SPIKE™ Essential

Teknolojik Oyun Parkı

Sence teknolojik bir oyun parkı nasıl görünürdü? Maria’nın arkadaşları için yeni bir şey tasarlamasına yardım et!

30-45 dk.
Başlangıç seviyesi
3.-5. Sınıf
U5L3_web_thumbnail.png

Hazırla

 • LEGO® Education SPIKE Uygulamasındaki Teknolojik Oyun Parkı dersini inceleyin.
 • Tüm öğrencilerinizin beceri ve bilgi düzeylerini göz önünde bulundurun. Dersleri herkesin anlayabileceği şekilde farklılaştırın. Öneriler için aşağıdaki Farklılaşım bölümüne bakabilirsiniz.
 • Zaman kalırsa dil becerileri eklentisini planlayın ve yapın. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Eklenti bölümüne bakabilirsiniz.

İlgi Uyandır

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Etrafımızda her gün gördüğümüz bir şeyde değişiklikler ve iyileştirmeler yapmak hakkında kısa bir tartışma başlatın.
  • Öğrencilerinizle okulda iyileştirmek istedikleri bazı şeyler hakkında konuşun.
  • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Okulumuzda iyileştirmek istediğin bir şey var mı? Nesini değiştirirdin?
 • Öğrencilerinizi hikayenin ana karakterleriyle tanıştırın ve ilk hedef olarak tahterevalliyi sallama görevi verin.
 • Her gruba bir tuğla seti ve bir cihaz verin.

Keşfet

(Küçük Gruplar, 30 Dakika)

 • Öğrencilerinizin ilk hedeflerinde kendilerine yol göstermesi için LEGO® Education SPIKE Uygulamasını kullanmalarını sağlayın:
  • Tahterevalliyi sallayan programı oluşturun ve test edin.
 • Öğrencilerinizin uygulamada sıradaki iki hedefi tamamlamak için tekrarlamalarını ve modellerini test etmelerini sağlayın:
  • Tahterevalliyi daha heyecanlı hale getirmek için programı değiştirin.
  • Gelişmiş tahterevallinizi tasarlayın.
 • Kodlama ve inşa konusunda aşağıdaki İpuçları bölümünden yardım alabilirsiniz.

Açıkla

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Tamamladıkları hedefler hakkında konuşmak üzere öğrencilerinizi bir araya toplayın.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Tahterevalliyi daha teknolojik hale getirmek için nasıl programladın? Tahterevallide yaptığın değişiklikler, onu Maria için nasıl daha eğlenceli hale getirdi?

Derinleştir

(Tüm Sınıf, 5 Dakika)

 • Öğrencilerinizden, mevcut bir nesneyi iyileştirmek için tasarım sürecini kullanmanın yollarını tartışmalarını ve düşünmelerini isteyin.
 • Aşağıdaki gibi sorular sorabilirsiniz: Bir şeyi iyileştirmeye çalışırsan ama ilk fikrin işe yaramazsa ne olur? Başarılı olması için fikrini nasıl ayarlayabilirsin?
 • Öğrencilerinizin çalışma alanlarını toplamalarını isteyin.

Değerlendir

(Ders Boyunca)

 • Öğrencilerinizi “sesli düşünmeye” ve modellerini inşa ederken ve programlarken aldıkları kararların arkasındaki düşünce süreçlerini ve akıl yürütmelerini açıklamaya teşvik etmek için yol gösterici sorular sorun.

Gözlem Kontrol Listesi

 • Öğrencilerinizin, mevcut bir nesneyi iyileştirmek için tasarım sürecini kullanmadaki yeterliklerini ölçün.
 • İhtiyaçlarınızı karşılayan bir ölçek oluşturun. Örneğin:
  1. Ek desteğe ihtiyacı var.
  2. Bağımsız çalışabilir.
  3. Başkalarına öğretebilir.

Öz Değerlendirme

 • Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin.
  • Sarı: Mevcut bir nesneyi iyileştirmek için tasarım sürecini kullanabileceğimi düşünüyorum.
  • Mavi: Mevcut bir nesneyi iyileştirmek için tasarım sürecini kullanabilirim.
  • Yeşil: Mevcut bir nesneyi iyileştirmek için tasarım sürecini kullanabilirim, bir arkadaşımın da bunu yapmasına yardımcı olabilirim.

Akran Geri Bildirimi

 • Öğrencilerin kendi küçük gruplarında, birlikte çalışma deneyimleri hakkında tartışma yapmalarını sağlayın.
 • Tartışma sırasında aşağıdaki gibi ifadeler kullanmaya teşvik edin:
  • Şöyle şöyle yapmanı beğendim.
  • Şunu nasıl yaptığını merak ediyorum.

İpuçları

Kodlama İpucu

 • Öğrencileriniz ilk hedeflerini tamamladıktan sonra, programlarını değiştirmelerine yardımcı olacak üç Kodlama Bloğu Fikri verilecektir.
 • Kodlama Bloğu Fikirlerinin amacı, kendi çözümlerini bulmak için denemeler yaparken öğrencilerin hayal güçlerini harekete geçirmektir.
Gecko U5L3_ICB_1 - tr-tr
Gecko U5L3_ICB_1 - tr-tr
Gecko U5L3_ICB_2 - tr-tr
Gecko U5L3_ICB_3 - tr-tr

Model İpucu

 • Öğrencileriniz ikinci hedefi tamamladıktan sonra, modellerini iyileştirmeleri için üç Esin Kaynağı Resim ve açık uçlu bir istek verilecektir.
 • Esin Kaynağı Resimler, denemeler yaparken ve modellerini kişiselleştirirken öğrencilerin hayal güçlerini harekete geçirmeye yardımcı olur.
U5L3_inspiration_img_1.png
U5L3_inspiration_img_1.png
U5L3_inspiration_img_2.png
U5L3_inspiration_img_3.png

Bu hedef için inşa yönergeleri bulunmamaktadır.

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • Öğrencilerinizin modellerini kişiselleştirmelerine yardımcı olmak için bir Esin Kaynağı Resim seçebilirsiniz.
 • Kodlama ya da inşa aşamasında denemeler yaptırabilirsiniz.

Bu dersin zorluğunu arttırmak için:

 • Öğrencilerinizin tahterevallide istedikleri özellikler hakkında birbirleriyle röportaj yapmalarını, sonra bu özelliklere uygun bir tahterevalli tasarlamalarını isteyebilirsiniz.
 • Programdaki yeni ve farklı kodlama bloklarını keşfedebilirsiniz.

Eklenti

 • Öğrencilerinizin okullarında bir oyun parkı olup olmaması gerektiğine ilişkin görüşleri hakkında bir kompozisyon yazmalarını isteyin. Bilgiler ve ayrıntılarla desteklenen açık bir savlarının olması gerektiğini vurgulayın.

Bu eklenti yapılırsa 45 dakikalık dersten daha uzun sürecektir.

Dil Becerileri:

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Mevcut bir nesneyi iyileştirmek için tasarım sürecini kullanır.
 • Bir tasarım süreci kapsamında prototipler geliştirir, test eder ve geliştirir.
 • Çeşitli iş birlikçi tartışmalara verimli bir şekilde katılır.

(İki öğrenciye bir adet)

 • LEGO® Education LEGO® Education SPIKETM Essential Seti
 • LEGO® Education SPIKE Uygulaması kurulu cihaz

TÜRKÇE
T.3.2.5.
Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.
a) Öğrenciler konuşma/tartışma sırasında kendi düşüncelerini uygun şekilde ifade etmeleri için teşvik
edilir.
T4.2.5.
Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.
a) Öğrenciler konuşma/tartışma sırasında kendi düşüncelerini uygun şekilde ifade etmeleri için teşvik
edilir.
b) Farklı bakış açılarına anlayışla yaklaşmanın önemi vurgulanır.
d) Bir konuşmadaki/tartışmadaki bakış açılarını ayırt etmeleri sağlanır.

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.