SPIKE™ Essential

Teleferik

Leo, bugün teleferikle Spike Gölü üzerinden geçeceği için endişeli. Maria, onun korkularını yenmesine yardım edebilir mi?

30-45 dk.
Başlangıç seviyesi
3.-5. Sınıf
U3L5_web_thumbnail.png

Hazırla

 • LEGO® Education SPIKE Uygulamasındaki Teleferik dersini inceleyin.
 • Tüm öğrencilerinizin beceri ve bilgi düzeylerini göz önünde bulundurun. Dersleri herkesin anlayabileceği şekilde farklılaştırın. Öneriler için aşağıdaki Farklılaşım bölümüne bakabilirsiniz.
 • Zaman kalırsa dil becerileri eklentisini planlayın ve yapın. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Eklenti bölümüne bakabilirsiniz.

İlgi Uyandır

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Bir görevi tekrarlamak için bir hareketi tekrarlamak hakkında kısa bir tartışma başlatın.
  • Öğrencilerinizle insanları bir yerden başka bir yere taşıma konusunda konuşun.
  • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: İnsanları bir yerden başka bir yere taşımanın bazı yolları nelerdir? Bu taşıma şekli, herkesin istediği yere gitmesini sağlamak için nasıl tekrarlanabilir?
 • Öğrencilerinizi hikayenin ana karakterleriyle tanıştırın ve ilk hedef olarak teleferiği gölün bir tarafından diğer tarafına götürme görevi verin.
 • Her gruba bir tuğla seti ve bir cihaz verin.

Keşfet

(Küçük Gruplar, 30 Dakika)

 • Öğrencilerinizin ilk hedeflerinde kendilerine yol göstermesi için LEGO® Education SPIKE Uygulamasını kullanmalarını sağlayın:
  • Teleferiği gölün bir tarafından diğer tarafına götüren programı oluşturun ve test edin.
 • Öğrencilerinizin uygulamada sıradaki iki hedefi tamamlamak için tekrarlamalarını ve modellerini test etmelerini sağlayın:
  • Teleferik yolculuğunu iyileştirmek için programı değiştirin.
  • Leo ve Maria’nın bir sonraki yolculuğu için teleferiği geliştirin.
 • Kodlama ve inşa konusunda aşağıdaki İpuçları bölümünden yardım alabilirsiniz.

Açıkla

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Tamamladıkları hedefler hakkında konuşmak üzere öğrencilerinizi bir araya toplayın.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Teleferik yolculuğunun programını nasıl iyileştirdin? Bu iyileştirmeleri neden yaptın?

Derinleştir

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Öğrencilerinizden, dizilerin ve döngülerin nasıl kullanılabileceğini tartışmalarını ve düşünmelerini isteyin.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Programına bir döngü eklemek, teleferik yolculuğunu nasıl iyileştirdi? Sence bir şeyin döngüde olması neden değerli?
 • Öğrencilerinizin çalışma alanlarını toplamalarını isteyin.

Değerlendir

(Ders Boyunca)

 • Öğrencilerinizi “sesli düşünmeye” ve modellerini inşa ederken ve programlarken aldıkları kararların arkasındaki düşünce süreçlerini ve akıl yürütmelerini açıklamaya teşvik etmek için yol gösterici sorular sorun.

Gözlem Kontrol Listesi

 • Öğrencilerinizin diziler ve döngüleri kullanmadaki yeterliklerini ölçün.
 • İhtiyaçlarınızı karşılayan bir ölçek oluşturun. Örneğin:
  1. Ek desteğe ihtiyacı var.
  2. Bağımsız çalışabilir.
  3. Başkalarına öğretebilir.

Öz Değerlendirme

 • Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin.
  • Sarı: Dizileri ve döngüleri kullanabileceğimi düşünüyorum.
  • Mavi: Dizileri ve döngüleri kullanabilirim.
  • Yeşil: Dizileri ve döngüleri kullanabilirim, bir arkadaşımın da bunu yapmasına yardımcı olabilirim.

Akran Geri Bildirimi

 • Öğrencilerin kendi küçük gruplarında, birlikte çalışma deneyimleri hakkında tartışma yapmalarını sağlayın.
 • Tartışma sırasında aşağıdaki gibi ifadeler kullanmaya teşvik edin:
  • Şöyle şöyle yapmanı beğendim.
  • Şunu nasıl yaptığını merak ediyorum.

İpuçları

Kodlama İpucu

 • Öğrencileriniz ilk hedeflerini tamamladıktan sonra, programlarını değiştirmelerine yardımcı olacak üç Kodlama Bloğu Fikri verilecektir.
 • Kodlama Bloğu Fikirlerinin amacı, kendi çözümlerini bulmak için denemeler yaparken öğrencilerin hayal güçlerini harekete geçirmektir.
Gecko U3L5_ICB_1 - tr-tr
Gecko U3L5_ICB_1 - tr-tr
Gecko U3L5_ICB_2 - tr-tr
Gecko U3L5_ICB_3 - tr-tr

Model İpucu

 • Öğrencileriniz ikinci hedefi tamamladıktan sonra, modellerini iyileştirmeleri için üç Esin Kaynağı Resim ve açık uçlu bir istek verilecektir.
 • Esin Kaynağı Resimler, denemeler yaparken ve modellerini değiştirirken öğrencilerin hayal güçlerini harekete geçirmeye yardımcı olur.
U3L5_inspiration_img_1.png
U3L5_inspiration_img_1.png
U3L5_inspiration_img_2.png
U3L5_inspiration_img_3.png

Bu hedef için inşa yönergeleri bulunmamaktadır.

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • LEGO® Education SPIKE Uygulamasından Teleferik hikayesini ve yönergelerini öğrencilerinize sesli okuyabilirsiniz.
 • Öğrencilerinizin modellerini değiştirmelerine yardımcı olmak için bir Esin Kaynağı Resim seçebilirsiniz.

Bu dersin zorluğunu arttırmak için:

 • Programdaki yeni ve farklı kodlama bloklarını keşfedebilirsiniz.
 • Teleferiğin yolculuk mesafesini mümkün olduğunca uzun yapabilirsiniz.

Eklenti

 • Öğrencilerinizin, Leo ve Maria’nın Spike Gölü üzerindeki teleferik yolculuğu hakkında bir hikaye yazmalarını isteyin. Leo ve Maria’nın yolculuktan önce, sonra ve yolculuk sırasında yaptıklarını anlatan açık bir olay sıralaması kullanmalarını söyleyin.

Bu eklenti yapılırsa 45 dakikalık dersten daha uzun sürecektir.

Dil Becerileri: TÜRKÇE DİL BECERİLERİ EKLENTİSİ
T.3.4.3.
Hikâye edici metin yazar.
c) Öğrenciler yazılarına duygu ve düşüncelerini aktarmaları için teşvik edilir.
T.4.4.4.
Bilgilendirici metin yazar.
a) Yazdıklarında duygu ve düşüncelerini aktarmaları için teşvik edilir.

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Modellerini programlamak için diziler ve döngüler kullanır.
 • Bir programın istenen şekilde çalışmasını sağlamak için hataları belirler ve düzeltir (test etme ve hata ayıklama)
 • İlgili bilgileri ve betimleyici ayrıntıları kullanarak bir deneyimi anlatır.

(İki öğrenciye bir adet)

 • LEGO® Education LEGO® Education SPIKETM Essential Seti
 • LEGO® Education SPIKE Uygulaması kurulu cihaz

TÜRKÇE
T.3.2.2.
Hazırlıksız konuşmalar yapar.
T.3.2.3.
Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.
(Öğrencilerin temalar çerçevesinde kendi belirledikleri ya da öğretmen tarafından belirlenen bir konu
hakkında konuşma yapmaları sağlanır.)
T.4.2.2.
Hazırlıksız konuşmalar yapar.
T.4.2.3.
Hazırlıklı konuşmalar yapar.
a) Öğrencilerin izledikleri bir filmi tanıtmaları, görüş ve düşüncelerini belirterek anlatmaları sağlanır.
b) Öğrencilerin verilen bir konuyu görsellerle destekleyerek kısa sunum hazırlamaları ve prova yapmaları
sağlanır.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM
BT.5.D3.3.
Bir problemin çözümü için algoritma oluşturur.
BT.5.D3.7.
Blok tabanlı programlama aracını kullanarak doğrusal yapıda program oluşturur.
BT.5.D3.8.
Blok tabanlı programlama aracını kullanarak karar yapılarını içeren program oluşturur.
BT.5.D4.6.
Koşul yapılarını kullanan algoritma tasarlar.
BT.5.D4.7.
Tekrar yapılarını kullanan algoritma tasarlar.
BT.5.D4.8.
Karmaşık işlemler için algoritma tasarlar.
BT.5.D3.9.
Oluşturduğu programı test eder.
BT.5.D3.10.
Oluşturduğu programın hatalarını düzeltir.
BT.5.D4.9.
Hazırladığı algoritmada hataları ayıklar.
BT.5.D4.10.
Oluşturduğu programı test eder.
BT.5.D4.11.
Oluşturduğu programın hatalarını düzeltir.

TÜRKÇE DİL BECERİLERİ EKLENTİSİ
T.3.4.3.
Hikâye edici metin yazar.
c) Öğrenciler yazılarına duygu ve düşüncelerini aktarmaları için teşvik edilir.
T.4.4.4.
Bilgilendirici metin yazar.
a) Yazdıklarında duygu ve düşüncelerini aktarmaları için teşvik edilir.

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.