir motor ya da sensör daha ekleyebilirsiniz.
 • Programdaki yeni ve farklı kodlama bloklarını keşfedebilirsiniz.

Eklenti

 • Öğrencilerinizin, tilt oyununun kurallarını araştırmalarını ve nasıl puan alınacağı ve kazanılacağı dahil kendi tilt oyunlarının kuralları yazmalarını isteyin.

Bu eklenti yapılırsa 45 dakikalık dersten daha uzun sürecektir.

Dil Becerileri:

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Enerjiyi bir biçimden başka bir biçime dönüştüren bir çözümü geliştirmek için fikirlerini uygular.
 • Çözümü test ederek işlevini iyileştirir ve geliştirir.
 • Çeşitli iş birlikçi tartışmalara verimli bir şekilde katılır.

(İki öğrenciye bir adet)

 • LEGO® Education LEGO® Education SPIKETM Essential Seti
 • LEGO® Education SPIKE Uygulaması kurulu cihaz

TÜRKÇE
T.3.2.5.
Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.
a) Öğrenciler konuşma/tartışma sırasında kendi düşüncelerini uygun şekilde ifade etmeleri için teşvik
edilir.
T4.2.5.
Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.
a) Öğrenciler konuşma/tartışma sırasında kendi düşüncelerini uygun şekilde ifade etmeleri için teşvik
edilir.
b) Farklı bakış açılarına anlayışla yaklaşmanın önemi vurgulanır.
d) Bir konuşmadaki/tartışmadaki bakış açılarını ayırt etmeleri sağlanır.

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.