SPIKE™ Essential

Küçük Yardımcı

Daniel’ın dolabı eşyayla dolup taşıyor. Bütün eşyalarını eve nasıl götürebilir?

30-45 dk.
Başlangıç seviyesi
3.-5. Sınıf
U5L2_web_thumbnail.png

Hazırla

 • LEGO® Education SPIKE Uygulamasındaki Küçük Yardımcı dersini inceleyin.
 • Gerekirse konuyla ilgili bu sözcükleri önceden öğretin: kontrol, kısıtlama, tasarım, robot ve çözüm.
 • Tüm öğrencilerinizin beceri ve bilgi düzeylerini göz önünde bulundurun. Dersleri herkesin anlayabileceği şekilde farklılaştırın. Öneriler için aşağıdaki Farklılaşım bölümüne bakabilirsiniz.
 • Zaman kalırsa matematik becerileri eklentisini planlayın ve yapın. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Eklenti bölümüne bakabilirsiniz.

İlgi Uyandır

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Kısıtlamaları olan bir problemi çözmekle ilgili kısa bir tartışma başlatın.
  • Öğrencilerinizle sınıfınızdaki her şeyi başka bir sınıfa nasıl taşıyabileceğinizi konuşun ama bir şartla: 10 dakika içinde taşınmayı bitirmek zorundalar!
  • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Sınıfı en kısa sürede nasıl boşaltabilirsin? Yardım için yalnızca dört arkadaşın olsaydı ne olurdu?
 • Öğrencilerinizi hikayenin ana karakterleriyle tanıştırın ve ilk hedef olarak robot yardımcıyı kontrol etme görevi verin.
 • Her gruba bir tuğla seti ve bir cihaz verin.

Keşfet

(Küçük Gruplar, 30 Dakika)

 • Öğrencilerinizin ilk hedeflerinde kendilerine yol göstermesi için LEGO® Education SPIKE Uygulamasını kullanmalarını sağlayın:
  • Robot yardımcıyı kontrol eden programı oluşturun ve test edin.
 • Öğrencilerinizin uygulamada sıradaki iki hedefi tamamlamak için tekrarlamalarını ve modellerini test etmelerini sağlayın:
  • Robot yardımcıyı, Daniel’ı eve kadar takip etmesi için programlayın.
  • Kendi gelişmiş robot yardımcınızı tasarlayın.
 • Kodlama ve inşa konusunda aşağıdaki İpuçları bölümünden yardım alabilirsiniz.

Açıkla

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Tamamladıkları hedefler hakkında konuşmak üzere öğrencilerinizi bir araya toplayın.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Daniel’ın bütün eşyalarını eve taşımasına nasıl yardım ettin? Robot yardımcının tasarımı, Daniel’inkinden ne açıdan farklı?

Derinleştir

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Öğrencilerinizden, kısıtlamaları olan bir probleme olası bir çözüm geliştirmenin yollarını tartışmalarını ve düşünmelerini isteyin.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Bir çözümü tasarlarken kısıtlamaları düşünmek neden önemlidir? Kısıtlamalar, tasarım sürecini nasıl etkiler?
 • Öğrencilerinizin çalışma alanlarını toplamalarını isteyin.

Değerlendir

(Ders Boyunca)

 • Öğrencilerinizi “sesli düşünmeye” ve modellerini inşa ederken ve programlarken aldıkları kararların arkasındaki düşünce süreçlerini ve akıl yürütmelerini açıklamaya teşvik etmek için yol gösterici sorular sorun.

Gözlem Kontrol Listesi

 • Öğrencilerinizin, kısıtlamaları olan bir probleme olası bir çözüm geliştirmedeki yeterliklerini ölçün.
 • İhtiyaçlarınızı karşılayan bir ölçek oluşturun. Örneğin:
  1. Ek desteğe ihtiyacı var.
  2. Bağımsız çalışabilir.
  3. Başkalarına öğretebilir.

Öz Değerlendirme

 • Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin.
  • Sarı: Kısıtlamaları olan bir probleme bir çözüm geliştirebileceğimi düşünüyorum.
  • Mavi: Kısıtlamaları olan bir probleme bir çözüm geliştirebilirim.
  • Yeşil: Kısıtlamaları olan bir probleme bir çözüm geliştirebilirim ve bir arkadaşımın da bunu yapmasına yardımcı olabilirim.

Akran Geri Bildirimi

 • Öğrencilerin kendi küçük gruplarında, birlikte çalışma deneyimleri hakkında tartışma yapmalarını sağlayın.
 • Tartışma sırasında aşağıdaki gibi ifadeler kullanmaya teşvik edin:
  • Şöyle şöyle yapmanı beğendim.
  • Şunu nasıl yaptığını merak ediyorum.

İpuçları

Kodlama İpucu

 • Öğrencileriniz ilk hedefi tamamladıklarında, kendilerine bir harita verilir.
 • Öğrencileriniz haritayı kullanarak, programlarını yolculuğun rotasını izleyecek şekilde değiştirmek için mevcut Kodlama Bloklarıyla denemeler yapabilir.
U5L2_img_step_9.png

Model İpucu

 • Öğrencileriniz ikinci hedefi tamamladıktan sonra, modellerini iyileştirmeleri için üç Esin Kaynağı Resim ve açık uçlu bir istek verilecektir.
 • Esin Kaynağı Resimler, denemeler yaparken ve modellerini kişiselleştirirken öğrencilerin hayal güçlerini harekete geçirmeye yardımcı olur.
U5L2_inspiration_img_1.png
U5L2_inspiration_img_1.png
U5L2_inspiration_img_2.png
U5L2_inspiration_img_3.png

Bu hedef için inşa yönergeleri bulunmamaktadır.

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Öğrencilerinizin modellerini kişiselleştirmelerine yardımcı olmak için bir Esin Kaynağı Resim seçebilirsiniz.
 • Kodlama ya da inşa aşamasında denemeler yaptırabilirsiniz.

Bu dersin zorluğunu arttırmak için:

 • Robot yardımcının, Daniel’in eşyalarını taşımasına yardım etmek için farklı tabanlar tasarlayabilirsiniz.
 • Robot yardımcıyı, önceden belirlenmiş bir rotayı izlemesi için programlayabilirsiniz.

Eklenti

 • Öğrencilerinizden, robot yardımcının yolunun haritasını çıkarmak için grafik noktaları kullanmalarını isteyin. Robot yardımcının gideceği yeri çizmek için x ve y eksenlerini kullanmaları gerekir. Ayrıca başka bir grubun yardımcısının yolunu da çizebilirler.

Bu eklenti yapılırsa 45 dakikalık dersten daha uzun sürecektir.

Matematik:

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Kısıtlamaları olan bir probleme olası bir çözüm geliştirir.
 • Yeni bir program geliştirmek için başkalarının fikirlerini iyileştirir.
 • Çeşitli iş birlikçi tartışmalara verimli bir şekilde katılır.

(İki öğrenciye bir adet)

 • LEGO® Education LEGO® Education SPIKETM Essential Seti
 • LEGO® Education SPIKE Uygulaması kurulu cihaz

TÜRKÇE
T.3.2.5.
Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.
a) Öğrenciler konuşma/tartışma sırasında kendi düşüncelerini uygun şekilde ifade etmeleri için teşvik edilir.
T4.2.5.
Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.
a) Öğrenciler konuşma/tartışma sırasında kendi düşüncelerini uygun şekilde ifade etmeleri için teşvik edilir.
b) Farklı bakış açılarına anlayışla yaklaşmanın önemi vurgulanır.
d) Bir konuşmadaki/tartışmadaki bakış açılarını ayırt etmeleri sağlanır.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM
BT.5.D4.3.
Bir problem için farklı çözüm önerileri geliştirir.
BT.5.D4.4.
Farklı çözüm önerilerini belirli bir ölçüte göre karşılaştırır.
BT.5.D3.4.
En iyi çözüme ulaşabilmek için algoritmayı iyileştirir.

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.