SPIKE™ Essential

Şehir Turu

Ekip, Spike Kalesi’ne gidiyor! Oraya ulaşmalarına yardım edebilir misin?

45-90 dk.
Başlangıç seviyesi
3.-5. Sınıf
U3L7_web_thumbnail.png

Hazırla

NOT: Bu ders, 45 dakikalık iki ders zaman alacaktır.

 • LEGO® Education SPIKE Uygulamasındaki Şehir Turu dersini inceleyin.
 • Tüm öğrencilerinizin beceri ve bilgi düzeylerini göz önünde bulundurun. Dersleri herkesin anlayabileceği şekilde farklılaştırın. Öneriler için aşağıdaki Farklılaşım bölümüne bakabilirsiniz.
 • Zaman kalırsa dil becerileri eklentisini planlayın ve yapın. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Eklenti bölümüne bakabilirsiniz.

A BÖLÜMÜ (45 dakika)

İlgi Uyandır

(Tüm Sınıf, 10 Dakika)

 • Farklı ulaşım yöntemleri hakkında kısa bir tartışma başlatın.
  • Öğrencilerinizle önceki derslerde inşa ettikleri ve programladıkları farklı ulaşım yöntemleri hakkında konuşun.
  • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Bir şehirde dolaşmak için başka hangi ulaşım yöntemleri kullanılabilir?
 • Öğrencilerinizi ekiple tanıştırın ve Spike Kalesi’ne gitmenin farklı yollarıyla ilgili beyin fırtınası yapma hedefi verin.
 • Her gruba bir tuğla seti, ekstra beyin fırtınası materyalleri ve bir cihaz dağıtın.

Keşfet

(Küçük Gruplar, 25 Dakika)

 • Öğrencilerinizin ilk hedeflerinde kendilerine yol göstermesi için LEGO® Education SPIKE Uygulamasını kullanmalarını sağlayın:
  • Ekibin Spike Kalesi’ne gitmesinin bir yolunu oluşturun. En az bir motor veya sensör (yani Renk veya Işık Sensörü) kullanın.
 • Öğrencileriniz, beyin fırtınası yapmak için ekstra materyallerle verilen LEGO tuğlalarını kullanabilir. Birden fazla çözüm bulmaya teşvik edin.

Açıkla

(Tüm Sınıf, 10 Dakika)

 • Öğrencilerinizi bir araya toplayın ve öğrencilerin ilk fikirlerini sunduğu, akranlarına geri bildirim ve öneriler sağladığı bir paylaşım oturumu gerçekleştirin.

B BÖLÜMÜ (45 dakika)

Derinleştir

(Küçük Gruplar, 30 Dakika)

 • Öğrencilerinizin, bu dersin A Bölümündeki beyin fırtınası sırasında buldukları prototipleri ve fikirleri inşa etmelerini, programlamalarını ve test etmelerini isteyin.
 • En az bir motor veya sensör kullanmaları gerektiğini hatırlatın.
 • Modellerini ve programlarını 2-3 tekrarla test etmeye ve geliştirmeye teşvik edin.
 • Kodlama ve inşa konusunda aşağıdaki İpuçları bölümünden yardım alabilirsiniz.

Değerlendir

(Tüm Sınıf, 15 Dakika)

 • Öğrencilerinizi “sesli düşünmeye” ve modellerini inşa ederken ve programlarken aldıkları kararların arkasındaki düşünce süreçlerini ve akıl yürütmelerini açıklamaya teşvik etmek için yol gösterici sorular sorun.
 • Öğrencilerinizin çalışma alanlarını toplamalarını isteyin.

Gözlem Kontrol Listesi

 • Öğrencilerinizin, bilgi işlemsel düşünme becerilerini verilen görevi tamamlamak için kullanmadaki yeterliklerini ölçün.
 • İhtiyaçlarınızı karşılayan bir ölçek oluşturun. Örneğin:
  1. Ek desteğe ihtiyacı var.
  2. Bağımsız çalışabilir.
  3. Başkalarına öğretebilir.

Öz Değerlendirme

 • Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin.
  • Sarı: Bir çözüm tasarlayabileceğimi, inşa edebileceğimi ve programlayabileceğimi düşünüyorum.
  • Mavi: Bir çözüm tasarlayabilirim, inşa edebilirim ve programlayabilirim.
  • Yeşil: Bir çözüm tasarlayabilirim, inşa edebilirim, programlayabilirim ve bir arkadaşımın da bunları yapmasına yardımcı olabilirim.

Akran Geri Bildirimi

 • Öğrencilerin kendi küçük gruplarında, birlikte çalışma deneyimleri hakkında tartışma yapmalarını sağlayın.
 • Tartışma sırasında aşağıdaki gibi ifadeler kullanmaya teşvik edin:
  • Şöyle şöyle yapmanı beğendim.
  • Şunu nasıl yaptığını merak ediyorum.

İpuçları

Kodlama İpucu

 • Bu ders için kodlama yönergeleri ya da Kodlama Bloğu Fikirleri yoktur.
  • Öğrencilerinizi denemeler yapmaya ve kendi çözümlerini bulmaya teşvik edin.

Model İpucu

 • Bu ders için inşa yönergeleri ya da Esin Kaynağı Resimler yoktur.
  • Öğrencilerinizi, kendi modellerini oluşturmaya teşvik edin.
  • Ekstra desteğe ihtiyaçları olursa bu ünitedeki önceki derslerin inşa yönergelerine yönlendirebilirsiniz.
 • Bu ders için doğru ya da yanlış model yoktur.
  • Öğrencileriniz yepyeni modeller oluşturabilir, önceki derslerin modellerinden esinlenebilir ya da daha önceki derslerin modellerini yeniden yapabilir.

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • LEGO® Education SPIKE Uygulamasından Şehir Turu hikayesini öğrencilerinize sesli okuyabilirsiniz.
 • Öğrencilerinize, Spike Kalesi’ne ulaşmanın yollarını bulmada fikir vermesi için önceki derslerden inşa yönergelerini verebilirsiniz.

Bu dersin zorluğunu arttırmak için:

 • Ekstra motorlar veya sensörler kullanabilirsiniz.
 • Spike Kalesi’ne ulaşmak için iki farklı şekilde hareket eden iki ayrı program oluşturabilirsiniz.

Eklenti

 • Öğrencilerinizin, ekibin Spike Kalesi’ne nasıl gittiğini anlatan bir hikaye yazmalarını isteyin. Gerektiğinde diyalog ve betimlemeler kullanmalarını söyleyin.

Bu eklenti yapılırsa 90 dakikalık dersten daha uzun sürecektir.

Dil Becerileri: TÜRKÇE DİL BECERİLERİ EKLENTİSİ
T.3.4.3.
Hikâye edici metin yazar.
c) Öğrenciler yazılarına duygu ve düşüncelerini aktarmaları için teşvik edilir.
T.4.4.4.
Bilgilendirici metin yazar.
a) Yazdıklarında duygu ve düşüncelerini aktarmaları için teşvik edilir.

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Bir problemi çözmek için bilgi işlemsel düşünme becerilerini kullanır.
 • İlgili ayrıntıları kullanarak, duygularını ve fikirlerini açıkça ifade ederek olayları anlatır.

(İki öğrenciye bir adet)

 • LEGO® Education LEGO® Education SPIKETM Essential Seti
 • LEGO® Education SPIKE Uygulaması kurulu cihaz
 • İSTEĞE BAĞLI: Beyin fırtınası için ek malzemeler (örn. kağıt, fen defteri vs.)

HAYAT BİLGİSİ
HB.3.1.5.
Sınıfının ve okulunun krokisini çizer.
HB.3.2.3.
Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer.
HB.3.5.3.
Yakın çevresinde yer alan tarihî, doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtır.
(Yakın çevresinde bulunan cami, çeşme, han, hamam, müze, kale, tarihî çarşılar, köprüler, millî parklar
vb. yerler hakkında araştırma yaptırılarak sınıfta arkadaşlarıyla paylaşması sağlanır.)

TÜRKÇE
T.3.2.2.
Hazırlıksız konuşmalar yapar.
T.3.2.3.
Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.
(Öğrencilerin temalar çerçevesinde kendi belirledikleri ya da öğretmen tarafından belirlenen bir konu
hakkında konuşma yapmaları sağlanır.)
T.4.2.2.
Hazırlıksız konuşmalar yapar.
T.4.2.3.
Hazırlıklı konuşmalar yapar.
a) Öğrencilerin izledikleri bir filmi tanıtmaları, görüş ve düşüncelerini belirterek anlatmaları sağlanır.
b) Öğrencilerin verilen bir konuyu görsellerle destekleyerek kısa sunum hazırlamaları ve prova yapmaları
sağlanır.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM
BT.5.D3.2.
Problemi çözebilmek için gerekli verileri ifade eder.
BT.5.D3.3.
Bir problemin çözümü için algoritma oluşturur.
BT.5.D3.9.
Oluşturduğu programı test eder.
BT.5.D3.10.
Oluşturduğu programın hatalarını düzeltir.
BT.5.D4.9.
Hazırladığı algoritmada hataları ayıklar.
BT.5.D4.10.
Oluşturduğu programı test eder.
BT.5.D4.11.
Oluşturduğu programın hatalarını düzeltir.

TÜRKÇE DİL BECERİLERİ EKLENTİSİ
T.3.4.3.
Hikâye edici metin yazar.
c) Öğrenciler yazılarına duygu ve düşüncelerini aktarmaları için teşvik edilir.
T.4.4.4.
Bilgilendirici metin yazar.
a) Yazdıklarında duygu ve düşüncelerini aktarmaları için teşvik edilir.

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.