SPIKE™ Essential

Hayvan Yapıları

Maria, bir filin yemek yediğini görüyor. Fillerin hortumlarını hangi şekillerde kullanabildiğini merak ediyor. Öğrenmesine yardım edin.

45-90 dk.
Orta seviye
5-6 Sınıf
45345_Science_U4_L2_Lesson_Thumbnail.png

Hazırla

(NOT: Bu ders, bir A Bölümü ve bir B Bölümü’nden oluşur. Her ikisi de standardın tam olarak öğrenilmesi için önemlidir. Zaman kısıtlıysa her iki bölümü de gözden geçirerek öğrencilerinizin ihtiyaçlarını karşılayan öğeleri seçin.)

Bu derste öğrenciler, örnek resimlerden ilham alarak hortumu hareket eden bir fil inşa edecekler. Onları, kendi fil ve hortum fikirlerini tasarlayıp inşa etmeye teşvik edin.

 • Ön Bilgi Geliştirin - Hayvan Yapıları: Temel bilim malzemelerinizi kullanarak, ön bilgi oluşturmak için bilgi, resim ve tanımları paylaşın.
  • Hayvanların vücutlarının içinde kalp, mide ve akciğerler gibi iç yapılar vardır. Vücutlarının dışında da bir filin hortumu, kulakları, gözleri, dişleri, bacakları ve ayakları gibi dış yapılar vardır.
  • Bu yapılar, hayvanların büyüyüp hayatta kalabilmeleri için yemek yemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmelerini sağlar.
  • Fil hortumlarının nefes alma, koku alma, yiyecek ve su alma ve iletişim kurma gibi pek çok işlevi vardır.
  • Fil hortumları, 12 mil uzağa kadar yiyeceklerin ve suyun kokusu alabilir. Fillerin günde 180 kiloya kadar yiyecek toplamasına ve yemesine yardımcı olur. Fil hortumları, 6 litreye kadar suyu tutabilir, yaklaşık 7 metreye kadar ağaç dallarındaki yiyeceklere uzanabilir ve 300 kilonun üzerinde ağırlık kaldırabilir.
  • Argüman, doğada meydana gelen bir şey hakkındaki bir iddiayı veya ifadeyi destekler (örneğin, bir filin dış hortum yapısı, hayatta kalmasına yardımcı olur). Argümanlar; nedenler gibi kanıtları, gerçekler gibi verileri ve/veya gözlemleri gösteren bir modeli içermelidir.
  • Anahtar sözcükler: dış yapı, iç yapı, işlev, hayatta kalmak/hayatta kalma
 • İnşa ve Programlama Deneyimi: Ünite Planı’ndaki önerileri gözden geçirin. Bu ders için ayrıca
  • SPIKE Uygulaması Başlat menüsündeki Motor öğretici etkinliğiyle pekiştirme yapabilirsiniz.
  • Daha fazla destek sağlamak için SPIKE Uygulamasının Yardım>Sözcük Blokları menüsünün Olay, Ses ve Motor Blokları bölümlerini kullanabilirsiniz.

A Bölümü (45 dakika)

İlgi Uyandır

(Tüm Sınıf, 10 dakika)

U4L2_Engage.png
 • Hikayenin ana karakter(ler)ini ve ilk görevi tanıtın: Maria, bir filin yemek yediğini görüyor. Fillerin hortumlarını hangi şekillerde kullanabildiğini merak ediyor. Öğrenmesine yardım edin.

 • DÜŞÜN — İsterseniz resimli hikayeyi kullanarak ders konusu hakkında kısa bir tartışma başlatın.

  • Fillerin bazı iç ve dış yapıları nelerdir? (iç: kalp, beyin, mide, böbrek, akciğer vb.; dış: gözler, büyük kulaklar, buruşuk cilt, uzun hortum, fil dişi, bacaklar, ayaklar, kuyruk vb.)
  • Filler, hortumlarını nasıl kullanır? (nesneleri taşır, yiyecek ve su alır, ses çıkarır)
  • Hortumları, fillerin hayatta kalmasına nasıl yardımcı olur? (hayatta kalmak için hava, yiyecek ve su alır; güvende kalmak için birbirleriyle iletişim kurar)
  • Diğer fil yapıları, hayatta kalmalarına nasıl yardımcı olabilir? (serin kalmak için büyük kulaklar ve buruşuk cilt; kendilerini korumak ve yiyecek toplamak için fil dişi)
 • Her gruba bir SPIKE Essential Seti ve cihazı dağıtın.

Keşfet

(Küçük Gruplar, 25 dakika)

 • Öğrenciler çalışırken, inşa etmeye ve programlamaya destek olmak için aşağıdaki örnekleri paylaşabilirsiniz. Resimlerin yalnızca tek bir fikri gösterdiğini ve öğrencilerin hortumu hareket eden fil modeli için kendi fikirlerini tasarlamaları ve inşa etmeleri gerektiğini açıklayın.

 • Öğrenciler:

  • Temel modeli kullanarak hortumu hareket eden bir fil İNŞA ETMELİDİR.
  • Filin hortumunu kullanarak yiyeceğe nasıl ulaştığını ve/veya fil sesleri çıkardığını göstermek için modellerini PROGRAMLAMALIDIR.
 • Filin, hortumunun işlevlerini göstermesine yardımcı olacak yiyecek, su veya toprak yığınları gibi nesneler yapmak için LEGO® parçalarını veya el işi malzemelerini kullanmanın yolları hakkında beyin fırtınası yapın. Ayrıca öğrencilerin, motorun dönüşünü ve programdaki sesleri değiştirebileceklerini keşfetmelerine destek olun.

 • Çalışma süresinin yarısında, tanıdık bir sınıf rutini kullanarak öğrencilere fikir alışverişi yaptırın, sonra paylaşımlarından ilham alarak modellerini güncellemelerini sağlayın.

Örnek Fikirler

45345_Science_U4_L2_01.png
45345_Science_U4_L2_01.png
45345_Science_U4_L2_02.png
45345_Science_U4_L2_Building_guide.png
SPIKE Essential Animal Structures - tr-tr

Açıkla

(Tüm Sınıf, 10 dakika)

 • Paylaşmak için öğrencileri toplayın. 

 • Her gruptan, modellerini kullanarak aşağıdakileri göstermelerini ve açıklamalarını isteyin:

  • Bir filin hortumu, yiyecek bulmak için yüksek ağaç dallarına nasıl ulaşabilir ve bu kabiliyeti, büyümesini nasıl destekler?
  • Bir fil, hortumuyla nasıl yüksek sesler çıkarabilir ve bu, iletişimi nasıl destekler?
 • Öğrencileri, modellerinin performansını artırmak için nasıl değiştirdiklerini paylaşmaya davet edin.

B Bölümü—Açıkla ile devam etmek istiyorsanız öğrencilerden modellerini muhafaza etmelerini isteyin veya yeniden inşa etmeleri için zaman tanıyın.

B Bölümü (45 dakika)

Açıkla

(Tüm Sınıf, 10 dakika)

 • A Bölümü—Açıkla adımlarını tekrarlayarak başka gruplardan da öğrendiklerini göstermelerini ve açıklamalarını isteyin.

Derinleştir

(Tüm Sınıf, 30 dakika)

 • (5 dk.) Öğrencilerin Derinleştirmesine yardımcı olmak için geçmiş temel bilgileri paylaşın:
  • İç yapılar hayvanın içindedir ama öğrenciler, içindeki bir şeyi temsil etmek için bunları modellerinin dışına ekleyeceklerdir.
  • İç yapılar akciğer, mide, kalp ve beyin gibi organlar olabilir.
  • Bu iç yapılar nefes alma (akciğer), yemek yeme (mide), kan pompalama (kalp), düşünme ve kontrol etme (beyin) gibi farklı işlevler için kullanılır.
 • Bu yapıları göstermek için tuğlaları kullanabilirsiniz, örneğin: 1) Kalp için kırmızı bir tuğla kullanabilir ve modeli, ışık veya sesle kalp gibi “atmaya” programlayabilirsiniz, 2) akciğerler için iki beyaz veya saydam tuğla kullanabilir ve modeli, kendi nefesinizin bir kaydını çalacak şekilde programlayabilirsiniz ve 3) bir sensörü beyin olarak kullanabilir ve modelin başka bir kısmına bir şey yaptırmak, örneğin kulakları hareket ettirmek üzere programlayabilirsiniz.
 • (15 dk.) Öğrencilerinizin, uygulamadaki bir sonraki hedefi tamamlamak için modellerini tekrar yapmalarını ve test etmelerini sağlayın:
  • Fil modeline, bir iç yapıyı temsil eden yeni parçalar ekleyin. Fillerin nefes alırken akciğerlerini veya yemek yerken midelerini kullanmaları gibi hayatta kalmak için bu yapıyı nasıl kullandıklarını gösterecek şekilde modeli programlayın.

Örnek

SPIKE Essential Animal Structures - Example - en
 • (10 dakika) Öğrencileri;

  • Görevi tamamlamalarına yardımcı olan,
  • Modeli inşa ederken öğrendikleri bilgi, fikir veya becerileri paylaşmaya davet edin.
 • Öğrencilerin setleri ve çalışma alanlarını toplamalarını sağlayın.

Değerlendir

(Tüm Sınıf, 5 dakika)

 • Öğrencilerin fikir üretirken, inşa ederken ve programlarken düşünmelerini ve karar almalarını sağlayacak yol gösterici sorular sorun.

Gözlem Kontrol Listesi

 • Fillerin dış hortumunun, yiyeceklere ulaşarak ve sesler çıkararak hayatta kalmasına yardımcı olduğu argümanını ortaya atıyorlar.

 • Öğrenme hedeflerini gözden geçirin (Öğretmen Desteği kutusu).

 • Öğrencilerin ilerlemesini gözlemlemek için kontrol listesini kullanın:

  • Modelleri ve programları, hareketli bir hortumunun yanı sıra akciğerleri veya midesi olan bir fili temsil ediyor. Bazı modellerde de ses çıkaran bir hortum var.
  • Argümanları, modelden kanıtlar kullanarak fillerin dış hortumunun yiyeceğe ulaşmasına ve iletişim kurmak için sesler çıkarmasına nasıl yardımcı olduğunu açıklıyor.
  • Argümanları, modelden kanıtlar kullanarak fillerin akciğer veya mide gibi iç organlarının hayatta kalmak için nefes almasına veya yemek yemesine nasıl yardımcı olduğunu açıklıyor.

Öz Değerlendirme

Her öğrenciden, kendi performansını en iyi temsil ettiğini düşündüğü tuğlayı seçmesini isteyin。

 • Mavi tuğla: Bir program oluşturmak üzere yönergeleri uygulayabileceğimi düşünüyorum.
 • Sarı tuğla: Bir program oluşturmak üzere yönergeleri uygulayabilirim.
 • Yeşil tuğla: Bir program oluşturmak için yönergeleri uygulayabilirim ve bir arkadaşıma da yardımcı olabilirim.

Akran Geri Bildirimi

Öğrencilerin kendi küçük gruplarında, birlikte çalışma deneyimleri hakkında tartışma yapmalarını sağlayın.
Tartışma sırasında aşağıdaki gibi ifadeler kullanmaya teşvik edin:

 • Şöyle şöyle yapmanı beğendim.
 • Şunu nasıl yaptığını merak ediyorum.

Farklılaşım

Bu dersi basitleştirmek için:

 • İlk görevden sonra durun: Yalnızca dış yapılara odaklanarak, öğrencilerden fillerin hortumlarıyla yiyeceklere nasıl ulaştıklarını göstermelerini isteyin. Derinleştir bölümünde, yalnızca inşa etmeye odaklanın ve programlamayı atlayın.

Bu dersin zorluğunu arttırmak için:

 • Derinleştir bölümündeki görevi genişletin: Öğrencilerin, hortumun yiyeceği alması ve midenin sindirmesi gibi aynı anda iki yapıyı gösterecek şekilde Derinleştir modellerini değiştirmelerini isteyin. Bu ikisinin birlikte çalışarak fillerin büyümesine ve hayatta kalmasına nasıl yardımcı olduğunu açıklamalarını isteyin.

Eklenti

 • Hayvanların ve bitkilerin iç ve dış yapıları hakkında bilgilendirici materyaller sağlayın. Öğrencilerin bir hayvan veya bitki seçerek, bu yapıların bitki veya hayvanın yaşam ortamında gelişmesini nasıl sağladığını açıklayan bir doğa müzesi broşürü hazırlamalarını isteyin.

Bu eklenti yapılırsa 45 dakikalık dersten daha uzun sürecektir.

Öğretmen Desteği

Öğrenciler:

 • Bir fil hortumunun yemeyi, içmeyi, banyo yapmayı veya iletişim kurmayı nasıl desteklediğini gösteren bir model inşa edecek.
 • Bir filin dış ve iç yapılarının, hayatta kalmasına yardımcı olduğuna dair modelden kanıtlara dayalı bir argüman geliştirecek.

(iki öğrenciye bir adet)

 • LEGO® Education SPIKE Essential Seti
 • LEGO Education SPIKE Uygulaması kurulu cihaz

Fen Bilgisi:

 • Ders Plani kazanimi: Vücudumuzdaki sistemler öncesi hayvanlarin da iç ve dis organlari oldugunu kavrar, hayatta kalmak için çesitli sistemler kullandiklarini anlarlar. Hayvanlarin hayatta kalmalari için bazi organlarinin dogaya adapte olduklarini kesfeder, mesela filin uzun hortumu, zürafanin uzun boynu.
 • F.6.2 Vücudumuzdaki Sistemler /Canlilar ve yasam
 • F.6.2.1 Destek ve Hareket Sistemi
 • F.6.2.2 Sindirim Sistemi
 • F.6.2.3 Dolasim Sistemi
 • F.6.2.4 Solunum Sistemi
 • F.6.2.5 Bosaltim Sistemi

Bilisim Teknolojileri ve Yazilim:

 • BT.6.2 Etik ve Güvenlik; hazirlayacagi brosürde telif hakki, kullanim haklari, etik ilkeler, internet etiginin önemini kavrar.

Türkçe:Extention/Uzanti Bölümü

 • T.6.4. Yazma; yazma stratejilerini uygular, yazdiklarini desteklemek için gerektiginde grafik ve tablo kullanir.Yazdiklarini düzenler, brosür olusturmanin stratejilerini kullanir.
 • T.6.4.14. Kisa metinler yazar, duyuru, ilan ve reklam metinleri

Görsel Sanatlar: Extention/Uzanti Bölümü

 • G.6.1.4.Seçilen tema ve konu dogrultusunda fikirlerini görsel sanat çalismasinda yansitir. Mesela ;extention bölümünde brosür hazirlar

Öğrenci Materyali

Öğrenci Çalışma Kağıdı

Çevrimiçi bir HTML sayfası veya yazdırılabilir PDF olarak indirin, görüntüleyin veya paylaşın.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.