SPIKE™ Essential

Büyük Otobüs

Bugün harika bir gün olacak! Daniel’ın büyük maçı izlemek için stadyuma gitmesine yardım et.

30-45 dk.
Başlangıç seviyesi
3.-5. Sınıf
U3L6_web_thumbnail.png

Hazırla

 • LEGO® Education SPIKE Uygulamasındaki Büyük Otobüs dersini inceleyin.
 • Tüm öğrencilerinizin beceri ve bilgi düzeylerini göz önünde bulundurun. Dersleri herkesin anlayabileceği şekilde farklılaştırın. Öneriler için aşağıdaki Farklılaşım bölümüne bakabilirsiniz.
 • Zaman kalırsa dil becerileri eklentisini planlayın ve yapın. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Eklenti bölümüne bakabilirsiniz.

İlgi Uyandır

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Bir şeyin daha iyi çalışması için iyileştirmeler yapmak hakkında kısa bir tartışma başlatın.
  • Öğrencilerinizle otobüslerin nasıl farklı otobüs duraklarında durdukları hakkında konuşun.
  • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Otobüs, nerede duracağını nasıl biliyor? Durakta insanlar bekliyorsa ne olur? Kimse beklemiyorsa ne olur?
 • Öğrencilerinizi hikayenin ana karakterleriyle tanıştırın ve ilk hedef olarak otobüsü yeşil durakta durdurma görevi verin.
 • Her gruba bir tuğla seti ve bir cihaz verin.

Keşfet

(Küçük Gruplar, 30 Dakika)

 • Öğrencilerinizin ilk hedeflerinde kendilerine yol göstermesi için LEGO® Education SPIKE Uygulamasını kullanmalarını sağlayın:
  • Otobüsün Daniel için yeşil durakta durmasını sağlayan programı oluşturun ve test edin.
 • Öğrencilerinizin uygulamada sıradaki iki hedefi tamamlamak için tekrarlamalarını ve modellerini test etmelerini sağlayın:
  • Otobüs yolculuğunu değiştirmek için programı değiştirin.
  • Otobüsün rotasını, farklı duraklarda duracak şekilde geliştirin.
 • Kodlama ve inşa konusunda aşağıdaki İpuçları bölümünden yardım alabilirsiniz.

Açıkla

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Tamamladıkları hedefler hakkında konuşmak üzere öğrencilerinizi bir araya toplayın.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Daniel’ın ihtiyaçlarını karşılaması için programa neleri dahil etmek istedin? Otobüsün uygun durakta durmasını sağlamaya çalışırken en çok nerede zorlandın?

Derinleştir

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Öğrencilerinizden, belirli bir ihtiyacı karşılamak için bir programı iyileştirme konusunu tartışmalarını ve düşünmelerini isteyin.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Sence programında belirli ihtiyaçları karşılamak neden önemli? İhtiyacın olan bir şey yapıldığında nasıl hissedersin?
 • Öğrencilerinizin çalışma alanlarını toplamalarını isteyin.

Değerlendir

(Ders Boyunca)

 • Öğrencilerinizi “sesli düşünmeye” ve modellerini inşa ederken ve programlarken aldıkları kararların arkasındaki düşünce süreçlerini ve akıl yürütmelerini açıklamaya teşvik etmek için yol gösterici sorular sorun.

Gözlem Kontrol Listesi

 • Öğrencilerinizin belirli bir ihtiyacı karşılamak için bir programı iyileştirmedeki yeterliklerini ölçün.
 • İhtiyaçlarınızı karşılayan bir ölçek oluşturun. Örneğin:
  1. Ek desteğe ihtiyacı var.
  2. Bağımsız çalışabilir.
  3. Başkalarına öğretebilir.

Öz Değerlendirme

 • Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin.
  • Sarı: Belirli bir ihtiyacı karşılamak için bir programı iyileştirebileceğimi düşünüyorum.
  • Mavi: Belirli bir ihtiyacı karşılamak için bir programı iyileştirebilirim.
  • Yeşil: Belirli bir ihtiyacı karşılamak için bir programı iyileştirebilirim ve bir arkadaşımın da bunu yapmasına yardımcı olabilirim.

Akran Geri Bildirimi

 • Öğrencilerin kendi küçük gruplarında, birlikte çalışma deneyimleri hakkında tartışma yapmalarını sağlayın.
 • Tartışma sırasında aşağıdaki gibi ifadeler kullanmaya teşvik edin:
  • Şöyle şöyle yapmanı beğendim.
  • Şunu nasıl yaptığını merak ediyorum.

İpuçları

Kodlama İpucu

 • Öğrencileriniz ilk hedeflerini tamamladıktan sonra, programlarını değiştirmelerine yardımcı olacak üç Kodlama Bloğu Fikri verilecektir.
 • Kodlama Bloğu Fikirlerinin amacı, kendi çözümlerini bulmak için denemeler yaparken öğrencilerin hayal güçlerini harekete geçirmektir.
Gecko U3L6_ICB_1 - tr-tr
Gecko U3L6_ICB_1 - tr-tr
Gecko U3L6_ICB_2 - tr-tr
Gecko U3L6_ICB_3 - tr-tr

Model İpucu

 • Öğrencileriniz ikinci hedefi tamamladıktan sonra, modellerini iyileştirmeleri için üç Esin Kaynağı Resim ve açık uçlu bir istek verilecektir.
 • Esin Kaynağı Resimler, denemeler yaparken ve modellerini değiştirirken öğrencilerin hayal güçlerini harekete geçirmeye yardımcı olur.
U3L6_img_step_10.gif

Bu hedef için inşa yönergeleri bulunmamaktadır.

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • LEGO® Education SPIKE Uygulamasından Büyük Otobüs hikayesini ve yönergelerini öğrencilerinize sesli okuyabilirsiniz.
 • Öğrencilerinizin modellerini değiştirmelerine yardımcı olmak için bir Esin Kaynağı Resim seçebilirsiniz.

Bu dersin zorluğunu arttırmak için:

 • Programdaki yeni ve farklı kodlama bloklarını keşfedebilirsiniz.
 • Otobüs yoluna üç farklı renkte otobüs durağı ekleyebilirsiniz.

Eklenti

 • Öğrencilerinizden, halka açık alanların (örn. binalar, otobüsler, okullar) engelliler dahil herkes için erişilebilir olmasının neden önemli olduğunu açıklayan bir broşür yazmalarını isteyin.

Bu eklenti yapılırsa 45 dakikalık dersten daha uzun sürecektir.

Dil Becerileri:

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Belirli bir ihtiyacı karşılamak için bir programı iyileştirir.
 • Belirli bir ihtiyacı karşılayıp karşılamadıklarını belirlemek için çözümleri test eder ve değerlendirir.
 • İlgili bilgileri ve betimleyici ayrıntıları kullanarak bir deneyimi anlatır.

(İki öğrenciye bir adet)

 • LEGO® Education LEGO® Education SPIKETM Essential Seti
 • LEGO® Education SPIKE Uygulaması kurulu cihaz

HAYAT BİLGİSİ
HB.3.1.7.
Okuldaki sosyal yardımlaşma ve dayanışmayla ilgili çalışmalara katılmaya istekli olur.

TÜRKÇE
T.3.2.2.
Hazırlıksız konuşmalar yapar.
T.3.2.3.
Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.
(Öğrencilerin temalar çerçevesinde kendi belirledikleri ya da öğretmen tarafından belirlenen bir konu
hakkında konuşma yapmaları sağlanır.)
T.4.2.2.
Hazırlıksız konuşmalar yapar.
T.4.2.3.
Hazırlıklı konuşmalar yapar.
b) Öğrencilerin verilen bir konuyu görsellerle destekleyerek kısa sunum hazırlamaları ve prova yapmaları
sağlanır.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM
BT.5.D3.4.
En iyi çözüme ulaşabilmek için algoritmayı iyileştirir.
BT.5.D4.3.
Bir problem için farklı çözüm önerileri geliştirir.
BT.5.D3.9.
Oluşturduğu programı test eder.
BT.5.D3.10.
Oluşturduğu programın hatalarını düzeltir.
BT.5.D4.9.
Hazırladığı algoritmada hataları ayıklar.
BT.5.D4.10.
Oluşturduğu programı test eder.
BT.5.D4.11.
Oluşturduğu programın hatalarını düzeltir.

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.