SPIKE™ Essential

Günaydın Makinesi

Leo’nun arkadaşlarına "günaydın" demesine yardım et!

30-45 dk.
Başlangıç seviyesi
3.-5. Sınıf
U5L1_web_thumbnail.png

Hazırla

 • LEGO® Education SPIKE Uygulamasındaki Günaydın Makinesi dersini inceleyin.
 • Gerekirse konuyla ilgili bu sözcükleri önceden öğretin: zorluk, oluşturma, yenilik yapma, program, test ve iyileştirme.
 • Tüm öğrencilerinizin beceri ve bilgi düzeylerini göz önünde bulundurun. Dersleri herkesin anlayabileceği şekilde farklılaştırın. Öneriler için aşağıdaki Farklılaşım bölümüne bakabilirsiniz.
 • Zaman kalırsa dil becerileri eklentisini planlayın ve yapın. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Eklenti bölümüne bakabilirsiniz.

İlgi Uyandır

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Bir problemi çözmek için gerekli adımları belirleme süreci hakkında kısa bir tartışma başlatın.
  • Öğrencilerinizle, çok yüksek bir şeye erişmeleri gerekseydi ne yapacakları hakkında konuşun.
  • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Önce ne yaparsın? Ondan sonra ne olur?
 • Öğrencilerinizi hikayenin ana karakterleriyle tanıştırın ve ilk hedef olarak Leo’nun el sallama makinesini çalıştırma görevi verin.
 • Her gruba bir tuğla seti ve bir cihaz verin.

Keşfet

(Küçük Gruplar, 30 Dakika)

 • Öğrencilerinizin ilk hedeflerinde kendilerine yol göstermesi için
  LEGO® Education SPIKE Uygulamasını kullanmalarını sağlayın:
  • El sallama makinesini çalıştıran programı oluşturun ve test edin.
 • Öğrencilerinizin uygulamada sıradaki iki hedefi tamamlamak için tekrarlamalarını ve modellerini test etmelerini sağlayın:
  • El sallama makinesinin programını geliştirin.
  • Kendi el sallama makinenizi tasarlayın.
 • Kodlama ve inşa konusunda aşağıdaki İpuçları bölümünden yardım alabilirsiniz.

Açıkla

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Tamamladıkları hedefler hakkında konuşmak üzere öğrencilerinizi bir araya toplayın.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Leo’nun sorunu neydi? Çözmesine nasıl yardım ettin? Leo’nun el sallama makinesini nasıl geliştirdin?

Derinleştir

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Öğrencilerinizden, bir problemi tanımlamanın ve anlamanın yollarını tartışmalarını ve düşünmelerini isteyin.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Problemin ne olduğunu anlamak neden önemlidir? Problemle ilgili daha fazla bilgi edinmek için ne tür sorular sormalısın?
 • Öğrencilerinizin çalışma alanlarını toplamalarını isteyin.

Değerlendir

(Ders Boyunca)

 • Öğrencilerinizi “sesli düşünmeye” ve modellerini inşa ederken ve programlarken aldıkları kararların arkasındaki düşünce süreçlerini ve akıl yürütmelerini açıklamaya teşvik etmek için yol gösterici sorular sorun.

Gözlem Kontrol Listesi

 • Öğrencilerinizin, verilen problemi tanımlama ve anlamadaki yeterliklerini ölçün.
 • İhtiyaçlarınızı karşılayan bir ölçek oluşturun. Örneğin:
  1. Ek desteğe ihtiyacı var.
  2. Bağımsız çalışabilir.
  3. Başkalarına öğretebilir.

Öz Değerlendirme

 • Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin.
  • Sarı: Problemi tanımlayabileceğimi ve anlayabileceğimi düşünüyorum.
  • Mavi: Problemi tanımlayabilirim ve anlayabilirim.
  • Yeşil: Problemi tanımlayabilirim ve anlayabilirim, bir arkadaşımın da bunu yapmasına yardımcı olabilirim.

Akran Geri Bildirimi

 • Öğrencilerin kendi küçük gruplarında, birlikte çalışma deneyimleri hakkında tartışma yapmalarını sağlayın.
 • Tartışma sırasında aşağıdaki gibi ifadeler kullanmaya teşvik edin:
  • Şöyle şöyle yapmanı beğendim.
  • Şunu nasıl yaptığını merak ediyorum.

İpuçları

Kodlama İpucu

 • Öğrencileriniz ilk hedeflerini tamamladıktan sonra, programlarını değiştirmelerine yardımcı olacak üç Kodlama Bloğu Fikri verilecektir.
 • Kodlama Bloğu Fikirlerinin amacı, kendi çözümlerini bulmak için denemeler yaparken öğrencilerin hayal güçlerini harekete geçirmektir.
Gecko U5L1_ICB_1 - tr-tr
Gecko U5L1_ICB_1 - tr-tr
Gecko U5L1_ICB_2 - tr-tr
Gecko U5L1_ICB_3 - tr-tr

Model İpucu

 • Öğrencileriniz ikinci hedefi tamamladıktan sonra, modellerini iyileştirmeleri için üç Esin Kaynağı Resim ve açık uçlu bir istek verilecektir.
 • Esin Kaynağı Resimler, denemeler yaparken ve modellerini kişiselleştirirken öğrencilerin hayal güçlerini harekete geçirmeye yardımcı olur.
U5L1_inspiration_img_1.png
U5L1_inspiration_img_1.png
U5L1_inspiration_img_2.png
U5L1_inspiration_img_3.png

Bu hedef için inşa yönergeleri bulunmamaktadır.

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Öğrencilerinizin modellerini kişiselleştirmelerine yardımcı olmak için bir Esin Kaynağı Resim seçebilirsiniz.
 • Kodlama ya da inşa aşamasında denemeler yaptırabilirsiniz.

Bu dersin zorluğunu arttırmak için:

 • Programdaki yeni ve farklı kodlama bloklarını keşfedebilirsiniz.
 • El sallama makinesinin tasarımına bir motor ya da sensör daha ekleyebilirsiniz.

Eklenti

 • Öğrencilerinizden, farklı kültürlerden insanların sabahları birbirine nasıl selam verdiği hakkında kısa bir araştırma projesi yapmalarını isteyin.

Bu eklenti yapılırsa 45 dakikalık dersten daha uzun sürecektir.

Dil Becerileri:

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Bir problemi tanımlar ve anlar.
 • Belirtilen ihtiyaçları karşılayan bir çözüm geliştirmek için beyin fırtınası yapar ve tekrar tekrar denemeler yapar.
 • Çeşitli iş birlikçi tartışmalara verimli bir şekilde katılır.

(İki öğrenciye bir adet)

 • LEGO® Education LEGO® Education SPIKETM Essential Seti
 • LEGO® Education SPIKE Uygulaması kurulu cihaz

HAYAT BİLGİSİ
HB.3.1.2.
Davranışlarının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini fark eder.
(Olumlu veya olumsuz davranışlar sergilemesinin, bireysel yaşamına ve arkadaşlarıyla ilişkilerine etkisi üzerinde durulur.)
HB.3.1.4.
Arkadaşlık sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları kavrar.
(Arkadaşlık bağlarının oluşturulması, korunması, güçlendirilmesi ve dostluğa dönüştürülmesine aracı olacak tutum ve değerlerin (saygı, dayanışma, birbirinin sorunlarına karşı duyarlılık, karşılıklı zarafet, güven ve kibarlık vb.) üzerinde durulur.)

TÜRKÇE
T.3.2.5.
Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.
a) Öğrenciler konuşma/tartışma sırasında kendi düşüncelerini uygun şekilde ifade etmeleri için teşvik edilir.
T4.2.5.
Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.
a) Öğrenciler konuşma/tartışma sırasında kendi düşüncelerini uygun şekilde ifade etmeleri için teşvik edilir.
b) Farklı bakış açılarına anlayışla yaklaşmanın önemi vurgulanır.
d) Bir konuşmadaki/tartışmadaki bakış açılarını ayırt etmeleri sağlanır.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM
BT.5.D3.2.
Problemi çözebilmek için gerekli verileri ifade eder.
BT.5.D4.3.
Bir problem için farklı çözüm önerileri geliştirir.

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.