SU4_web_header.png
SPIKE™ Essential

Bilimsel Bağlantılar

Bu ünite; öğrencilerinizi Maria, Sofie, Leo ve Daniel’ın insanların ve hayvanların içinde yaşadıkları dünyayı anlama ve kullanma biçimlerini araştırmalarına yardımcı olurken keşfedecekleri Yer Bilimleri, Doğa Bilimleri ve Hayat Bilgisi ile tanıştırır. Işığın nasıl nesnelerden yansıyarak göze girdiğini, böylece nesnelerin görülmesini sağladığını deneyimleyecek ve açıklayacaklar. Hayvanların dünyada yaşamak, büyümek ve hayatta kalmak için iç ve dış yapıları nasıl kullandığını keşfedecekler. Doğal kaynaklardan enerji ve bunların insanlar tarafından kullanımının çevreyi nasıl etkilediği hakkında bilgi edinecekler. Ayrıca doğal Yer süreçlerinin insanlar üzerindeki etkisini azaltmanın yollarını araştıracaklar. Son olarak, örüntülerin bilgi aktarmak için nasıl kullanılabileceğini gösteren birden fazla çözüm tasarlayacak ve karşılaştıracaklar.

Öğrencileriniz ayrıca ders hikayelerindeki ana karakterlerle öz düzenleme, sebat etme, empati, öz farkındalık ve farkındalık gibi sosyal ve duygusal becerileri uygulayacak.

Öğrencileriniz bu üniteye başlamadan önce, inşa etme ve programlama becerilerini desteklemek ve onları bu ünitedeki zorluklara hazırlamak için şunları yapmanızı öneririz:

  • LEGO® Education SPIKE Uygulamasına erişin veya sınıf cihazlarına uygulamayı kurun.

  • Öğretici Etkinlikleri tamamlayın (LEGO Education SPIKE Uygulamasında Başlat menü öğesinin altında).
    Çılgın Lunapark Oyunları ünitesindeki bir ya da daha fazla dersi deneyin.

5-6 Sınıf
Fen: 5. Teknoloji: 3. Mühendislik: 5. Resim: 3. Matematik: 2.
STEAM, Fen

Dersler

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.